Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Ερώτηση Γιάννη Παπαδημητρίου για τα ξενοδοχεία στην παραλίμνια ζώνη


Ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο Καχριμάνη,για την έναρξη διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης τριών ξενοδοχείων στην παραλίμνια ζώνη του Βοτανικού,κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» Γιάννης Παπαδημητρίου.Στην ερώτηση του ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρει τα εξής:"κ. Περιφερειάρχη,Όπως δέχεται η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημονικών και πολιτικών φορέων της περιοχής των Ιωαννίνων, η θεσμοθέτηση καθεστώτος προστασίας της ευρύτερης υδάτινης και χερσαίας περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας, της βιοποικιλότητας και της αναβάθμισης της φύσης και των τοπίων της είναι αναγκαία και επείγουσα. Τα αδιέξοδα εξάλλου του σημερινού μοντέλου της γενικευμένης οικοπεδοποίησης της παραλίμνιας περιοχής αναδείχθηκαν με δραματικό τρόπο κατά τις πλημμύρες του περασμένου Νοεμβρίου, όταν το Λεκανοπέδιο κυριολεκτικά πνίγηκε εξαιτίας όχι μόνο των ακραίων καιρικών φαινομένων αλλά και της ακραίας αυθαιρεσίας και εμπορευματοποίησης.Για την υλοποίηση καθεστώτος προστασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, καταρτίσθηκε Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, στο οποίο προβλέπεται η θεσμοθέτηση της παραλίμνιας Ζώνης Α2 «Προστασίας της Φύσης», πλάτους 300 μ. στην περιβαλλοντικά κρίσιμη και ευαίσθητη περίμετρο της υδάτινης επιφάνειας της λίμνης, στην οποία θα απαγορεύονται οι οικοδομικές δραστηριότητες.Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου της 7-2-2011. Από την τοποθέτησή σας (σελ. 48 έως 53 των Πρακτικών συνεδρίασης) προέκυψε η αρνητική σας θέση σε αρκετά επίμαχα σημεία προστασίας (ζώνες οικοανάπτυξης, υψόμετρο λίμνης, αναχώματα κλπ.), σε καμία όμως περίπτωση στη θεσμοθέτηση της ζώνης Α2, οπότε εύλογα τεκμαίρεται η συμφωνία σας με τη θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης ζώνης. Εξάλλου η πρότασή σας, την οποία ψήφισε η πλειοψηφία του Συμβουλίου, υποτίθεται πως αποδέχεται την αναγκαιότητα του Π.Δ..Ενώ λοιπόν επίκειται η υπογραφή και θέση σε ισχύ του Π.Δ., 3 διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες έσπευσαν να υποβάλουν αιτήσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης συνοδευόμενες από προμελέτες για μεγάλα ξενοδοχεία, 146, 98 και 85 κλινών αντιστοίχως, στη ζώνη Α2 σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν νομικά τετελεσμένα και να επωφεληθούν των μεταβατικών διατάξεων. Με βάση το όριο των 100 κλινών, η αίτηση για την πρώτη επένδυση κατατέθηκε στις 19-1-2011 στο ΥΠΕΚΑ και οι άλλες δύο στις 5-5-2011 και στις 25-5-2011 στην Περιφέρεια Ηπείρου.Για την πρώτη από τις αιτήσεις η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου εξέδωσε πράξη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), επισημαίνοντας όμως την επιφύλαξή της ότι αυτή δεν θα ισχύσει σε περίπτωση εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος. Για τις άλλες δύο αιτήσεις ο κ. Περιφερειάρχης, έχοντας τη διακριτική ευχέρεια είτε να τις διαβιβάσει στο Υπουργείο για έκδοση ΠΠΕΑ είτε να διαχειριστεί ο ίδιος την περιβαλλοντική αδειοδότηση, έπραξε το δεύτερο εκκινώντας τη σχετική διαδικασία.Ο Φορέας Διαχείρισης Παμβώτιδας γνωμοδότησε μέχρι στιγμής επί των δύο από τις τρεις αιτήσεις και τάσσεται κατηγορηματικά εναντίον των συγκεκριμένων επενδύσεων καθώς «εμπίπτουν στην ζώνη των 300 μ. πέριξ της λίμνης και απαγορεύεται η χρήση γης τουρισμού - αναψυχής. Οι εν λόγω εκτάσεις αποτελούν ανέκαθεν υγρολιβαδικές εκτάσεις, περιοδικά κατακλυζόμενες, απαραίτητες για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των ενδιαιτημάτων». Ας μη λησμονείται εξάλλου ότι οι εκτάσεις αυτές ήδη ανήκουν στο δίκτυο Νatura. Την αντίθεσή του στην πρώτη αίτηση εξέφρασε επίσης το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.Με βάση τα παραπάνω επερωτάται και ελέγχεται η Περιφερειακή Αρχή και ο κ. Περιφερειάρχης για τις κατωτέρω ενέργειες και παραλείψεις :
-Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα, 7 μήνες και πλέον από τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για την προώθηση του Π.Δ. (έστω διαφορετικού από το προταθέν);
-Αντιλαμβάνεται ο κ. Περιφερειάρχης ότι η αδράνεια λειτουργεί αντικειμενικά υπέρ όσων θέλουν να καταστρατηγήσουν τις προβλέψεις του και μπορεί να εκληφθεί ως συνενοχή ;
-Εξακολουθεί να ισχύει η τεκμαιρόμενη συμφωνία του με τη θεσμοθέτηση της περιμετρικής ζώνης Α2 πλάτους 300 μέτρων ή έχει διαφοροποιηθεί και για ποιους λόγους ;
-Γνώριζε ο κ. Περιφερειάρχης κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (7/2) την υποβολή της πρώτης αίτησης αδειοδότησης στο ΥΠΕΚΑ (από τις 19/1) ή όχι ; Εάν το γνώριζε, για ποιο λόγο απέφυγε να ενημερώσει το Συμβούλιο ;
-Για ποιο λόγο απέφυγε να παραπέμψει τις άλλες δύο αιτήσεις στη διαδικασία Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως είχε τη διακριτική ευχέρεια από το νόμο ; Τι νόημα έχει η επίκληση εκ μέρους του της νομιμότητας για να δικαιολογήσει την προώθηση των αιτήσεων (πράξη κατάταξης σε κατηγορία), όταν υπήρχε νόμιμη δυνατότητα διαφορετικής αντιμετώπισης ;
-Για ποιο λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κολόκας, ο οποίος συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου στον Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας, στην πρώτη περίπτωση ψήφισε εναντίον της επένδυσης (ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση) και στη δεύτερη λευκό ;
-Ποιος είναι ο λόγος, που εξηγεί τη διαφοροποίηση της στάσης του ;
-Σε κάθε περίπτωση για ποιο λόγο η Περιφερειακή Αρχή κινήθηκε σε κλίμα απόλυτης αδιαφάνειας και απέφυγε να ενημερώσει το Συμβούλιο για όλες τις παραπάνω εξελίξεις σε ένα ζήτημα μείζον και άμεσα συνδεδεμένο με τις ρυθμίσεις του Σχεδίου Π.Δ. και την προστασία της Παμβώτιδας ;
-Τέλος σε ποιές ενέργειες σκοπεύει να προβεί για την συμπόρευση με το δημόσιο συμφέρον, τα δικαιώματα των πολιτών και τη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης και την αποφυγή δημιουργίας καταστροφικών περιβαλλοντικών τετελεσμένων ;

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΣ:Η χερσαία ζώνη ανήκει στο Δημόσιο και ποτέ δεν έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Ηγουμενίτσας


