Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

676 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ηπείρου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ιωαννίνων». Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 21/3/12 έως τις 30/3/12. Περισσότερες πληροφορίες στο www.inegsee.gr.