Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Πολλά τα υπέρ, μείζον το κόστος λειτουργίας για το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων


Την λειτουργία, με τα υπέρ και τα κατά, μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας απορριμμάτων και μια νέα μονάδα αερόβιας σε δοκιμαστική λειτουργία, καθώς και το συνολικό σύστημα διαχείρισης, είδαν από κοντά τα μέλη της αποστολής από την Ήπειρο στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας, ενόψει της χωροθέτησης του «δικού» μας εργοστασίου.Ως γνωστόν, για την Ήπειρο η επιλογή είναι μονάδα αερόβιας και αναερόβιας επεξεργασίας με την πρώτη να ...σηκώνει το βάρος μέχρι να φτάσουμε σε ανακύκλωση και οργανικού στην πηγή.Ένα πρώτο και βασικό συμπέρασμα από όσα διαπιστώθηκαν είναι ότι δεν υπάρχει σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση από μια τέτοια μονάδα, αφού σε απόσταση μόλις δέκα μέτρων έξω από αυτή δεν αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέσα γίνεται επεξεργασία απορριμμάτων, όμως ο προβληματισμός έγκειται στο κόστος λειτουργίας που είναι συνάρτηση και του στόχου που τίθεται για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας.Εντός του Μαίου αναμένεται η μελετητική ομάδα να καταλήξει στην πρόταση της για την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον χώρο υποδοχής του εργοστασίου, αφού αυτό το διάστημα γνωμοδοτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την καταρχήν καταλληλότητα των εννέα προτεινόμενων θέσεων.Ζητούμενο για την Ήπειρο δεν είναι το που θα χωροθετηθεί, αλλά το πώς θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους πολίτες και αν τελικά θα προλάβουν οι φορείς να το κατασκευάσουν ως δημόσιο έργο.

Κάτι σαν χώμα πάει σε ΧΥΤΥ

Η μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας που είδαν από κοντά τα μέλη της αποστολής βρίσκεται στο εμπορικό τμήμα στο λιμάνι της Βαρκελώνης. Η διαχείριση, όπως σε όλη των Καταλονία γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες (υπάρχουν για 7-8 εκ. κατοίκους τέσσερις τέτοιες μονάδες από τη εταιρεία «Εκοπάρκ») και εφαρμόζεται ένα οργανωμένο σύστημα με ανακύκλωση υλικών στην πηγή, αλλά και οργανικού.Στη μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας φτάνει προδιαλεγμένο οργανικό κατά 1/3 και τα 2/3 είναι σύμμεικτο.Από τη επεξεργασία το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή ποιοτικού κομπόστ και RDF κατά 10% το οποίο οδηγείται για καύση σε ειδική μονάδα και έτσι αξιοποιείται, ενώ στον ΧΥΤΥ καταλήγει μικρή ποσότητα αδρανοποιημένου υλικού, κάτι σαν χώμα.

Το κόστος λειτουργίας
«Το κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τι θέλεις να κάνεις, μικρή επεξεργασία ή μεγάλη και τι πρέπει να καταλήγει στον ΧΥΤΥ ή να παράγεται ως καύσιμη ύλη, το RDF», σημειώνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μανταλόβας.Μια τέτοια μονάδα εξυπηρετεί περίπου 400.000 κατοίκους και για την Ήπειρο που ο πληθυσμός είναι μικρότερος αρκεί μικρότερη μονάδα, αφού και οι παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων είναι σχετικά μικρές.Έτσι για την Ήπειρο ζητούμενο είναι η ακριβής στόχευση από μια τέτοια μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας ή και συνδυαστικά αερόβιας, αφού για τη Ήπειρο η δεύτερη θα ...σηκώσει το βάρος μέχρι να φτάσουμε σε διαλογή οργανικού στην πηγή, τι θα γίνει με το RDF που σήμερα στη χώρα μας δεν αξιοποιείται.Επίσης μέγα ζητούμενο είναι αν θα προχωρήσει η ανακύκλωση όχι μόνο των υλικών, αλλά και του οργανικού στην πηγή για να φτάνει στη μονάδα περισσότερο προδιαλεγμένο και άρα να είναι ποιοτικότερο το κομπόστ και λιγότερο το παραγόμενο υπόλειμμα που θα οδηγείται σε ΧΥΤΥ.Εκείνο που ικανοποίησε και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης ήταν το γεγονός ότι σε ΧΥΤΥ καταλήγει μικρή ποσότητα αδρανοποιημένου υπολείμματος και βλέποντας και το εργοστάσιο που δεν επηρεάζει τη γύρω περιοχή, σημείωναν ότι μπορεί να χωροθετηθεί οπουδήποτε. Βέβαια αυτά θα τα δούμε μόλις έρθει η ώρα της χωροθέτησης...

Ποιοι μετείχαν στην αποστολή
Στην αποστολή μετείχαν, η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου -Μπάστα, εκπρόσωπος (υπηρεσιακός παράγοντας) της Περιφέρειας Ηπείρου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης για την χωροθέτηση εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων για την Ήπειρο Θανάσης Μανταλόβας, ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου ο Γ. Σταμουλάκης, ο υπεύθυνος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη διαχείριση αποβλήτων Γ. Παπαγιάννης, ο δήμαρχος Αρταίων Γ. Παπαλέξης, ο δήμαρχος Νικολάου Σκουφά και πρόεδρος του Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Άρτας Στάθης Γιαννούλης, ο αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Θ. Μπέγκας, ο αντιδήμαρχος Δωδώνης Π. Σπυρόπουλος, καθώς και εκρπόσωποι από τη Θεσπρωτία και ειδικότερα ο αντιδήμαρχος του δήμου Σουλίου και ο πρόεδρος της επιτροπής αγώνα κατά του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.Στην επίσκεψη αυτή κλήθηκε και εκπρόσωπος του δήμου Βορείων Τζουμέρκων χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. Ουσιαστικά εκπροσωπήθηκαν στην αποστολή αιρετοί από περιοχές που οι ΧΥΤΑ (Βλαχέρνας και Καρβουναρίου) θα μετατραπούν σε ΧΥΤΥ, όπως είναι ο σχεδιασμός.

Ποια μέθοδος επιλέχθηκε για την Ήπειρο
Η επιλογή των μεθόδων, αφού πρόκειται για δυο σε μια μονάδα, για την Ήπειρο, είναι αυτή που θα επεξεργάζεται κατά βάση το σύμμεικτο οργανικό(αυτό που θα μένει από την απομάκρυνση, με τη μηχανική διαλογή, των ανακυκλώσιμων υλικών και αυτό που θα παράγεται στην πηγή δηλαδή μαζί ζωικό και φυτικό, δηλαδή το σύμμεικτο οργανικό) και θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί και το προδιαλεγμένο οργανικό, όταν θα προχωρήσει η ανακύκλωση οργανικού στην πηγή και στα δυο είδη, από το οποίο παράγεται καλύτερης ποιότητας κομπόστ.Η μονάδα μηχανικής διαλογής και αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας, θα έχει δυναμικότητα 110.000 τόνους. Tα πρώτα χρόνια, η μονάδα θα λειτουργεί σε δύο βάρδιες προκειμένου να καλύψει το πλεονάζον εισερχόμενο υλικό και ωσότου η διαλογή στην πηγή αυξηθεί στα επιθυμητά επίπεδα.Η μονάδα αναερόβιας χώνευσης δυναμικότητας 40.000 τόνων θα ενσωματωθεί ως διακριτή γραμμή επεξεργασίας στην παραπάνω μονάδα. Θα διαθέτει ξεχωριστό χώρο υποδοχής και μηχανικής προεπεξεργασίας ενώ θα απαιτηθούν επιπροσθέτως υποδομές για το σύστημα αναερόβιας χώνευσης.Οι υποδομές της κομποστοποίησης, ωστόσο, θα είναι κοινές με τη μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας και ο καταμερισμός θα γίνεται ανάλογα με την ποσότητα των χωνεμένων στερεών υπολειμμάτων που θα εξέρχονται από τους αντιδραστήρες και θα υπόκεινται σε μετακομποστοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, τα προδιαλεγμένα οργανικά θα επεξεργάζονται σε ξεχωριστό τμήμα από ότι τα οργανικά των σύμμεικτων. Αυτό έχει ως στόχο, την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ από το προδιαλεγμένο οργανικό.

Εντός του Μαϊου η Προμελέτη για τη χωροθέτηση

Μέσα στο Μάιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την προέγκριση χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ήπειρο.Το προηγούμενο διάστημα και τώρα συνεχίζεται η αποστολή των γνωμοδοτήσεων.αρμοδίων υπηρεσιών για την καταλληλότητα των εννέα από τις δέκα προτεινόμενες θέσεις, πλην Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων.Θα ακολουθήσει η έγκριση της από το υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και οι γνωμοδοτήσεις από συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης.Για τις εννέα υποψήφιες θέσεις (πλην της ΒΙ.ΠΕ που δεν απαιτείται στην παρούσα φάση) ζητήθηκε η έκφραση καταρχήν γνωμοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Δασαρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Εφορείες Αρχαιοτήτων) ως προς το επιτρεπτό της χωροθέτησης έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, για τις υποψήφιες θέσεις που δεν θα υπάρξει αρνητική γνωμοδότηση των υπηρεσιών, θα ακολουθήσει συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξή τους, στο πλαίσιο της εκπόνησης της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Π.Π.Ε.).Οι δέκα προτεινόμενες θέσεις βρίσκονται σε επτά περιοχές και σε τέσσερις δήμους, εκ των οποίων οι τρεις στο νομό Ιωαννίνων, Δωδώνης, Ιωαννιτών και Ζίτσας και στο δήμο Ζηρού του νομού Πρέβεζας. Οι τρεις θέσεις στο νέο δήμο Ιωαννιτών προέκυψαν εκ των υστέρων.Η χωροθέτηση αφορά κυρίως το εργοστάσιο, αλλά με πρόβλεψη και για δημιουργία ΧΥΤΥ και αναμένεται να μετατραπούν σε ΧΥΤΥ οι ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και Βλαχέρνας, ενώ ο ΧΥΤΑ Ελληνικού έχει εξαιρεθεί, μένει να αποδειχτεί και στην πράξη η εξαίρεση, δεδομένου ότι υπάρχουν αντιδράσεις και δηλώσεις περί του αντιθέτου...

