Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Συνέντευξη Τύπου του Φίλιππα Φίλιου


Έργα και δράσεις, ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 130 εκατομμύρια ευρώ, δρομολογεί ο Δήμος Ιωαννιτών και η ΔΕΥΑΙ. Βασική χρηματοδοτική πηγή είναι το ΕΣΠΑ και ο χρονικός ορίζοντας για την αποπεράτωσή τους φτάνει μέχρι το 2014.Το πρόγραμμα αυτό, παρουσίασε αναλυτικά, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος, δίνοντας όλα τα στοιχεία για την φάση στην οποία βρίσκεται το κάθε έργο.Παράλληλα ο Δήμος Ιωαννιτών και οι υπηρεσίες του, ετοιμάζονται για το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ, το οποίο έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα δώσει τη δυνατότητα να επιλυθούν προβλήματα που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη.Σήμερα υπάρχει πρακτική αδυναμία να απαντηθούν όλα τα αιτήματα που τίθενται από πολίτες, συλλόγους και φορείς, λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης, αλλά και της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Δήμος Ιωαννιτών. Το 50% της ΣΑΤΑ, για παράδειγμα, της βασικής χρηματοδοτικής πηγής για έργα είναι υποθηκευμένο στην τράπεζα, από δάνεια που είχε συνάψει ο παλιός Δήμος Ιωαννιτών.Πέραν αυτού, από την ενσωμάτωση των καποδιστριακών δήμων και της μίας κοινότητας, το ισοζύγιο είναι και θετικό και αρνητικό. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις που είναι θετικό, ο νέος Δήμος παρέλαβε μεγάλες οφειλές που αφορούν κυρίως σε έργα, στη διαχείριση των απορριμμάτων και στον ΣΥΔΚΛΙ. Επίσης παρέλαβε οφειλές από όλα τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούσαν.«Δέσμευσή μας ήταν ότι όλες οι Δημοτικές Ενότητες, όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, θα αντιμετωπιστούν ισότιμα. Υπάρχουν λοιπόν δημοτικές ενότητες που έφεραν χρήματα στο νέο Δήμο. Υπάρχουν κι άλλες που έφεραν μόνο χρέη. Στόχος μας είναι και στη μία και στην άλλη περίπτωση να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των πολιτών. Και για αυτό ιεραρχούνται οι ανάγκες και οι προτεραιότητες», τόνισε στη συνέντευξή του ο Δήμαρχος.Στους πρώτους πέντε μήνες η Δημοτική Αρχή έδωσε σαφή δείγματα γραφής της οικονομικής της πολιτικής. Όπως ακριβώς είχε δεσμευτεί, έθεσε τις βάσεις για το νοικοκύρεμα του Δήμου, γεγονός που θα επιτρέψει στην συνέχεια την αναπτυξιακή του πορεία.Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε όπως και το πρόγραμμα έργων. Και τα δύο, που αποτελούν τα πιο σημαντικά εργαλεία του Δήμου, έχουν μεταβατικό χαρακτήρα, όπως προβλέπεται και από τον Καλλικράτη.Το πρόγραμμα έργων θα αναμορφωθεί και θα πάρει την οριστική του μορφή τον Σεπτέμβριο.Ο Δήμαρχος έκανε ειδική αναφορά στις ρυμοτομίες, σημειώνοντας ότι οι οφειλές αποτελούν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το δήμο και ανακοίνωσε ότι πολύ σύντομα θα δοθεί λύση δίκαιη και οριστική για όλους. Απευθυνόμενος δε προς τους συμπολίτες στους οποίους οφείλονται χρήματα, ζήτησε να μην προχωρούν στην έκδοση δικαστικών εντολών, καθώς αυτές μπορούν να απαντηθούν και με άλλο τρόπο από το Δήμο. Κατά το πρώτο πεντάμηνο χρειάστηκε και ουσιαστικά ολοκληρώθηκε βαθιά αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. «Κληθήκαμε να αναδιατάξουμε 1500 υπαλλήλους, σε έναν μηχανισμό αποσαθρωμένο, όπου ουσιαστικά είχε τεθεί εκτός λειτουργίας. Κι αυτό γιατί η διοικητική πυραμίδα είχε απενεργοποιηθεί και οι Διευθυντές και προϊστάμενοι είχαν αντικατασταθεί από το πολιτικό προσωπικό ή συνεργάτες της προηγούμενης δημοτικής αρχής», υπογράμμισε ο κ. Φίλιος.Με δεδομένη την κατάσταση αυτή, ο Δήμος κινείται πλέον προς δύο κατευθύνσεις. Προετοιμάζεται για το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ, και εντείνει την προσπάθεια για την ένταξη όσο το δυνατό περισσοτέρων έργων στο ΕΣΠΑ.«Το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκτελέσουμε μικρά έργα. Έργα που χρειάζεται ο Δήμος και οι συμπολίτες. Θα αντικαταστήσει το Θησέα και μαζί την χαμένη υπόληψη του Δήμου Ιωαννιτών. Δεν θέλουμε να λέμε ψέματα στους συμπολίτες. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν κι άλλα που μπορούν εν μέρει και ορισμένα που δεν μπορούν να γίνουν στην παρούσα φάση», επεσήμανε ο κ. Φίλιος και έκανε γνωστό ότι όλα τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί, εξετάζονται, ομαδοποιούνται, ιεραρχούνται και για πολλά από αυτά θα υπάρξουν συνολικές εργολαβίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα έργων και δράσεων του Δήμου και της ΔΕΥΑΙ, το οποίο έχει ως βασική πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ κι άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες ξεπερνά τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Ορισμένα από αυτά είναι στο στάδιο της εκτέλεσης, άλλα σε φάση δημοπράτησης και συνάμα προετοιμάζονται μελέτες για νέες εντάξεις.Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στη μεγαλύτερη πρόταση που έχει υποβάλλει από ιδρύσεώς της η ΔΕΥΑΙ.Ο προυπολογισμός της φτάνει στα 58 εκατομμύρια ευρώ και αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων του Δήμου Ιωαννιτών για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας. Ο πλήρης φάκελος έχει κατατεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και η έγκρισή του θα δώσει οριστική λύση στη διαχείριση των λυμάτων ολόκληρου του νέου δήμου Ιωαννιτών ενώ θα επιτρέψει και την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ:Ο Δήμαρχος ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για τη σύναψη νέου δανείου, προκειμένου να καλυφθούν υποχρεώσεις που είναι σε εκκρεμότητα.Απαντώντας σημείωσε πως βασική προτεραιότητα είναι η ρύθμιση των δανείων της ΔΕΥΑΙ, με χρονική επιμήκυνση, κάτι που θα επιτρέψει στην επιχείρηση να καλύπτει από τα ταμεία της τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις, τις οποίες σήμερα επιβαρύνεται ο Δήμος.Στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, προβλέπεται η σύναψη δανείου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, πράγμα που έγινε κατ΄επιταγή των ρυθμίσεων του Καλλικράτη, καθώς οι Δήμοι υποχρεούνται να έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμός.«Δεν θα χρειαστούμε δάνειο τέτοιου ύψους. Θα καλυφθούμε με 7 ή 8 εκατομμύρια, κυρίως για να εξοφληθούν υποχρεώσεις ρυμοτομιών», τόνισε ο κ. Φίλιος.
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ: Ο Δήμαρχος ρωτήθηκε για τις εξελίξεις που αφορούν στο υπόγειο πάρκινγκ της κεντρικής πλατείας. «Εμείς έχουμε πει και στο παρελθόν ότι το πάρκινγκ ανήκει στο Δήμο. Η προσπάθειά μας δεν σταμάτησε ποτέ. Δεχθήκαμε να συνομιλήσουμε με την εταιρία γιατί οφείλαμε να το κάνουμε. Οι δικαστικές εξελίξεις δημιουργούν ένα νέο σκηνικό. Σε κάθε περίπτωση στόχος μας είναι να τοποθετήσουμε στην κεντρική πλατεία την πινακίδα «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ», είπε ο κ. Φίλιος.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΑΣΗ: Με αφορμή την πρόταση που έχει διατυπωθεί για την Όαση, ο δήμαρχος σημείωσε πως οι πολίτες που την κατέθεσαν πρέπει να πείσουν το δήμο ότι είναι και εφικτή. «Είμαστε δεσμευμένοι όχι μόνο πολιτική ή ηθικά, αλλά και πολιτισμικά να αποκαταστήσουμε την Όαση στην αρχική της μορφή. Το ποσό που απαιτείται για ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να προέλθει από την πρόταση που κατατέθηκε», τόνισε ο Δήμαρχος.

