Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. Άρτας

Τη Δευτέρα 26-3-2012 και ώρα 8:00μμ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αρταίων με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και την ΕΕΤΑΑ για την υποβολή της πρότασης στην Πρόσκληση 09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ για την «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», Απόφαση πρόθεσης υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα και τροποποίηση της αρίθμ. 119/2012 Απόφασης Δ.Σ. 2.Ανανέωση σύμβασης παραχώρησης κατά χρήση των mini bus του Δήμου Αρταίων στο Αστικό ΚΤΕΛ 3.Έγκριση δράσεων Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 4.Περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος «Κυλικείο εντός Νεκροταφείου της Κασελούρη Δήμητρας» ( αρ. 1, 8 & 11/2012 σχετικές αποφάσεις επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 5.Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία φορολογικής ενημέρωσης και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2012 6.Έγκριση απόφασης ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης» (απολογισμός) 7.Έγκριση απόφασης ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης» (απολογισμός) 8.Αναμόρφωση πρ/σμού 9.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση δημοτών εν όψει του Πάσχα 10.Λύση μίσθωσης σχολικής έκτασης στην Τ.Κ. Πολυδρόσου 11.Απαλλαγή πτηνοτροφικών μονάδων από τέλη καθ/τας και φωτισμού 12.Μερική κατανομή πιστώσεων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 13.Μίσθωση δημοτικής έκτασης για κατασκευή ποιμνιοστασίων στην Τ.Κ. Καμπής 14.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού 15.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αρταίων (τοπικές κοινότητες Κωστακιών, Κεραματών, Λιμίνης) 16.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Βλαχέρνας» 17.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων στο Δήμο Φιλοθέης»