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Σύσκεψη για την Κενάν Μεσαρέ


Συνάντηση με τους κατοίκους των συνοικιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την λειτουργία της οδού Κενάν Μεσαρέ, είχε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος και οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Μασσαλάς και Βούλα Τσίλη.Η λειτουργία της Κενάν Μεσαρέ, όπως είναι γνωστό έχει δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία των κατοίκων και στις καθημερινές τους μετακινήσεις, καθώς έχει αποκόψει συνοικίες. Παράλληλα από τα διερχόμενα οχήματα, συχνά αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν προκληθεί τροχαία ατυχήματα.Στη συνάντηση εργασίας που ακολούθησε μετείχε ο Διοικητής της Τροχαίας Ιωαννίνων Ανδρέας Παπιγκιώτης και ο υποδιοικητής της ίδιας υπηρεσίας.Αυτό που αποφασίστηκε είναι να ξεκινήσουν άμεσα αυστηροί έλεγχοι της Τροχαίας για τον έλεγχο της ταχύτητας ενώ συνάμα από τις υπηρεσίες του Δήμου θα τοποθετηθούν σχετικές πινακίδες που θα προειδοποιηθούν για τα επιτρεπόμενα όρια.Η Κενάν Μεσαρέ, είναι ένας δρόμος όπου ουσιαστικά διανύει τον αστικό ιστό και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως οδός ταχείας κυκλοφορίας.Οι οδηγοί που την χρησιμοποιούν οφείλουν να τηρούν τo όριο ταχύτητας των πενήντα χιλιομέτρων. Σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα.Παράλληλα, το σύνολο των προβλημάτων που δημιουργούνται από την Κενάν Μεσαρέ, θα συζητηθεί στην Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων η οποία θα εισηγηθεί μέτρα και λύσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Δεν ήρθε η «ανάσταση» για τον τουρισμό του νομού

Από 50% μέχρι και 60% η πληρότητα των ξενοδοχείων

Εβδομάδα των Παθών χωρίς στο τέλος όμως να έρχεται η... Ανάσταση για τον κλάδο του τουρισμού αποδείχτηκε τελικά η Μεγάλη Εβδομάδα, αφού τα άδεια δωμάτια των ξενοδοχείων ήταν περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά, με τους επαγγελματίες του χώρου να τονίζουν ότι το ρητό «κάθε πέρσι και καλύτερα» ταιριάζει απόλυτα με την περίπτωσή τους.Ζαγόρι, Μέτσοβο, Γιάννινα και οι υπόλοιπες τουριστικές περιοχές του νομού αντί να «βουλιάξουν» από τους εκδρομείς, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, «αναστέναξαν» από την αναδουλειά.

Στο 60% η πληρότητα στα Γιάννινα
Σε μέτρια επίπεδα κινήθηκαν τα ξενοδοχεία στην πόλη των Ιωαννίνων, αφού οι κρατήσεις στα περισσότερα απ' αυτά δεν ξεπέρασαν το 60% των δωματίων.Παρά το γεγονός ότι οι τιμές φέτος ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα από άλλες χρονιές, ο αριθμός των επισκεπτών δεν ήταν ο αναμενόμενος κάτι που σε συνδυασμό με τις λιγότερες διανυκτερεύσεις μεγάλωσε ακόμα περισσότερο την απόσταση των φετινών κερδών από τα αντίστοιχα άλλων ετών.Σύμφωνα με το μέλος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, Στάθη Σιούτη, τρεις ήταν οι βασικοί παράγοντες που η τουριστική κίνηση μειώθηκε σχεδόν κατακόρυφα στα Γιάννινα.Το κόστος μετακίνησης που είναι πλέον δυσβάσταχτο για πολλές οικογένειες εξαιτίας των τιμών της βενζίνης και των διοδίων, οι περικοπές μισθών και επιδομάτων αλλά και η αρνητική ψυχολογία που σε συνδυασμό με την ανασφάλεια για το αύριο, αποθαρρύνει πολλούς από ένα ταξίδι.

«Νεκρό Μέτσοβο»
Με τα πιο μελανά χρώματα περιγράφει τα όσα έζησε τις τελευταίες μέρες ο πρόεδρος των ξενοδόχων Μετσόβου, Τάσος Βαδεβούλης, λέγοντας ότι στα τόσα χρόνια που βρίσκεται στο επάγγελμα δε θυμάται άλλη φορά τόσο άδειο το Μέτσοβο.«Ήταν νεκρό το Μέτσοβο το Σαββατοκύριακο», μας λέει για να προσθέσει πως μόνο τη Δευτέρα του Πάσχα άλλαξε λίγο η εικόνα με την άφιξη πολλών διερχόμενων εκδρομέων.Αναφορικά με την πληρότητα των ξενοδοχείων, αυτή κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με αυτά της πόλης των Ιωαννίνων, παρά την αισιοδοξία που είχαν οι ιδιοκτήτες τους από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής οι οποίες έδειξαν αρχικά ότι μπορούν να σώσουν κάπως την παρτίδα, αλλά τελικά αποδείχτηκαν σταγόνα στον ωκεανό των άδειων των δωματίων.Ο κ. Βαδεβούλης πιστεύει ότι για τη φετινή εικόνα του Μετσόβου πέραν των γνωστών οικονομικών αιτιών ευθύνεται και το γεγονός ότι το Πάσχα έπεσε κάπως αργά κι άρα αρκετοί θα ήταν αυτοί που προτίμησαν να περάσουν τις γιορτές σε παραθαλάσσια μέρη και όχι σε κάποιο βουνό.Ελπίζει κι εύχεται πάντως αυτή να ήταν η τελευταία χρονιά που τα πράγματα πάνε τόσο άσχημα για τον τουρισμό της περιοχής.

Σχεδόν 50% κάτω οι κρατήσεις στο Ζαγόρι
Πτώση που φτάνει ακόμα και το 50% στις διανυκτερεύσεις και λίγο χαμηλότερα στους τζίρους των εστιατορίων, υπολογίζει πως είχε φέτος το Ζαγόρι, ο Δήμαρχός του, Γαβριήλ Παπαναστασίου, θεωρώντας πως η οικονομική κρίση αλλά και τα όσα ακούγονται καθημερινά περί αναδιάρθρωσης και ύφεσης επηρέασαν αρνητικά την ψυχολογία των ελλήνων με αποτέλεσμα να είναι λίγοι αυτοί που άφησαν τα σπίτια τους για να κάνουν Πάσχα σε κάποιο τουριστικό προορισμό.Φέτος, σύμφωνα με τον κ. Παπαναστασίου, λίγοι ήταν και οι απόδημοι που επέλεξαν να επιστρέψουν στα χωριά τους, κάτι που επηρέασε κυρίως τα εστιατόρια, τις καφετέριες και τα άλλα καταστήματα.Με δεδομένο όμως ότι η «βαριά βιομηχανία» του Ζαγορίου είναι ο τουρισμός, φαινόμενα σαν τα φετινά πρέπει να αντιμετωπιστούν και γι' αυτό, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, πρέπει όλοι οι φορείς, ο Δήμος αλλά και οι επαγγελματίες να συντονίσουν τις δράσεις τους ώστε να έχουν καλύτερα αποτελέσματα για το καλό ολόκληρης της περιοχής.