Με αφορμή επιστολή στα τοπικά ΜΜΕ, του Αντιπεριφερειάρχη κ.Πιτούλη, που αφορά τη χερσαία ζώνη της Ηγουμενίτσας, ενημερώσω τους συνδημότες μου τα εξής: Το τμήμα της χερσαίας ζώνης που εξαιρέθηκε από τη δικαιοδοσία του ΟΛΗΓ, επανήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.Το Δημόσιο, μπορεί να το παραχωρήσει κατά χρήση στον Δήμο Ηγουμενίτσας και μένει να συμφωνηθεί με ποιόν τρόπο.ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ από το Δημόσιο προς το Δήμο, δεν έγινε ΠΟΤΕ στο παρελθόν.Το έγγραφο στο οποίο γίνεται αναφορά στην επιστολή, είναι η ΚΥΑ με Αρ. Πρωτ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 και θέμα, «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών».Στο άρθρο 2 αναφέρει:«Η απευθείας παραχώρηση στους ΟΤΑ, γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κλπ),η τυχόν δε άσκηση άλλης δραστηριότητας εκτός των ορίων της παραχωρήσεως επισύρει τις συνέπειες του άρθρου 13 της παρούσας». Πρόκειται για άστοχη αναφορά, που δεν έχει σχέση με τη χερσαία ζώνη Ηγουμενίτσας.ΜΟΝΟ αν η χερσαία ζώνη, αποχαρακτηριστεί και γίνει αιγιαλός και παραλία, τότε εμπίπτει σε αυτή την ΚΥΑ και ΜΟΝΟ για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν.Στην ίδια επιστολή, γίνεται επίκληση της γνωμάτευσης του Νομικού Συμβουλίου του κράτους με αρ. 88/2008 σελ. 16, στη οποία αναφέρονται:«Παρεπομένως, χώροι της ζώνης λιμένα, των οποίων το δικαίωμα χρήσεως και εκμεταλλεύσεως δεν παραχωρήθηκε με τη συναφθείσα σύμβαση ή εξαιρέθηκαν από την παραχώρηση με μεταγενέστερη τροποποιητική, ως εν προκειμένω, δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία διοικήσεως και εκμεταλλεύσεως του Οργανισμού και επανακάμπτουν στη διοίκηση και διαχείριση του Δημοσίου, χωρίς να απαιτείται προς τούτο ο αποχαρακτηρισμός τους, από χώρους της ζώνης λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 21§1 του ν.2971/2001. Τούτο διότι ο αποχαρακτηρισμός τους συνεπάγεται και την παύση της ιδιότητάς τους ως κοινοχρήστων, οπότε δεν είναι νοητή η επ’ αυτών κυριότητα, χρήση και εκμετάλλευση του Δημοσίου, εκτός αν τα τμήματα εμπίπτουν στο αιγιαλό και την παραλία, πράγμα το οποίο όμως, ως εντελώς συμπτωματικό και, πάντως αδιευκρίνιστο στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την τήρηση ή μη της διαδικασίας αποχαρακτηρισμού.»Συνεπώς, οι χερσαίες ζώνες επανακάμπτουν στη διοίκηση και διαχείριση του Δημοσίου, χωρίς να απαιτείται ο αποχαρακτηρισμός τους και όχι στο Δήμο. Συμπερασματικά:
-Η χερσαία ζώνη αυτή τη στιγμή ανήκει στο Δημόσιο, ποτέ δεν παραχωρήθηκε στο Δήμο και μένει νε εξεταστεί ο τρόπος που θα γίνει αυτό.
Mε την υπάρχουσα νομοθεσία, τρεις είναι οι τρόποι για παραχώρηση στο Δήμο:
-Η χερσαία ζώνη γίνεται αιγιαλός και παραλία και η χρήση της παραχωρείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 1038460/ 2009 και τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν.
-Αλλάζει ο νόμος και επιτρέπεται να δημιουργηθεί Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, προκειμένου να πάρει απευθείας τη χρήση της χερσαίας ζώνης (υπάρχει σχετική δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών)
-Επανέρχεται η χερσαία ζώνη στον ΟΛΗΓ, ο οποίος την παραχωρεί στο Δήμο, περίπτωση που ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ έπειτα και από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τι θέλουν κάποιοι να κάνουμε: να αφήσουμε την χερσαία ζώνη με το υπάρχον καθεστώς να ανήκει στο Δημόσιο ή να δοθεί για χρήση και εκμετάλλευση στον Δήμο; Ο “φάκελος της αλήθειας” για τη χερσαία ζώνη, είναι στη διάθεση κάθε συμπολίτη μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΣ

Η αλήθεια είναι μία και πικρή για τον Αμβρακικό


Σχετικά με τα όσα απαντά ο Περιφερειάρχης Ηπείρου για να δικαιολογήσει την απόφαση για αύξηση της δυναμικότητας σε ιχθυοκαλλιέργεια του Αμβρακικού και χωρίς να επιδιώκουμε αντιπολιτευτικές κορώνες όπως μας προσάπτει, του ανταπαντούμε:«Επιβραβεύσατε την παρανομία μιάς επιχείρησης (εξέτρεφε περισσότερους τόνους ψάρια από ότι είχε η άδειά του) αντί να εφαρμόσετε ή να ζητήσετε από τις υπηρεσίες να εφαρμόσουν την υφιστάμενη νομοθεσία και να επιβάλετε τα πρόστιμα που ορίζει ο νόμος.Νομιμοποιώντας όλες τις παρανομίες μέσα στον Αμβρακικό στο όνομα της ανάπτυξης, φθάσαμε σήμερα στο απροχώρητο. Και δεν ευθύνεται μόνο η σημερινή πολιτική ηγεσία αλλά όλοι οι Νομάρχες, Περιφερειάρχες και Κυβερνήσεις των τελευταίων 30 χρόνων.Έτσι φθάσαμε την Ελλάδα και τον Αμβρακικό στο χείλος του γκρεμού!Η αλήθεια είναι μία και πικρή για τον Αμβρακικό ότι αυξάνοντας την δυναμικότητα των μονάδων, αυξάνονται και τα οργανικά φορτία μέσα στον κλειστό Αμβρακικό κόλπο, μειώνονται τα ψάρια και οι θέσεις εργασίας των ψαράδων, οι οποίες είναι πολύ περισσότερες των θέσεων εργασίας των ιχθυοκαλλιεργειών και οι ιχθυοκαλλιέργειες κινδυνεύουν αν πάσα στιγμή από μαζικούς θανάτους από έλλειψη οξυγόνου. Όταν συμβεί αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον, να μην αποζημιωθούν οι ιχθυοκαλλεργητές από την Πολιτεία (δηλαδή τους φορολογουμένους), αλλά από τους κρατικούς υπαλλήλους που ελέγχουν και δίδουν τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και τους επικεφαλείς που αποφασίζουν. Να βρούμε μια άκρη σε αυτό το γραφειοκρατικό γαϊτανάκι ευθυνών και αρμοδιοτήτων».