Έργα της ΔΕΥΑΙ στην παραλίμνιο


Αποκαταστάθηκε από το πρωί η υδροδότηση σε τομείς της πόλης των Ιωαννίνων, μετά την διακοπή ώστε να εκτελεστούν εργασίες στο αντλιοστάσιο του αποχετευτικού δικτύου στο Πάρκο Κατσάρη.Η σφοδρή καταιγίδα που σημειώθηκε χθες, δυσχέρανε τις εργασίες.Στο αντλιοστάσιο δεν είχαν γίνει εργασίες συντήρησης τα τελευταία επτά χρόνια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ συχνά προβλήματα και λύματα να καταλήγουν στο δρόμο ή τη λίμνη.Νωρίς σήμερα το πρωί, ολοκληρώθηκε η επισκευή των τεσσάρων αντλιών που είναι τοποθετημένες ώστε να διοχετεύουν τα λύματα στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό και τον Αύγουστο θα ακολουθήσει η αντικατάσταση στις ειδικές βαλβίδες που υπάρχουν ώστε να μην επαναληφθούν τα προβλήματα.Με αφορμή τις εργασίες αυτές, ο Δήμαρχος απευθύνθηκε για μία ακόμη φορά, σε όλους εκείνους που έχουν συνδέσει τα όμβρια στο δίκτυο ακαθάρτων, ζητώντας να λάβουν άμεσα μέτρα και να αφαιρέσουν τέτοιου είδους συνδέσεις.Για όσους δεν συμμορφωθούν από την ΔΕΥΑΙ κινείται τόσο η δικαστική διαδικασία όσο και η επιβολή προστίμων που για την συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχονται στις δέκα χιλιάδες ευρώ.

Άρθρο του Θανάση Οικονόμου για τα βίαια γεγονότα των ημερών


Έχει φτάσει το πολιτικό σύστημα στα όρια του; Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι; Είναι τα τελευταία γεγονότα βίας λύση για τα προβλήματα, μέρος του προβλήματος ή διέξοδος αγανάκτησης; Όσο αυθόρμητα και να μας βγαίνουν οι πρώτες απαντήσεις, τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα δεν μπορεί παρά να μας προβληματίζουν και να μας προκαλούν δεύτερες σκέψεις. Η αλήθεια είναι πως το πολιτικό σύστημα έκανε ό,τι μπορούσε για να αυτοδιασυρθεί. Πολύ φοβάμαι ότι ένα μέρος του συνεχίζει ακόμα. Η χαρακτηριστική ατιμωρησία πολιτικών και όχι μόνο, τρέφει την απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος.Αλλά δεν είναι μόνο η ατιμωρησία. Είναι επίσης η έλλειψη αυτοκριτικής και η πρόκληση του περί κοινού δικαίου αισθήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διεκδίκηση αναδρομικών από πρώην και εν ενεργεία Βουλευτές (που έχουν καταθέσει ατομικές ανακοπές για τη μη παραγραφή του αντίστοιχου δικαιώματός τους). Δεν στέκομαι στο «νόμιμο ή ηθικό» αυτής της διεκδίκησης. Στέκομαι σε μία άλλη πτυχή του θέματος: στη μη δημοσιοποίηση των ονομάτων, στο βαθμό που αυτή εκτρέφει στους πολίτες την αίσθηση της «συντεχνίας».Το θέμα, όμως, δεν είναι να συμφωνήσουμε ή όχι για το αν η Βουλή λειτουργεί σαν «συντεχνία», για να το θέσω με τη σειρά μου εξίσου αφοριστικά. Το θέμα είναι ότι το πολιτικό σύστημα στερεί από τον εαυτό του την ύστατη ευκαιρία που έχει αυτή τη στιγμή: να ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι. Όχι να αναζητήσει ήρωες, περισσότερο ή λιγότερο φοβισμένους. Το κριτήριο της διαφοροποίησής μας δεν μπορεί να είναι ποιος φοβάται να βγει στον κόσμο και ποιος δεν φοβάται. Ούτε αν είσαι νεότερος ή μεγαλύτερος σε ηλικία. Το κριτήριο οφείλει να είναι ο βαθμός προσφοράς, η χρησιμότητα και ο βαθμός εντιμότητας. Με ονοματεπώνυμο.Είναι αυτονόητο πως για τη σημερινή κατάσταση και τα πεπραγμένα της Μεταπολίτευσης δεν ευθύνονται όλοι και στον ίδιο βαθμό. Οι λογικές της συλλογικής ευθύνης και της ισοπεδωτικής απλούστευσης ταιριάζουν σε εποχές και πολιτικές ολοκληρωτισμού. Σε κάθε περίπτωση δουλεύουν υπέρ της ατιμωρησίας ή ακόμα και της συγκάλυψης των πραγματικά υπευθύνων, λειτουργώντας ως πλυντήριο ξεπλύματος ευθυνών.Η ισοπεδωτική σύγχυση, ο ανορθολογισμός και η εξισωτική αντίληψη είναι η πιο επικίνδυνη πτυχή των γεγονότων που βλέπουμε να διαδραματίζονται γύρω μας. Ιστορικά να θυμίσω ότι μόνο το 1964 το Ελληνικό Κοινοβούλιο καταλήφθηκε από την παρακρατική οργάνωση «Καρφίτσα -εποχές αποστασίας, παρακράτους που ξέρουμε που κατέληξαν.Ζούμε μια ρευστή και πολύπλοκη πραγματικότητα. Το να αναζητούμε σωτήρες, να εξαφανίσουμε την αντιπροσωπευτικότητα, τα κόμματα, τη Βουλή ισοδυναμεί με άρνηση απέναντι στην ίδια την πραγματικότητα. Είναι η άρνηση να αντιμετωπίσουμε με ορθολογισμό τα προβλήματα μας και ορίσουμε ποιος και γιατί. Η εμπειρία δείχνει ότι μόνο οι κοινωνίες που αντιμετώπισαν τα προβλήματά τους με ορθολογισμό, θάρρος, αποφασιστικότητα και δημοκρατική εμβάθυνση των θεσμών έβαλαν βάσεις και όρους για να ξεπεράσουν την όποια κρίση.Όσοι, λοιπόν, σήμερα συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο οφείλουμε να το κάνουμε με μεγαλύτερη σύνεση και σοφία. Με συναίσθηση ότι έχουμε να κάνουμε με τις ζωές μας και την ίδια τη χώρα.Όσοι κατέχουμε δημόσια αξιώματα οφείλουμε να παραμερίσουμε απλουστευτικές λογικές και λαϊκισμούς. Οφείλουμε να καταθέσουμε θέσεις και προτάσεις για όλα. Να τα ξαναδούμε όλα απ’ την αρχή, με τόλμη και θάρρος. Να επιλέξουμε που θέλουμε να πάμε ως χώρα και πως θα πάμε μέχρι εκεί, τώρα. Κυρίως οφείλουμε να φέρουμε αποτέλεσμα, αυτό θέλει ο τόπος, δουλειά και αποτέλεσμα.Με τη συνείδηση ότι ο καινούργιος τόπος που όλοι αναζητούμε, μπορεί να είναι μόνο ο τόπος μας όταν τον δούμε αλλιώς. Η Ελλάδα είμαστε όλοι εμείς. Είναι ότι είμαστε. Μπορεί να γίνει αυτό που θα αποφασίσουμε ότι θέλουμε να γίνουμε. Αυτή την φορά ας την οδηγήσουμε σωστά. Μακριά από ψευδαισθήσεις, λαϊκισμούς και υπερβολές. Κάπου κοντά στο μέτρο της.

Στην Δημοκρατική Συμμαχία ο Χρήστος Ματσίρας


Με απόφαση της προέδρου της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντόρας Μπακογιάννη, ο ιατρός Χρήστος Ματσίρας ορίστηκε σύμβουλός της για θέματα κοινωνικής πολιτικής.Σύμφωνα με πληροφορίες,ο κ. Ματσίρας θα υποψήφιος βουλευτής της Δημοκρατικής Συμμαχίας στο Νομό Πρέβεζας,στις επόμενες εκλογές.

Κλειστό το ΚΕΠ Ανατολής


Κλειστό θα είναι την Τρίτη και την Τετάρτη, 7 και 8 του μήνα το ΚΕΠ 412 (Ανατολή) του Δήμου Ιωαννιτών. Το ΚΕΠ κλείνει προκειμένου να μεταφερθεί στο κτίριο του παλιού δημαρχείου, γεγονός που θα επιτρέψει καλύτερη λειτουργία αλλά και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αναβάλλεται η επίσκεψη του υφυπουργού ΥΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη στα Γιάννενα


Λόγω έκτακτων υποχρεώσεων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννη Μανιάτη δεν θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψή του στα Γιάννενα και κατά συνέπεια αναβάλλεται τελικά η Ημερίδα "Σχεδιάζοντας την Ανάπτυξη της Ηπείρου", την οποία διοργάνωναν στην πόλη μας, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, ο Δήμος Ιωαννιτών και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ως γνωστό, η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί να γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 στις 10:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο Grand Serai.