Λίγα πράγματα και στα εστιατόρια
Πτώση δεν είχαν όμως μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά και τα εστιατόρια σε όλο το νομό, κάτι που είναι αναμενόμενο από τη στιγμή που ο αριθμός των τουριστών ήταν αισθητά μικρότερος από άλλες χρονιές.Η μεγαλύτερη μερίδα των «ξένων» ήταν οι απόδημοι οι οποίοι επέλεξαν μεν να ξοδευτούν για να έρθουν μέχρι τα χωριά τους και να κάνουν εκεί Πάσχα, προτιμώντας όμως την οικογενειακή θαλπωρή και όχι τις εξόδους για κάποιο γεύμα ή δείπνο.Μόνο τη Δευτέρα του Πάσχα είδαν οι ιδιοκτήτες εστιατορίων τα μαγαζιά τους να γεμίζουν, χωρίς όμως μια μέρα να θεωρείται γι' αυτούς αρκετή για να ισοσταθμίσει τη μείωση των κερδών τους όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ:"Όχι σε περιβαλλοντικό μανδύα"


Αντίθετη με τυχόν ρύθμιση που θα καλύπτει πολεοδομικά και περιβαλλοντικά τα αυθαίρετα μόνον για εισπρακτικούς λόγους, δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα με τους ημιυπαίθριους είχε λυθεί με το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό ΒΗΜΑ 99,5, ανέφερε ότι αναμένει την πρόταση του υπουργείου Οικονομικών και πρόσθεσε πως «δεν πρόκειται να καλύψει με πολεοδομικό και περιβαλλοντικό μανδύα μια ρύθμιση που έχει μόνο εισπρακτική λογική».Η κ. Μπιρμπίλη χαρακτήρισε αντισυνταγματική τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, καθώς όπως υπογράμμισε, τίθεται θέμα ισονομίας μεταξύ των πολιτών."Η πολιτεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο εκείνον που αυθαιρετεί κι εκείνον που λειτουργεί νομότυπα", είπε μεταξύ άλλων.Ερωτηθείσα για το θέμα των ημιυπαιθρίων, η υπουργός Περιβάλλοντος επισήμανε πως το ζήτημα επιλύθηκε εισάγοντας την έννοια του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, και σημείωσε πως «το θέμα της ισονομίας και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει και είναι ανοιχτό».Σε ό,τι αφορά στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ, υπογράμμισε πως «η θέση της κυβέρνησης για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ είναι σαφής. Όταν προχωρήσει η αποκρατικοποίηση που θα γίνει σε συνάρτηση με την αγορά και την αξία της, θα πρέπει να διατηρηθεί ο δημόσιος έλεγχος», δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος.Αναφερόμενη στο θέμα της Κερατέας, ενόψει και της συνάντησης που θα έχει με εκπροσώπους των κατοίκων, είπε: «Το θέμα της Κερατέας πρέπει να γίνει ευκαιρία για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στο θέμα των απορριμμάτων. Η Πολιτεία θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε προτάσεις για το θέμα των τεχνολογιών. Οι κάτοικοι πρέπει να επιλέγουν την τεχνολογία», τόνισε.

Στο 10,5% του ΑΕΠ το έλλειμμα του 2010


Στο 10,5% αναθεώρησε η Eurostat το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας για το 2010 έναντι αρχικής εκτίμησης για 9,6%. Το 2009 το έλλειμμα είχε διαμορφωθεί στο 15,4% του ΑΕΠ.Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, το δημόσιο χρέος της χώρας αυξήθηκε πέρυσι στο 142,8% του ΑΕΠ από 127,1% το 2009.Το ύψος του περυσινού ελλείμματος αποκλίνει σχεδόν μία εκατοστιαία μονάδα από το 9,4% που ήταν ο στόχος του προϋπολογισμού και επιφέρει πρόσθετα βάρη για τον προϋπολογισμό του 2011, ο οποίος επίσης από το πρώτο τρίμηνο έχει εμφανίσει υστέρηση εσόδων ύψους 1,4 δισ. ευρώ.Οι δύο αυτοί παράγοντες υποχρεώνουν το υπουργείο Οικονομικών να αναθεωρήσει το ύψος των έκτακτων μέτρων για φέτος από το επίπεδο του 1,74 δισ. ευρώ που είχε προσδιορίσει η τρόικα τον περασμένο Φεβρουάριο, σε 3 δισ. ευρώ.Ειδικότερα, σε απόλυτους αριθμούς το δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε τα 24,1 δισ. ευρώ το 2010 από 36,3 δισ. ευρώ το 2009, ενώ το ΑΕΠ της Ελλάδας υποχώρησε από 235 δισ. ευρώ το 2009 σε 230,1 δισ. ευρώ το 2010. Τα έσοδα αυξήθηκαν από 37,3 δισ. ευρώ το 2009 σε 39,1 δισ. ευρώ το 2010, ενώ οι δαπάνες μειώθηκαν από 52,9 δισ. ευρώ σε 49,5 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο.Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από 298,7 δισ. ευρώ το 2009 σε 328, 5 δισ. ευρώ το 2010.Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα εμφανίζει το δεύτερο υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ΕΕ μετά την Ιρλανδία (32,4% του ΑΕΠ) και το υψηλότερο δημόσιο χρέος στους «27».Στην ανακοίνωσή της η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία δεν θέτει κανένα θέμα αξιοπιστίας των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. Ορισμένες επιφυλάξεις διατυπώνονται μόνο για τα στοιχεία της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρουμανίας.Σε γενικές γραμμές, το 2010 σε σχέση με το 2009 διαπιστώθηκε κατά μέσο όρο μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος τόσο στην ευρωζώνη (από 6,3% σε 6% του ΑΕΠ) όσο και στην ΕΕ (από 6,8% σε 6,4% του ΑΕΠ), ενώ το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά μέσο όρο στη ευρωζώνη (από 79,3% σε 85,1% του ΑΕΠ) και στην ΕΕ (από 74,4% σε 80% του ΑΕΠ).

Εντός του Μαΐου οι μειώσεις στα διόδια


Εντός του Μαΐου εκτιμά ο υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μαγκριώτης ότι θα ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να υπάρξει μείωση των διοδίων.Όπως είπε, μιλώντας στο ρ/σ ράδιο εννέα 98,9 «έχουμε θέσει πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα μέσα στο Μάιο, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαβουλεύσεις με τους παραχωρησιούχους και τις τράπεζες και η συζήτηση στη Βουλή που θέλουμε να γίνει οπωσδήποτε στην ειδική επιτροπή για να γνωρίζουν και τα κόμματα και να πουν τη γνώμη τους και στο τέλος θα υπογραφεί το όποιο μνημόνιο αφού υπάρξει και η σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.».Ο κ. Μαγκριώτης χαρακτήρισε δικαιολογημένη σε πολλές περιπτώσεις τη δυσφορία του κόσμου και διευκρίνισε πως θα αρθούν οι αδικίες.«Θα βοηθήσουμε», πρόσθεσε, «πάρα πολύ τις συχνές τοπικές μετακινήσεις και θα υπάρχει μια δραστική μείωση εκεί που είναι υπό κατασκευή, όπου πράγματι είναι αδιανόητο να πληρώνεις πιο πολλά διόδια από ότι στο παρελθόν ενώ η υπηρεσία που σου προσφέρουν είναι χειρότερη από ότι στο παρελθόν. Και φυσικά θα γίνει μια γενική μείωση και εκεί που είναι κατασκευασμένοι οι αυτοκινητόδρομοι».

Στον Συμπαραστάτη του Πολίτη και Επιχείρησης Περιφέρειας Ηπείρου πρροσέφυγε ο Γιάννης Γκουβάς

Για την αποφυγή του κλεισίματος του Λυκείου Δερβιζιάνων

Στον Συμπαραστάτη του Πολίτη και Επιχείρησης Περιφέρειας Ηπείρου κο Οικονόμου ,προσέφυγε ο Τοπικός Σύμβουλος Δερβιζιάνων Γιάννης Γκουβάς για την αποφυγή του κλεισίματος του Λυκείου Δερβιζιάνων και για να μην ισχύσουν οι υπέρογκες αυξήσεις στα Δημόσια τέλη και στα τέλη ύδρευσης του Δήμου Δωδώνης.Αναλυτικά στην επιστολή του ο κ. Γκουβάς,αναφέρει τα εξής:"Κύριε Οικονόμου,Καταρχήν πρέπει να σας συγχαρώ για την εκλογή σας στο αξίωμα που σας ανέθεσε το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον Συμπαραστάτη του Πολίτη και εύχομαι να πετύχετε στο έργο και να προστατευτεί ο πολίτης από τυχόν αδικίες.Σαν Τοπικός Σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Δερβιζιάνων, δύο αδικίες που γίνονται στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Δωδώνης που αφορά:Το κλείσιμο του Λυκείου Δερβιζιάνων και τη μεταφορά των μαθητών στο Θεσπρωτικό και Την απόφαση της πλειοψηφία του Συνδυασμού του Δήμου Δωδώνης αποφάσισε “υπέρογκες αυξήσεις στα Δημοτικά τέλη και τα τυχόν τέλη άρδευσης του Δήμου Δωδώνης”.Όπως αναφέραμε και στις προηγούμενες διαμαρτυρίες για τα θέματα αυτά, δεν ελήφθησαν μέχρι στιγμής καμία απόφαση που να μας ικανοποιεί, και πρωτού προσφύγουμε στην δικαιοσύνη ζητάμε την δικιά σας βοήθεια, πιστεύοντας ότι ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Πολίτη θα λειτουργήσει όπως το προβλέπει και ο νόμος.Συνημμένα με την αναφορά μας, σας στέλνουμε τις διαμαρτυρίες που έχουμα κάνει μέχρι στιγμής: 1) για να μην κλείσει το Λύκειο Δερβιζιάνων και 2) για τις “υπέρογκες αυξήσεις τα Δημοτικά τέλη και στα τέλη ύδρευσης του Δήμου Δωδώνης”.Ευχαριστώ".

Άγριο κράξιμο του γενικού Γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ. Κώστα Τασούλα μέσα στη Μητρόπολη Ιωαννίνων!


Τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, πρώην υφυπουργό Εθνικής Αμυνας και νυν τομεάρχη Άμυνας της Ν.Δ. Κώστα Τασούλα έκραξε αγρίως ανήμερα τη Μεγάλη Παρασκευή μια ηλικιωμένη Γιαννιώτισσα μέσα στον Ιερό ναό της Μητρόπολης Ιωαννίνων. Όπως τόνισαν στο EpirusGate αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, όλα ξεκίνησαν μόλις ο Γιαννιώτης βουλευτής πέρασε μπροστά από την κυρία προκειμένου να λάβει τη θέση του στα επίσημα και να παρακολουθήσει τη Θεία λειτουργία. Αμέσως η γυναίκα του επιτέθηκε φραστικά για το κατάντημα της χώρας και προς στιγμή δημιουργήθηκε αναστάτωση η οποία ξεπεράστηκε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.Ο κ. Τασούλας φάνηκε ψύχραιμος και δεν λογομάχησε μαζί της, όμως ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ και για τους βουλευτές της ΝΔ ύστερα από τα καμώματα της Κυβέρνησης Καραμανλή.