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννενα 3-1


Ύστερα από 32 χρόνια, ο Παναθηναϊκός, αγωνίστηκε χωρίς την οικογένεια Βαρδινογιάννη στα διοικητικά του.Από την πλευρά τους οι παίκτες έδειξαν ότι η μπάλα παίζεται εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, πέτυχαν τρία γκολ, σημάδεψαν τρεις φορές τα αντίπαλα δοκάρια και έφτασαν στους έξι βαθμούς με 2 στις 2 νίκες.Το σκορ άνοιξε ο Σαριέγκι στο 7΄, ενώ ο Τοτσέ έκανε το 2-0 στο 44', κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο το πρώτο μέρος για την ομάδα του.Ο Μπακαγιόκο μείωσε στο 68', ύστερα από τραγικό λάθος του Βύντρα, ενώ ο Λέτο διαμόρφωσε το τελικό σκορ (3-1) στο 75' με άπιαστο σουτ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:"Θα πάρουμε όποια απόφαση χρειαστεί"


Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου δήλωσε, μεταξύ άλλων, από τη Θεσσαλονίκη πως «ο δρόμος που διαλέξαμε είναι δύσκολος, ανηφορικός, αλλά είναι ο μόνος που εξασφαλίζει την ασφάλεια για σήμερα, αλλά και το μέλλον μας».Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «οι θυσίες του λαού έχουν πιάσει τόπο. Χρειάζεται να έχουμε μία σταθερή βάση».Ο πρωθυπουργός μίλησε για ιστορικές αποφάσεις του Ιουλίου που «δίνουν μία νέα βοήθεια στην Ελλάδα». Οι αποφάσεις αυτές «αλλάζουν την προοπτική της χώρας μας προς το καλύτερο. Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να κλειδώσει η συμφωνία του Ιουλίου. Θα πάρουμε όποια απόφαση χρειαστεί για να μην κινδυνεύσει η χώρα. Τίποτα δεν μας συγχωρείται. Η Ελλάδα θα τιμήσει τις δεσμεύσεις της.Ειδικότερα, ο Γ. Παπανδρέου τόνισε, μεταξύ άλλων:«Προτιμώ όλοι να χάσουμε κάτι, παρά να χάσουμε όλοι τα πάντα για πάντα», δήλωσε ο πρωθυπουργός και διακήρυξε ότι είναι αποφασισμένος να πάρει οποιαδήποτε απόφαση χρειαστεί για να μην κινδυνέψει η πορεία της χώρας.«Βρισκόμαστε σε μια «οικονομική θύελλα» και δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας απειλήσει, δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να γίνει εξιλαστήριο θύμα», είπε και διαβεβαίωσε πως θα τηρηθούν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις.«Δεν θα κάνω τη χάρη σε κανέναν να αφήσω τη χώρα να καταρρεύσει. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά, να διαφυλάξουμε τη συμφωνία του Ιουλίου, που όταν εφαρμοστεί, θα καταστήσει το χρέος μας πλήρως διαχειρίσιμο».«Όχι» σε πρόωρες εκλογές, είπε ο πρωθυπουργός. «Εμείς δεν φυγομαχούμε, δεν πετάμε καυτή πατάτα στον άλλον. Αναλάβαμε και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Ο λαός δεν θέλει εκλογές, θέλει αλλαγές.Κρινόμαστε κάθε μέρα και δίνουμε μεγάλη μάχη», σημείωσε.«Δεν υπάρχει ο φόβος της απόλυσης στον στενό δημόσιο τομέα, τουλάχιστον σήμερα», επισήμανε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Ούτε ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα πάει στο μισό, αλλά θα πάμε σε ένα ενιαίο μισθολόγιο και βαθμολόγιο». Σε ερώτηση αν θα προτείνει άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο στη συνταγματική αναθεώρηση, απάντησε ότι «δεν πρέπει να υπάρχει ταμπού στο τι θα συζητήσουμε».«Δεν μιλάμε για συγκυβερνήσεις και εκλογές», επισήμανε ο πρωθυπουργός και σημείωσε πως δοκίμασε τις ευρύτερες συναινέσεις, αλλά δεν είδε ωριμότητα από την πλευρά της ΝΔ, διότι «η ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακολουθεί τη λογική της κυβέρνησης της ΝΔ και θέλει να μεταθέτει τις ευθύνες αλλού». Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχουν στελέχη της ΝΔ, που «θα ήθελαν να βάλουν πλάτη» στην προσπάθεια της κυβέρνησης.

Σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού


Την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτήν την ώρα ο πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη, μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων, που αποφάσισε το άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την πίεση των Βρυξελλών για την καταβολή της 6ης δόσης των 110 δισ. ευρώ.

Επιβολή τέλους στην ακίνητη περιουσία ανακοίνωσε ο Βενιζέλος


Τα νέα μέτρα που αποφασίστηκαν στη διάρκεια του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Γ.Παπανδρέου το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευ.Βενιζέλος.Σύμφωνα με αυτά:
-θα επιβληθεί διετές τέλος στην ακίνητη περιουσία (δομημένη επιφάνεια) ύψους 4 ευρώ/ τετραγωνικό (μεσοσταθμικά) μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ
-θα περικοπεί ένας ολόκληρος μισθός από όλους τους αιρετούς (από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έως τους δημάρχους και τους γενικούς γραμματείς υπουργείων)
-θα επιταχυνθει η ψήφιση του προϋπολογισμού του 2012 έως τα τέλη του Οκτωβρίου
-θα κληθεί ο εφοπλιστικός κόσμος για να εξεταστεί πως θα συμβάλλει στην δημοσιονομική προσπάθεια που γίνεται
Όπως είπε ο κ. Βενιζέλος φέτος το τέλος για τα ακίνητα θα επιβληθεί εφάπαξ άμεσα, ώστε ταμειακά να εμφανιστεί στα έσοδα έως το Φεβρουάριο. Για το 2012 το τέλος θα καταβληθεί σε δόσεις. Το ύψος του τέλους θα εξαρτηθεί από την περιοχή και την τιμή ζώνης, τη χρήση και άλλα κριτήρια, όπως την ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ κλπ. Θα κινείται μεταξύ 0,5 έως 10 ευρώ.Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα, σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά μέτρα που ανακοινώθηκαν την περασμένη Τρίτη «επαρκούν για να μας βγάλουν ασπροπρόσωπους».

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ:«Δεν θα αφήσουμε να γίνει η χώρα μας το πρόσχημα για εξελίξεις που δεν μας αφορούν»


«Το υπουργικό συμβούλιο κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρωζώνη, στην παγκόσμια αγορά», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι η έλλειψη ολοκληρωμένων θεσμών είναι το μεγάλο πρόβλημα ευρωζώνης που διαθέτει την ισχύ του κοινού νομίσματος αλλά δεν συνοδεύεται από την ανάλογη θεσμική και πολιτική υποστήριξη.Επανέλαβε ότι η αναχώρηση των επικεφαλής της τρόικας ήταν απολύτως προγραμματισμένη και συμφωνημένη και σημείωσε ότι το πρόβλημα είναι η στάση ορισμένων σημαντικών κρατών μελών της ευρωζώνης.«Δεν θα αφήσουμε να γίνει η χώρα μας το πρόσχημα για εξελίξεις που δεν μας αφορούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώθηκε η άτυπη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου


Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι η άτυπη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που συγκλήθηκε από τις 10 το πρωί υπό τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου του οποίου μετατέθηκε για τις 4 μ.μ.Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος προβαίνει σε ανακοινώσεις.

