Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Ολοκληρώθηκε ο φάκελος χωροθέτησης της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων στην Ήπειρο

Λίγο πριν την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας ο ΧΥΤΑ στο Ελληνικό

Το οξυμένο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο ήταν ένα από τα χρονίζοντα ζητήματα που κλήθηκε να δώσει άμεσα λύσεις η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα με την ανάληψη των καθηκόντων της το Δεκέμβριο του 2009.Η κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό που είχε μπλοκάρει λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, η λειτουργία δεκάδων ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ σε όλη την Ήπειρο με κυρίαρχη τη χωματερή στη Δουρούτη του Δήμου Ιωαννιτών και μια σειρά άλλων ζητημάτων κατέτασσαν την Ήπειρο στην τελευταία θέση τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ε.Ε. στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.Άμεσα λοιπόν και χωρίς υπαναχωρήσεις έπρεπε να υλοποιηθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(ΠΕΣΔΑ) ώστε να εναρμονιστεί η Ήπειρος με τις Κοινοτικές Οδηγίες και Νομοθεσίες για το περιβάλλον και ταυτόχρονα να απομακρυνθεί ο κίνδυνος της επιβολής Κοινοτικών προστίμων. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματέας έχοντας διαρκή συνεργασία και διαβούλευση με τους κατοίκους του Ελληνικού που αντιδρούσαν στο ΧΥΤΑ, τους προέδρους των τεσσάρων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) τους τοπικούς φορείς, και τους αυτοδιοικητικούς της Ηπείρου προχώρησε με σταθερά βήματα στην υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ (κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, αποκατάσταση των ΧΑΔΑ) και στη διεκδίκηση ενός εργοστάσιου για τη διαχείριση των απορριμμάτων το οποίο χωροθετείται το προσεχές διάστημα.

Ο ΧΥΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Στο τελικό στάδιο και λίγο πριν την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας παραδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση το ΧΥΤΑ του Ελληνικό στην Αιρετή Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Δ/νσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) που είναι και η επιβλέπουσα αρχή, το έργο της κατασκευής του ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Ιωαννίνων συνολικού προϋπολογισμού 13,5εκ. ευρώ έχει ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας που έληξε στις 31/3/11. Ενώ η έναρξη της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα καθώς καθυστερεί η έκδοση της πιλοτικής άδειας λειτουργίας από την Περιφέρεια Ηπείρου αφού απαιτήθηκαν πρόσθετα μέτρα πυρασφάλειας τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη. Η Γενική Γραμματέας ανέθεσε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.) την περιμετρική πυροπροστασία του ΧΥΤΑ. Τα έργα πυροπροστασίας σύμφωνα με τη Δ.Ε.Κ.Ε. υλοποιούνται ήδη και θα ολοκληρωθούν την προσεχή εβδομάδα.«Με το ΧΥΤΑ στο Ελληνικό είχαμε να διαχειριστούμε μια δύσκολη δρομολογημένη κατάσταση που δεν είχε την κοινωνική αποδοχή. Μέσα από το διάλογο, χωρίς παλινδρομήσεις και με ξεκάθαρες κουβέντες καταφέραμε και παραδίδουμε σήμερα ένα ολοκληρωμένο έργο σύμφωνα με τους κανόνες της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας που μαζί με τα άλλα που έχουμε δρομολογήσει θα δώσει λύσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος» αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.Παράλληλα να σημειωθεί πως ήδη έχει δημοπρατηθεί η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ της Δουρούτης προϋπολογισμού 7,8εκ.ευρώ με τελικό δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων και ταυτόχρονα προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης και των εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στην υπόλοιπη Ήπειρο. Ταυτόχρονα, μπαίνει στην τελική ευθεία η χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων στην Ήπειρο καθώς ολοκληρώθηκε από τον ανάδοχο μελετητή και παραδόθηκε στην Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής ο φάκελος της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης. «Η ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων είναι αίτημα των πολιτών. Και το αίτημα αυτό οφείλουμε να το αφουγκραστούμε και να το απαντήσουμε αποτελεσματικά όλοι. Γι’ αυτό εργαστήκαμε μέχρι σήμερα και πιστεύουμε πως το ίδιο θα συνεχίσουν να κάνουν και οι αυτοδιοικητικοί στα χέρια των οποίων περνά τώρα η διαχείριση των απορριμμάτων», επισημαίνει η Γενική Γραμματέας .

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Π.Ε.

Στην οριστική παραλαβή του τεύχους της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης της μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Ηπείρου, προέβη η Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης «Χωροθέτηση Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων», ολοκληρώνοντας ουσιαστικά το έργο της.Τα μέλη της επιτροπής στην προτελευταία τους συνεδρίαση, στις 31 Μαΐου 2011 είχαν αποδεχθεί ομόφωνα το περιεχόμενο της τεχνικής εισήγησης του ανάδοχου-μελετητή τόσο ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης, όσο και ως προς την κατάταξη των θέσεων που προέκυψε μετά την εφαρμογή αυτών, στο πλαίσιο της πολυκριτηριακής ανάλυσης και αξιολόγησης και είχε δώσει εντολή στον ανάδοχο μελετητή, εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονταν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, να ολοκληρώσει το φάκελο της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με προτεινόμενη θέση χωροθέτησης το Λατομείο Εγνατίας.Ο ανάδοχος παρέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα στα μέλη της Επιτροπής το τελικό τεύχος της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ήπειρο και τα μέλη της μετά από έλεγχο και εξέταση του την Τετάρτη 29 Μαΐου, προχώρησαν ομόφωνα στην οριστική παραλαβή του.Επίσης η Επιτροπή Επίβλεψης της μελέτης αποφάσισε να εισηγηθεί προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου την παράταση της σύμβασης με τον ανάδοχο έως τις 31 Οκτώβρη 2011, προκειμένου να υπάρχει τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας κατά την έκδοση της Π.Π.Ε.Α, καθώς και για τη συμμετοχή σε ημερίδες –ενημερωτικές συναντήσεις που θα οργανώσει η Περιφέρεια για τη διαχείριση των ΑΣΑ στην Ήπειρο.O Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Θανάσης Μανταλόβας, εκφράζοντας την ομόθυμη άποψη των μελών της, δήλωσε πως η Επιτροπή τίθεται στη διάθεση της Περιφέρειας Ηπείρου, στην αρμοδιότητα της οποίας περιέρχεται πλέον η ευθύνη ολοκλήρωσης της διαδικασίας «Χωροθέτηση Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων».Να σημειωθεί πως με την ολοκλήρωση της Π.Π.Ε, ακολουθεί η διαδικασία της κατάθεσης στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης της Π.Π.Ε.Α.

Οικονομικός έλεγχος στο Δήμο Αρταίων


Την εισαγγελική παραγγελία για έρευνα στο Δήμο Αρταίων προκάλεσαν καταγγελίες που είχαν κατατεθεί στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Την έρευνα διεξάγει το ΣΔΟΕ Δυτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης) και αφορά την προμήθεια λιπαντικών και καυσίμων του Δήμου Αρταίων για τις οικονομικές χρήσεις παρελθόντων ετών αρχής γενομένης από το 2008.

ΠΡΕΒΕΖΑ: Στους Αγίους Αποστόλους ήρθαν και φέτος οι Τσέχοι ερευνητές


Στο δάσος των Αγίων Αποστόλων στην Πρέβεζας κατασκήνωσαν και φέτος οι Τσέχοι επιστήμονες οι οποίοι τα τελευταία χρόνια επισκέπτονται ανελλιπώς την περιοχή και συνδυάζουν τις διακοπές τους με την εξερεύνηση του ιδιαίτερου περιβάλλοντος της περιοχής.Στην ομάδα υπάρχουν και πολλά παιδιά τα οποία θα έχουν την ευκαιρία με την καθοδήγηση των καθηγητών τους να ανακαλύψουν τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην Χερσόνησο του Αγίου Θωμά.Να θυμίσουμε ότι οι έρευνες των Τσέχων επιστημόνων έγιναν αφορμή να έρθουν στο φως ίχνη παλαιολιθικού οικισμού που υπήρχαν στην περιοχή και τα οποία φιλοξενούνται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Νεοχωρίου.Σύμφωνα με πληροφορίες στην θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων έχει εντοπιστεί εύρημα το οποίο οι επιστήμονες πιθανολογούν ότι πρόκειται για μηριαίο οστό ελέφαντα του βουνού και θα προσπαθήσουν να ανασύρουν.Οι Τσέχοι έχουν βρει ιδιαίτερα ενδιαφέρον τον «γεωλογικό χάρτη»της περιοχής και μάλιστα εντόπισαν έντομα και φυτά τα οποία ζουν μόνο στην χερσόνησο τουΑγίου Θωμά.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΝΑ


Υπάρχει ένα χωριό στο Ζαγόρι, τα Κάτω Πεδινά, που έχει περί πολλού την τέχνη του σινεμά. Εδώ και 12 χρονια κάθε καλοκαίρι οργανώνει φεστιβάλ με καλές ελληνικές και ξένες ταινίες, ενώ πέρυσι ο ίδιος ο Θόδωρος Αγγελόπουλος βρέθηκε στην πλατεία του για μια επετειακή προβολή της «Αναπαράστασης».Εκεί την είχε γυρίσει πριν από 40 χρόνια. Παραδίπλα μια έκθεση φωτογραφίας είχε οργανωθεί από το 1ο Εργαστήριο Κινηματογράφου των Κάτω Πεδινών.Από την Κυριακή ξεκινά το 2ο εργαστήριο. Για 9 μέρες (μέχρι τις 11 Ιουλίου) τέσσερις επαγγελματίες κινηματογραφιστές από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα διδάσκουν σε νέους που μαζεύονται από την γύρω περιοχή, μέχρι και από τα Γιάννενα, ότι «ένας άνθρωπος + μια κάμερα + ένας υπολογιστής = μια πλήρης μονάδα παραγωγής οπτικοακουστικού έργου». Ετσι μας λέει ο εμπνευστής και διευθυντής του εργαστηρίου, ο σεναριογράφος Γιώργος Μακρής. Και θυμάται πώς ξεκίνησε η ιστορία:«Μια παγωμένη μέρα του Ιανουαρίου του 2010 τα έπινα με τον κινηματογραφόφιλο πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου. Ημασταν παντελώς άγνωστοι. Τότε έπεσε η ιδέα. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς με λίγα τεχνικά μέσα, πολύ αυτοσχεδιασμό και περισσότερο ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε το 1ο εργαστήριο με τη στήριξη του εξωραϊστικού συλλόγου και την υλική και ηθική βοήθεια των ανθρώπων που ζουν στα Ζαγοροχώρια. Η επιτυχία ήταν τέτοια -τόσο από συμμετοχές νέων, όσο και από ατμόσφαιρα, αποτελέσματα και λειτουργικότητα- που η συνέχισή του ήταν αυτονόητη. Συστάθηκε, μάλιστα, η Πολιτιστική Εταιρεία Ζαγορίου, που ανέλαβε τη διοργάνωσή του».

Καλλιτεχνική κολλεκτίβα
Το εργαστήριο μοιάζει περισσότερο με καλλιτεχνική κολλεκτίβα -κι ας χρησιμοποιούν στο e-mail του για πλάκα τον ορο zagoriwood. Κανένας δεν πληρώνεται, κανείς δεν πληρώνει -20 ευρώ είναι μόνο η εγγραφή. Ο διευθυντής φωτογραφίας Νίκος Καβουκίδης προσφέρει τεχνικό εξοπλισμό (φώτα κλπ). Οι νέοι που συμμετέχουν χρειάζεται απλώς να είναι εξοικειωμένοι μέ τη χρήση υπολογιστών και βιντεοκάμερας, ή ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής με δυνατότητα κινηματογράφισης. Από 'κεί και πέρα πιάνουν δουλειά οι δάσκαλοί τους. Σενάριο διδάσκει ο Γιώργος Μακρής, ο Κλεάνθης Δανόπουλος σκηνοθεσία, ο Ακης Κερσανίδης φωτογραφία και η Χρύσα Τζελέμπη μοντάζ. «Γνωριστήκαμε πέρυσι μέσα στους "Κινηματογραφιστές στην ομίχλη", μια χρονιά που το ελληνικό σινεμά ζούσε και διεκδικούσε με πάθος», επισημαίνει ο Γιώργος Μακρής.Τα μαθήματα ξεκινάνε στις 10 το πρωί και ολοκληρώνονται στις 7-8 το απόγευμα. Σκοπός τους είναι μια πλήρης περιήγηση στους βασικούς κόμβους της έβδομης τέχνης, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν μετά το τέλος του εργαστηρίου να προχωρήσουν στό γύρισμα των δικών τους ταινιών. Υπάρχει, δηλαδή, μια σαφής πρακτική κατεύθυνση και γίνονται καθημερινά ασκήσεις και δοκιμές. Συγχρόνως υπάρχει και η απαραίτητη θεωρία ενώ προβάλλονται και ταινίες. Από φέτος προστέθηκε και το παράλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συναντήσεις», χάρη στο οποίο παίρνουν το δρόμο για τα Κάτω Πεδινά γνωστοί Ελληνες σκηνοθέτες.Ο ένας, μάλιστα, από αυτούς, ο Πέτρος Σεβαστίκογλου, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά (7 Ιουλίου) αποσπάσματα από την καινούργια του ταινία, «Μπαν Γιουν» (στην αφρικανική διάλεκτο Γουόλοφ σημαίνει «ποιος είναι ο δρόμος»). Το φιλμ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, καθώς τα γυρίσματα στη Σενεγάλη (!), όπου εκτυλίσσεται η ιστορία, έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους. Ο Πέτρος Σεβαστίκογλου, όμως, θα μιλήσει στους μαθητές του εργαστηρίου όχι μόνο για τον ιδιαίτερο αφηγηματικό τρόπο που ακολουθεί, αλλά και για κάτι πολύ πιο χρήσιμο, που το ξέρει καλά: για το «χειροποίητο» σινεμά, που στηρίζεται στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία σε κάθε κινηματογραφιστή.Με τη σειρά του, στις 11 Ιουλίου, στο κλείσιμο του 2ου εργαστηρίου, ο Θάνος Αναστόπουλος θα παρουσιάσει την πολυβραβευμένη και πολυταξιδεμένη του «Διόρθωση» (Βερολίνο, Μόντρεαλ, ΜοΜΑ της Ν. Υόρκης κ.α).

Χορηγίες
Τρεις μέρες από την έναρξη του εργαστηρίου, ο Γιώργος Μακρής προσπαθεί ακόμα για χορηγίες («κάποιες ντόπιες επιχειρήσεις μάς βοηθούν προσφέροντας δωρεάν διαμονή στους δασκάλους») και περιμένει, ίσως, κάποια λίγα χρήματα από την Περιφέρεια («για το φαγητό»). Το κέφι του, όμως, δεν κρύβεται.«Ακριβώς επειδή το κλίμα είναι ζοφερό και το μέλλον σκοτείνιασε, είμαστε αναγκασμένοι να ποντάρουμε τα ρέστα μας στην αισιοδοξία, να "χτίζουμε" την ώρα που πολλές βεβαιότητες γύρω μας και μέσα μας γκρεμίζονται. Και ελπίζω να μην ακούγονται όλα αυτά κλισέ ή μελοδραματικά», λέει. Ακριβώς το αντίθετο.

Ανοιχτή συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ Άρτας


Τη Δευτέρα 4 Ιούλη και ώρα 8.00 μμ στο ξενοδοχείο ΚΡΟΝΟΣ θα πραγματοποιηθεί
ανοιχτή Συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ Άρτας με θέμα: επιλογή Τ.Ε (τοπικών επιτροπών) για την ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει στην Αθήνα στις 8-9 & 10 Ιούλη.

Στη συνέλευση της ΕΔΕΥΑ ο Δήμαρχος


Ολοκληρώθηκε στη Λάρισα η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Στη Συνέλευση μετείχε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φίλιππας Φίλιος, ο Γενικός Διευθυντής Κώστας Γιωτάκης και ο Οικονομικός Διευθυντής της επιχείρησης Θανάσης Κυριόπουλος.Κατά τη διάρκεια των εργασιών, στις οποίες παρέστησαν περίπου 300 αντιπρόσωποι από όλη την Ελλάδα, αναδείχθηκαν τα προβλήματα των δημοτικών επιχειρήσεων και οι προκλήσεις στην εποχή των καλλικρατικών δήμων.Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αναδείχθηκε, εξουσιοδοτήθηκε από τη συνέλευση, για όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πράξεις, προκειμένου να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατάσταση και τα προβλήματα των ΔΕΥΑ.Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει σύντομα συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Πάρη Κουκουλόπουλο, ο οποίος, όπως τονίστηκε στη Συνέλευση, γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση της αυτοδιοίκησης, αλλά και της ΕΔΕΥΑ, καθώς είχε διατελέσει και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Σε ρυθμούς Πανελληνίου Πρωταθλήματος ξανά ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων


Σε περίοδο εντατικής προπόνησης και προετοιμασίας ενόψει της Β΄ Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας έχει εισέλθει ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων. Κι αυτό γιατί ο Ν.Ο.Ι. θα κληθεί στα τέλη Ιουλίου να επισφραγίσει για μία ακόμη χρονιά –την 23 συνεχόμενη- την κατάκτηση του τίτλου του Πρωταθλητή και Πολυνίκη Ελλάδος. Το παραπάνω επίτευγμα δεν είναι καθόλου δύσκολο για τον Όμιλο, αφού ήδη οι βαθμοί και τα μετάλλια που συγκέντρωσαν οι Γιαννιώτες κωπηλάτες στην Α΄ Φάση του Πρωταθλήματος έφεραν το Ν.Ο.Ι. πρώτο στην γενική κατάταξη με ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα σωματεία. Παρόλα αυτά, στόχος των αθλητών, των προπονητών και της Διοίκησης του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων είναι στην Β΄ Φάση του Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην λίμνη της Καστοριάς από τις 23 ως τις 25 Ιουλίου να έρθουν ακόμα καλύτερες επιδόσεις, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η διαφορά του Ν.Ο.Ι. από τους υπόλοιπους ομίλους.Στην Καστοριά θα αγωνιστούν οι κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων, γι’ αυτό και οι αντίστοιχοι αθλητές του Ν.Ο.Ι. προετοιμάζονται με πολύ εντατικούς ρυθμούς, κάνοντας σε καθημερινή βάση προπονήσεις στην Παμβώτιδα.

Σε ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης ο Δήμος Ιωαννιτών


Στους 56 ανέρχονται οι Δήμοι οι οποίοι παρουσιάζουν συνολικό χρέος άνω του 100% των τακτικών τους εσόδων και της ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης), σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από το υπουργείο Εσωτερικών.Βάσει των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί από τους ίδιους τους Δήμους στη Βάση Οικονομικών Δεδομένων, μέχρι την 5η Μαΐου, οι Δήμοι με συνολικό χρέος άνω του 100% των τακτικών εσόδων και των κονδυλίων της ΣΑΤΑ είναι οι εξής: Τήλου, Φυλής, Αμαρουσίου, Περάματος, Αχαρνών, Πειραιώς, Σπάτων - Αρτέμιδος, Αγιάς, Δίου - Ολύμπου, Ρόδου, Καρδίτσας, Ασπροπύργου, Πύλης, Λυκόβρυσης - Πεύκης, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Βιάννου, Βύρωνος, Τροιζηνίας, Σαλαμίνας, Κορυδαλλού, Τρικκαίων, Κοζάνης, Σιθωνίας, Ζωγράφου, Σύμης, Μεταμορφώσεως,, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αγίας Βαρβάρας, Κέρκυρας, Ιστιαίας - Αιδηψού, Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Αλίμου, Βέλου - Βόχας, Κασσάνδρας, Σερβίων - Βελβεντού, Κύμης - Αλιβερίου, Μεγαρέων, Κισσάμου, Λαυρεωτικής, Ήλιδας, Ωρωπού, Κεφαλονιάς, Νέας Προποντίδας, Σκιάθου, Ζακύνθου, Ύδρας, Κατερίνης, Ορχομενού, Περιστερίου, Καισαριανής, Ιωαννιτών, Θερμαϊκού, Αίγινας, Ρεθύμνης, Κρωπίας και Διρφύων-Μεσσαπίων.

Εκδηλώσεις στο Γρεβενίτι Ζαγορίου


Εκδηλώσεις για την επέτειο της ολοκληρωτικής καταστροφής πολλών χωριών του Ζαγορίου από τους Γερμανούς κατακτητές θα πραγματοποιηθούν μεθαύριο, Κυριακή στο Γρεβενίτι. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 8 π.μ. με λειτουργία στο Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Γρεβενιτίου. Στις 11 π.μ. θα ψαλλεί επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων του χωριού και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων και χαιρετισμοί. Στις 11:40 π.μ. Θα μιλήσει για τα γεγονότα την εποχής η σχολική σύμβουλος φιλολόγων Ιωαννίνων Μαρούλα Παπαευσταθίου – Τσάγκα και στις 12 μ. θα ακολουθήσει χαιρετισμός την Πρόεδρο του Μορφωτικού Συλλόγου Γρεβενιτίου και θα γίνει βράβευση όλων των προέδρων της τέως Κοινότητας.

H παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» για τα αιολικά πάρκα


Το «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» εκτιμάει ότι ο παροξυσμός των αιτήσεων για κατασκευή αιολικών πάρκων στην Ήπειρο από ιδιώτες επενδυτές δημιουργεί μια κατάσταση επικίνδυνη για το περιβάλλον.Θεωρούμε την ενέργεια συλλογικό δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα και πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίος ο κοινωνικός έλεγχος στην παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ενέργειας. Είμαστε επίσης εναντίον της πυρηνικής ενέργειας και υπέρ της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων και της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι παραπάνω θέσεις μας δεν αποκλείουν τη μικρής κλίμακας δραστηριοποίηση ιδιωτών στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αλλά θέτουν σε προτεραιότητα τα ζητήματα του δημόσιου ελέγχου, του πλαισίου, του τεχνολογικού χαρακτήρα και των ορίων μιας τέτοιας δραστηριότητας.Το ζήτημα είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση, όπως ακριβώς και η προηγούμενη, ακολουθεί μια συστηματική πολιτική εκποίησης των δημόσιων αγαθών και του φυσικού πλούτου στο ιδιωτικό κεφάλαιο υπό καθεστώς ασυδοσίας και χωρίς όρια. Ειδικά οι ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ και τα συναφή νομοθετήματα ανοίγουν το δρόμο για δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας και εντατικής κερδοφορίας αλλά με συνέπειες χωρίς επιστροφή.Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Τύπου, έχουν υποβληθεί ήδη 45 αιτήσεις για αιολικά πάρκα στα κατά τόπους δασαρχεία της Ηπείρου, στη πλειοψηφία τους με μια τεχνολογία γιγαντιαίων ανεμογεννητριών, που με τη σειρά της απαιτεί μεγάλης κλίμακας εκχερσώσεις σε δασικές εκτάσεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι, ενώ η Ήπειρος δεν φημίζεται για τους ανέμους της, έχει την τύχη να βρίσκεται στην πορεία ενός σημαντικού διαδρόμου αποδημητικών πτηνών στον ετήσιο κύκλο τους.Ήδη οι πρώτες αιτήσεις για αιολικά πάρκα έχουν απασχολήσει την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου στα πλαίσια της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας. Μέχρι στιγμής κοινό σημείο όλων των περιπτώσεων είναι αφενός οι σημαντικές παραλείψεις των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα παραπάνω θέματα και αφετέρου η σπουδή των δύο μεγάλων παρατάξεων να γνωμοδοτήσουν υπέρ της «επενδυτικής δραστηριότητας».Επιμένοντας στην υπεράσπιση των φυσικών και βιολογικών ισορροπιών και του τοπίου, θεωρούμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις τόσο τεχνολογικά όσο - κυρίως - κοινωνικά και για την αιολική και για κάθε άλλη ανανεώσιμη μορφή ενέργειας. Είναι ο δρόμος, στον οποίο θα επιμείνουμε, ενάντια στις συνταγές του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Άρτας


Τη Δευτέρα 4-7-2011 και ώρα 8:30μμ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 44 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΕΒΕΖΑ:Bελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Καμαρίνας- Ωρωπού


Η ανάδειξη των Αρχαιολογικών χώρων της Αρχαίας Κασσώπης, του μνημείου του Ζαλόγγου και του Αγωγού του Ρωμαικού Υδραγωγείου είναι μερικά μόνο από τα οφέλη που θα προκύψουν από τηνΗ ανάδειξη των Αρχαιολογικών χώρων της Αρχαίας Κασσώπης, του μνημείου του Ζαλόγγου και του Αγωγού του Ρωμαικού Υδραγωγείου είναι μερικά μόνο από τα οφέλη που θα προκύψουν από την βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Καμαρίνας- Ωρωπού.Η ένταξη του έργου προυπολογισμού 2 εκατ. 950 χιλιάδων ευρώ υπεγράφη στις 29 Ιουνίου από την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα.Η παραδοτέα οδός θα είναι ασφαλτοστρωμένη συνολικού μήκους 7 χιλιομέτρων και πλάτους 6,5 μέτρων ενώ η υλοποίησή της θα μειώσει στο μισό την απόσταση που είναι σήμερα αναγκασμένοι να διανύουν οι επισκέπτες προκειμένου να μεταβούν στον προορισμό τους μέσω Αρχαγγέλου.Επίσης η υλοποίηση του έργου θα εξαλείψει τα προβλήματα μετακίνησης και των μονίμων κατοίκων, των αγροτών και άλλων επαγγελματιών της περιοχής οι οποίοι για να φτάσουν στον προορισμό τους μετακινούνται περιμετρικά στην περιοχή και διανύουν διπλάσια απόσταση μέσω παρακαμπτήριων οδών.Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαϊλης ευχαριστεί τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και προσωπικά την Γενικη Γραμματέα κ.Γεωργακοπουλου, τις τεχνικές υπηρεσίες του πρώην Δήμου Λούρου ,τον μελετητή καθώς και όλους όσοι συνεβαλαν στην υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα των πρώην Δήμων Ζαλόγγου και Λούρου.