Αναγνώστης για τις... περιοδείες Ιωάννου


Δεν πίστευα στα μάτια μου πριν από λίγο, όταν διάβασα την είδηση ότι ο πρώην Νομάρχης Πρέβεζας κ. Βασίλης Ιωάννου επισκέφτηκε το δημαρχείο Πάργας και συνάντησε τον Δήμαρχο Πάργας κ. Θανάση Λιόλιο για να συζητήσουν όλα τα τρέχοντα θέματα του Δήμου.Αυτό που δεν κατάλαβα είναι με ποια ιδιότητα λίγους μήνες μετά την επιστροφή του στο σχολείο κάνει αυτού του είδους τις επισκέψεις, αδειαζοντας τα κομματικά όργανα
του ΠΑΣΟΚ και την Περιφερειακή παράταξη Αργύρη. Ως καθηγητής; Ως υποψήφιος βουλευτής;Ως απλός πολίτης;

ΑΝΓΝΩΣΤΗΣ

Πέταξαν κιλά καλαμπόκι και κνόρ..εξω από το δημαρχείο Μετσόβου!!!


Από οτι φαίνεται έχει ανάψει για τα καλά το θερμόμετρο στο Μέτσοβο,από τις γενικά χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο χωριό αυτές τις άγιες ημέρες , γίνετε το έλα να δεις ...Και ο λόγος; ...!! Έξω από το δημαρχιακό μέγαρο αλλά και στο κεντρικό δρόμο του Μετσόβου άγνωστοι πέταξαν πολλά κιλά καλαμπόκι και κύβους κνόρ ...!!Αλήθεια ; Γιατί άραγε, τι πραγματικά εννοούσαν, με μια τέτοια κίνηση ;Μήπως θέλουν να μας πουν ότι η εξουσία εκεί... είναι κότες ;...Ε ρε γλέντια ....!!! Ε όχι και κότες ...!

metsovitis

Τα νέα μέτρα: Αδιέξοδη λογιστική - Υπάρχουν εναλλακτικές

Του Νίκου Κοτζιά

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εφαρμογή του μνημονίου διέψευσε όλες τις προβλέψεις και προσδοκίες των λογιστών που μας κυβερνούν. Οι τελευταίοι έχουν πάρει λάθος δρόμο, που μαζί με την αναποτελεσματικότητα που τους διακρίνει, είναι ότι χειρότερο. Το ίδιο θα συμβεί και με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα. Μόνο που η λογιστική της αντίληψη που υποκαθιστά την πολιτική δεν αφορά, πλέον, μόνο τους μισθούς και τις συντάξεις, αλλά και τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία. Αντίθετα, όποιος ήλπιζε ότι η κυβέρνηση θα εξήγγειλε επιτέλους μέτρα ενάντια στα καρτέλ που είναι η πηγή της μέγιστης διαφθοράς στη χώρα κάνει λάθος. Όποιος νόμιζε ότι η κυβέρνηση θα λάμβανε μέτρα καταπολέμησης του πληθωρισμού επίσης θα απογοητεύτηκε. Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα που βρίσκεται σε ύφεση με καλπάζοντα πληθωρισμό σε είδη άμεσης λαϊκής ανάγκης.Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης προδιαγράφουν για άλλη μια φορά την αποσύνδεση των λογιστικών του χρέους από μια πολιτική ανάπτυξης. Στις ανακοινώσεις δεν υπήρξε ούτε μια λέξη για το πώς η Ελλάδα θα επανακάμψει. Κατά βάθος ο πυρήνας του οικονομικού επιτελείου πιστεύει ότι όλα τα προβλήματα θα τα λύσει η αγορά. Μόλις, δηλαδή, φανεί ότι «είμαστε καλά παιδιά» στις αγορές, όχι μόνο υποθέτουν ότι θα διευκολυνθεί η αποπληρωμή του χρέους, αλλά ότι αυτόματα θα υπάρξει και ανάπτυξη. Πρόκειται για επανάληψη των συνταγών που οδήγησαν τη Δύση, και ιδιαίτερα έντονα την Ελλάδα, στη σημερινή κρίση. Διότι οι αγορές σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα δεν διασφαλίζουν αυτόματα την ανάπτυξη. Χρειάζονται προς τούτο εργαλεία. Εργαλεία του δημόσιου τομέα, όπως είναι ισχυρός τραπεζικός πυλώνας. Ενίσχυση των κλάδων με ιδιαίτερη δυνατότητα ανάπτυξης, στην Ελλάδα όπως των τροφών, του ορυκτού πλούτου, του τουρισμού, της κοινωνίας της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών καθώς και της παραδοσιακής ατμομηχανής της ελληνικής οικονομίας που είναι η οικοδομή.Η κυβέρνηση οφείλει σήμερα και όλας να σχεδιάσει ποιους κλάδους θα αναπτύξει η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία. Ποια θέση επιθυμεί να καταλάβει η χώρα στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Ποια θα είναι η ειδίκευσή που θα της δώσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι τρίτων. Διότι είναι μεγάλο λάθος αν νομίζει κανείς ότι η αποικοδόμηση του κοινωνικού κράτους και των μισθών / συντάξεων θα κάνουν την Ελλάδα ανταγωνιστική. Αν ήταν έτσι θα έπρεπε χώρες όπως είναι το Μπαγκλαντές και το Μπουτάν να είναι οι πιο ανταγωνιστικές στον κόσμο.Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να αντιμετωπίζει το σύνολο των προβλημάτων της χώρας μονοδιάστατα ως προβλήματα χρέους. Ακόμα και για να αποπληρωθεί το χρέος θα πρέπει η χώρα να παράγει πλούτο. Όμως η Ελλάδα δεν διαθέτει επάρκεια παραγωγικής βάσης (δεν είναι ότι τη διαθέτει αλλά δεν δουλεύει λόγο του χρέους). Για αυτό προτείνω να αναζητήσει η Ελλάδα την τροποποίηση του μνημονίου. Να υιοθετήσει την πρόταση του Ινστιτούτου Διεθνούς Οικονομίας του Κίελου που είναι εξάλλου επίσημος σύμβουλος της Μέρκελ: Να συνδεθεί η αποπληρωμή των χρεών και η κάλυψη των ελλειμμάτων με την πορεία ανάπτυξης της οικονομίας. Όσο καλύτερα θα πηγαίνει η τελευταία, τόσο περισσότερα θα πληρώνει η χώρα, ενώ στην περίοδο της ύφεσης θα περιορίζονται οι πληρωμές.

Η κρίση βλάπτει σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων


Ζοφερές καταγράφονται οι επιπτώσεις από το σοκ της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία των Ελλήνων. Ανεργία και χρέη οδηγούν ολοένα και περισσότερους Έλληνες στο να εμφανίζουν ψυχικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη, στρες, φοβίες και κρίσεις πανικού, ενώ κάποιοι φτάνουν στο σημείο να σκέφτονται ότι δεν αξίζει να ζουν.Σύμφωνα με έρευνα, της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που δημοσίευσε το "Εθνος της Κυριακής".Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 5.000, περίπου, ενηλίκων, 18 έως 74 ετών. Τον σχεδιασμό της ανέλαβαν οι Πέτρος Σκαπινάκης, επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής και Βενετσάνος Μαυρέας, καθηγητής Ψυχιατρικής, με συμμετοχή και του ιατρού του Ψυχιατρικού τμήματος Στέφανου Μπέλλου.Από τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας υπήρξε η υψηλή συσχέτιση της κακής ψυχικής υγείας με το χαμηλό εισόδημα, την παρουσία οικονομικών δυσκολιών και την ανεργία. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί και μιλούν από μόνοι τους...Η συχνότητα σοβαρής ψυχοπαθολογικής συμπτωματολογίας στα άτομα χωρίς οικονομικά προβλήματα ήταν περίπου 3%, ενώ στα άτομα με πολλές οικονομικές δυσκολίες εκτινάσσεται στο 22%!Σχετικά με την απασχόληση, τη μικρότερη συχνότητα σοβαρής ψυχοπαθολογίας είχαν όσοι εργάζονταν. Οι άνεργοι είχαν διπλάσια πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρή ψυχοπαθολογία.