Κοινή επίσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας τη Δευτέρα στην Αλβανία


Μήνυμα για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην Αλβανία και την άρση του πολιτικού αδιεξόδου στη γείτονα στοχεύει να στείλει η κοινή επίσκεψη στα Τίρανα τη Δευτέρα του υπουργού Εξωτερικών Σταύρου Λαμπρινίδη και του Ιταλού ομολόγου του Φράνκο Φρατίνι, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση.Πρόκειται για την υλοποίηση ελληνικής πρότασης που ετέθη από τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Ιουνίου και αφορούσε την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατεύθυνση υποβοήθησης της άρσης του αδιεξόδου στην Αλβανία.Ειδικότερα, ο κ. Λαμπρινίδης είχε προτείνει η ΕΕ να αναλάβει πιο δραστήριο ρόλο στη χώρα μέσω της πραγματοποίησης επισκέψεων υψηλού πολιτικού επιπέδου στα Τίρανα, προκειμένου να αποσταλεί προς την αλβανική πολιτική ηγεσία κατάλληλο μήνυμα για επίδειξη ωριμότητας και αφοσίωσης στη μεταρρυθμιστική διαδικασία στο πλαίσιο της ενταξιακής προοπτικής της Αλβανίας.Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί κοινή επίσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας στην Αλβανία προκειμένου να συναντηθούν με τον Πρόεδρο Μπαμίρ Τόπι, τον πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών Εντμόντ Χατζινάστο καθώς και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Έντι Ράμα.Σημειώνεται ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί έναν μήνα πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής για την πορεία των μεταρρυθμίσεων στην Αλβανία, η οποία θα συζητηθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ το Δεκέμβριο.Υπενθυμίζεται δε ότι από τις αρχές του 2011, η κατάσταση, όσον αφορά τον πολιτικό διάλογο και την εν γένει λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Αλβανία, επιδεινώθηκε αρχής γενομένης από τα αιματηρά επεισόδια στα Τίρανα της 21ης Ιανουαρίου, και κυρίως μετά την όξυνση της πόλωσης για το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών για το δήμο των Τιράνων.Η κατάσταση στην Αλβανία απασχόλησε και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ τον περασμένο Ιούνιο, το οποίο υιοθέτησε και σχετικά συμπεράσματα, στα οποία αποτυπώθηκε η ανησυχία των Ευρωπαίων εταίρων.Συγκεκριμένα, ως προς την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, το Συμβούλιο κάλεσε κυβέρνηση και αντιπολίτευση να αποκαταστήσουν επειγόντως τον πολιτικό διάλογο, ο οποίος είναι αναγκαίος για την ορθή λειτουργία της δημοκρατίας και την πρόοδο στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Επίσης, απηύθυνε έκκληση για ανανέωση και ενίσχυση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και της εφαρμογής τους, ενώ επανέλαβε τη δέσμευσή του υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας και τη βούλησή του να υποστηρίξει τις προσπάθειές της σε αυτή τη διαδικασία.

Μια χώρα πνιγμένη στα χρέη και την ανασφάλεια


Μια ατέρμονη αλυσίδα χρεών απλώνεται σε όλη τη χώρα, με τους πολίτες να δοκιμάζουν τα όρια της αντοχής τους μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων μοιάζει συχνά να μην αποτελεί μια κάποια λύση. Ο οικογενειακός προγραμματισμός συνεχώς τελεί υπό αναθεώρηση, χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμες εύκολες λύσεις, όταν ο ένας χρωστάει στον άλλον. Οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους και στο κράτος, το Δημόσιο στα ταμεία, οι φορείς στους προμηθευτές... Και όλοι στους δανειστές της χώρας. Αποτέλεσμα;Διπλασιάστηκε το ποσοστό όσων καθυστερούν την πληρωμή του ενοικίου τους και όσων αλλάζουν σπίτι, αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς του ρεύματος και της ύδρευσης στους ιδιοκτήτες. Ενας στους δέκα αδυνατεί να πληρώσει τα φροντιστήρια των παιδιών του. Επτά στις 10 μηνυτήριες αναφορές στην επιθεώρηση εργασίας αφορούν καθυστερήσεις της καταβολής των δεδουλευμένων. Περί τις 40.000 επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα βρεθούν σε αδυναμία τακτοποίησης των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων προς τα δημόσια ταμεία. Ο δείκτης των ανασφάλιστων αυτοκινήτων έχει αυξηθεί κατά 50% την τελευταία τριετία.Οι ακάλυπτες επιταγές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, τα δάνεια στις τράπεζες χτυπάνε κόκκινο και τα επιπλέον έσοδα του κράτους εξακολουθούν να αποτελούν άπιαστους στόχους, που απλώς αναγράφονται στα χαρτιά...

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Γονείς και φρονιστήρια σε νευρική κρίση

Στα φροντιστήρια, κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, σχεδόν ένας στους 10 γονείς επικαλέστηκαν αδυναμία πληρωμής των διδάκτρων λόγω οικονομικής αδυναμίας. «Λόγω απόλυσης στον ιδιωτικό τομέα ή περικοπής μισθών στο Δημόσιο», εξηγεί ο Κ. Πετρόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. «Είδαμε με κατανόηση το πρόβλημα, ήρθαμε σε διακανονισμό, ακόμη και στη συνέχιση δωρεάν των μαθημάτων», απαντά.Ο ίδιος συμπληρώνει ότι παράλληλα εμφανίστηκε ένα άλλο μεγάλο ποσοστό (7% έως 8%), που μάλλον υποκριτικά δήλωναν αδυναμία πληρωμής, αγνοώντας εντελώς οποιαδήποτε προσπάθεια αποπληρωμής ή διακανονισμού. Ανακατατάξεις παρατηρούνται και στη νέα χρονιά. Στην Γ' λυκείου, σε ποσοστό 30% έως 40% όσοι έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα πλέον γράφονται σε τμήματα φροντιστηρίων. Της ίδιας τάξης μεγέθους είναι μειωμένο το ποσοστό όσων δεν θα παρακολουθήσουν κανένα φροντιστήριο, καθώς επιλογή τους είναι να πάρουν απλώς απολυτήριο λυκείου (σ.σ.: με το νέο σύστημα δεν είναι πλέον απαραίτητη η συμμετοχή σε πανελλήνιες εξετάσεις). Συγκρατημένοι είναι οι γονείς τα παιδιά των οποίων είναι στη Β' λυκείου. Φέτος, ελάχιστοι έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν, πιεζόμενοι από την οικονομική συγκυρία.Μείωση κατά 10% καταγράφεται φέτος και στις εγγραφές σε ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων. Μικρότερες, όπως εκτιμούν, είναι οι απώλειες για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και δημοτικά, που είναι της τάξης του 2%.Συνολικά, φέτος τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια έχουν μείωση στις εγγραφές περί το 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τις απώλειες να ξεπερνούν το 10% την τελευταία διετία. «Η κρίση δεν έχει αγγίξει τόσο πολύ την ιδιωτική εκπαίδευση, όπως άλλους κλάδους της οικονομίας», διαπιστώνει ο Αθ. Ζαχόπουλος, πρόεδρος του συνδέσμου.

