Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Προς επίλυση το πρόβλημα επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων για την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης 2011 στους κτηνοτρόφους του Νομού Ιωαννίνων

Τα σοβαρά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στην καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του 2011 στους κτηνοτρόφους του Νομού μας είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από σχετικό υπόμνημα του ΓΕΩΤΕΕ/Παραρτήματος Ηπείρου, καθώς δεν ενεργοποιήθηκε μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων, με συνέπεια να μην εισπράξουν οι κτηνοτρόφοι την ενιαία ενίσχυση έτους 2011.Το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι ενώ η τηλεπισκόπηση χαρακτήρισε ως μη επιλέξιμα μικρά τμήματα των βοσκοτόπων της περιοχής, αυτό επηρέασε το σύνολο της επιλέξιμης έκτασης των αντίστοιχων ενοτήτων όπου ανήκουν τα μικρά αυτά τμήματα, με αποτέλεσμα να μηδενιστεί όλη η επιλέξιμη έκταση των βοσκοτόπων των κτηνοτρόφων που τυγχάνει να δηλώνουν τις συγκεκριμένες ενότητες.Στην απάντησή του (υπ’ αρ. πρωτ. 111/2012) ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Σκανδαλίδης αναφέρει ότι, έστω και την τελευταία στιγμή, ξεκίνησε η διαδικασία για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν θέματα επιλεξιμότητας των εκτάσεων των βοσκοτόπων και ότι «… οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου».Σε δήλωσή του για το θέμα αυτό ο Σταύρος Καλογιάννης ανέφερε: «Είναι θετικό το γεγονός ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προτίθεται να διορθώσει τα λάθη στην καταμέτρηση των επιλέξιμων βοσκοτόπων. Πρέπει οι κτηνοτρόφοι του Νομού μας που δεν πληρώθηκαν το σύνολο των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης λόγω της τηλεπισκόπησης, να απευθυνθούν αμέσως στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για διόρθωση της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων, όχι μόνο για να τους καταβληθεί η ενιαία ενίσχυση αλλά και για να μην προκύψει πρόβλημα στην καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης που δικαιούνται».