Συμφωνία με την τρόικα για το πρόγραμμα


Συμφωνήθηκαν χθες αργά το βράδυ οι βασικές πτυχές του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδίου 2011-2015, παρά το γεγονός ότι η τρόικα επέμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή σε απολύσεις στο δημόσιο και το πολιτικό βαρομετρικό στο κυβερνών κόμμα να προμηνύει καταιγίδα, μετά και την κίνηση των 16 βουλευτών να στείλουν επιστολή στον πρωθυπουργό.Ολοκληρώνοντας ένα μήνα διαπραγματεύσεων με την τρόικα το υπουργείο Οικονομικών, έχει πετύχει τη συμφωνία σε ένα μεγάλο μέρος των μέτρων αλλά και του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για την περίοδο 2011 -2013.Ο ένας από τους τρεις ελεγκτές, ο κ. Πολ Τόμσεν, αναχώρησε χθες από την Αθήνα για τη Λισαβόνα δηλώνοντας στο πρακτορείο Reuters ότι τα μέτρα ύψους 6,4 δισ. ευρώ για το 2011 έχουν βρεθεί και μένουν πλέον να συμφωνηθούν μόνο θέματα πολιτικής που θα αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου σχεδίου.Το βασικό θέμα πολιτικής που καθυστερούσε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέχρι και χθες το βράδυ αφορούσε την άμεση μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων για οργανισμούς και επιχειρήσεις οι οποίοι υλοποιούν σχέδια αναδιάρθρωσης και κλείνουν ή συγχωνεύονται.Η διαφορά η οποία έχει προκύψει με το ΥΠΟΙΚ είναι ότι η τρόικα επιμένει ότι όχι μόνο θα πρέπει να αναφερθεί ο όρος απολύσεις αλλά να υπάρξουν και συγκεκριμένοι ετήσιοι στόχοι σε κάθε περίπτωση. Οι ελεγκτές επιμένουν επίσης και στη βίαιη ανατροπή του λόγου προσλήψεων προς αποχωρήσεις στο 1 προς 10 αντί του 1 προς 5 στο οποίο εμμένουν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.Στις ΔΕΚΟ ζήτησαν ακόμη και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε όσες από αυτές είναι προβληματικές, από το πακέτο διάσωσης ώστε να υπάρξουν πόροι για μόνιμη μείωση του προσωπικού. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών από την άλλη επιμένει στη «διπλωματική» διατύπωση των απολύσεων οι οποίες θα γίνονται μόνο λόγω της συγχώνευσης ή κατάργησης οργανικών θέσεων και μετά από επαναξιολόγηση που θα κάνει το ΑΣΕΠ ή στη χειρότερη περίπτωση την «εργασιακή εφεδρεία» δηλαδή τη διαθεσιμότητα των υπεράριθμων υπαλλήλων με ένα μισθό της τάξης του 50-60% του εν ενεργεία εργαζομένου.Παράλληλο θέμα αποτελούν οι ταχύτερες συγχωνεύσεις δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων οι οποίες σύμφωνα με την τρόικα θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο 2011. Το ΥΠΟΙΚ με τη σειρά του ζητεί τη σταδιακή ολοκλήρωσή τους μέσα στο 2013 επιχειρώντας να αποφύγει κοινωνικές αντιδράσεις από μαζικές συγχωνεύσεις σχολείων, νοσοκομείων ασφαλιστικών ταμείων και άλλων δημόσιων φορέων. Σε μια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης ζητούν την άμεση εφαρμογή του περικοπών των επιχορηγήσεων σε όσους δημόσιους οργανισμούς (π.χ. νοσοκομεία σχολεία) υπερβαίνουν τις δαπάνες τους ή αρνούνται να παρέχουν στοιχεία.Ένα ακόμη θέμα σε εκκρεμότητα είναι τμήματα του φορολογικού πακέτου το οποίο σύμφωνα με πηγές από το ΥΠΟΙΚ έπρεπε να κλείσει την Τετάρτη. Βασικό σημείο τριβής ήταν το ύψος του αφορολόγητου για μισθωτούς για το οποίο η τρόικα ζητεί να μειωθεί στο μισό δηλαδή στα 6.000 ευρώ από 12.000 ευρώ που είναι σήμερα και να μηδενιστεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι κατηγορούνται για υψηλή φοροδιαφυγή. Τούτο με την προοπτική μετά από δύο ή τρία χρόνια όταν αναμένεται βελτίωση του κλίματος να επιστρέψει το αφορολόγητο σε υψηλότερα επίπεδα. Το υπουργείο Οικονομικών είχε άλλη προσέγγιση στο θέμα με μια πιο ήπια μείωση στις 8.000 για τους μισθωτούς και στις 6.000 για τους ελεύθερους επαγγελματίες.Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του προγράμματος μέχρι και χθες είχε ως αιτία όχι την ουσία αλλά τη διατύπωση των μέτρων που θα αφορούν την τριετία 2011 -2013 και το πλαίσιο πολιτικής που θα πρέπει να περιλαμβάνει το μεσοπρόθεσμο για τη διετία 2014-2015.Από προχθές το μεσημέρι ενώ οι πίνακες με τα βασικά μεγέθη ήταν έτοιμοι ξεκίνησε ο μαραθώνιος της σύνταξης των τελικών κειμένων με τα υπουργεία θέμα που αποδεικνύεται σε κάθε αξιολόγηση του μνημονίου μια χρονοβόρα διαδικασία.

Νέα πανευρωπαϊκή συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή


«Ραντεβού» στο Σύνταγμα και τις κεντρικές πλατείες πόλεων ανά την Ελλάδα δίνουν οι «αγανακτισμένοι» και αυτή την Κυριακή, συμμετέχοντας στην πανευρωπαϊκή συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 5ης Ιουνίου.Την Πέμπτη οι «Αγανακτισμένοι» της Αθήνας κατέκλυσαν για μία ακόμη ημέρα την πλατεία Συντάγματος, πιστοί στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού των 18.00, ενάντια στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.Κρατώντας στα χέρια κατσαρόλες, ελληνικές, ισπανικές και πορτογαλικές σημαίες, και πανό με αντικυβερνητικά συνθήματα, διατράνωσαν γι' άλλη μια φορά ότι δεν προτίθενται να αποχωρήσουν από τις πλατείες, εαν δεν αλλάξει η πολιτική σκηνή του τόπου.

"Ο Βασιλάκης παρακαλούσε τον Θωμά να τον κάνει αρχιδιαιτητή"


-"Ο Περικλής Βασιλάκης παρακαλούσε τον Θωμά Μητρόπουλο να τον κάνει αρχιδιαιτητή. Τον είδα στα εγκαίνια της παράγκας Νο1",Σ.Βοργιάς, πρώην πρόεδρος ΕΟΔ.

-"Ο Π.Βασιλάκης ήταν στα γενέθλια του γιού του Θ.Μητρόπουλου, που έγιναν στην παράγκα Νο1. Εκεί ήταν και ο κ.Κόκκαλης",Β.Δουκάκος, δημοσιόγραφος.

-"Δεν θυμάμαι να πήγα στην παράγκα",Π.Βασιλάκης, τηλεκριτικός διαιτησίας-σύμβουλος Γ.Νικητιάδη,υποψήφιος βουλευτής Πρέβεζας του ΠΑΣΟΚ, στον FM100.

Σχόλιο αναγνώστη

Με αυτές τις πρακτικές επιζητά την ενασχόλησή του με τα κοινά στην Πρέβεζα, ο κ. Περικλής Βασιλάκης; Κατά τα άλλα βγαίνει στα ΜΜΕ και μιλά για την διαφάνεια στο ποδόσφαιρο...Τσουκνίδα που χρειάζεται!

