Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

50 ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Πόσο σχετίζεται η κρίση;
Πάνω από 1.700 αυτοκτονίες ή απόπειρες αυτοκτονίας έγιναν την τριετία 2009-2011 σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία διαβιβάστηκαν στη Βουλή.Στην Ήπειρο, καταγράφονται το 2009 16 αυτοκτονίες και απόπειρες, το 2010 ανεβαίνουν στις 18 και το 2011 στις 16. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν «εξηγούν» πόσες είναι αυτοκτονίες και αν υπάρχει αύξηση ή όχι σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, τα προ κρίσης, προκειμένου να γίνει μια πιο άμεση σύνδεση μεταξύ των δύο φαινομένων.Αναμφίβολα οι δυσάρεστες οικονομικές εξελίξεις δεν βοηθούν. Ο κίνδυνος αύξησης του ποσοστού αυτοκτονιών είναι μεγάλος, λόγω και μόνο των ψυχικών συνεπειών της κρίσης. Χωρίς όμως ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και χωρίς συγκεκριμένες συγκριτικές μελέτες, ασφαλή και αβίαστα συμπεράσματα δεν μπορούν να εξαχθούν. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, πάντως, με έγγραφό του στη Βουλή επισημαίνει ότι η πολιτεία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να συμβάλουν στην πρόληψη και την αποτροπή εκδήλωσης τέτοιων αυτοκαταστροφικών ενεργειών, στο βαθμό που τους αναλογεί και δύνανται, όπως σημειώνει. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι «δεν υπάρχει μόνο ένας καθολικά αποδεκτός παράγοντας που προκαλεί στον άνθρωπο τέτοιας ακραίας μορφής αυτοκαταστροφικές τάσεις και πρόκειται για φαινόμενο ‘πολυπαραγοντικό’ που σχετίζεται με εξωγενείς παράγοντες (κοινωνικούς, οικογενειακούς, επαγγελματικούς κλπ) όσο και με ατομικούς-εσωτερικούς (ψυχολογικοί, συναισθηματικοί, προσωπικότητα ατόμου κ.λπ.)».

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