Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Συνάντηση για τον Τομέα Προστασίας Οικογένειας και Παιδιού

Τον Τομέα Προστασίας Οικογένειας και Παιδιού, αφορούσε η 3η κατά σειρά συνάντηση που οργάνωσε η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο περιφέρειας για θέματα κοινωνικής πρόνοιας και της πρωτοβουλίας για την συγκρότηση Περιφερειακού Διεπιστημονικού Οργάνου. Απώτερος στόχος της δημιουργίας του Διεπιστημονικού Οργάνου είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας καθώς και η προώθηση προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ τους ώστε η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες να είναι άμεση και αποτελεσματική .