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό παράνομων μεταναστών


Δύο ημέρες μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχαν, στην Ηγουμενίτσα, ο δήμαρχος και οι φορείς της πόλης με τον υπουργό προστασίας του Πολίτη, Χρήστο Παπουτσή, και την υφυπουργό Εργασίας, Αννα Νταλάρα, για το οξύ μεταναστευτικό πρόβλημα στην περιοχή, η αστυνομία σήμερα το πρωί προχώρησε σε «εκκαθαριστική» επιχείρηση στον κάμπο του Λαδοχωρίου.Συγκεκριμένα, ισχυρή αστυνομική δύναμη, μαζί με συνεργεία του Δήμου και μπουλντόζες, ισοπέδωσαν τον καταυλισμό των παράνομων μεταναστών. Περισσότερα από τριάντα παραπήγματα και σκηνές καταστράφηκαν ενώ συνελήφθησαν όσοι παράνομοι μετανάστες βρίσκονταν στο χώρο.Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ικανοποίησή τους διότι, όπως υποστηρίζουν, το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζαν προβλήματα από την παρουσία και τη δραστηριότητα των παράνομων μεταναστών.Τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η αστυνομία ετοιμάζει ανάλογη επιχείρηση στο δάσος, όπου υπάρχει ο δεύτερος καταυλισμός των παράνομων μεταναστών, απέναντι από την είσοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας.

Ρωγμή στον πολιτικό καθωσπρεπισμό


Είναι πλέον προφανές ότι πολλοί βουλευτές και κόμματα παρακολουθούν αμήχανα τις εξελίξεις τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με αποκορύφωμα, την αιφνιδιαστική ενέργεια των «Αγανακτισμένων» να αποκλείσουν τις εισόδους της Βουλής, με αποτέλεσμα οι πολιτικοί, υπάλληλοι και δημοσιογράφοι να «εγκλωβιστούν» στο κτίριο και να αναγκαστούν να φυγαδευτούν από την «Έξοδο Κινδύνου», δηλαδή μέσω του Εθνικού Κήπου. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι ο μοναδικός, ο οποίος ανενόχλητος εξήλθε του Κοινοβουλίου, περπατώντας, δίχως να δεχτεί τη μήνιν των συγκεντρωμένων ήταν ο Βαγγέλης Παπαχρήστος.

zougla

Δείχνουν το δρόμο για την αποκατάσταση της ΟΑΣΗΣ


Πρόταση αναβίωσης και αποκατάστασης της ΟΑΣΗΣ, χωρίς «επαχθείς» όρους, προσφέρουν στο Δήμο Ιωαννιτών και την αρμόδια Δημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία Ακινήτων, οι «Πολίτες για την ΟΑΣΗ».Σε μία προσπάθεια να αποδοθεί στους πολίτες η ΟΑΣΗ και να αποκατασταθεί σταδιακά, σύμφωνα με τα σχέδια του Άρη Κωνσταντινίδη, οι «Πολίτες για την ΟΑΣΗ» ίδρυσαν την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αναβίωση ΟΑΣΗΣ», ζητώντας τη διαχείριση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, με όρους και προϋποθέσεις που κάθε άλλο παρά δυσχεραίνουν την υλοποίηση οποιουδήποτε σχεδιασμού από την πλευρά της δημοτικής αρχής.Τα μέλη της ΑΜΚΕ «Αναβίωση ΟΑΣΗΣ» ζητούν την παραχώρηση της χρήσης και διαχείρισης έναντι συμβολικού αντιτίμου, με την υποχρέωση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να λειτουργήσει κυλικείο – λαϊκό καφενείο, αποκαθιστώντας στοιχειωδώς τμήμα του κτηρίου και τα υπόγεια αποχωρητήρια. Παράλληλα, τα έσοδα, πέραν των λειτουργικών δαπανών, θα συγκεντρώνονται για την αποκατάσταση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, ενώ για τον ίδιο σκοπό θα διοργανώνονται εκδηλώσεις όπως συναυλίες.Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως ο Δήμος Ιωαννιτών μπορεί μονομερώς να διακόψει την παραχώρηση εφόσον είτε μέσω του ΕΣΠΑ, είτε μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων εξασφαλίσει τα κονδύλια για την πλήρη αποκατάσταση του κτηρίου.Στους όρους της πρότασης που έχει κατατεθεί αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΑΜΚΕ Ναπολέων Παπαδόπουλος, προσθέτοντας πως μία ακόμη βασική προϋπόθεση είναι να συμβάλει η δημοτική αρχή για την πεζοδρόμηση του κέντρου.Στη σημασία απόδοσης της ΟΑΣΗΣ στους πολίτες ως ένας δημόσιος χώρος έκφρασης της ελεύθερης τέχνης και των ιδεών αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος και αντιπρόεδρος της ΑΜΚΕ Γιώργος Παπαχριστοδούλου.«Σκοπός είναι να αποτελέσει η ΟΑΣΗ έναν δημόσιο χώρο για τους πολίτες και όχι για να έχει κέρδος. Η ΟΑΣΗ είναι ένα δοχείο ζωής για όλους, όπως είπε ο ίδιος ο Άρης Κωνσταντινίδης», σημείωσε.Παράλληλα κάλεσε τη δημοτική αρχή να αναζητήσει τις πολιτικές αλλά και τις τυχόν ποινικές ευθύνες για τις εκτεταμένες φθορές ύψους 2 εκ. ευρώ, που έχει υποστεί το κτήριο και το χρέος 300.000 ευρώ του τελευταίου ενοικιαστή της ΟΑΣΗΣ.Την ανάγκη «απελευθέρωσης» των δημόσιων χώρων και ενοποίησης της ΟΑΣΗΣ με την κεντρική πλατεία, υπογράμμισε ο πανεπιστημιακός και μέλος της ΑΜΚΕ Νίκος Μάνθος, επισημαίνοντας πως οι ιδιώτες μπορούν να προσφέρουν σε ένα διαφορετικό πεδίο.

Προγραμματισμός δράσεων
Στην πρόταση προς τη ΔΗΑΝΕΤΑΙ περιγράφονται αναλυτικά και οι εργασίες ευπρεπισμού και αποκατάστασης της ΟΑΣΗΣ που πρόκειται να ξεκινήσουν εφόσον υπάρξει συμφωνία.
Οι εργασίες αφορούν:
1. Κλείσιμο κτηρίου με δικτυωτό πλέγμα - αφαίρεση ξύλινου τείχους απόκρυψης.
2. Καθαρισμός και στοιχειώδης αποκατάσταση υπόγειων αποχωρητηρίων.
3. Εξωτερικό βάψιμο - «εξαφάνιση» "γκράφιτι".
4. Ολοκλήρωση λουλουδοφύτευσης και δενδροφύτευση καλλωπιστικών - σκιερών.
5. Ελεύθερη πρόσβαση προς Πλατεία/ταράτσα "πάρκινγκ" και λειτουργία κυλικείου.
6. Μικροκατασκευή "πάρκινγκ" ποδηλάτων στην βορειοδυτική πλευρά.
7. Αφαίρεση τσιμεντοπλακόστρωσης πλην διαδρόμων, αραιά χαλικόστρωση.
8. Εξωτερικά κουφώματα.
9. Κατασκευή ισόγειου κοινόχρηστου αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ-υπερήλικες, δίπλα στην δυτική είσοδο {μετά βεβαίως τις σχετικές άδειες Δήμου και Εφορείας Ν.Μ.}
10. Υγρομόνωση ταράτσας.
11. Αποξέσεις οροφών-τοίχων και εσωτερικό βάψιμο.
12. Αποκατάσταση δαπέδων.
13. Πλήρη εξοπλισμό-επίπλωση καφενείου.
14. Πλήρη εξοπλισμό -επίπλωση εστίασης.
15. Πλήρη εξωτερική διαμόρφωση {"γκαζόν", μαυρόπλακες, παρτέρια κλπ}
16. Πλήρη εξωτερικό εξοπλισμό άλσους-δημόσιου κήπου.
Ήδη, όπως ενημέρωσε ο κ. Παπαδόπουλος, υπάρχει η πρώτη χορηγία για την κατασκευή κυλικείου, κόστους 5.000 ευρώ περίπου.«Θεωρούμε ότι θα πληθύνουν τέτοιες προσφορές από συμπολίτες μετά την αιτούμενη παραχώρηση», σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Κομματάρχης του τέως νομάρχη Πρέβεζας ο Δήμαρχος Πάργας


Μόλις διάβασα «δελτίο τύπου του Δημάρχου Πάργας για επίσκεψή του στον υπουργό γεωργίας Κ. Σκανδαλίδη» είπα αμέσως, αυτό το ραντεβού σίγουρα το έκλεισε ο Βασίλης Ιωάννου. Αλλά φευ! Αμέσως παρακάτω περιλαμβάνονταν η πληροφορία πως παρόν στη συνάντηση ήταν ο πρώην νομάρχης. Μη τυχόν και δεν το εννοήσει κάποιος…Πολύ αγάπη βρε παιδί μου του ’χει αυτού του Δημάρχου ο πρώην νομάρχης! Και δεν είναι και κανένας από τους δημάρχους με εκτόπισμα. Τουλάχιστον έτσι καταγράφεται ως τώρα με βάση την πολιτική του παρουσία και τα λιγοστά πεπραγμένα του.Γιατί δεν κλείνει και κανένα ραντεβού και στον Μπαΐλη;