Οι συνταξιούχοι
«Υψηλά ποσοστά ψυχοπαθολογίας εμφάνισαν, επίσης, οι συνταξιούχοι, αλλά στη στατιστική ανάλυση φάνηκε να οφείλεται στο χαμηλό εισόδημα και στις οικονομικές δυσκολίες», όπως επισημαίνουν οι ερευνητές.Αξιολογήθηκαν, επίσης, οι αυτοκτονικές τάσεις και οι απόπειρες αυτοκτονίας. Πιο συγκεκριμένα, οι άνεργοι ήταν δυόμισι φορές πιο πιθανό να αρχίσουν να μελετούν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας - ιδέα που θεωρείται προάγγελος της πιθανής «αυτοχειρίας». Ηταν επίσης 2,5 φορές πιθανότερο να αισθάνονται ότι η ζωή τους δεν έχει κανένα νόημα.Στα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες η πιθανότητα αυτοκτονίας ήταν λίγο μικρότερη (μιάμιση φορά πιο πιθανή σε σχέση με τα άτομα χωρίς οικονομικές δυσκολίες).Οι γυναίκες για μία ακόμη φορά εμφανίζονται πιο ευάλωτες στα θέματα της ψυχικής υγείας. Συνολικά, περίπου το 11% των ανδρών και το 17% των γυναικών, εμφάνισαν συμπτωματολογία τουλάχιστον ήπιας κλινικής βαρύτητας, ενώ περίπου οι μισοί από αυτούς είχαν βαρύτερη συμπτωματολογία που πιθανόν να απαιτούσε την εξέταση από ιατρό.Οσον αφορά στις συγκεκριμένες κλινικές διαταραχές, η παρουσία κατάθλιψης κυμάνθηκε περίπου στο 3% για όλους τους συμμετέχοντες (3,9% για τις γυναίκες και 2,2% για τους άνδρες), ενώ η διαταραχή γενικευμένου άγχους αφορούσε το 4,2% (6% για τις γυναίκες και 2,5% για τους άνδρες). Ενα 3%, περίπου, έπασχε από κλινικά σημαντικές φοβίες, 1,7% από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και 2% από διαταραχή πανικού.

Τραγική διαπίστωση
«Στην έρευνά μας φαίνεται καθαρά πόσο επηρεάζεται η ψυχική υγεία από τις κακές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και την ανεργία», υπογραμμίζει ο κ. Πέτρος Σκαπινάκης. «Η έρευνα έγινε σε μια περίοδο που οι Ελληνες ''διαπίστωσαν'' ξαφνικά την τραγική κατάσταση της οικονομίας. Υπολογίσαμε ότι περίπου 120.000 Ελληνες, δηλαδή μία πόλη σαν τα Ιωάννινα, αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας».

Να πάρουμε μέτρα πριν να είναι αργά
«Οι συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στην υγεία των πολιτών μπορεί να είναι πολύ πιο τραγικές», τονίζει ο Πέτρος Σκαπινά­κης, επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπι?στημίου Ιωαννίνων.«Το παράδειγμα της Ρωσίας είναι πρόσφατο και απευκταίο. Η μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση στη δεκαετία του '90 στη Ρωσία οδήγησε σε μια δραματική πτώση του προσδόκιμου επιβίωσης κατά 10, σχεδόν, χρόνια μέσα σε λίγα μόλις έτη. Στη χώρα μας δεν αναμένουμε τέτοιες δραματικές συνέπειες, αλλά, όπως φαίνεται στην έρευνά μας, η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής είναι σίγουρο ότι θα κατρακυλήσει τα επόμενα χρόνια εάν δεν λάβουμε γρήγορα μέτρα».

"ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ"


Στην Πάργα ,όπως είναι γνωστό, εκτελούνται τους τελευταίους μήνες έργα αφ ενός για την επέκταση του βιολογικού και αφ ετέρου για την ‘’υπογειοποίηση’’ του δικτύου της ΔΕΗ.Είναι μεγάλη η αναστάτωση και η ταλαιπωρία για μήνες τώρα που υφίστανται οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες.Ιδιαίτερα το έργο της επέκτασης του βιολογικού έγινε με μεγάλη προχειρότητα και ανευθυνότητα ,τόσο από μέρους του Ανύπαρκτου ούτως ή άλλως Δημαρχείου, με την υποτυπώδη επίβλεψη, όσο και από μέρους του εργολάβου.Για την Μεγάλη εβδομάδα και το Πάσχα ,την μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης ,εγκατέλειψαν ακαθάριστους πολλούς δρόμους αλλά και με σωρούς από μπάζα. Ντροπή και πάλι ντροπή. Δεν υπάρχει λίγη τσίπα;Το έργο άνετα θα έμπαινε στο βιβλίο Guinness για τις αναρίθμητες κακοτεχνίες τις ελλείψεις και τις παραλήψεις με τις οποίες εκτελέστηκε και γιαυτό τον λόγο Έχουμε την γνώμη ότι ο πρόεδρος και η επιτροπή παραλαβής του έργου , όποια και εάν είναι αυτή και από όποιους και εάν αποτελείτε, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραλάβει το έργο όπως τώρα είναι, αλλά να κάνει κανονικά απαιτούμενο έλεγχο και να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από την διακήρυξη του έργου ενέργειες για τις παραλήψεις και τις κακοτεχνίες που υπάρχουν.Για κάθε αρμόδιο και μη που επιθυμεί να μάθει περισσότερα για τις προαναφερόμενες παραλήψεις και κακοτεχνίες ,αν ζήτησει με ένα email από το Blog Sardela, θα τις αναρτήσουμε αμέσως.Ευχαριστούμε το blog epirusgate για την φιλοξενία.

Χριστός Ανέστη ,Χρόνια πολλά σε όλους
ΑΝΓΝΩΣΤΗΣ

Επίσκεψη Β.Ιωάννου στον δήμαρχο Πάργας


Tον πρώην Νομάρχη Πρέβεζας κ. Βασίλη Ιωάννου δέχθηκε σήμερα στο γραφείο του ο Δήμαρχος Πάργας Θανάσης Λιόλιος , όπου τους δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουν για όλα τα τρέχοντα θέματα του Δήμου. Στην συνάντηση η οποία διήρκησε μια ώρα περίπου, παραβρέθηκαν και οι Αντιδήμαρχοι κ. Τσίγγος και κ. Γκοροβέλης. Μετά το τέλος της επίσκεψης ο πρώην Νομάρχης Πρέβεζας κ. Βασίλης Ιωάννου θα μεταβεί στην Πάργα όπου θα συνεχίσει την επίσκεψη του και την συζήτηση του με την Αντιδήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους στο κτίριο του Δημαρχείου της Πάργας.

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ:Ζητά να κηρυχθούν μαρτυρικά 11 χωρία της περιοχής


Με ομόφωνη απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο Ζαγορίου ζητά να κηρυχθούν μαρτυρικά 11 χωριά της περιοχής. Η σχετική απόφαση θα αποσταλεί στο υπουργείο Εσωτερικών και στο σκεπτικό θα γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι οικισμοί υπέστησαν σοβαρές καταστροφές από τα στρατεύματα Κατοχής. Τα 11 αυτά χωριά είναι η Βωβούσα, ο Ανθρακίτης, οι Φραγκάδες, η Λάιστα, η Λεπτοκαρυά, το Βρυσοχώρι, το Ηλιοχώρι, η Πέτρα, ο Καστανώνας, οι Καρυές και το Δεμάτι.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον αγωγό φυσικού αερίου στην Πέρδικα


Φορείς και κάτοικοι της Πέρδικας, στο νομό Θεσπρωτίας, παραμένουν σε ετοιμότητα και επαναλαμβάνουν κατηγορηματικά ότι δεν αποδέχονται τα σχέδια της ΔΕΠΑ σχετικά με τον αγωγό φυσικού αερίου και το σταθμό συμπίεσης.Με τις πρόσφατες κινητοποιήσεις κατάφεραν να απομακρύνουν από τη θαλάσσια περιοχή της Πέρδικας πλωτή εξέδρα, επιμένοντας στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με την Κίνηση Πολιτών να κάνει λόγο για άτακτη φυγή της ΔΕΠΑ.

ΑΡΤΑ: Μεγάλη επιτυχία είχε η «Ποδηλατική Βόλτα Αράχθου»


Με κεντρικό σύνθημα "μην κάνεις τη ζωή σου ποδήλατο, κάνε το ποδήλατο ζωή σου", δεκάδες φίλοι του ποδηλάτου στην Άρτα συμμετείχαν την Δευτέρα του Πάσχα 25 Απριλίου 2011 στην «Ποδηλατική Βόλτα Αράχθου» που διοργάνωσαν οι G.A.P. (Gelastoi Artinoi Podhlates). Μια ομάδα νέων ανθρώπων που θέλουν να αναπτυχθεί και στην πόλη μας η χρήση του ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης όπως έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Η χρήση των οχημάτων μέσα στην πόλη επιβαρύνει και το περιβάλλον λόγω της αυξημένης ρύπανσης. Γιατί λοιπόν όλοι εμείς να μη χρησιμοποιούμε ένα οικολογικό μέσο μετακίνησης όπως είναι το ποδήλατο; Με βάση αυτό το σκεπτικό οι G.A.P. είχαν την ιδέα να διοργανώσουν μια ποδηλατική βόλτα στην πόλη μας τη Δευτέρα του Πάσχα ακολουθώντας τη διαδρομή: πλατεία Σκουφά (αφετηρία) - Κλειστό Γυμναστήριο – Φράγμα Αράχθου – Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ιμαρέτ – Παλαιά Γέφυρα Άρτας – πλατεία Σκουφά (τερματισμός). Η ποδηλατική βόλτα έγινε με την ευγενική συναίνεση του Δ. Αρταίων. Από τους βασικούς χορηγούς της εκδήλωσης ήταν το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Άρτας. Η συμμετοχή στην ποδηλατική βόλτα ήταν απροσδόκητα μεγάλη και υπολογίζεται ότι έλαβαν μέρος πάνω από 250 άτομα, φίλοι του ποδηλάτου οι οποίοι ξεκίνησαν λίγο μετά τις 16:00 από την πλατεία Σκουφά και επέστρεψαν περίπου στις 18:00. Η διαδρομή πραγματοποιήθηκε με βοήθεια της Τροχαίας. Μετά τη λήξη ακολούθησε εκδήλωση με μουσική στο χώρο της πλατείας Σκουφά. Στο χώρο της εκδήλωσης παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Αρταίων Γιάννης Παπαλέξης με την αντιδήμαρχο Βίκυ Βασιλάκη-Μητρογεώργου. Ο κ. Παπαλέξης συνεχάρη τους διοργανωτές γι' αυτή την πρωτοβουλία η οποία όπως είπε «δείχνει ότι το μέλλον είναι το ποδήλατο». «Ακόμα και στην Άρτα όπου το ανάγλυφο της πόλης δεν βοηθάει, το ποδήλατο πρέπει να γίνει τρόπος ζωής» ανέφερε ο κ. Παπαλέξης και υποσχέθηκε ότι την επόμενη φορά θα διοργανωθεί ακόμα καλύτερα η εκδήλωση αυτή με πιο ενεργή συμμετοχή του Δήμου Αρταίων. «Σ' αυτή τη φάση το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί ποδηλατόδρομους. Πρέπει λοιπόν να έρθετε να συνεννοηθούμε πού θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε έναν ποδηλατόδρομο έτσι ώστε να υποβάλουμε την πρόταση στο ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια για να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση» είπε ο Δήμαρχος. Και υπογράμμισε: «Είναι η χρυσή εποχή, η χρυσή ευκαιρία γι' αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν όλοι εσείς που είχατε αυτή την πρωτοβουλία πρέπει άμεσα να έρθετε να συζητήσουμε εκτός από την πρόταση και μια συνολική παρέμβαση για την διευκόλυνση της κίνησης του ποδηλάτου στο Δήμο μας. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι η καλύτερη αρχή, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή για να μπορέσουμε να βάλουμε και το ποδήλατο στη ζωή μας για να βελτιώσουμε το κυκλοφοριακό και τις συνθήκες ζωής».