Εξαιρετική εκδήλωση του Συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου


Το Σάββατο 25 / 06 / 2011 στην κεντρική πλατεία της Ελευσίνας ο Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου, ως τιμώμενος σύλλογος στα πλαίσια του τριήμερου Λαογραφικού Φεστιβάλ - του οποίου την ευθύνη διοργάνωσης φέρει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Ελευσίνας -, παρουσίασε με πολύ μεγάλη επιτυχία ένα απολαυστικό για το κοινό και τους… συντελεστές πρόγραμμα με τη μορφή χοροδράματος.Χορευτές όλων των ηλικιών που απαρτίζουν όλα τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου ξετύλιξαν στην σκηνή ένα θαυμάσιο πανόραμα αντιπροσωπευτικών εποχών της μακραίωνης και πολυποίκιλης ιστορίας της Άπειρου Χώρας! Της Ηπείρου! Μιας τεράστιας περιοχής δίχως όρια, δίχως πέρας, όπως φάνταζε στα μάτια και όπως σχηματιζόταν στη φαντασία των απέναντι λαών του Ιονίου πελάγους!Καθώς οι θεατές άρχισαν να συρρέουν από νωρίς το απόγευμα βρέθηκαν «αντιμέτωποι» με το Αρχαίο Υδραγωγείο της Πρέβεζας και το μεγάλο τοξωτό Γιοφύρι της Πλάκας! Τα σκηνικά της μικρής και μεγάλης σκηνής καθώς και της εισόδου της πλατείας απ’ τον Άγιο Ζαχαρία είχαν σκοπό να μυήσουν το κοινό στην ατμόσφαιρα παρελθοντικών, ένδοξων εποχών και τη μοναδική αρχιτεκτονική των μαστόρων της Ηπείρου.Όλοι μαζί πραγματοποιήσαμε ένα μοναδικό ταξίδι, μέσα από την παράσταση, στο ιστορικό ένδοξο παρελθόν των θεών και των ηρώων της Ηπείρου και καταλήξαμε στη ζωή των ανθρώπων της.Στα μικρά παιδιά και το παιχνίδι τους, στην αναπαράσταση των δυσκολιών της καθημερινότητας, στη μαγεία της αγάπης και του έρωτα. Στον αξεπέραστο Ηπειρώτικο γάμο και στον πόνο της ξενητιάς.Του ζωντανού ξε-χωρισμού που δημιούργησε ανεξίτηλο σημάδι στα βιώματα και τη ψυχοσύνθεση του Ηπειρωτικού Λαού. Η δασκάλα των χορευτικών τμημάτων και εμπνεύστρια όλου του θεάματος Ελένη Γκόγκου το πλαισίωνε σε όλη τη διάρκεια της παράστασης με λυρική αφήγηση και συγκινητική απαγγελία, παρασύροντας τη φαντασία των θεατών, δίνοντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες πληροφορίες για τα πλαίσια κάθε ενότητας.Όλα τα παραπάνω….κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού που αγωνιούσε κάθε φορά για το επόμενο δρώμενο. Μετά το πέρας της παράστασης το περίπτερο του Συλλόγου πρόσφερε κέρασμα με τσίπουρο και ηπειρωτικές λιχουδιές.Η αδιαμφισβήτητη παραγωγή πολιτισμού και η συμβολή του σε αυτόν είναι μεγάλη και σπουδαία από την πλευρά του Συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου.Ένας σύλλογος με πολυετή συνεισφορά που παραμένει αβοήθητος από την έλλειψη επιχορήγησης που του αναλογεί και ανέστιος καθώς ακόμα δεν έχει για σκέπη του την περίφημη ΣΤΕΓΗ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ!Μία στέγη που ποθεί για να φιλοξενήσει όλο αυτό το μεράκι, την προσπάθεια, τους κόπους και τις προσδοκίες για ολοένα καλύτερη και επιτυχέστερη συμμετοχή στη συνέχιση της παράδοσης και της πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας μας!Ελπίζουμε παντοτινά στην αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των αρμοδίων!

Ανακοίνωση Νεολαίας ΠΑΣΟΚ για το θάνατο του σ. Διονύση Καλογερόπουλου 1 Ιουλίου 2011


Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του σ. Διονύση Καλογερόπουλου.Ο Διονύσης Καλογερόπουλος διετέλεσε Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. την περίοδο 1994-1996 και διακρίθηκε για τη μαχητικότητα και την αγωνιστικότητά του.Υπήρξε από τους θεμελιωτές της αυτονομίας της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναδεικνύοντας σειρά στελεχών που σήμερα διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή της πατρίδας μας.Η ιδεολογική και πολιτική του θέση κυριαρχεί ακόμη και σήμερα στο πλαίσιο της πολιτικής μας οργάνωσης.Η νεκρόσημη ακολουθία είναι την Δευτέρα 4/7/2011 και ώρα 16:00 στο κοιμητήριο Ζωγράφου.Καλό σου ταξίδι σύντροφε θα σε θυμόμαστε για πάντα.

Απάντηση σε δημοσίευμα σχετικά με τα "πανηγύρια" που χρηματοδοτεί η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας


Σε απάντηση του δημοσιεύματος που αναρτήθηκε σε τοπικά μέσα με τίτλο "Με δικό της μπαϊράκι η Π.Ε Πρέβεζας " θέλουμε ως Ποντιακός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κερασούντας, αλλά σκεπτόμενοι ότι εκφράζουμε και όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και όχι μόνο, να εκφράσουμε την αγανάκτηση μας απέναντι στο κακόβουλο αυτό δημοσίευμα. Θεωρούμε ότι η δημοσίευση αυτή αποτελεί βαθύ πλήγμα για την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας και την Ηπείρου γενικότερα.Ο Πόντος κύριε Χ (επιτρέψτε μας να σας αποκαλούμε έτσι αφού κρύβετε την εμπάθεια σας πίσω από την ανωνυμία του άρθρου σας) έχει ιστορία πάνω από 3000 χρόνια. Ευτυχώς για εμάς και δυστυχώς από ότι συμπεραίνουμε από τα λεγόμενα σας για εσάς Η ΥΠΑΡΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΕΧΕΓΓΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ο Πολιτισμός που αναπτύχθηκε στις ΑΛΥΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ αποτελεί για όλους εμάς -και όσο και αν αδυνατείτε να το συλλάβετε με το εγκάθετο τρόπο σκέψης σας- και για εσάς παράδειγμα προς μίμηση και είναι αποδεδειγμένο ότι αυτό που αποκαλούμε "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" άντλησε στοιχεία από τους Πόντιους, τους Συρρακιώτες, τους Κρητικούς, τους Σαρακατσάνους κτλ και αποτελεί αμάγαλμα όλων αυτών. ΛΥΠΟΜΑΣΤΕ ΟΙΚΤΡΑ ΑΛΛΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΛΗΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟ BEACH VOLLEY, ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟ TENIS (χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε τα δύο αυτά ευγενή αθλήματα).Ευτυχώς για όλους εμάς ο ΠΟΝΤΟΣ ΖΕΙ και θα συνεχίσει να ζει στις καρδιές και στο μυαλό μας. Θεωρούμε ηθική υποχρέωση και ιερό καθήκον να μεταδώσουμε στις νέες γενιές τα ιδεώδη και τις αξίες της Ποντιακής Κουλτούρας και Παράδοσης.Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι Σύλλογος μας διατηρεί χορευτικό τμήμα, τμήμα εκμάθησης Ποντιακής Λύρας και τμήμα χορωδίας στα οποία τμήματα συμμετέχουν πάνω από 100 παιδιά. Αυτά τα παιδιά ζούνε και αναπνέουν για αυτή τη μέρα, γιατί θέλουν να αποδείξουν σε όλο τον κόσμο ότι έχουν εμπεδώσει τις αξίες και τα ιδανικά του Πόντου. Μέσα από το χορό και το τραγούδι αυτών των παιδιών Ο ΠΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΖΕΙ.Αν αυτό για εσάς αγαπητέ κύριε Χ δεν είναι πολιτισμός τότε επιτρέψτε μου να σας χαρακτηρίσω ως βάρβαρο. Αν πάλι καταλάβατε το σφάλμα σας παρακαλώ να ανακαλέσετε και να ζητήσετε συγνώμη όχι μόνο από εμάς αλλά από όλους εκείνους τους οποίους προσβάλλετε. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας θεωρούμε ότι πράττει πολύ σωστά και χορηγεί αυτούς τους συλλόγους. Διότι αγαπητέ κύριε Χ οι σύλλογοι αυτοί λειτουργούν με την καλή διάθεση και θέληση κάποιων εθελοντών ανθρώπων που δίνουν κάθε μέρα αγώνα για να μεταδώσουν και να διδάξουν στις νεότερες γενιές "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ". Δυστυχώς όμως κύριε Χ, αυτό τις ποιο πολλές φορές αυτό δεν φτάνει. Χρειάζονται υλικοί πόροι για να αντεπεξέλθουμε οικονομικά στις απαιτήσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας το έχει κατανοήσει αυτό και προχωρά σε χορηγίες, και την ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Ζούμε με την ελπίδα κάποτε να το αντιληφθείτε και εσείς.

ΥΓ: Αγαπητέ κύριε Χ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αυτός καθεαυτός ο θεσμός των χορηγιών αποτελεί δείγμα της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων αφού αυτές πραγματοποιούνταν και στην Αρχαία Αθήνα.