Εφημερίδα «Φωνή του αγρότου»

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητά το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη ΔΩΔΩΝΗ


Να επιδιωχθεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.Το Σώμα με τη σύμφωνη γνώμη των παρατάξεων της πλειοψηφίας και της μείζονος αντιπολίτευσης, και ύστερα από την εκτενή συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων με τους κτηνοτρόφους και τους φορείς τους, κατέληξε στην παρακάτω απόφαση:«To Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, επαναβεβαιώνει τη θέση του να μην μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» και οποιαδήποτε αλλαγή υπαγορευτεί στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Τράπεζας, να γίνει με βάση το καταστατικό της εταιρείας για μεταβίβασή των μετοχών στους φυσικούς της φορείς. H Δωδώνη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της Ηπείρου, της κτηνοτροφίας, των παραγωγών και των εργαζομένων. Η υπεραξία της, ως πρότυπης, βιώσιμης επιχείρησης όχι μόνο για την Ήπειρο, αλλά για όλη την Ελλάδα, βασίζεται στους ως άνω φορείς, που την στήριξαν και την στηρίζουν. Η στάση της Διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας απαξιώνει την επιχείρηση και την αξία της. Η μετατροπή του κοινωνικού και συνεταιριστικού χαρακτήρα της θα οδηγήσει σε απόγνωση και μαρασμό όλη την Ήπειρο και τους χιλιάδες κτηνοτρόφους.Αποφασίζει όπως ζητηθεί και επιδιωχθεί άμεσα συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ., - στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις παρατάξεις, εκπρόσωποι της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και των παραγωγών, – με τον κ. Πρωθυπουργό, προκειμένου να μεταφέρουν την ως άνω θέση των φορέων για την «ΔΩΔΩΝΗ και το μέλλον της και να ζητήσουν να επαναβεβαιώσει τη θέση και δέσμευση που ανέλαβε και ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός δύο φορές στα Ιωάννινα, για την γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ, την εγγύηση της πορείας της και την επαναφορά μετοχών στους φυσικούς φορείς, ζητώντας παράλληλα ενημέρωση για τα περαιτέρω σχέδια της Κυβέρνησης.Η Περιφέρεια Ηπείρου στη συνέχεια θα αναλάβει να συντονίσει τις πρωτοβουλίες των φορέων για την μεταβίβαση της γαλακτοβιομηχανίας στους μετόχους και τους παραγωγούς μέσω της εφαρμογής του καταστατικού».

Δέκα επενδυτικές προτάσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο


Δέκα (10) επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 11.249.553,00€, εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας. Οι επιχειρήσεις που εντάχθηκαν αφορούν στον τουρισμό αλλά και την αγροτική ανάπτυξη, «τομείς με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή της Ηπείρου και θα συμβάλουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας», όπως τονίζετε σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση.

Η υφυπουργός Εργασίας Άννα Νταλάρα στην Ηγουμενίτσα για το μεταναστευτικό


Επίσκεψη στο Δήμο της Ηγουμενίτσας πραγματοποίησε χθες το απόγευμα η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα μετανάστευσης, κα Άννα Νταλάρα, η οποία μετά από ολιγόλεπτη συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο με το Δήμαρχο Γ. Κάτσινο και τους αντιδημάρχους Β. Τσώλη, Κ. Δημητρίου και Ι. Τζάννη, ξεναγήθηκε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και είχε την ευκαιρία να αντικρίσει τον καταυλισμό των μεταναστών στο αλσύλλιο πέριξ του Λιμανιού και να συνομιλήσει με άνδρες του Τμήματος Αλλοδαπών στην είσοδο του λιμανιού.«Οι άνθρωποι αυτοί φυλακίζονται εδώ, εξ’ αιτίας των νόμων, των ευρωπαϊκών συνθηκών και των διεθνών συμβάσεων» είπε στη συζήτησή της με το Δήμαρχο η υφυπουργός, παραδεχόμενη ότι το Δουβλίνο ΙΙ ήταν «μια υποχώρηση».Όσον αφορά στη λύση του προβλήματος η κα Νταλάρα επεσήμανε ότι αυτή κινείται σε 5 άξονες, τους οποίους διεκδικεί η κυβέρνηση:
-Αναθεώρηση άρθρων του Δουβλίνου
-Ανακατανομή των βαρών σε όλη τη χώρα
-Ενίσχυση των συνόρων της χώρας μας από τη Frontex
-Ευρωπαϊκά κονδύλια για να ενισχυθεί η χώρα στην παρούσα δύσκολη κατάσταση.
-Οι διακρατικές συμφωνίες επανεισδοχής που η χώρα μας δεν έχει να ενισχυθούν από τις ισχυρές χώρες που έχουν ήδη τέτοιες συμφωνίες.

Επίσκεψη του Τουρκογιαννιώτη συγγραφέα, Μπουλέντ Κοτζάεμι, στον δήμαρχο Ιωαννίνων


Με τον Τουρκογιαννιώτη συγγραφέα, Μπουλέντ Κοτζάμεμι, συναντήθηκε την Πέμπτη ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Φίλιππας Φίλιος. Ο κ. Κοτζάμεμι, γεννήθηκε στη Σμύρνη και ζει στην Κωνσταντινούπολη, μεγάλωσε όμως με τις εικόνες των Ιωαννίνων, όπως τις περιέγραφαν στον ίδιο η γιαγιά και η μητέρα του, που έφυγαν από τα Γιάννινα μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης. Αποτέλεσμα άλλωστε των αναμνήσεων αυτών είναι το βιβλίο, «Τα δάκρυα των Ιωαννίνων» που έγραψε ο κ. Κοτζάμεμι και χάρισε σήμερα στον δήμαρχο. Το βιβλίο σύντομα θα μεταφραστεί στα ελληνικά και τα έσοδα από τα συγγραφικά δικαιώματα και τις πωλήσεις θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό στην πόλη των Ιωαννίνων. «Μπορεί να γεννήθηκα στη Σμύρνη αλλά κατά το ήμισυ είμαι Γιαννιώτης. Στα Γιάννινα νιώθω όπως στο σπίτι μου και αυτό μου προξενεί έκπληξη. Μάλλον η πόλη είναι γραμμένη στον γενετικό μου κώδικα», δήλωσε ο κ. Κοτζάμεμι.Ο κ. Φίλιος τον ευχαρίστησε για την επίσκεψη, του χάρισε το ασημένιο έμβλημα του Δήμου και το βιβλίο «Ιωαννίνων Ενθύμιο», που περιέχει σπάνιες φωτογραφίες από την μακρά ιστορική διαδρομή της πόλης.

Προβλήματα από τη χθεσινή κακοκαιρία στο Νομό Ιωαννίνων


Έντονη καταιγίδα που σε μερικές περιοχές συνοδεύτηκε από χαλαζόπτωση, έπληξε μετά τις 4 χθες το απόγευμα το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.Πολλοί κεντρικοί δρόμοι της πόλης πλημμύρισαν, ενώ στη λεωφόρο Μακαρίου η συγκοινωνία διακόπηκε όσο διάστημα μαίνονταν η καταιγίδα, γιατί είχε κατακλυστεί από όγκους νερού που δυσκόλευαν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο μέχρι τώρα δεν αναφέρθηκαν ζημιές και δεν υπήρξε διακοπή συγκοινωνιών.

Απάντηση ΑΤΕ – Υπ. Οικονομικών στη Βουλή για τη ΔΩΔΩΝΗ


Όταν θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα απεμπλοκής της ΑΤΕ από την «ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ», θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας, αναφέρεται σε έγγραφο της ATEbank που διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από σχετική ερώτηση των ανεξάρτητων βουλευτών Θανάση Λεβέντη, Νίκου Τσούκαλη και Γρηγόρη Ψαριανού.Στους βουλευτές απάντησε με έγγραφο του και ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει πως όταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα λάβει κρατική ενίσχυση, οφείλει να υποβάλει σχέδιο βιωσιμότητας ή σχέδιο αναδιάρθρωσης, για να επιβεβαιωθεί ή να αποκατασταθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των μεμονωμένων τραπεζών, χωρίς εξάρτηση από κρατική ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ο κ. Παπακωνσταντίνου, τα σχέδια αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας μας βρίσκονται υπό την μελέτη τόσο των αρμοδίων αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όσο και των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών. Ένα από τα σχέδια αναδιάρθρωσης είναι αυτό της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία «βάσει των διατάξεων της ΕΕ και ακολουθώντας ένα ευρύτατο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης-εξυγίανσης, είναι υποχρεωμένη να απεμπλακεί από όλες τις μετοχικού ενδιαφέροντος εταιρείες τού μη χρηματοπιστωτικού τομέα και στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και το μέλλον της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ».