Η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας για τα κατολισθητικά φαινόμενα περιλαμβάνει και το Μέτσοβο


Η προγραμματική σύμβαση που ενέκρινε πρόσφατα η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης για τα κατολισθητικά φαινόμενα στα δημοτικά διαμερίσματα Μουζακαίων, Δαφνούλας και Μάζιας περιλαμβάνει και το Μέτσοβο.Τη διευκρίνιση έδωσε η Περιφέρεια Ηπείρου, απαντώντας ουσιαστικά στον περιφερειακό σύμβουλο της μείζονος αντιπολίτευσης Μάκη Χατζηεφραιμίδη και ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι με απόφαση του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με το ΙΓΜΕ, για την εκπόνηση σχετικών μελετών σε όσα δημοτικά διαμερίσματα του Νομού Ιωαννίνων παρουσιάζουν προβλήματα οικιστικής καταλληλότητας από τις πλημμύρες του περασμένου έτους.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ:Προστασία μελισσών από ψεκασμούς


Με απόφαση του Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας, για την προστασία των μελισσών από ψεκασμούς κατά τη διάρκεια ανθοφορίας, απαγορεύεται η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αφορά την καταπολέμηση ζωικών εχθρών από 19 Απριλίου μέχρι και 19 Μαΐου 2011.Εφόσον σ’ αυτό το διάστημα διαπιστωθεί από την αρμόδια Διεύθυνση η ύπαρξη ειδικού προβλήματος που απαιτεί τη χρήση γεωργικών φαρμάκων σε ευρείες περιοχές ή και σε ολόκληρη την ενότητα, θα αρθεί κατά περίπτωση με νεότερη απόφαση η προσφάτως εκδοθείσα. Τέλος, από Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, εκδόθηκε ανακοίνωση για την ορθή χρήση των φυτοπροστατευικών προϊόντων, με απώτερο σκοπό την προστασία των μελισσών.

Σε κλίμα αισιοδοξίας τα μηνύματα των τοπικών αρχών


Θετικά ήταν τα πασχαλιάτικα μηνύματα των τοπικών αρχών.Η Δήμητρα Γεωργακοπούλου πιστεύει πως η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, το Πάσχα, μπορεί να δώσει σε όλους δύναμη, πίστη και αισιοδοξία «για να προχωρήσουμε μπροστά».Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέκος Καχριμάνης, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι «η Ανάσταση μπορεί να μας δώσει το μήνυμα και τη δύναμη να αντέξουμε και να προσπεράσουμε τις πρόσκαιρες δυσκολίες».Ως «φάρο ελπίδας», προκειμένου να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα που δημιουργεί η οικονομική κρίση, χαρακτηρίζει την Ανάσταση ο δήμαρχος Αρταίων, Γιάννης Παπαλέξης, εκτιμώντας πως μετά από τη δύσκολη και συνολική προσπάθεια θα φτάσουμε σ’ ένα καλύτερο μέλλον».

Με θρησκευτική κατάνυξη γιορτάστηκε το Πάσχα σε όλη την Ήπειρο


Με θρησκευτική κατάνυξη γιορτάστηκε το Πάσχα σε όλη την Ήπειρο. Στα Γιάννενα βρέθηκε και φέτος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος έκανε Ανάσταση στους Φραγκάδες Ζαγορίου.Οι τοπικές αρχές επισκέφθηκαν ιδρύματα και στρατιωτικά φυλάκια και ευχήθηκαν «Καλό Πάσχα» σε πολίτες και στρατιώτες, ενώ μοίρασαν και δώρα. Οι επισκέπτες κινήθηκαν σε χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με πέρυσι, καθώς η πληρότητα στα καταλύματα δεν ξεπέρασε το 60%. H Τροχαία θα βρίσκεται σε ετοιμότητα μέχρι και την Πρωτομαγιά προκειμένου να συντονίζει την κίνηση στους μεγάλους οδικούς εθνικούς άξονες, καθώς και στις πρωτεύουσες των τεσσάρων νομών.

Aντεπίθεση Σαμαρά με το «Ζάππειο 2»


Αντεπίθεση µε πακέτο παροχών ετοιµάζει ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα παρουσιάσει το λεγόμενο «Ζάππειο 2» στις 9 Μαΐου.Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Τα Νέα", το επιτελείο του προέδρου της ΝΔ θεωρεί ότι η παρουσίαση της αναθεωρηµένης πρότασής του για την έξοδο της χώρας από την κρίση θα αποτελέσει τη νέα αφετηρία για τη συσπείρωση των ψηφοφόρων του κόµµατος, που συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν µε καχυποψία τις προτάσεις της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.Στο «Ζάππειο 2», όπως αποκαλείται η παρουσίαση της 9ης Μαΐου, ο Αντώνης Σαµαράς θα επιχειρήσει να πείσει τους πολίτες ότι υπάρχει και άλλος δρόµος για την έξοδο της χώρας από την κρίση.Θα επιµένει στην ανάπτυξη, αλλά αυτή τη φορά είναι πιο συγκεκριµένος, λένε οι συνοµιλητές του. Θα ζητήσει µείωση φορολογικών συντελεστών, η οποία θα πρέπει να καλύπτει άµεσους -δηλαδή επιχειρήσεις και ατοµικά εισοδήµατα- και έµµεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ και ο φόρος καυσίµων.Ο κ. Σαµαράς αναμένεται να κάνει λόγο για µέτρα-ανάσα στις επιχειρήσεις και θα υποστηρίξει ότι η δίκαιη φορολογία θα είναι και η λύση στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Θα µιλήσει αναλυτικά για τις αποκρατικοποίησεις και την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και θα παρουσιάσει πίνακες µε τις κινήσεις που προτείνει να γίνουν χωρίς καθυστέρηση.Θα προτείνει µέτρα για την ενίσχυση της οικοδοµικής δραστηριότητας που έχει βαλτώσει και θα σταθεί ιδιαίτερα στους οικονοµικά αδύναμους.Σηµαντική θεωρείται στο επιτελείο του η υπόσχεση ότι θα αυξήσει, εάν κερδίσει τις επόμενες εκλογές, το επίδοµα που θα λαµβάνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι αντί του 13ου και του 14ου µισθού.