Σας ευχαριστούμε θερμά για το βήμα που μας δίνετε να εκφράσουμε την άποψη μας και σας προσκαλούμε στην ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Ιουλίου στις 10:00 μμ στην πλατεία της Νέας Κερασούντας Πρέβεζας.

εκ του Ποντιακού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νέας Κερασούντας

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Την Δευτέρα 4 Ιουλίου, στις έξι το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 49 θέματα. Μεταξύ των άλλων θα κατατεθεί προς έγκριση το διετές πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης, όπως και ο προϋπολογισμός της επιχείρησης. (Η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται).Την Δευτέρα στις εννέα θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και διαθεσίμων χρηματικών μέσων του Δήμου καθώς και του ισολογισμού έναρξης της 01-01-2011».

Απάντηση από την Ριζάρειο Eκκλησιαστική Σχολή


Σχετικά με το δημοσίευμα του κου Μάνου Πατεράκη με τίτλο "Οχι άλλα ενοίκια στη Ριζάρειο Πολιτεία" θα θέλαμε να διορθώσετε για το ορθό το οποίο είναι ότι η Ριζάρειος Eκκλησιαστική Σχολή φορολογείται ετησίως με το ποσό του 1.300.000.

Ο Θανάσης Οικονόμου τα «άκουσε» στο Γυαλί Καφενέ

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Συνέλευση στο δρόμο, κυριολεκτικά όμως, αφού έκλεισαν τα δύο ρεύματα μπροστά στην Περιφέρεια Ηπείρου, έκαναν οι «Αγανακτισμένοι» την Τετάρτη το βράδυ, μετά την έγκριση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος στη Βουλή.Η συνέλευση κράτησε δύο ώρες περίπου και συζητήθηκαν αρκετά θέματα, όπως η αστυνομική βία στην Αθήνα και το μέλλον των κινητοποιήσεων μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου. Έντονη ήταν η δυσφορία κατά βουλευτών και των δύο κομμάτων, με ενδεικτική την απόφαση που πήραν για πορεία που κατέληξε τελικά στο «Γυαλί Καφενέ», θεωρώντας ότι έτσι θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους κατά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Θανάση Οικονόμου. Εκφράστηκαν και διαφορετικές απόψεις, ότι για παράδειγμα θα πρέπει να γίνουν διαμαρτυρίες στα γραφεία ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, καθώς και άλλων βουλευτών όπως στους κ.κ. Μιχάλη Παντούλα και Βαγγέλη Αργύρη, τελικά η πρόταση όμως πέρασε κατά πλειοψηφία.Την πορεία ακολούθησαν δύο διμοιρίες ΜΑΤ κατά πόδας, από όλη την Αβέρωφ και την Ανεξαρτησίας. Τελικά, οι 200 περίπου συγκεντρωμένοι κατέληξαν στο τέρμα της Ανεξαρτησίας φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης, του μεσοπρόθεσμου και των βουλευτών. Σε κάποια στιγμή, αστυνομικός των ΜΑΤ απώθησε με την ασπίδα του τον κ. Γιώργο Μακρίδη, παρότι γενικά το κλίμα, εκτός από τα συνθήματα, δεν είχε κάτι άλλο εμπρηστικό. Οι υπεύθυνοι του μαγαζιού που εκείνη την ώρα είχε αρκετό κόσμο βγήκαν στην πόρτα της Ανεξαρτησίας και ξεκίνησαν κάποιες συνομιλίες με διαδηλωτές, ενώ ένας κρότος από άγνωστη πηγή, προκάλεσε και σχεδόν αντανακλαστικό… «ψέκασμα» των διαδηλωτών με χημικά από την αστυνομία. Η χρήση ήταν περιορισμένη όμως και τελικά, λίγο πριν τη 1 η πορεία επέστρεψε από τον ίδιο δρόμο στην πλατεία.

«Κάποιοι προσωποποιούν γεγονότα»
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Οικονόμου, έκανε την εξής δήλωση σχετικά με το γεγονός: «Το τελευταίο διάστημα κάποιοι και στα Γιάννενα προσπαθούν να προσωποποιήσουν γεγονότα. Σε όλη μου τη διαδρομή- και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική- προχώρησα με απόλυτο σεβασμό στη συλλογικότητα αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεων μου». Συμπληρώνει ότι είναι ανοιχτός σε οποιοδήποτε διάλογο, αλλά θα διαφωνεί και θα αντιστέκεται «σε μηδενιστικές λογικές, στη σύγκρουση για τη σύγκρουση. Και πάνω απ’ όλα σε πρακτικές που άμεσα ή έμμεσα προσπαθούν να τρομοκρατήσουν εργαζόμενους και πολίτες. Αυτός ο δρόμος δεν απλά αδιέξοδος, είναι απελπιστικά μοναχικός και απομονωμένος από κάθε υγιή σκέψη».Λίγο αργότερα, έγινε και μια μικρής έκτασης επίθεσης από τα ΜΑΤ κατά όσων είχαν μείνει στην πλατεία, με αφορμή τη συμπεριφορά ατόμου ο οποίος ήταν μάλλον υπό… αδιευκρίνιστες συνθήκες. Νωρίτερα, είχε αρχίσει να κλωτσάει φωνάζοντας την πόρτα της Περιφέρειας και όταν εμφανίστηκαν τα ΜΑΤ, έσπευσαν συγκεντρωμένοι να τον σταματήσουν. Όταν η συγκέντρωση διαλύθηκε όμως, ο συγκεκριμένος άρχισε ξανά τα ίδια, η αφορμή δόθηκε και τις «μάζεψαν» και άσχετοι, χωρίς πάντως εκτεταμένη επιχείρηση.Για χθες το απόγευμα είχε προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση στην πλατεία, κατά της αστυνομικής βίας που ασκήθηκε στην Αθήνα. Ενδεικτική πάντως ήταν η άποψη κυρίας, η οποία διαφώνησε με το να περάσει η πορεία από κεντρικούς δρόμους της πόλης «γιατί δεν ήθελε να ξαναζήσει όσα πέρασε τον περασμένο Δεκέμβριο» όπως χαρακτηριστικά είπε. Αναφερόταν στον ξυλοδαρμό που υπέστησαν διαδηλωτές από ΜΑΤ και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ σε πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Αγγέλου και Χαριλάου Τρικούπη. «Ευχαριστώ τη φοιτήτρια που μας άνοιξε την πόρτα της, σε ξένους ανθρώπους που μπήκαμε σε ξένο σπίτι και σωθήκαμε» είπε η κυρία, χειροκροτούμενη.

Καταγγελίες για την αστυνομία
Τη βία που άσκησαν τα ΜΑΤ στην Αθήνα καταγγέλλει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου. «Η άνευ προηγουμένου επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων και η πρωτοφανής χρήση χημικών άφησε πίσω της εκατοντάδες θύματα. Ακόμα και τα ιατρεία που λειτουργούσαν στο σταθμό του μετρό για τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες δεν γλίτωσαν από την άμεση επίθεση εναντίον τους με χημικά, πράγμα που δεν συμβαίνει ούτε σε καιρό πολέμου» τονίζουν οι γιατροί και προσθέτουν ότι «ο αγώνας συνεχίζεται».Η Δημοκρατική Αριστερά καταγγέλλει «την ανεξέλεγκτη δράση των κουκουλοφόρων και την αλόγιστη χρήση χημικών» και καταδικάζει «κάθε εξτρεμιστική τακτική με τυφλές πράξεις βίας».Τέλος, το Νέο Αριστερό Ρεύμα με ανακοίνωσή του τονίζει πως «το δίλημμα ‘χρεοκοπία και τανκς ή Μεσοπρόθεσμο’ σημαίνει στην ουσία και μεσοπρόθεσμο και χρεοκοπία και τανκς».

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Σύσκεψη Παπανδρέου με περιφερειάρχες για το ΕΣΠΑ


Μετά την υπερψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και του εφαρμοστικού νόμου, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να «κλείσει» το θέμα της 5ης δόσης στο Eurogroup της Κυριακής και το ζήτημα του νέου πακέτου βοήθειας έως τα μέσα Ιουλίου. Την ίδια ώρα, θέτει στο επίκεντρο την υπόθεση της ανάπτυξης, με «όπλο» τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.Ήδη, ο πρωθυπουργός απηύθυνε επιστολή στον πρόεδρο της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ζητώντας την αναστολή της εθνικής συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα έως το 2013. Το μεσημέρι (13:30) ο Γ.Παπανδρέου έχει σύσκεψη για το ζήτημα του ΕΣΠΑ και τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων με τους 13 περιφερειάρχες.Από σήμερα, 1η Ιουλίου, οι περιφερειάρχες αναλαμβάνουν τη διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και υπηρεσιών που αφορούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.Νωρίτερα, οι περιφερειάρχες θα συναντηθούν με τη νέα ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, δηλαδή με τους Χ.Καστανίδη και Π.Κουκουλόπουλο, με τους οποίους θα έχουν συζήτηση εφ' όλης της ύλης.