Κινητοποίηση διαμαρτυρίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενάντια στο ξεσπίτωμα όσων φοιτητών αδυνατούν να πληρώσουν τα ενοίκια στις εστίες πραγματοποιήθηκε χθές το πρωί από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.Αφορμή για την παραπάνω κινητοποίηση αποτέλεσε η μη αποδοχή των αιτήσεων για τη στέγαση τη νέα χρονιά τριών φοιτητών που αδυνατούσαν να πληρώσουν το χαράτσι στη στέγαση. Η διοίκηση δεν έκανε δεκτές τις αιτήσεις, ενώ σε άλλους ζητήθηκε η εκκένωση των δωματίων πριν τελειώσει η εξεταστική αν δεν αποπληρωθούν τα ενοίκια των 45 ευρώ που καταβάλλουν όσοι φοιτητές έχουν δωμάτιο στις Εστίες του Πανεπιστημίου που καλύπτουν μόλις το 12% περίπου των φοιτητών.Η αγωνιστική αυτή πρωτοβουλία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών και η πίεση που ασκήθηκε οδήγησε σε αναδίπλωση τη διοίκηση που έκανε δεκτές τελικά τις αιτήσεις σημειώνοντας όμως ότι εξακολουθούν να χρωστούν στο ίδρυμα χρήματα για τη στέγαση τους. Το ΜΑΣ καλεί σε κοινή συστράτευση ώστε
-Να μην πεταχθεί κανένας φοιτητής έξω από τις Εστίες και να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις.
-Κατάργηση του ενοικίου των Εστιών, ανέγερση νέων κτιρίων και επινοικίαση ξενοδοχείων.
-Μηνιάτικο επίδομα 600 ευρώ για σίτιση και στέγαση στους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την πόλη τους.

Στα Γιάννενα τη Δευτέρα ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ. Μανιάτης


Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,Γιάννης Μανιάτης τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 στα Ιωάννινα. Θα μιλήσει στην Ημερίδα με θέμα: “Σχεδιάζοντας την Ανάπτυξη της Ηπείρου” που θα πραγματοποιηθεί το πρωί στην πόλη των Ιωαννίνων.

Πολιτική εκδήλωση της ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων


Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωαννίνων στο πλαίσιο της Εθνικής Προγραμματικής Συνδιάσκεψης της 3ης Σεπτέμβρη οργανώνει Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη, τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και ώρα 19.00 στα Λιθαρίτσια, με ομιλητή το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στέφανο Τζουμάκα.

Εκδήλωση από το Φ.Δ. Αμβρακικού για την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος


Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού πραγματοποιεί εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου 2011 στις 10:00 π.μ., που θα διοργανωθεί στο Κέντρο Έρευνας και Πληροφόρησης της Σαλαώρας. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος θα προβληθεί η ταινία μικρού μήκους του μαθητή Λουκά Λελόβα, με τον δημιουργικό τίτλο «Κάνε ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά», η οποία βραβεύτηκε στον πανελλήνιο διαγωνισμό ΕΡΤ 2010.

Σκληρό παζάρι μέχρι τα τέλη Ιουνίου για το νέο τριετές πακέτο στήριξης


Σκληρό θα είναι το παζάρι μέχρι τα τέλη Ιουνίου για το νέο τριετές πακέτο στήριξης της Ελλάδας, καθώς υπάρχουν πολλά κρίσιμα ζητήματα που μένει να καθορισθούν, όπως το ύψος το πακέτου, ο ρόλος των ιδιωτών, καθώς και οι όροι που πρέπει να εκπληρώσει η Αθήνα, ώστε να λάβει το δεύτερο δάνειο διάσωσης ένα χρόνο μετά το «Μνημόνιο Νο1» και το δάνειο των 110 δισ. ευρώ.Βάσει των προβλέψεων του πρώτου Μνημονίου ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα αναζητήσει από τις αγορές 28 δισ. ευρώ το 2012 και 35 δισ. το 2013, προκύπτει ότι το ύψος του νέου πακέτου θα είναι τουλάχιστον 65 δισ. ευρώ.Καθώς το νέο πρόγραμμα βοήθειας θα καλύπτει την περίοδο μέχρι τα μέσα του 2014, απαιτούνται άλλα 20 δισ. ευρώ.Συνολικά, οι δανειακές ανάγκες της χώρας μέχρι τον Ιούνιο του 2014 υπολογίζονται σε 142 δισ. ευρώ.Από τα 85 δισ. ευρώ ένα τμήμα θα χρηματοδοτηθεί από το προσωρινό ταμείο ευρω-στήριξης (EFSF) και ένα μικρότερο μέρος (το μισό του μεριδίου της ΕΕ, αν ακολουθηθεί το μοντέλο των προηγούμενων σχεδίων διάσωσης) από το ΔΝΤ. Τα υπόλοιπα (περίπου 15 δισ. ευρώ) θα προέλθουν από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.Το πλεονέκτημα για τον δανεισμό από το EFSF είναι το γεγονός ότι δεν απαιτείται κοινοβουλευτική έγκριση από τα κράτη-μέλη, σε αντίθεση με τα διμερή δάνεια που λαμβάνει η Ελλάδα από το πρόγραμμα των 110 δισ. ευρώ.Αυτό είναι πολύ θετικό, δεδομένης της αρνητικής στάσης της κοινής γνώμης στον ευρωπαϊκό Βορρά κατά των νέων πακέτων στήριξης στον υπερχρεωμένο Νότο.Το δεύτερο πρόγραμμα για την Ελλάδα, ουσιαστικά αντικαθιστά το προηγούμενο σχέδιο στήριξης που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Μία εκτίμηση είναι ότι η 5η δόση του δανείου, ύψους 12 δισ. ευρώ, από το υφιστάμενο πρόγραμμα που επρόκειτο να καταβληθεί στις 29 Ιουνίου, θα μετατραπεί στην πρώτη δόση του νέου προγράμματος και θα καταβληθεί τον Ιούνιο.Το νέο πακέτο βοήθειας θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Ελλάδα για την εποπτεία του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας και χρονοδιαγράμματα για τις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά δεν θα προβλέπει ενισχυμένο ρόλο των ξένων στην εποπτεία του Ταμείου.

Ξεκινούν οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις


Από σήμερα, Παρασκευή έως και τις 10 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, για όσους υποψήφιους, αποδεδειγμένα λόγω ασθένειας ή ανωτέρας βίας, δεν έλαβαν μέρος ή διέκοψαν την εξέτασή τους.Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο μάθημα των επαναληπτικών πανελληνίων και γι αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το Λύκειό τους.

Δίκες "εξπρές" για υποθέσεις διαφθοράς


Νομοσχέδιο για την εκδίκαση, με διαδικασίες εξπρές, εγκλημάτων υπουργών, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων, διοικητών δημοσίων οργανισμών κλπ., θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χ. Καστανίδης.Το νομοσχέδιο δεν θα ισχύει για τα αδικήματα των υπουργών και υφυπουργών που υπάγονται στο νόμο περί ευθύνης υπουργών.Με άλλα λόγια, με τη διαδικασία εξπρές θα εκδικάζονται τα αδικήματα των υπουργών, τα οποία διαπράττουν επωφελούμενοι από την ιδιότητά τους, όπως είναι το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, κλπ.Ειδικότερα, για τα αδικήματα αυτά των υπουργών και υφυπουργών, η προκαταρκτική εξέταση θα διαρκεί μόνο δύο μήνες και η ανάκριση θα περατούται μέσα σε τέσσερις μήνες.Εν συνεχεία, δεν θα εκδίδεται βούλευμα αλλά η υπόθεση θα οδηγείται απευθείας στο ακροατήριο, μέσα σε δύο μήνες.Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήγγειλε ότι θα ξεκινήσει θεσμικός διάλογος μεταξύ των τριών συντεταγμένων εξουσιών, εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική, με σκοπό την ανάληψη από κοινού της ευθύνης να αντιμετωπιστούν ζωτικής σημασίας οικονομικά, κοινωνικά και θεσμικά προβλήματα.