Σύνοδος Κορυφής της τρόικας στην Αθήνα στις αρχές Μαΐου


Συνάντηση κορυφής στην Αθήνα µε τη συµµετοχή του επικεφαλής του ΔΝΤ Ντοµινίκ Στρος-Καν, του προέδρου της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ και του επιτρόπου Όλι Ρεν μελετά να διοργανώσει η τρόικα προκειµένου να επιτευχθεί νέα πολιτική συµφωνία για ένα πολύ αυστηρό οικονοµικό πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.Σύμφωνα με την εφημερίδα "Τα Νέα", η επίσκεψη των «τριών µεγάλων» της τρόικας θα προηγηθεί της τακτικής επίσκεψης για τον έλεγχο, που επίσης τοποθετείται τον Μάιο και έχει στόχο τη σύνταξη της έκθεσης για την εκταµίευση της δόσης του Ιουνίου.Σύµφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η συνάντηση κορυφής δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόµη και στο τραπέζι έχουν πέσει δύο ηµεροµηνίες, η 5η και η 9η Μαΐου.Η διάρκειά της θα είναι 48 ώρες -έναντι των πέντε ηµερών που διαρκεί η τακτική επίσκεψη των τεχνοκρατών της τρόικας– κατά τις οποίες θα επιδιωχθεί να υπάρξει πολιτική συναίνεση των δύο µεγάλων κοµµάτων για τις αναγκαίες αλλαγές, στο πρότυπο της Πορτογαλίας.Στόχος, να αναστραφεί το κλίµα έλλειψης εµπιστοσύνης που υπάρχει στις αγορές για τη δυνατότητα της Ελλάδας να εφαρµόσει τους όρους του Μνηµονίου, µε βάση το οποίο συνήψε τη δανειακή σύµβαση για τα 110 δισ. ευρώ.Πάντως, κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα δήλωναν χθες άγνοια για τα σχέδια της τρόικας και έλεγαν ότι δεν έχουν λάβει σχετική ενηµέρωση από τις Βρυξέλλες ή το ∆ΝΤ.Πληροφορίες από τις Βρυξέλλες έλεγαν ότι στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείεται να υπάρξει σε πρώτη φάση κάποιας µορφής non paper από πλευράς των «τριών µεγάλων», το οποίο θα επανατοποθετεί τους όρους του οικονοµικού προγράµµατος υπό το φως των δεδοµένων που έχουν προκύψει το τελευταίο έτος (συνεχής υστέρηση στα έσοδα, µερική υπέρβαση δαπανών, καθυστερήσεις στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, αναποτελεσµατικό κράτος κ.λπ.).Παράλληλα, όµως, θα αφήνει ανοιχτές τρεις «υποσχέσεις», οι οποίες θα εκπληρωθούν µόλις η Ελλάδα αρχίσει να δείχνει έστω και στοιχειώδη αποτελέσµατα:
Η πρώτη είναι η επιµήκυνση του χρόνου για την αποπληρωµή των 110 δισ. ευρώ και η µείωση του επιτοκίου κατά µία ποσοστιαία µονάδα – µια υπόθεση που συνεχώς αναβάλλεται, κυρίως λόγω των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η κ. Μέρκελ στο εσωτερικό του κυβερνητικού της συνασπισµού.
Η δεύτερη είναι πως σε περίπτωση που παρά τις προσπάθειες η Ελλάδα δεν αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές στις αρχές του 2012, η Ενωση –διά του προσωρινού Μηχανισµού Στήριξης (EFSF)– θα καλύψει τις δανειακές υποχρεώσεις της Αθήνας.
Η τρίτη, που δεν αναµένεται να υπάρχει ρητά διατυπωµένη, είναι πως η τρόικα θα φροντίσει να υπάρξει επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής και για το υπόλοιπο δηµόσιο χρέος της Ελλάδας, µολονότι δεν έχει βρεθεί ακόµη ο κατάλληλος «διαµεσολαβητής».Το τελευταίο αυτό σημείο, µέχρι στιγµής, έχει συναντήσει την έντονη αντίδραση του κ. Τρισέ και της πλειοψηφίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ. Γι'αυτό ο προσανατολισµός είναι, εάν και εφόσον χρειαστεί, η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους –διά της επιµήκυνσης– να ανατεθεί στον ίδιο τον κ. Τρισέ, ο οποίος εξάλλου –όπως λέγεται χαρακτηριστικά– «γνωρίζει τη δουλειά αφού έχει διατελέσει επικεφαλής του λεγόµενου Κλαµπ του Παρισιού, που ρύθµισε την αναδιάρθρωση χρέους ουκ ολίγων χωρών».

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ:Τα ακίνητα των Ενόπλων Δυνάμεων θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου


Διεθνής σύμβουλος, που αναμένεται να οριστεί σύντομα, θα επικουρήσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα ζητήματα αξιοποίησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου και των στρατοπέδων που πλέον δεν χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις.Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος επισκέφθηκε την Κυριακή του Πάσχα, το Α' ΚΕΠ της Πολεμικής Αεροπορίας στον Χορτιάτη, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αντιπτέραρχο Βασίλειο Κλόκοζα και στη συνέχεια την 181 ΜΚΒ ΧΩΚ στο Πανόραμα, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ, στρατηγό Φραγκούλη Φράγκο.Ερωτηθείς σχετικά με τη διαδικασία αξιοποίησης των στρατοπέδων και με αφορμή την πρόσφατη παραχώρηση του στρατοπέδου «Παύλου Μελά» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Βενιζέλος είπε ότι «η παραχώρηση της χρήσης του στρατοπέδου Παύλου Μελά ήταν μία παλαιά προγραμματική δέσμευση της Πολιτείας και της σημερινής κυβέρνησης. Χαίρομαι γιατί σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, δώσαμε μία λύση με την παραχώρηση της χρήσης για πολιτιστικές, κοινωνικές και οικολογικές δράσεις και αν αναπτυχθούν οποιεσδήποτε εμπορικές δραστηριότητες, αυτές θα είναι προς όφελος και του ελληνικού Δημοσίου».«Κυρίως όμως», προσέθεσε, «το κοινωνικό όφελος θα είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο για την ίδια τη Θεσσαλονίκη, αλλά για όλο το πολεοδομικό συγκρότημα που αποκτά έτσι έναν νέο χώρο αναφοράς, ένα μητροπολιτικό πάρκο που μπορεί να οργανωθεί και να λειτουργήσει υποδειγματικά».Αναφορικά με το σχεδιασμό της κυβέρνησης για τα άλλα στρατόπεδα, ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι «όλα τα στρατόπεδα τα έχουμε ταξινομήσει σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: αυτά που είναι ενεργά στρατόπεδα και τα χρειάζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, αυτά που είναι μέσα στον αστικό ιστό και τα ζητούν οι Δήμοι για κοινωνικές, κοινωφελείς ή εμπορικές χρήσεις -και εκεί θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε- και η τρίτη κατηγορία είναι τα ακίνητα των Ενόπλων Δυνάμεων που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου».»Αναμένουμε να οριστεί ο διεθνής σύμβουλος ο οποίος θα μας υποστηρίξει στην δράση αυτή. Έτσι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα έχουν τις υποδομές που χρειάζονται, οι τοπικές κοινωνίες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση παίρνει αυτά που πρέπει να πάρει για κοινωνικές χρήσεις και ταυτόχρονα το ελληνικό Δημόσιο αξιοποιεί την τεράστια περιουσία που έχει».Ο υπουργός ευχήθηκε Χρόνια Πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «το μήνυμα της σημερινής ημέρας φέτος, μέσα σε μία περίοδο κρίσης, το αντιλαμβανόμαστε όλοι με πολύ πιο συγκεκριμένο και χειροπιαστό τρόπο».

Σήμερα τα στοιχεία για το έλλειμμα


Τα στοιχεία του ελλείμματος για το 2010, αναμένεται να δώσει σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.Από το ύψος του ελλείμματος του 2010 σε σχέση και με την πορεία του προϋπολογισμού το πρώτο τρίμηνο, θα προσδιορισθεί και το ύψος των πρόσθετων μέτρων του 2011, που υπολογίζεται περί τα 3 δισ. ευρώ. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η κατάργηση φοροαπαλλαγών, εισαγωγή κοινωνικών κριτηρίων στα επιδόματα, η εισαγωγή φόρου στα μη αλκοολούχα ποτά, καθώς και η μετάταξη προϊόντων σε υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ.Επίσης, θα εξειδικευθεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και το πακέτο των ιδιωτικοποιήσεων για να παρουσιασθεί μέχρι τα μέσα Μαΐου στη Βουλή και να ψηφισθεί μέχρι τις αρχές Ιουνίου, αφού θα έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις με την τρόικα.Όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα των 26 δισ. ευρώ, θα παρουσιασθούν αναλυτικά σε κάθε τομέα οι περικοπές, καθώς και τα σχέδια για αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στη ΔΕΗ συναντούν αντιδράσεις των συνδικαλιστών που απειλούν με απεργιακές κινητοποιήσεις.Η τακτική επίσκεψη της τρόικα θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου, οπότε οι εκπρόσωποι της ΕΕ, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) θα αξιολογήσουν τις επιδόσεις της χώρας για τη χορήγηση της επόμενης δόσης ύψους 12 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, από το δάνειο των 110 δισ.ευρώ.Στις 23-24 Ιουνίου πραγματοποιείται και η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, όπου οι ευρωπαίοι ηγέτες θα οριστικοποιήσουν τη συμφωνία της 25ης Μαρτίου για την αντιμετώπιση του ελληνικού χρέους, ένα χρόνο σχεδόν μετά την προσφυγή της χώρας στον μηχανισμό στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ.

ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ:25 χρόνια μετά...