Από σήμερα έως τις 3 Ιουλίου το 27ο Αντάμωμα των Βλάχων στο Μέτσοβο


Περισσότεροι από 2000 χιλ. χορευτές θα συμμετάσχουν στο φετινό 27ο Αντάμωμα της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 1η έως την 3η Ιουλίου στο Μέτσοβο.Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μετσόβου Νίκος Τσομπίκος επισήμανε ότι το Αντάμωμα των Βλάχων είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς για τον Δήμο του και θα αποτελέσει μια οικονομική ανάσα αποτελώντας παράλληλα και μια σημαντική προβολή για την περιοχή σε δύσκολους καιρούς.

Αποφασίζει η Βουλή για παραπομπή ή μη του Ακη Τσοχατζόπουλου για την υπόθεση των υποβρυχίων


Συζήτηση και μυστική ψηφοφορία διενεργείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, σχετικά με την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του Ακη Τσοχατζόπουλου για την υπόθεση των υποβρυχίων.Στο πόρισμα της προκαταρκτικής επιτροπής, το οποίο συνυπογράφουν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, ζητείται η παραπομπή του πρώην υπουργού για παθητική δωροδοκία και φυσική αυτουργία σε παράβαση του νόμου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.Πληροφορίες που επικαλείται ο ΣΚΑΙ αναφέρουν πως ο Ακης Τσοζατζόπουλος προτίθεται να παραστεί στη συνεδρίαση και να απαντήσει στις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Επιστολή Παπανδρέου προς Μπαρόζο για την αποδέσμευση κοινοτικών πόρων


Επιστολή με την οποία του γνωστοποιεί ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο και τον εφαρμοστικό νόμο, ζητώντας παράλληλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ να κινήσουν τις διαδικασίες για τη συνέχιση της ομαλής χρηματοδότησης της χώρας μας, απέστειλε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.Ο κ. Παπανδρέου προτείνει ακόμα την αναστολή, είτε προσωρινά είτε οριστικά, της εθνικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση των ταμείων κοινοτικών πόρων για την περίοδο 2011-2013, για χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα όπως η Ελλάδα, ενώ καταθέτει και πέντε άξονες για το σχέδιο ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας μέσα από την απορρόφηση κοινοτικών πόρων, το οποίο, όπως αναφέρει, θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και της υγιούς επιχειρηματικότητας.Υπερψηφίστηκε την Πέμπτη στη Βουλή επί της αρχής και επί των άρθρων, έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία που είχαν ζητήσει το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο εφαρμοστικός νόμος για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.Επί της αρχής υπερψηφίστηκε μόνον από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και την ανεξάρτητη βουλευτή Έλσα Παπαδημητρίου, ενώ η Δημοκρατική Συμμαχία δήλωσε "παρών". Ειδικότερα, υπέρ δήλωσαν 155 βουλευτές, κατά 136 και 5 "παρών".Στην ψήφιση των άρθρων παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στη στάση των κομμάτων, αλλά και μεμονωμένων βουλευτών. Η ΝΔ υπερψήφισε 22 από τα 49 άρθρα και συγκεκριμένα αυτά που αφορούν αποκρατικοποιήσεις, περιστολές δαπανών και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, ενώ καταψήφισε όλα τα φορολογικά και περιβαλλοντικά άρθρα.

Στα 30-40 εκατ. ευρώ τοποθετεί η διοίκηση της ΔΕΗ τη ζημιά από την απεργία της ΓΕΝΟΠ


Μεταξύ 30 και 40 εκατ. ευρώ εκτιμά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός τη ζημία στην επιχείρηση από τις πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις, όπως ανέφερε στη γενική συνέλευση των μετόχων την Πέμπτη.Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου που έκρινε την απεργία παράνομη και καταχρηστική.Η ΓΕΝΟΠ θα προχωρήσει εν τω μεταξύ το επόμενο δεκαήμερο σε κατάθεση αγωγής κατά του Δημοσίου και της ΔΕΗ με την οποία θα διεκδικεί 600 εκατ. ευρώ για την τριετία 2009 - 2011 και άλλα 300 εκατ. ευρώ ετησίως για τα επόμενα χρόνια, χρήματα που κατά το συνδικάτο οφείλονται στον ασφαλιστικό φορέα των εργαζομένων.Ο κ. Ζερβός ανέφερε ότι το ακριβές ύψος της ζημίας από την απεργία θα αποτιμηθεί και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Αναφερόμενος στο γενικό οικονομικό περιβάλλον εξέφρασε το φόβο ότι «έρχονται ακόμα πιο δύσκολες ημέρες από αυτές που ζήσαμε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο» ενώ για το θέμα των τιμολογίων ζήτησε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας άρση των στρεβλώσεων και θέσπιση του κατάλληλου πλαισίου «που θα επιτρέψει την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού με ίσους και ξεκάθαρους όρους».Μόνο έτσι, ανέφερε ο κ. Ζερβός, «θα μπορέσει η ΔΕΗ την επόμενη διετία που θα είναι γεμάτη προκλήσεις να εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση των μεγάλων επενδύσεων σε μονάδες παραγωγής και δίκτυα».Όπως είναι γνωστό, από 1ης Ιανουαρίου 2012 απελευθερώνονται τα τιμολόγια του ηλεκτρικού εκτός από οικιακούς καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ έως τον Ιούνιο του 2013 οι τιμές λιανικής πρέπει να αντανακλούν τις τιμές χονδρικής.Από το βήμα της συνέλευσης ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ κ. Ν. Φωτόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει ποια είναι η πολιτική της για τη ΔΕΗ, αν δηλαδή θα προχωρήσει σε πώληση του 17 % των μετοχών, σε πώληση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, σε παραχώρηση του μάνατζμεντ ή σε διατήρηση μόνο των δικτύων υπό δημόσιο έλεγχο.Η αγωγή που έχει προαναγγείλει από την Τετάρτη η ΓΕΝΟΠ, σύμφωνα με τον κ. Φωτόπουλο θα αφορά τις οφειλές του κρατικού προϋπολογισμού προς το ταμείο, δεδομένου ότι το κράτος έχει αναγνωρίσει ότι η περιουσία του ταμείου που είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ είναι 12 δισ. ευρώ και έναντι αυτής καλύπτει κάθε χρόνο τη διαφορά εσόδων - δαπανών του ασφαλιστικού φορέα.Σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ, οι καταβολές του προϋπολογισμού υπολείπονταν της υποχρέωσης κατά 106 εκατ. το 2009, 270 εκατ. το 2010 και 303 εκατ. το 2011 ενώ το μεσοπρόθεσμο προβλέπει «πλαφόν» στις πληρωμές προς το ταμείο της ΔΕΗ ύψους 600 εκατ. ευρώ το χρόνο. Με τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ το ταμείο οδηγείται από τον Οκτώβριο σε αδυναμία καταβολής και μείωση του εφάπαξ.Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκεια του συνδικάτου για την προσφυγή της ΔΕΗ κατά της απεργίας, αλλά και για το πόρισμα του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λ.Ρακιντζή για τη χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας.Ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΚΑ Κ.Μαθιουδάκης ανέφερε από την πλευρά του πως η ενεργειακή πολιτική αναθεωρήθηκε υποχρεωτικά για να προσαρμοστεί στα δεδομένα της δύσκολης συγκυρίας. «Η δέσμευση για διατήρηση του 51 % των μετοχών από το κράτος δεν ισχύει, όχι επειδή αλλάξαμε γνώμη», ανάφερε ο κ. Μαθιουδάκης. «Υπάρχει απόφαση να μειωθεί η συμμετοχή του κράτους στη ΔΕΗ. Το πώς θα γίνει αυτό, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη». Ο ίδιος δήλωσε ότι πάντως ότι οι όποιες αλλαγές δεν πρέπει να εμποδίσουν την ανάπτυξη της εταιρίας και ότι οι υποδομές του δικτύου, που έχουν εθνική σημασία, θα μείνουν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, κάτι που θα αποτυπωθεί στο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

«Ανοιγμα» κλειστών επαγγελμάτων- Ποιες οι αλλαγές για δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς


Από το Σάββατο 2 Ιουλίου, «ανοίγει» σειρά κλειστών επαγγελμάτων. Βάσει του νόμου που ψηφίστηκε πριν από τέσσερις μήνες και των διαβεβαιώσεων του γγ του υπουργείου Οικονομικών Ηλ.Πλασκοβίτη δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση στην υλοποίηση των όσων προβλέπονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί της απελευθέρωσης υπηρεσιών.Ειδικότερα, καταργούνται οι «αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» ως προς τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να εξασκούν ένα επάγγελμα, οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος, οι ρυθμίσεις για την επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων ή ανώτατων τιμών ή αμοιβών και η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος.Η γενική ρύθμιση αφορά όλα τα επαγγέλματα (400), εκτός από αυτά που αναφέρονται στο μνημόνιο, δηλαδή στα επαγγέλματα του δικηγόρου, του μηχανικού/αρχιτέκτονα, του συμβολαιογράφου και του ορκωτού ελεγκτή.Για τα επιστημονικά επαγγέλματα οι αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:
Δικηγόροι>: Καταργούνται οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση της δικηγορίας. Κάθε δικηγόρος μπορεί να ασκεί το επάγγελμά του σε οποιοδήποτε δικαστήριο της χώρας. Καταργούνται οι υποχρεωτικές ελάχιστες αμοιβές και το σύστημα προείσπραξης της αμοιβής από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία. Υποχρεούται να προκαταβάλλει ο ίδιος (όχι ο πελάτης του) τις νόμιμες εισφορές και κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και τρίτων στον Δικηγορικό Σύλλογο.
Συμβολαιογράφοι: Στον νόμο προβλέπεται επανακαθορισμός της αναλογικής αμοιβής ώστε να βαίνει μειούμενη όσο αυξάνει η αξία του αντικειμένου της συναλλαγής. Ορίζεται ότι πρέπει να εκδοθεί κοινή απόφαση των υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών με την οποία θα καθορίζεται η αναλογική αμοιβή.
Αρχιτέκτονες-μηχανικοί: Για τα ιδιωτικά έργα καταργούνται οι ελάχιστες υποχρεωτικές αμοιβές και το το σύστημα είσπραξης της αμοιβής του μηχανικού μέσω του ΤΕΕ. Για τις μελέτες δημοσίων έργων οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς μελετών δημοσίων έργων υποβάλλουν ελεύθερα την οικονομική προσφορά τους, η οποία μπορεί να είναι και κατώτερη της προεκτιμημένης αμοιβής.
Ορκωτοί λογιστές: Καταργείται το ελάχιστο υποχρεωτικό ωρομίσθιο που ισχύει σήμερα.
Το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει στη δημοσιότητα ενδεικτικό κατάλογο 136 επαγγελμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3919/2011, ενώ υπολογίζει ότι συνολικά απελευθερώνονται 400 επαγγέλματα.

Σωρεία λαθών στα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων


Πλήθος λαθών εντοπίστηκε στα φετινά μηχανογραφικά δελτία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που οδήγησε το υπουργείο Παιδείας να δώσει νέα παράταση μέχρι τις 5 Ιουλίου, προκειμένου να διορθώσουν τα λάθη τους οι υποψήφιοι.Η παράταση αφορά μόνο τους υποψηφίους στα μηχανογραφικά των οποίων διαπιστώθηκαν λάθη, όπως επισημαίνουν «Τα Νέα».Τα σφάλματα στα μηχανογραφικά δελτία που υποβλήθηκαν πρώτη φορά φέτος με ηλεκτρονικό τρόπο και, επίσης πρώτη φορά, συμπεριλαμβάνουν δύο κατηγορίες υποψηφίων, έγιναν από εκείνους που ανήκουν στις ειδικές περιπτώσεις πολυτέκνων, τριτέκνων ή κοινωνικών κριτηρίων.Δηλαδή, τους υποψηφίους που διαπίστωσαν ότι τελικά δεν εμπίπτουν σε ειδική περίπτωση, όπως έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους ή, αντιθέτως, από υποψηφίους που εμπίπτουν, αλλά δεν το έχουν δηλώσει. Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά τη διόρθωση αυτών των λαθών και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή αλλαγή προτιμήσεων σχολών.Η παράταση κρίθηκε αναγκαία επειδή οι υποψήφιοι που έκαναν λάθη λόγω ελλιπούς ενημέρωσης ή εσφαλμένης εκτίμησης κινδύνευαν να χάσουν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς οι διατάξεις που έχουν δώσει τη δυνατότητα εισαγωγής για τις επιπλέον θέσεις σε υποψηφίους οι οποίοι εμπίπτουν σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις προβλέπουν ότι σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ειδικές περιπτώσεις, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα ΑΕΙ, ΤΕΙ ή σχολές.Τώρα, οι υποψήφιοι που έκαναν λάθος και έχουν δηλώσει ήδη ότι επιθυμούν αλλαγή στοιχείων στο μηχανογραφικό καλούνται να συμπληρώσουν και υπεύθυνη δήλωση για την περίπτωση που τους αφορά, επικυρωμένη από το ΚΕΠ ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία θα κατατίθεται στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο διαμονής τους.

Νέες τιμές στα φάρμακα από σήμερα


Διευκρινίσεις που αφορούν στην ανατιμολόγηση / ανακοστολόγηση 13.149 φαρμάκων έδωσε το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με αυτές, 6.500 σκευάσματα θα πωλούνται φθηνότερα από σήμερα, ενώ το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 1% και ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και το 60%. Μείωση άνω του 30% έγινε στις τιμές του 1% των φαρμάκων. Η μεσοσταθμική μείωση φτάνει το 10,23%.Οι νέες τιμές αφορούν σε 733 μη συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ), 1.097 πρωτότυπα φάρμακα και 12.052 φάρμακα στο οποία έχει λήξει η πατέντα ή γεννόσημα / αντίγραφα (OFF PATENT & GENERICS).

Επιπλέον απώλειες για τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων από την αναστολή της ωρίμανσης


Απώλειες στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων 425 ευρώ τον χρόνο ή 35,46 ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο, θα επιφέρει η αναστολή χορήγησης της μισθολογικής ωρίμανσης που περιλαμβάνεται στον Εφαρμοστικό Νόμο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.Η αναστολή της ωρίμανσης θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου και μέχρι τη θέσπιση του ενιαίου μισθολογίου, ώστε να περιληφθεί στο σχετικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί εντός του καλοκαιριού.Το πολιτικό προσωπικό του Δημοσίου θα απολέσει περίπου 425 ευρώ τον χρόνο κατά μέσο όρο από την επιβολή του μέτρου.Μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουν οι ένστολοι (Στρατός και Αστυνομία), όπου η καταβολή της ωρίμανσης συνδυάζεται με την απόδοση βαθμού. Υπολογίζεται ότι οι απώλειες στους 150.000 ένστολους θα είναι μεγαλύτερες από το 3% μηνιαίως επί των βασικών αποδοχών.Μέχρι σήμερα, η ωρίμανση χορηγούνταν στους δημοσίους υπαλλήλους κάθε 2 χρόνια με «αυτόματη» διαδικασία. Τα ποσά της ωρίμανσης ενσωματώνονταν στον βασικό μισθό και οι υπάλληλοι περνούσαν ανά διετία στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.Τώρα, σύμφωνα με το «Έθνος», η κυβέρνηση επεξεργάζεται σενάρια τα οποία προβλέπουν την αναστολή απόδοσης των ποσών ωρίμανσης από 4-5 έτη.Οι απώλειες των δημοσίων υπαλλήλων θα ανέλθουν σε 1.600 ευρώ κατά μέσο όρο για το σύνολο της χρονικής περιόδου, ενώ το ποσό θα ξεπεράσει τα 2.000 ευρώ εάν επιλεγεί το σενάριο να αποδίδονται οι ωριμάνσεις κάθε πέντε χρόνια.

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δ. Ρέππας, στην ομιλία που πραγματοποίησε στη Βουλή για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, προανήγγειλε ότι το Ενιαίο Μισθολόγιο θα θεσμοθετήσει τη σύνδεση μισθού και παραγωγικότητας, κάνοντας λόγο για καθολικές διαδικασίες αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επεξεργάζεται σχέδιο στο οποίο προβλέπεται η συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό αλλά και η προσωπική συνέντευξη των υπαλλήλων, που θα πραγματοποιείται μέσω ΑΣΕΠ, προκειμένου να αξιολογηθούν αντικειμενικά οι δημόσιοι υπάλληλοι είτε για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου είτε για την απόδοση των ποσών ωρίμανσης.Εάν ένας υπάλληλος αξιολογηθεί αρνητικά, όσον αφορά τις γνώσεις που διαθέτει στο αντικείμενο που απασχολείται, τότε δεν θα λαμβάνει το ποσό ωρίμανσης που προβλέπεται για το κλιμάκιό του και θα παραμένει "στάσιμος" μισθολογικά και βαθμολογικά.Σε ό,τι αφορά το κίνητροι απόδοσης (που ο κ. Παπακωνσταντίνου όταν ήταν υπουργός Οικονομικώείχε προαναγγείλει τη μείωση του κατά 50%), τελικά δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη στο Μεσοπρόθεσμο και τον Eφαρμοστικό Nόμο. Η περικοπή του συγκεκριμένου επιδόματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ενιαίου Μισθολογίου.Υπολογίζεται ότι, με την ενσωμάτωση του μέτρου στις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου, οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα χάσουν 28 ευρώ τον μήνα (λαμβάνουν 57 ευρώ μηνιαίως) και οι συνάδελφοί τους που ανήκουν στην εκπαιδευτική κατηγορία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα απολέσουν 32 ευρώ τον μήνα (λαμβάνουν σήμερα 64 ευρώ μηνιαίως).Οι υπάλληλοι τεχνολογικής εκπαίδευσης θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται κατά 45 ευρώ τον μήνα (λαμβάνουν 90 ευρώ) και οι υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κατά 50 ευρώ μηνιαίως (λαμβάνουν 100 ευρώ τον μήνα).Το Ενιαίο Μισθολόγιο αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των μισθολογικών κλιμακίων με την επιμήκυνση του χρόνου χορήγησης των ωριμάνσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Τα 18 μισθολογικά κλιμάκια που ισχύουν σήμερα αναμένεται να περιοριστούν σε 8-10, ανάλογα με την περιοδικότητα που θα χορηγούνται οι αυξήσεις, εάν τελικά προκριθούν τα 4 ή τα 5 χρόνια.

