Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

15 εκ. ευρώ από το Jessica για την Ήπειρο

Υπεγράφησαν τρεις επιχειρησιακές συμφωνίες για τη δημιουργία Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Jessica, συνολικού ύψους 158 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες υπογράφτηκαν στο υπουργείο Ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 8 Περιφέρειες της χώρας μεταξύ των οποίων και η περιφέρεια Ηπείρου.Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Marfin Investment Bank of Greece, αναλαμβάνουν τη διαχείριση των πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου ύψους 15 εκ., €.Η πρωτοβουλία JESSICA στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης.Οι δράσεις του χρηματοδοτούνται μετά τη σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, όπου προτείνεται η υλοποίηση έργων με χαρακτηριστικά παρέμβασης ολοκληρωμένου χαρακτήρα.Οι «κοινοί» πόροι του μηχανισμού προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Δεν αποκλείεται και η χρήση αμιγώς ιδιωτικών κεφαλαίων (για παράδειγμα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα), εάν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον.