Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ:Συνεδριάσεις Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 1 Μαρτίου και ώρα 10 το πρωί συνεδριάζει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, με 3 θέματα ημερήσιας διάταξης. Την ίδια ημέρα και ώρα, πρόκειται να συνεδριάσει και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με 26 θέματα ημερήσιας διάταξης.