Ψηφιακή σύνταξη εξπρές από το 2015


Την τεχνολογία επιστρατεύει η κυβέρνηση προκειμένου να επιταχύνει την απονομή και τον υπολογισμό των συντάξεων, αλλά και να απλουστεύσει το σύνολο των διαδικασιών της κοινωνικής ασφάλισης.Τα υπουργεία Εργασίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ δρομολογούν με ορίζοντα τετραετίας την ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και παροχών, τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την στρατηγική ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών.Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ αναπτύσσεται μέσω παράλληλων προγραμμάτων και δράσεων και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2015.Ειδικότερα, το Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων (ΕΜΑΠΠΣ) θα συγκεντρώσει τα ασφαλιστικά δεδομένα των ασφαλισμένων από τα διασυνδεμένα συστήματα καταγραφής ενσήμων και ασφαλίστρων των ασφαλιστικών ταμείων με στόχο την κεντρική πληροφόρηση της διοίκησης, την επιτάχυνση της απονομής και του υπολογισμού των συντάξεων.Επιπρόσθετα, όλες οι πληρωμές συντάξεων θα καταγράφονται από το σύστημα και θα υπάρχει μηχανισμός ελέγχου ορθότητας απόδοσης σύνταξης. Το σύστημα θα προσφέρει πλατφόρμα άντλησης και επεξεργασίας στοιχείων ασφάλισης για την παροχή υπηρεσιών, όπως ασφαλιστική ενημερότητα στους υπόχρεους (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι) και αποσπάσματος Λογαριασμού Ασφάλισης για τους μισθωτούς ασφαλισμένους, ενώ θα διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα διοικητικής πληροφόρησης για τους αρμόδιους φορείς της δημόσιας διοίκησης.Εξάλλου, σκοπός του υπό ανάπτυξη έργου είναι η δημιουργία συστήματος που θα αυτοματοποιήσει την διαδικασία διαχείρισης της ασφαλιστικής νομοθεσίας που διέπει το σύνολο των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορά όλες τις λειτουργικές τους περιοχές, ήτοι παροχές, συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί η κωδικοποίηση και η συσχέτιση της ασφαλιστικής νομοθεσίας για το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων και η διάχυσή της στο ευρύ κοινό με χρήση τεχνολογιών διαδικτύου. Ο δικτυακός τόπος που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου θα προσφέρει πρόσβαση στην ασφαλιστική νομοθεσία, forum χρηστών και έξυπνη αναζήτηση στην νομοθεσία.Ακόμη επιδιώκεται η ενιαία λογιστική παρακολούθηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του υπουργείου Εργασίας για την πορεία όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών των ταμείων σε καθημερινή βάση, με χρονική υστέρηση το πολύ μίας ημέρας. Στο ίδιο πλαίσιο θα επιδιωχθεί η βελτίωση της λειτουργίας παροχών υγείας των ασφαλιστικών ταμείων που εποπτεύει το υπουργείο και συγκεκριμένα ο έλεγχος των παροχών υγείας σε σχέση με επιδημιολογικά και δημογραφικά στοιχεία με γεωγραφικά κριτήρια.Επιπρόσθετα, θα υπάρχει καταγραφή όλων των σημείων επαφής των συναλλασσόμενων δικαιούχων με τα ταμεία, όπως διοικητικά γραφεία ταμείων, ιατρεία, νοσοκομεία και συνεργαζόμενοι φορείς, που θα είναι διαθέσιμα μέσα από διαδικτυακή πύλη για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη.

Οι τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι θα συνυπολογίζονται στα τεκμήρια από το 2012


Η επιφάνεια των ημιυπαίθριων χώρων που έχουν τακτοποιηθεί με το νόμο 3843 του 2010, θα πρέπει για πρώτη φορά να συμπεριληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθεί το 2012, και θα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της επιφάνειας των ακινήτων και κατ' επέκταση τον υπολογισμό των τεκμηρίων και των άλλων φορολογικών υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη, όπως αναφέρεται- μεταξύ των άλλων- σε ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.Στην ίδια εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι για τους χώρους που διατηρούνται δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος, αλλά δεν αναζητούνται και τυχόν φόροι που έχουν καταβληθεί.

Χάνουν το επίδομα ειδικής απασχόλησης οι μεταταχθέντες υπάλληλοι στους ΟΤΑ


Μόνον τις αποδοχές που λαμβάνουν οι υπάλληλοι των δήμων δικαιούνται οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν μεταταχθεί από τις πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και συνεπώς δεν διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που λάμβαναν από την προηγούμενη θέση που κατείχαν.Αυτό προκύπτει από έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή την Πέμπτη έπειτα από σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Κουκοδήμου.Όπως αναφέρει ειδικότερα ο υφυπουργός, «το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, το οποίο μετατάχθηκε είτε με αίτησή του είτε αυτοδικαίως, από 1.1.2011 σε δήμους, θα λαμβάνει από 1.1.2011 μόνο τις αποδοχές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των δήμων και όχι το επίδομα ειδικής απασχόλησης, και την προσωπική διαφορά των 102,01 ευρώ που λάμβανε το προσωπικό στις θέσεις που κατείχε στις πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις».Ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Κουκοδήμος, με την ερώτηση που απηύθυνε στο Υπουργείο Οικονομικών, υπενθύμιζε ότι οι εργαζόμενοι στις τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις λάμβαναν το επίδομα ειδικής απασχόλησης των 40,38 ευρώ και το επίδομα ειδικής διαφοράς ύψους 102,01 ευρώ.Ο υφυπουργός υπενθυμίζει ότι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όσοι υπάλληλοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα, σε άλλο φορέα του δημοσίου, δικαιούνται από 1.1.2011 μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στον φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν, και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.

Αυστηρούς όρους για τα ολοήμερα σχολεία της περιφέρειας θέτει το υπουργείο Παιδείας


Λιγότερα ολοήμερα σχολεία αναμένεται να λειτουργήσουν το επόμενο έτος σε απομακρυσμένες περιοχές και σε νησιά, καθώς το υπουργείο Παιδείας θέτει τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για τις σχολικές μονάδες που έχουν μέχρι έξι οργανικές θέσεις.Όπως αναφέρει «Το Έθνος», με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Εύης Χριστοφιλοπούλου τονίζεται ότι για να λειτουργήσουν οι συγκεκριμένες μονάδες σε ολοήμερη βάση θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
-Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν ανελλιπώς τουλάχιστον 60 μαθητές στο σχολείο.
-Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του προγράμματος να είναι 15 μαθητές.
-Στα δημοτικά σχολεία με ολοήμερο θα εγγράφονται και θα φοιτούν στο πρόγραμμα οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς εργάζονται, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση.
-Η αποχώρηση των μαθητών από το ολοήμερο πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολικού έτους με σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων του.

Απεργιακές κινητοποιήσεις


Την έντονη αντίθεσή τους στο πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων, ΔΕΚΟ, οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου, εξέφρασαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν , η ΓΣΕΕ και οι Ομοσπονδίες των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ.«Για εκποίηση των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών», έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι αποκρατικοποιήσεις χωρίς κανένα διαχωρισμό (στρατηγικής σημασίας, κερδοφορία, κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες) δεν θα λύσουν το πρόβλημα του χρέους, αλλά γίνονται για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της «τρόικας και οι λεγόμενες “αγορές”».Στην συνέντευξη τύπου της ΓΣΕΕ συμμετείχαν και ανέπτυξαν τις θέσεις των συνδικάτων εκπρόσωποι των οργανώσεων, ΕΚΑ, ΟΜΥΛΕ, ΟΤΟΕ, ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ, ΟΜΕ-ΟΤΕ, ΠΟΕΜ, ΠΟΣ, ΠΟΣΤ, ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.Αύριο, στις 11 η ώρα τα συνδικάτα οργανώνουν συλλαλητήριο στην Ομόνοια ενώ για τις 15η Ιουνίου η ΓΣΕΕ έχει εξαγγείλει γενική απεργία.Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για την συνέχιση των κινητοποιήσεων.Η ΑΔΕΔΥ έχει εξαγγείλει στάση εργασίας την Πέμπτη 9 Ιουνίου για τους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου Αττικής, και συλλαλητήριο στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Στάσεις εργασίας και συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν από τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλης της Ελλάδας.Εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και για τις 21 Ιουνίου, που έχει ανακηρυχθεί ημέρα δράσης για τα ευρωπαϊκά συνδικάτα.Συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας διαργανώνει για σήμερα το ΠΑΜΕ. Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Ομόνοια στις 7 το απόγευμα.

Αποκλεισμένο από μέλη του ΠΑΜΕ το υπουργείο Οικονομικών


Αποκλεισμένο από μέλη του ΠΑΜΕ είναι από το πρωί της Παρασκευής το κτήριο του υπουργείου Οικονομικών επί της Καραγεώργη Σερβίας. Περίπου 80 άτομα έχουν συγκεντρωθεί στην είσοδο του κτηρίου.