Αλλάζουν όλα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση


Οι νέες διατάξεις που θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, του νομοσχεδίου για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, συζητήθηκαν στο άτυπο υπουργικό συμβούλιο.Σύμφωνα με αυτές, αλλάζουν όλα στα ιδρύματα, τόσο όσον αφορά τον τρόπο διοίκησής τους, όσο και την οργάνωση σπουδών, ενώ στις διατάξεις προβλέπονται και ρυθμίσεις για τους φοιτητές και το χρόνο σπουδών. Έτσι, καθορίζεται πλέον πως αν ένας φοιτητής δεν εγγραφεί σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει τη φοιτητική ιδιότητα.Επίσης το μοντέλο διοίκησης αλλάζει αφού καθιερώνονται συμβούλια των Ιδρυμάτων που αποτελούνται από πανεπιστημιακούς (του ιδίου ιδρύματος δηλαδή) αλλά και προσωπικότητες εκτός αυτού, οι οποίες εκλέγουν τον πρύτανη μετά από πρόσκληση διεθνούς ενδιαφέροντος. Είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα είναι σε συνάρτηση με τους ενεργούς φοιτητές αλλά και το παραγόμενο έργο των ιδρυμάτων.Εξάλλου, οι σπουδές κατανέμονται σε κύκλους, ο καθένας απ΄ αυτούς μπορεί να έχει διάρκεια από ένα έως δύο έτη. Παράλληλα θεσπίζεται επιτροπή που θα θέσει τους όρους για την νέα χωροταξική κατανομή των Ιδρυμάτων. Με δυο λόγια, θα αρχίσει η μελέτη για να επιτευχθεί και στα Πανεπιστήμια ένα σχέδιο τύπου “Καλλικράτης”.Με υπουργική απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άτοκων δανείων σε φοιτητές (πρώτου κύκλου) ή σε ορισμένες άλλες κατηγορίες φοιτητών, από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής του δανείου μετά την έναρξη απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος.Όσον αφορά στο ακαδημαϊκό άσυλο, θα υπάρχουν διατάξεις που θα αναφέρονται στην πλήρη και πιστή εγγύηση της επιστημονικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης μέσα στα ΑΕΙ, ενώ απομακρυνόμαστε από το μοντέλο χωροταξικού ορισμού και επιστροφή στις ρίζες του ασύλου.

Πλήγμα στον τουρισμό


Πλήγμα στην καρδιά της τουριστικής βιομηχανίας επέφεραν τα τραγικά γεγονότα των δυο τελευταίων ημερών στο κέντρο της Αθήνας και πλέον αλλάζουν τα δεδομένα για την εξέλιξη των τουριστικών μεγεθών εφέτος, όπως εκτιμούν παραγωγικοί φορείς του κλάδου.Πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι οι «δυνητικοί πελάτες» της χώρας μας να επιλέξουν Ελλάδα εφέτος και μετά τα χθεσινά γεγονότα, τόνισε ο πρόεδρος των εν Ελλάδι τουριστικών πρακτόρων (Hatta) Γιώργος Τελώνης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι μέχρι τώρα ακυρώσεις για την Αθήνα είναι λίγες, αν και όπως είπε δεν μπορούν αν υπολογιστούν με ακρίβεια.Την ίδια στιγμή τόνισε, ότι καταβαράθρωση των κρατήσεων δεν μπορεί να υπάρξει, καθώς οι προκρατήσεις για την Ελλάδα αγγίζουν ήδη το 60%, πράγμα που σημαίνει, ότι οι τουρίστες έχουν ήδη πληρώσει σημαντικά ποσά για τις διακοπές τους και δεν τις ακυρώνουν τώρα."Το μεγάλο θέμα εξακολουθεί να παραμένει η προσέλκυση τουριστών που δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα κράτηση για Ελλάδα, πράγμα που δεν είναι εύκολο", όπως αναφέρει ο κ. Τελώνης.Σε ό,τι αφορά την εικόνα που επικρατεί στους υπόλοιπους ελληνικούς προορισμούς ο Γιάννης Οικονόμου, από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου και μέλος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) υπογράμμισε ότι αν και δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά σε ό, τι αφορά τις κρατήσεις στους εκτός Αθηνών τουριστικούς προορισμούς, οι εκτιμήσεις κάθε άλλο παρά αισιόδοξες είναι. Παράλληλα σημείωσε, ότι τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Αθήνα πλήττουν συνολικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν καλώντας την κυβέρνηση να λάβει μέτρα άμεσα.Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σπύρος Γαλιατσάτος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) σημείωσε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη για την επαρχία παραθέτοντας μάλιστα το εξής χαρακτηριστικό συμβάν: Μετά τα χθεσινά γεγονότα προγραμματισμένη πτήση τσάρτερ από Ολλανδία αδυνατεί να «γεμίσει» από Ολλανδούς με προορισμό την Κεφαλονιά παρά τη ραγδαία πτώση στις τιμές του τουριστικού πακέτου.

«Αυγουστιάτικος» ο ΧΥΤΑ Ελληνικού, λόγω πυρασφάλειας...


«Προφητικός» αποδείχτηκε ο τίτλος πρόσφατου ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ» ότι είναι υπόθεση της Περιφέρειας η ολοκλήρωση και αδειοδότηση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ελληνικού, αφού σήμερα 1η Ιουλίου αντί να πέφτουν τα πρώτα σκουπίδια, όπως ήταν ο σχεδιασμός που έγινε τον Μάιο σε ευρεία σύσκεψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, απλά αναλαμβάνει η Περιφέρεια να καλύψει τα κενά και να εκδώσει την άδεια λειτουργίας. Η έναρξη λειτουργίας (της εξάμηνης δοκιμαστικής από τον ανάδοχο) τοποθετείται στα μέσα Αυγούστου, χωρίς να αποκλείεται και λίγο αργότερα.Η μεταβίβαση, σήμερα, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην αιρετή Περιφέρεια Διευθύνσεων όπως Δημοσίων Έργων, ΔΕΚΕ και ΔΕΣΕ (και άλλων φυσικά) που εμπλέκονται με το ΧΥΤΑ, καθιστά την Περιφέρεια τον κύριο αρμόδιο να φέρει σε πέρας την λειτουργία, αφού η άδεια ούτως ή άλλως θα υπογράφονταν από τον Περιφερειάρχη.Ο Αλέξανδρος Καχριμάνης ερωτηθείς χθες σχετικά άφησε αιχμές για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αφού η 1η Ιουλίου δεν βρίσκει τον ΧΥΤΑ σε δοκιμαστική λειτουργία, όπως ήταν ο στόχος.Η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στην απουσία πυρασφάλειας στο χώρο, αφού το κόστος δεν μπορούσε να καλυφθεί εύκολα από το ΠΕΠ ή το ΕΠΠΕΡΑΑ στο οποίο πέρασε το έργο και ο ανάδοχος που έχει λαμβάνειν περίπου 2 εκ. ευρώ λογαριασμούς δεν το ανέλαβε, όμως δεν ευθύνεται αυτός.Το κόστος μιας μεγάλης δεξαμενή και αρκετών κρουνών που πρέπει να τοποθετηθούν εκτιμάται στις 60.000 ευρώ και το ποσό αυτό εγκρίθηκε αυτές τις μέρες.Μάλιστα ο κ. Καχριμάνης επέδειξε χθες και το σχετικό έγγραφο του υπουργείου Οικονομίας για την έγκριση του ποσού. Μόλις η μελέτη ολοκληρωθεί θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για να μην χαθεί χρόνος και να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα. Αυτή είναι και η αιτία που δεν συντάσσεται και η εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών που μαζί με τη μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας που ολοκλήρωσε η Περιφέρεια και τους περιβαλλοντικούς όρους, απαιτούνται για να υπογράψει ο Περιφερειάρχης την άδεια.«Για μας όλα τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον είναι πρώτης προτεραιότητας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τον ΧΥΤΑ Ελληνικού. Δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για το γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση του παραδίδει και τον ΧΥΤΑ με εκκρεμότητα.«Περιμέναμε ότι κάποια θέματα θα είχαν λυθεί μέχρι 30 Ιουνίου. Βοηθήσαμε σε ό, τι μπορούσαμε, κληρονομούμε όμως κάποια πράγματα που θέλουν περαιτέρω επεξεργασία. Εμείς σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε τον ΧΥΤΑ Ελληνικού», είπε ο κ. Καχριμάνης.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