ΔΑΝΕΙΑ
Στο «κόκκινο» οι επισφάλειες

Οι 22 στους 100 δεν αποπληρώνουν τα καταναλωτικά τους δάνεια. Το 1 στα 10 επιχειρηματικά δάνεια είναι στο κόκκινο ενώ ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων έχει ήδη φτάσει στο 10,7%. Κι όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν ήδη αναχρηματοδοτήσει περί τα 680.000 δάνεια σε μια προσπάθεια, μέσα από τη «διευκόλυνση» των δανειοληπτών, να συγκρατήσουν τις επισφάλειες στους ισολογισμούς τους.Τα ποσοστά των δανείων σε καθυστέρηση που αναφέρθηκαν, αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2011 και είναι τα πλέον πρόσφατα της ΤτΕ. Οι πάντες περιμένουν περαιτέρω επιδείνωση, καθώς η ύφεση το 2011 εξαπλώνεται. Αν μάλιστα γίνει αναγωγή των ποσοστών της ΤτΕ σε απόλυτους αριθμούς, προκύπτει ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των νοικοκυριών διαμορφώνονται στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ και των επιχειρήσεων περίπου στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ.Τα τμήματα των τραπεζών που ασχολούνται με τις αναχρηματοδοτήσεις των δανείων έχουν πολύ δουλειά το τελευταίο διάστημα. Τουλάχιστον 680.000 Ελληνες, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε στη Βουλή ο Βασίλης Ράπανος, πρόεδρος της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, έχουν ζητήσει διευκολύνσεις προκειμένου να σταματήσουν να πληρώσουν. Ειδικά στα καταναλωτικά, οι τράπεζες δεν διστάζουν να διαγράψουν ακόμη και τμήμα του κεφαλαίου, ειδικά αν απέναντί τους έχουν έναν δανειολήπτη χωρίς περιουσιακά στοιχεία.Η σπουδή των τραπεζών να προχωρούν μαζικά πλέον στην αναχρηματοδότηση των δανείων οφείλεται και στην ψήφιση του νόμου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοικοκυριών. Ηδη οι προσφυγές στα δικαστήρια ιδιωτών με στόχο τη διαγραφή χρεών έχουν προσεγγίσει τις 5.000, ενώ περισσότεροι από 10.000 έχουν καταφύγει στις καταναλωτικές ενώσεις με στόχο να ζητήσουν -εξωδικαστικώς- μείωση των χρεών τους. Οι τράπεζες, προκειμένου να αποφύγουν μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις (πόσο μάλλον όταν οι πρώτες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί είναι υπέρ των δανειοληπτών), καταφεύγουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τους δανειολήπτες.

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
Στα 2 δισ. ευρώ οι ακάλυπτες

Μέσα στους πρώτους επτά μήνες του έτους «έσκασαν» επιταγές συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η χρονιά θα κλείσει με τις ακάλυπτες να ξεπερνούν τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι η φετινή θα είναι η δεύτερη πιο «μαύρη» χρονιά της τελευταίας δεκαετίας (το πρώτο αρνητικό ρεκόρ κρατάει από το 2009, όταν το «σοκ» της παγκόσμιας ύφεσης προκάλεσε και το σκάσιμο επιταγών συνολικού ύψους τριών δισεκατομμυρίων ευρώ).Οι ακάλυπτες επιταγές έχουν γίνει φόβος και τρόμος στην αγορά. Οι λήπτες από τη μια δεν μπορούν να εισπράξουν και από την άλλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Οι επιταγές αντικατάστασης (νέες επιταγές που εκδίδονται με στόχο να αντικαταστήσουν άλλες που λήγουν) δίνουν και παίρνουν, ενώ ο μέσος χρόνος εξόφλησης έχει ξεπεράσει του οκτώ μήνες.Ο εφιαλτικότερος μήνας του χρόνου ήταν ο Ιούλιος, με την Τειρεσίας Α.Ε. να καταγράφει και μεγάλα κανόνια. Από τα 392 εκατομμύρια ευρώ των ακάλυπτων επιταγών του Ιουλίου, τα 208 εκατομμύρια αφορούσαν μόλις 156 επιταγές, οι οποίες προφανώς προήλθαν από μεγάλες εταιρείες.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
50% αύξηση στα ανασφάλιστα Ι.Χ.

Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλά νοικοκυριά σε αδυναμία κάλυψης των ασφαλιστήριων που είχαν σε ιδιωτικές εταιρείες. Από το 2000 έως και το 2009 ο κλάδος της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς κινούνταν με αυξητικό ρυθμό 4%-5% κάθε χρόνο. Τα δύο τελευταία χρόνια υποχωρεί σε αντίστοιχα ποσοστά.Στον κλάδο αυτοκινήτου, ο δείκτης των ανασφάλιστων έχει εκτοξευτεί κατά 50% την τελευταία τριετία και εκτιμάται ότι τα οχήματα που είναι ανασφάλιστα ανέρχονται σε 1,5 με 1,6 εκατ., ποσοστό 15%-16% του συνόλου των οχημάτων από 10% που ήταν την προηγούμενη δεκαετία. Οπως επισημαίνει από την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών ο Κ. Μπερτσιάς, «μεταξύ των ανασφάλιστων οχημάτων είναι και επαγγελματικά αλλά ακόμα και αγροτικά».Σε υποχώρηση βρίσκεται και ο κλάδος ασφάλισης ζωής-σύνταξης, που είναι ο δεύτερος κρίσιμος δείκτης για την πορεία των ασφαλιστικών εταιρειών. Από τη μείωση του κύκλου εργασιών που εμφάνισαν πέρυσι οι εταιρείες (γύρω στο 5%) και από τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου φέτος, που δείχνουν ανάλογη υποχώρηση, φαίνεται ότι ο αριθμός των συμβολαίων έχει μειωθεί γύρω στο 10%.Στελέχη του κλάδου τονίζουν ότι πολλοί ασφαλισμένοι ζητούν διευκολύνσεις πληρωμής, ενώ καθυστερήσεις διαπιστώνονται και στη μεταβίβαση των ασφαλίστρων από τους ανταποκριτές και τους πράκτορες. Η αλυσίδα αυτών των καθυστερήσεων καθιστά δύσκολη την εκκαθάριση των συμβολαίων. Πάντως, εκτιμάται ότι οι εξαγορές θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο, αφού για πολλούς ασφαλισμένους οι ασφαλιστικοί λογαριασμοί αποτελούν την τελευταία δυνατότητα που έχουν να αντλήσουν ρευστό.Πιέσεις υπάρχουν και στον κλάδο των επαγγελματικών και εταιρικών ασφαλίσεων, με αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων και αντίστοιχη μείωση των προβλεπόμενων παροχών.

ΕΦΟΡΙΑ
Ληξιπρόθεσμες οφειλές 42 δισ. ευρώ

Με αλλεπάλληλες ρυθμίσεις και απειλές για κατασχέσεις, ακόμη και φυλακίσεις, προσπαθεί να ανακόψει το υπουργείο Οικονομικών το κύμα «δεν μπορώ να πληρώσω» που έχει πλήξει και τις εφορίες. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν ξεπεράσει και τα 42 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς ειδικά στον ΦΠΑ οι εταιρείες προτιμούν να πληρώσουν τις προσαυξήσεις παρά να θυσιάσουν τα όποια μετρητά έχουν απομείνει στο ταμείο τους.Για να μαζέψει χρήματα, το υπουργείο Οικονομικών κάνει τη μία ρύθμιση μετά την άλλη.Αναβίωσε η ευεργετική διάταξη για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, μια διάταξη που επιτρέπει σε όσους χρωστούν, να αποπληρώσουν ακόμη και ύστερα από τρία χρόνια, γλιτώνοντας ταυτόχρονα και από ένα μεγάλο μέρος των προσαυξήσεων. Για τον ΦΠΑ, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός καταβολής σε τρεις δόσεις.Την προηγούμενη εβδομάδα, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε τελικά να δώσει τα ονόματα των οφειλετών σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει η δημοσίευση των ονομάτων ως μοχλός πίεσης. Η αρχή έγινε με τα νομικά πρόσωπα, ενώ για να ακολουθήσουν τα φυσικά πρόσωπα, πρέπει να συμφωνήσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.Στην Καραγιώργη Σερβίας, δεν κρύβουν την αγωνία τους για το πώς θα ανταποκριθούν οι φορολογούμενοι με το που θα παραλάβουν τα πολυεκκαθαριστικά μέσω των οποίων πρέπει να εισπραχτούν 1,8 δισ. ευρώ. Πόσω μάλλον όταν αυτό θα είναι το πρώτο από τα «χτυπήματα» που θα δεχτούν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του έτους, καθώς ακολουθούν και άλλοι φόροι.Προωθείται ο συμψηφισμός του ποσού που πρέπει να πληρώσουμε μέσω του πολυεκκαθαριστικού, με τα ποσά επιστροφής φόρου που έχουν να λαμβάνουν 500.000 φορολογούμενοι. Με αυτό τον τρόπο το υπουργείο θα εισπράξει εφάπαξ το ποσό του πολυεκκαθαριστικού, ψαλιδίζοντας ταυτόχρονα τα χρήματα που πρέπει να εκταμιεύσει για να καλύψει τα πιστωτικά εκκαθαριστικά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μπαράζ καθυστερήσεων στην καταβολή δεδουλευμένων