Άνω των 20 εκ. ευρώ το «άνοιγμα» της ΔΕΥΑΙ

Από δάνεια, οφειλές στο δήμο και σε εργολάβους

Σε κρίσιμη καμπή για την πορεία της βρίσκεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, με την διοίκηση της και την δημοτική αρχή να προσπαθούν να ...ισορροπήσουν τα οικονομικά δεδομένα και να παράξουν έργο που θα συμβάλλει, αφενός στο ...νοικοκύρεμα της επιχείρησης, δεδομένου ότι οι οφειλές από δάνεια, σε εργολάβους, προς το δήμο και τη ΔΕΗ ανέρχονται σε 20,5 εκ. ευρώ και αφετέρου στην απόδοση στους πολίτες νέων έργων και καλύτερων υπηρεσιών με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.Η σύναψη δανείων, αφού ρυθμιστούν τα παλιά με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δρομολογείται και επίσης η είσπραξη οφειλών από καταναλωτές και δη τους μεγάλους, ένα ποσό κοντά στα 7 εκ. ευρώ...Τα μέτρα που πρόσφατα ανακοινώθηκαν είναι αυστηρά και αναμένεται να αποδώσουν, όχι μόνο στους μεσαίους οφειλέτες, αλλά και στους πολύ μεγάλους που είναι κυρίως δημόσιοι οργανισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Μονόδρομος το...νοικοκύρεμα
Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΙ και αντιδήμαρχος, Δημήτρης Θεμελής μιλώντας χθες στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Συνθέσεις και Αντιθέσεις» δεν έκρυψε τα προβλήματα και απέφυγε τα τετριμμένα, περί... καμένης γης που παρέλαβε η νέα δημοτική αρχή.Απλά ανέλαβε τις ευθύνες που, εκ των πραγμάτων, έχει η σημερινή διοίκηση του δήμου και της επιχείρησης (εξήρε την συμβολή όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου) και προσδιόρισε τους στόχους για να ανακάμψει σε όλα τα επίπεδα η ΔΕΥΑΙ, ενώ αναφέρθηκε και στο προσωπικό το οποίο καλείται να συμβάλλει.Οι λογαριασμοί είναι ήδη υψηλοί και για να μειωθούν, όπως έχει υποσχεθεί η δημοτική αρχή ο δρόμος είναι το ....νοικοκύρεμα.

Οικονομία από τα ενοίκια
Παράλληλα γίνονται και αλλαγές στην στέγαση της, αφού οι υπηρεσίες και τομείς που δεν έχουν άμεση επαφή με τον πολίτη, μεταφέρονται στο πρώην δημαρχείο Περάματος και στο κτίριο του βιολογικού καθαρισμού.Με αυτή την επιλογή η επιχείρηση θα έχει μηνιαίο όφελος 6.500 ευρώ, ποσό που σήμερα καταβάλλει σε ενοίκια κτιρίων πέριξ του δημαρχείου και θα παραμείνει μόνο το κτίριο της Ελευθερίου Βενιζέλου για εξόφληση λογαριασμών και κάποιες άλλες υπηρεσίες. Φυσικά ούτε λόγος να γίνεται, δεν χρειάζεται άλλωστε για νέο κτίριο που επεδίωκε να κατασκευάσει η προηγούμενη διοίκηση στο Σταυράκι.

Σε διαδικασία δανειοδότησης

Μείωση κατανάλωσης νερού κατά 8% και εσόδων σε ποσοστό 15% καταγράφονται από την αρχή του έτους στην ΔΕΥΑΙ και σε συνδυασμό με τα ...βάρη του παρελθόντος, η επιχείρηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει όχι μόνο την εξυπηρέτηση των δανείων ή την πληρωμή εργολάβων, αλλά ούτε την ιδία συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και αυτά που προγραμματίζονται είναι πολλά.Ο άμεσος στόχος, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο, είναι να ρυθμιστούν τα παλιά δάνεια στο Τ.Π.κ.Δ με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, αφού το ετήσιο τοκοχρεολύσιο υπερβαίνει το 1,6 εκ. ευρώ και να συναφθεί, τμηματικά πιθανότατα, νέο δάνειο για να αποδοθούν τα 4,7 εκ. ευρώ περίπου στο δήμο (πλήρωνε για χρόνια τοκοχρεολύσια για λογαριασμό της ΔΕΥΑΙ), αλλά και να πληρωθούν εργολάβοι που εκτέλεσαν προ πολλού έργα και έχουν λαμβάνειν περίπου 4 εκ. ευρώ.Παράλληλα η επιχείρηση χρειάζεται σημαντικά ποσά για να μετέχει στα νέα έργα που δρομολογεί.Και η προηγούμενη δημοτική αρχή σχεδίαζε και είχε αποπειραθεί να συνάψει δάνεια ύψους 16,5 εκ. ευρώ, αλλά δεν προχώρησε τελικά. Τώρα χρειάζονται αλλά μικρότερα δάνεια.

Καλείται να συμβάλλει το προσωπικό
Μια επιχείρηση που πουλάει νερό δεν είναι δυνατόν να στελεχώνεται μόνο από 5 υδραυλικούς και 4 ηλεκτρολόγους για τα πολλά αντλιοστάσια που λειτουργεί, όμως αυτή είναι η κατάσταση και αναγκαστικά ανατίθεται σε ιδιωτικά συνεργεία η αποκατάσταση βλαβών με το ανάλογο κόστος...Επί συνόλου 187 εργαζομένων ως μόνιμο προσωπικό (υπάρχουν και 68 ΑμΕΑ με τριετή σύμβαση μέσω ΟΑΕΔ και υποχρέωση για έναν ακόμη χρόνο παραμονής στην εργασία τους), η πλειοψηφία τους είναι διοικητικοί, υπεραρκετοί δηλαδή για τις ανάγκες της επιχείρησης. Η έλλειψη αφορά το τεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και φυσικά υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους.Και αυτοί οι εργαζόμενοι, όπως οι περισσότεροι στη χώρα υπέστησαν τις επιπτώσεις του Μνημονίου, ωστόσο οι αποδοχές τους ήταν πάντα υψηλότερες άλλων και οι απώλειες μάλλον αντιμετωπίζονται, όμως πέρα από αυτό ο στόχος είναι η καλύτερη απόδοση τους για να έρθουν και έσοδα στην ΔΕΥΑΙ, αφού με τα σημερινά δεδομένα μόλις καλύπτεται η μισθοδοσία τους!

Δυο έργα προς ανάδειξη αναδόχων

Το μεγάλο έργο αποχέτευσης ( 9,6 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ) της παραλίμνιας περιοχής που επαναδημοπρατήθηκε θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα των λυμάτων που καταλήγουν στην Παμβώτιδα από το πάρκο Κατσάρη.Η ΔΕΥΑΙ ...τάπωσε προ πολλού τον αγωγό υπερχείλισης του αντλιοστασίου από τον οποίο διοχετεύονται λύματα στη λίμνη και σήμερα ολοκληρώνεται η παρέμβαση στο αντλιοστάσιο για αποκατάσταση των βλαβών που είχαν βγάλει εκτός λειτουργίας δυο από τα τρία μοτέρ.Ωστόσο από τον νέο διαγωνισμό ακόμη δεν έχει αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης, οι προσφορές ήταν τέσσερις και η μεγαλύτερη έκπτωση λίγο πάνω από το 8%. Στη διοίκηση, όπως ανέφερε ο κ. Θεμελής, υπάρχει προβληματισμός για την μικρή έκπτωση, αναζητείται νόμιμος τρόπος για το ενδεχόμενο να επιτευχθεί καλύτερη προσφορά και όλα είναι ανοιχτά.Αντίθετα, για το άλλο έργο, αντικατάστασης περίπου 45 χιλιομέτρων δικτύου ύδρευσης, προσφέρθηκε έκπτωση 55%, δηλαδή στο άλλο άκρο αυτή η προσφορά και αναμένεται να αποφασιστεί η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.Η ΔΕΥΑΙ έχει προγραμματίσει σειρά μεγάλων έργων, στοχεύοντας στην χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ και μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και η επέκταση του βιολογικού, αποχετεύσεις σε όλους τους παραλίμνιους οικισμούς και άλλα έργα. Η πρόταση έχει κατατεθεί και ανάλογα με των ωριμότητα των μελετών θα επιδιωχθεί η ένταξη. Πρόσφατα εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Ηπείρου έργα ύδρευσης και αποχέτευσης για την Πεδινή και το Πέραμα και έπεται συνέχεια.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