Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Σε ποιους δρόμους στην Ήπειρο είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ε. Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης, από 35o - 105ο χλμ. Επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού.


Α. Δ. ΑΡΤΑΣ
Ε.Ο. Άρτας –Τρικάλων, από 67ο έως 76ο χλμ.
Επ. Ο. Αθαμανίου – Μεσούντα – Τετράκωμο - Μαυρόφυλλο.
Επ. Ο. Σκάρπαρη – Θεοδώριανα.
Επ. Ο. Βουργαρέλι – Κυψέλη – Ράμμια – Μικροσπηλιά – Γρακικό – Κουκούλια – Άγναντα - Μελισσουργοί.
Επ. Ο. Γέφυρα Πλάκας - Μελισσουργοί.