Θεαματική αύξηση, που αγγίζει το 40%, εμφανίζουν στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς σε σχέση με το αντίστοιχο του 2009 οι μηνυτήριες αναφορές προς την επιθεώρηση εργασίας. Συνολικά, 7 στις 10 περιπτώσεις αφορούν καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευμένων από τις επιχειρήσεις, που είναι μεταξύ των κυριότερων παραβάσεων που διαπιστώνουν οι κοινωνικοί επιθεωρητές του ΣΕΠΕ.Η καθυστέρηση πληρωμών αφορά κυρίως εμπορικά καταστήματα, αλλά δεν είναι το μόνο: απολύσεις χωρίς αποζημίωση, οφειλές επιδομάτων αδείας, άρνηση χορήγησης αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων σε μισθωτούς, εξαναγκασμός σε υπογραφή εξοφλητικών αποδείξεων με μικρότερα ποσά αποδοχών, παραβίαση ωραρίου (ιδιαίτερα συχνά σε τράπεζες, οι οποίες επικαλούνται δήθεν ταμειακό λάθος)...Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό αύξησης των εργατικών διαφορών. Το πρώτο εξάμηνο φέτος ήταν περισσότερες κατά 8,9% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2009 και κατά 2,76% την ίδια περίοδο το 2010. Ωστόσο, το 53% των περιπτώσεων επιλύεται, απαλλάσσοντας έτσι εργαζόμενους και εργοδότες από τις δικαστικές αντιδικίες. Οπως καταγράφεται στα στατιστικά στοιχεία, ολοένα και περισσότερο φαίνεται να επιλέγεται η οδός της συμφιλίωσης σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ισως γιατί σε περίοδο κρίσης όλο και περισσότεροι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες, παρά να προσβλέπουν στη δικαίωσή τους μέσω χρονοβόρων δικαστικών διεκδικήσεων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ερχεται και η νέα γενιά οφειλετών

Την ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία καταφεύγουν στο μέτρο της αναγκαστικής είσπραξης των παλαιών οφειλών, μπροστά τους έχουν τον κίνδυνο μιας νέας γενιάς οφειλετών. Στη δυσχερέστερη θέση βρίσκονται ο κλάδος των κατασκευών και της μεταποίησης, που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πτώση, και ακολουθούν οι μικρές εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις.Το ασφαλιστικό σύστημα εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο υστέρηση εσόδων 5% από τις προβλέψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην τρόικα. Ωστόσο και οι προβλέψεις ήταν χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι κατά 5% και ανάλογα αναμένεται να διαμορφωθούν οι προβλέψεις για το 2012. Το ΙΚΑ προϋπολογίζει για φέτος εισφορές 9 δισ. ευρώ, πλην όμως αυτή η πρόβλεψη θεωρείται παρακινδυνευμένη, καθώς η αύξηση της ανεργίας και η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων μειώνουν τις εισροές. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στον κλάδο των κατασκευών. Τον Ιούνιο του 2009 συνεισέφερε στο ΙΚΑ 134 εκατ. ευρώ, ενώ τον Ιούνιο του 2011 μόλις 45 εκατ. ευρώ.Για τους παλαιούς οφειλέτες, περίπου 300.000 επιχειρήσεις, η διοίκηση του ΙΚΑ έχει κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης και προϋπολογίζει ότι στον ισολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους θα εγγράψει έσοδα στο 1 δισ. ευρώ. Και πάλι όμως είναι αμφίβολο εάν θα εισπραχθούν. Καλύτερη ήταν το πρώτο εξάμηνο η εικόνα του ΟΑΕΕ, πλην όμως, σύμφωνα με τις έρευνες της ΓΣΒΕΕ και της Ομοσπονδίας Εμπορίου, στο επόμενο διάστημα 40.000 επιχειρήσεις θα βρεθούν σε αδυναμία τακτοποίησης των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. Ηδη, πάντως, η υστέρηση των εσόδων έχει συνέπειες στην απονομή των συντάξεων και ο χρόνος αναμονής σε όλα τα ταμεία έχει αυξηθεί από δύο μήνες έως και ένα χρόνο, γι' αυτό και αποφασίστηκε από το υπουργείο Εργασίας η εισαγωγή της προσωρινής σύνταξης.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Καθυστερήσεις σε ενοίκια και ΔΕΚΟ

Εκρηξη στις καθυστερήσεις καταβολής των ενοικίων διαπιστώνουν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών Στρ. Παραδιά, το πρόβλημα έχει δύο πτυχές:Η πρώτη αφορά σε εκείνους που λόγω της οικονομικής κρίσης δικαιολογημένα καθυστερούν τις πληρωμές τους. Η δεύτερη έχει να κάνει με όσους, εκμεταλλευόμενοι τη δυσλειτουργία της δικαιοσύνης, συνειδητά δεν πληρώνουν και από χρονιά σε χρονιά μεταφέρονται σε άλλο σπίτι.Οι τελευταίοι αφήνουν μεγάλα φέσια στους ιδιοκτήτες, που δεν περιορίζονται μόνο σε απλήρωτους λογαριασμούς κοινοχρήστων, αλλά αφορούν κυρίως λογαριασμούς ύδρευσης, οι οποίοι είναι πάντα στο όνομα του ιδιοκτήτη, αλλά και τη ΔΕΗ, για την οποία τα ανείσπρακτα τέλη ο δήμος καλεί εκ των υστέρων να πληρώσει ο ιδιοκτήτης.«Οι ιδιοκτήτες δείχνουν κατανόηση και ανοχή σε ενοικιαστές που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα», απαντά ο κ. Παραδιάς, ωστόσο το κύριο πρόβλημα είναι με όσους εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας και επιλέγουν να μην πληρώνουν. Συνολικά, σύμφωνα με τον ίδιο, τα κρούσματα έχουν διπλασιαστεί μέσα στην τελευταία τριετία.

