Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Ηπείρου

Η Συνέλευση των γιατρών του ΠΓΝΙ που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για την πλήρη αποζημίωση των εφημεριών Δεκεμβρίου –Φεβρουαρίου, καταδικάζει τις προσπάθειες εκφοβισμού εκ μέρους της Διοίκησης με την κοινοποίηση για μια ακόμα φορά της γνωστής, έωλης νομικά, γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου του νοσοκομείου, αλλά και την έρπουσα φημολογία παραγόντων του νοσοκομείου περί δήθεν παράνομης επίσχεσης εργασίας. Η κάλυψη και η έμπρακτη στήριξη στους γιατρούς που κινητοποιούνται από την ΕΙΝΗ και την ΟΕΝΓΕ και πάνω απ’ όλα το δίκαιο των αιτημάτων μας δεν πρέπει να δημιουργούν αμφιβολίες σε κανένα. Κυρίως στους συναδέλφους που προσπαθούν να ζήσουν με τις νόμιμες αποδοχές τους και είναι αυτοί που πλήττονται από τη στάση πληρωμών και τις περικοπές στις αποδοχές και τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες. Η απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου να πληρώσει τις εφημερίες μέχρι το ποσό που διαθέτει το υπουργείο και να «αναγνωρίσει» το υπόλοιπο χρέος της προς τους γιατρούς (την ίδια στιγμή που δηλώνει ότι αδυνατεί να το καλύψει από τα έσοδα του νοσοκομείου) αποτελεί εμπαιγμό. είναι παράλληλα και έξω από τα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας προσπαθώντας να τη νομιμοποιήσει μέσω της διαδικασίας έγκρισής της από τον Επίτροπο με αμφίβολα αποτελέσματα. Η μόνη λύση είναι να δοθούν τα συμπληρωματικά κονδύλια από το Υπουργείο, που για το ΠΓΝΙ ανέρχονται σε 300.000 Ε περίπου για το 2012. Το υπουργείο αρνείται μέχρι στιγμής να χορηγήσει το ποσόν αυτό στο όνομα των δεσμεύσεων της δανειακής σύμβασης, ανέχεται το κούρεμα μέρους της επιδότησης του νοσοκομείου που βρίσκεται κατατεθειμένο στη Τράπεζα Ελλάδος και έχει μετατραπεί σε ομόλογα, τουλάχιστον κατά 600.000 Ε. Η ίδια δε η Διοίκηση θεωρεί μεγαλύτερης προτεραιότητας άλλες δαπάνες, όπως πχ τη δημιουργία στεγάστρου για την κινητή μονάδα!