Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

«Νηπιαγωγείο του Δάσους»

Με πρωτοβουλία της κ. Μαρίας Σακελλαρίου, Επίκουρης Καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Καινοτόμο Εναλλακτικό Μοντέλο Προσχολικής Παιδαγωγικής «Νηπιαγωγείο του Δάσους», το οποίο βασίζεται στο παιδαγωγικό μεταρρυθμιστικό κίνημα της «Παιδαγωγικής του Δάσους». Η εφαρμογή αυτού του παιδαγωγικού ρεύματος υλοποιήθηκε με επιτυχία για ένα μήνα (ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή 30-03-2012) από τους φοιτητές του Η ΄εξαμήνου του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδασκαλία Εφαρμογές ΙΙ» (Πρακτική Άσκηση), μαζί με το προσωπικό τα παιδιά και τους γονείς του 23ου Νηπιαγωγείου, στο δάσος Πολιτεία-Δροσιά της πόλης των Ιωαννίνων στις 11:00΄ . Η πρώτη λειτουργία «Νηπιαγωγείου του Δάσους» καταγράφεται το 1951 στη Δανία (Skovbomehaven). Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από ογδόντα « Νηπιαγωγεία του Δάσους» στη Δανία, ισότιμα με τα άλλα νηπιαγωγεία της χώρας. Το 1993 ιδρύθηκε επίσημα και το πρώτο «Δασικό Νηπιαγωγείο» στη Γερμανία, ενώ σήμερα λειτουργούν πάνω από 500 τόσο στη Γερμανία, όσο και σε άλλες χώρες όπως στην Αυστρία και την Ελβετία. Πρόκειται για ένα μεταρρυθμιστικό κίνημα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, όπου με βάση την προώθηση της κοινωνικής και κινητικής ικανότητας του παιδιού υποστηρίζεται η διαφοροποιημένη αντίληψη, η οποία σε σύνδεση με τη βιωματική-αισθητηριακή αντίληψη συνιστούν βασική προϋπόθεση τόσο για τη νοητική του ανάπτυξη, όσο και για την ανάπτυξη της δημιουργικής, κριτικής και αυτόνομης σκέψης του. Η Παιδαγωγική του Δάσους, μέσα από την πολυμορφία των ερεθισμάτων, προσφέρεται επιπλέον και για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, αφού τα παιδιά μέσα από τη βιωματική και συναισθηματική σχέση που αναπτύσσουν με τη φύση, καλλιεργούν στάσεις σεβασμού και αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτή, βασικές παράμετροι για τη διαμόρφωση περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών στο μέλλον. Άλλωστε «ο άνθρωπος ότι έχει μάθει να αγαπάει ως παιδί, αυτό θα μπορέσει αργότερα στη ζωή του να το προστατέψει».