Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:Πληρωμές από το «Πράσινο ταμείο»

Το ποσό των 876.071,77 ευρώ εξασφαλίστηκε από το Πράσινο Ταμείο για την εξόφληση των δαπανών, στους αναδόχους των δασικών έργων αντιπυρικής προστασίας, που έγιναν στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περιόδου.Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω των Περιφερειακών Ταμείων και αφορά στο ποσό των 601.296,75 ευρώ για την Ήπειρο και το ποσό των 274.775,02 ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία.Πρόκειται για έργα καθαρισμού δασικών δρόμων των δημοσίων δασών, καθαρισμού-αποψιλώσεων δασών και συντηρήσεων υπαρχουσών υδατοδεξαμενών, καθώς και λοιπών έργων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, από τις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.Επίσης, από τον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, δόθηκε στους δασικούς συνεταιρισμούς της περιοχής, το ποσό των 900.000 ευρώ για την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών στα δημόσια δάση.