«Η μεταρρύθμιση»: λιγότερη δημοκρατία για τη νεολαία

Γράφει ο Νίκος Κοτζιάς

Η κυβέρνηση έχει την τάση να ενισχύει τον αυταρχισμό και να περιορίζει τη δημοκρατία. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, αλλά της πολιτικής της επιλογής την κρίση να την πληρώσουν οι πολλοί. Στα πλαίσια αυτής της γενικής γραμμής η κυβέρνηση με τον νόμο για τα ΑΕΙ που ψήφισε όλο το κόμμα του Μνημονίου περιόρισε τη δημοκρατία στα Πανεπιστήμια. Ο περιορισμός αυτός έγινε κύρια σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι ο τρόπος οργάνωσης των ΑΕΙ. Πρόκειται για μια υπερσυγκεντρωτική δομή η οποία δεν ανταποκρίνεται στην διαφοροποιημένη ανάπτυξη των επιστημών καθώς και στην ύπαρξη διαφορετικών ρευμάτων-σχολών ανά επιστήμη. Από την άποψη της ανάπτυξης της επιστήμης αυτή η δομή αντιστοιχεί στα ΑΕΙ του 16-17ου αιώνα, πριν τις μεγάλες διαφοροποιήσεις των επιστημών και εφαρμόστηκε στην Ελλάδα μέχρι το 1982, προχουντικά και επί χούντας. Τα θυμίζω αυτά, διότι κάποιοι θεωρούν την επιστροφή στο παρελθόν ως τον εκσυγχρονισμό για το μέλλον. Με τον καινούργιο νόμο αντιπρυτάνεις και κοσμήτορες διορίζονται. Με μια τέτοια λογική θα μπορούσαμε να οδεύσουμε και πάλι στην εποχή που οι περιφερειάρχες διορίζονταν, ώστε Κόμματα και εφημερίδες του Κόμματος του Μνημονίου να μπορούν να πανηγυρίζουν και για έναν τέτοιο «εκσυγχρονισμό»!Η δεύτερη πράξη κατάργησης δημοκρατικών δικαιωμάτων είναι εκείνη της συμμετοχής των φοιτητών στα όργανα των ΑΕΙ. Κατάργηση που χαρακτηρίστηκε από τον πρωθυπουργό ως «ιστορικός σταθμός», που «θα τον θυμούνται γενιές ελλήνων (ομιλία στη Βουλή στις 23.8.2011). Μάλιστα ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας του Κόμματος του Μνημονίου, θεώρησε ως το πλέον «θετικό και σημαντικό στοιχείο» της όλης μεταρρύθμισης «την κατάργηση της ψήφου των φοιτητών». Στην δε Καθημερινή της προηγούμενης Κυριακής (28.8.2011) σε σειρά άρθρων, στα οποία αυτή η κατάργηση χαρακτηρίστηκε ως «κόψιμο προνομίων», «ως υπέρβαση των δημοκρατικών διαδικασιών που κάλυπταν την ανομία».Η κατάργηση της συμμετοχής των φοιτητών δικαιολογήθηκε με το επιχείρημα ότι γινόντουσαν συναλλαγές με την ψήφο τους. Πρώτον, δεν γίνονται παντού και πάντα τέτοιες συναλλαγές. Στο Τμήμα που διδάσκω έχουμε καταπληκτική φοιτητική εκπροσώπηση που μας βοηθά εμάς τους διδάσκοντες στον προσανατολισμό της διδασκαλίας μας, δρουν με κύριο σκοπό την παραπέρα προσέλκυση των φοιτητών στην επιστήμη που θεραπεύει το Τμήμα και άλλα πολλά άλλα θετικά.Δεύτερον, πράγματι υπάρχουν συνδιαλλαγές σε σειρά ΑΕΙ μεταξύ καθηγητών και της φοιτητικής εκπροσώπησης. Το ερώτημα εδώ είναι ποιος είναι ο κύριος υπεύθυνος; ο έχων τις περισσότερες εξουσίας στα χέριά του καθηγητής και το γραφείο του «τοπικού βουλευτή» ή ο 18χρονος φοιτητής; Σαφώς οι πρώτοι, αλλά ο «ιστορικός» νόμος καταργεί τα δικαιώματα των δεύτερων. Νομίζω ότι αυτό είναι επίδειξη αυταρχικής παιδαγωγικής αντίληψης δεν αφορά μόνο τα ΑΕΙ, αλλά την Πολιτική συνολικά καθώς και την αυταρχική αντίληψη που έχουν ορισμένοι για τα δικαιώματα των νέων συνολικά.Τρίτο, φαίνεται ότι οι φωστήρες του νόμου δεν κατανοούν ότι κατάργηση δημοκρατικών διαδικασιών συναίνεσης και συμμετοχής δεν σημαίνει και κατάργηση αναγκών και αιτημάτων. Απλά, αυτά θα βρουν άλλους δρόμους, πιο εκρηκτικούς για να εκφραστούν.Τέλος, και το κυριότερο, η σημερινή δημοκρατία έχει γενικότερα προβλήματα. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να καταργήσουμε τη δημοκρατία; Κάθε άλλο. Αντίθετα. Όταν η δημοκρατία παρουσιάζει προβλήματα φροντίζει η Πολιτική, τουλάχιστον έτσι οφείλει, να βρίσκει τρόπους ενδυνάμωσης της δημοκρατίας και των κανόνων της.Να μιλά η παρούσα βουλή που απάλλαξε τους υπεύθυνους σειράς σκανδάλων για την όποια διαφθορά των φοιτητικών παρατάξεων και στο όνομα αυτής να καταργεί τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα πανεπιστήμια παραπέμπει στην ατμόσφαιρα της εποχής της δεκαετίας του εξήντα. Και επειδή μερικοί υποστηρίζουν ότι οι φοιτητές είναι μικροί, και δεν μπορούν να γνωρίζουν, διότι δεν είναι ειδικοί (τρομάρα στην ειδίκευση των πολιτικών που κάνουν τέτοιους νόμους), θυμάμαι σοφή φράση που μου είπε φίλος συνδικαλιστής, ότι, δηλαδή, «η σωτήρια Κιβωτός του Νώε κατασκευάστηκε από ερασιτέχνες. Οι ειδικοί επαγγελματίες έφτιαξαν τον Τιτανικό»….

Μείωση συντάξεων στον δημόσιο τομέα


Σε «κούρεμα» όχι μόνο των αποδοχών αλλά ακόμη και της φόρμουλας υπολογισμού της σύνταξης των δημοσίων υπαλλήλων προσανατολίζεται η κυβέρνηση, κλείνοντας και την τελευταία χαραμάδα αισιοδοξίας.Ταυτόχρονα με το πετσόκομμα των επιδομάτων στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου, τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών προωθούν αυξήσεις στο ύψος των βασικών μισθών. Ομως οι αυξήσεις αυτές οδηγούν και σε μεγαλύτερες συντάξεις.Μπροστά στο ενδεχόμενο να κληθεί να καταβάλει υψηλότερα ποσά σε όσους ήδη συνωστίζονται στην έξοδο από την υπηρεσία, η κυβέρνηση έχει ήδη έτοιμη νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα αποτρέψει το ενδεχόμενο να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω οι συντάξεις του Δημοσίου. Η ρύθμιση θα προβλέπει τη μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης, η οποία θα είναι αντίστοιχη με την αύξηση που θα γίνει στον βασικό μισθό των δημοσίων υπαλλήλων.Για να υπολογιστεί η σύνταξη στο Δημόσιο λαμβάνεται υπόψη ο μέσος βασικός μισθός της τελευταίας 5ετίας. Αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή αναπλήρωσης ο οποίος ήδη βαίνει μειούμενος, καθώς από το 80% που ήταν μέχρι και το 2007, θα υποχωρήσει στο 70% σταδιακά μέχρι το 2017 (είναι η βασική πρόβλεψη του ασφαλιστικού νόμου Ρέππα του 2002). Φυσικά, το αποτέλεσμα επιμερίζεται ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας του δημοσίου υπαλλήλου. Αν έχει προϋπηρεσία 32 ετών, θα έπαιρνε τα 32/35 των συντάξιμων αποδοχών (που είναι το 70%-80% του μέσου βασικού μισθού της τελευταίας 5ετίας, με το ποσοστό να εξαρτάται από το έτος που θα υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδότησης).Με τη νομοθετική ρύθμιση που θα συνοδέψει το μισθολόγιο, ο συντελεστής αναπλήρωσης θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες (ο τελικός συντελεστής, σύμφωνα με αρμόδιο κυβερνητικό παράγοντα, θα εξαρτηθεί από το πόσο θα αυξηθεί ο μέσος βασικός μισθός του «κρατικού» πλέον δημοσίου υπαλλήλου).Πώς μεταφράζονται όλα αυτά στην πράξη; Υπάλληλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 34 χρόνια προϋπηρεσίας, και μέσο βασικό μισθό 1.173 ευρώ, θα μπορεί να πάρει σύνταξη μόλις 916 ευρώ. Θα μπορούσε να πάρει 70-80 ευρώ περισσότερα αν δεν υπήρχε η μείωση του συντελεστή αναπλήρωσης, ενδεχόμενο όμως που απομακρύνεται οριστικά λόγω δημοσιονομικών αναγκών.

