Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΑΡΤΑ: Όλα έτοιμα για την τελική έγκριση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Από τον Δήμο Αρταίων σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» ανακοινώνεται ότι: Από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων πόρων- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού») στις 23 Δεκεμβρίου στάλθηκαν οι προεγκρίσεις στους δικαιούχους φορείς σχετικά με το Πρόγραμμα «Κοινωφελής Εργασία». Σε ότι αφορά τον Δήμο μας στάλθηκε η προέγκριση, για 300 ωφελούμενους στον δικαιούχο φορέα, την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές κέντρο για την βιώσιμη ανάπτυξη». Το Ινστιτούτο υπέβαλλε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου τα σχετικά έγγραφα για την τελική ένταξη του έργου.Αναμένουμε λοιπόν την τελική ένταξη του έργου. Ο Δήμος μας θα σας ενημερώνει διαρκώς για την πορεία εξέλιξης του έργου. Να υπενθυμίσουμε ότι για τις προσλήψεις του προγράμματος υπεύθυνος θα είναι ο δικαιούχος φορέας («Διεθνές κέντρο για την βιώσιμη ανάπτυξη») και ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν μέσω ΑΣΕΠ.