enet

Προβάδισμα της ΝΔ, χωρίς αυτοδυναμία


Προβάδισμα της ΝΔ κατά 4 μονάδες στην εκλογική επιρροή, δίνει η εταιρεία δημοσκοπήσεων Public Issue, σε έρευνά της που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής».Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 28%, η ΝΔ 32%, το ΚΚΕ 10,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 9%, ο ΛΑΟΣ 8%, Οι Οικολόγοι-Πράσινοι 4%, η ΔΗΜΑΡ 3%, η ΔΗΣΥ 1,5% και τα άλλα κόμματα 4 %. Η αποχή είναι στο 34,5%.Αν και 6 στους 10 ερωτηθέντες εκτιμούν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για πρόωρες εκλογές, 57% δηλώνουν ότι αυτές θα γίνουν.

Ποια είναι τα εντός του ΠΑΣΟΚ όρια;

Του Νίκου Κοτζιά

Το Σάββατο, στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ ακούστηκαν ενδιαφέρουσες αντιμνημονιακές κριτικές για την κυβέρνηση. Οι κριτικές αυτές γεννούν, ταυτόχρονα απορίες και ερωτήματα. Όπως, γιατί δεν έγινε ουσιαστική κριτική στην παρανομία της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να οργανώσει ένα «επικοινωνιακό γεγονός» και όχι τακτικό Συνέδριο; Διότι, όταν οι ομάδες εσωκομματικής αντιπολίτευσης και αντίπαλοι του μνημονίου, που τους τιμώ για αυτή τους την στάση, δεν κάνουν κριτική στη μη δημοκρατική λειτουργία του κινήματος στο οποίο έχουν άμεση δυνατότητα παρέμβασης, τότε υποσκάπτουν και τον γενικότερο κριτικό τους λόγο. Μπορεί δε, έστω και άθελά τους, να δημιουργήσουν την εντύπωση, ότι περισσότερο τους ενδιαφέρει η μάχη για την δική τους παρουσία την επόμενη ημέρα εντός του ΠΑΣΟΚ και λιγότερο αν η χώρα θα έχει επόμενη ημέρα. Η ελληνική κοινωνία είναι αρκούντως καχύποπτη.Προκύπτει και ένα ζήτημα αξιολόγησης του ΠΑΣΟΚ σήμερα: Είναι η κρίση του μια από τα ίδια ή πρόκειται για ιστορική καμπή; Για κρίση, δηλαδή, τύπου Ένωσης Κέντρου που γέννησε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ; Ακόμα, η σημερινή κυβέρνηση απλά δεν εκφράζει με ορθό τρόπο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και οφείλουν οι υπόλοιποι να την φέρουν στο ίσο, ή η κυβέρνηση βρίσκεται απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα με τρόπο εχθρικό και κάθετο; Υπάρχει και ένα ακόμα ερώτημα: πώς γίνεται και το ΠΑΣΟΚ κάνει έναν πολύ συγκεκριμένο κάθε φορά κύκλο: πιο προοδευτικό στην αντιπολίτευση, πιο κοντά στη διαπλοκή ως κυβέρνηση; Όταν είναι στην αντιπολίτευση μετρά ο λόγος των πιο ριζοσπαστών, των ανθρώπων του μόχθου. Όταν έρχεται στη κυβέρνηση κυβερνά ολιγαρχικά και διασυνδέεται με τη διαπλοκή αγνοώντας τις ελπίδες και τις προσδοκίες της πλειοψηφίας του λαού και του δικού του κόσμου. Αυτό δεν αποτελεί στοιχείο για το ότι δεν υπάρχει δημοκρατία και κανόνες στην εσωτερική ζωή του Κινήματος; Αυτό διορθώνεται;Μου έκανε και ένα δεύτερο ζήτημα εντύπωση στην εσωκομματική κριτική του προηγούμενου Σαββάτου. Η προσπάθεια αποφυγής καταλογισμού ευθηνών στην συνολική κυβέρνηση και στον ίδιο τον πρωθυπουργό. Στα κείμενα που κατέθεσαν οι αντιμνημονιακοί εντός του ΠΑΣΟΚ, αποδίδουν ευθύνες κύρια στον καπιταλισμό, στην παγκοσμιοποίηση, στην ΕΕ και κατόπιν στη ΝΔ και σε κάποιες αδυναμίες του ΠΑΣΟΚ καθώς και ορισμένων υπουργών. Αυτές οι αναφορές είναι μεν από μια σκοπιά ορθές, αλλά σίγουρα είναι ανεπαρκείς. Εξάλλου τέτοια κριτική με ανάλογη θεματολογία θα μπορούσε να τις διατυπώσει ακόμα και η ίδια η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα ο Πρόεδρός του. Εκείνο που λείπει στα περισσότερα κείμενα στα οποία αναφέρομαι, είναι μια ανάλυση και κριτική της διασύνδεσης της κυβέρνησης με μεγάλους τραπεζίτες, εργολάβους, επιχειρήσεις ενέργειας. Του νέου ραγιαδισμού που παρουσιάζεται από το Κόμμα του Μνημονίου του οποίου η κυβέρνηση είναι συστατικό στοιχείο. Το γιατί υπάρχει αυτό το «έλλειμμα» επιτρέπει πολλαπλές ερμηνείες.Η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι ο βασικός πολιτικός φορέας του Μνημονίου. Υποστηρίζω, δηλαδή, ότι η κυβέρνηση δεν έχει απλά παρεκκλίνει από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ώστε να καλείται να επιστρέψει στην «ορθότερη» πλεύση της καταπολέμησης του Μνημονίου. Από αυτή τη σκοπιά υπάρχει και ένα ηθικό ζήτημα ως προς ορισμένες αντιμνημονιακές κριτικές εντός του ΠΑΣΟΚ. Πολλοί που εκφέρουν μια τέτοια κριτική εντός του ΠΑΣΟΚ όταν μιλούν για τις κινήσεις που έφυγαν από αυτό και συντάχθηκαν στο αντιμνημονιακό μέτωπο βρίσκουν ως δικαιολογία μη συνεργασίας μαζί τους κάποια πραγματική ή μη χαρακτηριστικά των αντιμνημονιακών δυνάμεων. Δεν δείχνουν, όμως, να ενοχλούνται από τα χαρακτηριστικά των φορέων του μνημονίου. Λες και οι τελευταίοι είναι όλοι τους άμεμπτοι και υπόδειγμα ηθικής. Στην ουσία οι δυνάμεις αυτές επικαλούνται το ψευδεπίγραφο ηθικής για να καλύψουν πολιτικές και προσωπικές επιλογές. Διότι ακόμα και «ο χειρότερος αντιμνημονιακός» είναι χίλιες φορές καλύτερος από τον «καλύτερο μνημονιακό» που συμβάλλει στην καταστροφή της πατρίδας. Η πολιτική και ηθική είναι μια ενότητα και οι σκοπιμότητες (μηχανισμών) είναι κάτι άλλο.