Ήταν ακριβώς πριν από 25 χρόνια, στις 1:23:58 της 26ης Απριλίου του 1986, όταν μια σειρά εκρήξεων στον αντιδραστήρα του τέταρτου ενεργειακού μπλοκ στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ, στην τότε Σοβιετική Ένωση, προκάλεσε αυτό που μετέπειτα χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη τεχνολογική καταστροφή του 20ου αιώνα.Η είδηση "ταξίδεψε" με ταχύτητα φωτός, μέσα από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς δέκτες, σε ολόκληρο τον πλανήτη, προκαλώντας πανικό, ατελείωτες συζητήσεις για το κατά πόσο το ατύχημα αφορά και μπορεί να επηρεάσει και τη δική μας επικράτεια και προβληματισμό για το τι μέλλει γενέσθαι.Τότε, πολλοί ήταν αυτοί που έκαναν λόγο για μια "σοβιετική Πομπηία"- και όχι άδικα. Η φοβερή αυτή καταστροφή, στις παλαιότερες γενιές αναμόχλευσε μνήμες της τραγωδίας της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι και στις νεότερες έσπειρε τον πανικό και την αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα.Όσοι βίωσαν στο πετσί τους τη συμφορά, μίλησαν στη Λευκορωσίδα δημοσιογράφο και συγγραφέα, Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, για την καταστροφή και αυτή συγκλόνισε την ανθρωπότητα με το βιβλίο της "Τσερνομπίλ: Ένα χρονικό του μέλλοντος" (εκδόσεις Περίπλους, 2001).Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο, στεκόμαστε σε ορισμένες απ' αυτές:"Να σας μιλήσω για την αγάπη ή για το θάνατο; Δεν ξέρω… Μήπως τελικά είναι το ίδιο; Εκείνο τον καιρό ήμασταν νιόπαντροι. Περπατούσαμε στο δρόμο χέρι-χέρι, ακόμη κι όταν πηγαίναμε για ψώνια. Τού έλεγα: 'Σ' αγαπώ', χωρίς να ξέρω ακόμα πόσο πολύ… Ζούσαμε στον πρώτο όροφο του ξενώνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στον ίδιο ξενώνα έμεναν ακόμη τρία ζευγάρια με τα οποία μοιραζόμασταν την κουζίνα. Κάτω απ' τα δωμάτιά μας στάθμευαν τα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής. Κόκκινα πυροσβεστικά οχήματα. Ο Βάσια ήταν πυροσβέστης. Γνώριζα πάντα,που ήταν και τι έκανε. Εκείνη τη νύχτα, μέσα στον ύπνο μου, άκουσα ένα θόρυβο. Σηκώθηκα να δω από το παράθυρ. Με είδε και μου 'πε: 'Κλείσε τα παράθυρα και πέσε στο κρεβάτι. Έπιασε φωτιά ο αντιδραστήρας. Θα γυρίσω γρήγορα'. Δεν πρόλαβα να δω την έκρηξη. Μόνο τις φλόγες. Τα πάντα έμοιαζαν να τρέμουν μες στο ζεστό αέρα. Φλόγες υψωνόταν μέχρι τον ουρανό και παντού καπνός…αφόρητη ζέστη. Κι αυτός ήταν εκεί έξω […] Τέσσερις η ώρα … Πέντε … Έξι… […] Στις επτά με ενημέρωσαν ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο. […] Είχε πρηστεί και ανάσαινε βαριά. Μετά βίας διέκρινες τα μάτια του […]", εξιστορεί η Λουντμίλα Ιγκνατένκο, σύζυγος του πυροσβέστη Βασίλι Ιγκνατένκο, ο οποίος έχασε τελικά την άνιση, όπως αποδείχθηκε, μάχη για τη ζωή, αφήνοντας χήρα, μ' ένα παιδί στην κοιλιά, τη σύζυγό του."Η κόρη μου δεν μοιάζει με τα άλλα παιδιά… Όταν μεγαλώσει, θα με ρωτήσει: 'Γιατί δεν είμαι σαν όλους τους άλλους;'. Όταν γεννήθηκε, δεν ήταν ένα κανονικό νεογέννητο, αλλά ένας ζωντανός σάκος, κλειστός απ' όλες τις πλευρές, χωρίς ούτε ένα ράγισμα. Μόνον τα μάτια της ήταν ανοιχτά. Στον ιατρικό της φάκελο έγραψαν: 'Σύνθετη παθολογία εκ γενετής: απλασία της έδρας, απλασία του κόλπου, απλασία του αριστερού νεφρού'. Κάπως έτσι λέγεται αυτό που έχει με επιστημονικούς όρους- με απλές όμως λέξεις, λέγεται: 'δεν έχει ποπό, δεν έχει πιπί κι έχει ένα μόνο νεφρό'. Τη δεύτερη μέρα της ζωής της την πήγα στο χειρουργείο. Άνοιξε τα μάτια της και μου φάνηκε πως μου χαμογέλασε. Στην αρχή νόμισα πως θα έβαζε τα κλάματα, όμως- μα τω Θεώ- χαμογέλασε! Τα νεογέννητα με τέτοια παθολογία δεν επιζούν- πεθαίνουν αμέσως. Δεν πέθανε όμως, γιατί την αγαπώ. Σε τέσσερα χρόνια υποβλήθηκε σε τέσσερις εγχειρήσεις. Είναι το μοναδικό παιδί στη Λευκορωσία, που επέζησε με τέτοια σύνθετη παθολογία. Τη λατρεύω … (Σταματά). Δεν μπορώ να ξανακάνω παιδιά. Δεν το τολμώ…", λέει η Λαρίσα Ζ., μητέρα, που έφερε στον κόσμο ένα παιδί, στο σώμα του οποίου είναι αποτυπωμένες με τον πλέον έκδηλο τρόπο οι συνέπειες του τραγικού πυρηνικού ατυχήματος.

Επιστοφή στη "νεκρή γη"
Στην αγγλική ιστοσελίδα της "Φωνής της Αμερικής" διαβάσαμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για την επιστροφή μιας γυναίκας στο χωριό της, κοντά στο Τσερνομπίλ, έπειτα από πολλά χρόνια.H Ήρα Χβόστικ κατάγεται από ένα μικρό χωριό της Ουκρανίας, τη Ρεντκόβκα. Για την οικογένεια Χβόστικ, το χωριό αυτό, που βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν τριών ωρών από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, ήταν ένα ασφαλές μέρος, όπου η ζωή κυλούσε ήρεμα έως το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνομπίλ."Αυτό θεωρούταν ένα από τα κεντρικά χωριά της περιοχής", λέει η Ήρα, δείχνοντας με το χέρι τη μεγάλη σειρά από τα άδεια, εγκαταλελειμμένα σπίτια. "Ήταν το σπίτι μου. Τώρα πια δεν το αναγνωρίζω καν", αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η σημερινή πραγματικότητα
Σύμφωνα με κάποια στοιχεία, ορισμένα είδη του ζωικού βασιλείου, έχουν επιστρέψει στη ζώνη αποκλεισμού των 30 χλμ, που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ, από την οποία απομακρύνθηκαν όλοι οι κάτοικοι μετά το ατύχημα, ενώ απαγορεύτηκε και κάθε είδος κυνηγιού.Η μόλυνση στις περιοχές της διαβόητης "ζώνης αποκλεισμού" δεν είναι ενιαία. Ορισμένες περιοχές, κατά τους επιστήμονες, είναι αρκετά καθαρές, αλλά σε απόσταση λίγων μόλις χιλιομέτρων απ' αυτές ενδέχεται να βρίσκονται "θερμές ζώνες", όπου τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι σαφώς υψηλότερα.

Κρίσιμη συνέλευση την Τετάρτη στη «Δωδώνη» για τιμές και όχι μόνο...


Με δυο συγκεντρώσεις κτηνοτρόφων έξω από το εργοστάσιο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Απριλίου η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη». Αν και δεν αναμένεται να...κριθεί σε αυτή το ιδιοκτησιακό, έστω κι αν το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αυτό αφορά, το άλλο μεγάλο θέμα για τους παραγωγούς-συνεργάτες της εταιρείας είναι οι τιμές.Εκ των πραγμάτων πρόκειται για μια ιδιαίτερα κρίσιμη συνέλευση για την πορεία της και το ιδιοκτησιακό της μέλλον, αφού ακολουθεί δυο μέρες μετά η Γενική Συνέλευση της μεγαλομετόχου Αγροτικής Τράπεζας στην οποία ενδέχεται να ληφθούν αποφάσεις για την πώληση ή την μεταβίβαση (είναι το ασθενέστερο σενάριο) στους φυσικούς φορείς. Την Μεγάλη Τετάρτη συνεδρίασε το Δ.Σ της ΕΑΣΙ για να καταλήξει στις προτάσεις του προς τη συνέλευση.Με την κυβέρνηση και την ΑΤΕ να μην έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους για το πώς θα απεμπλακεί η τράπεζα και από την κερδοφόρα «Δωδώνη» δεν υπάρχει ως τώρα ξεκάθαρη θέση. Οι Ενώσεις-μέτοχοι και ιδίως η δεύτερη μεγαλομέτοχος ΕΑΣ Ιωαννίνων, επιδιώκει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις ως προς το ιδιοκτησιακό, αλλά και οι κτηνοτρόφοι έχουν καταθέσει προ πολλού πρόταση για να περάσει στους ίδιους η γαλακτοβιομηχανία με τρόπο που μπορεί να εξευρεθεί, εφόσον υπάρξει η πολιτική βούληση. Από την άλλη υπάρχουν και ξένοι «μνηστήρες» για την... πολύφερνη νύφη των θυγατρικών της ΑΤΕ και μάλιστα φέροντα να έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για να αποκτήσουν το ποσοστό της τράπεζας έναντι υψηλού τιμήματος.

Δυο συγκεντρώσεις
Στις δέκα το πρωί της Τετάρτης ξεκινά η συνέλευση των μετόχων της «Δωδώνης» και έξω από το εργοστάσιο θα συγκεντρωθούν πολλοί κτηνοτρόφοι για να ...πιέσουν στη λήψη θετικών αποφάσεων. Η κινητοποίηση αναμένεται να είναι μεγάλη για τη μία συγκέντρωση του Πανηπειρωτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού, όπως έχει δείξει και στο παρελθόν.
Ωστόσο προγραμματίζεται και άλλη συγκέντρωση, από την «Πανηπειρωτική Επιτροπή Αγώνα ενάντια στο ξεπούλημα της «Δωδώνης», όπως τιτλοφορείται και κινείται στο χώρο του ΚΚΕ. Με ανακοίνωση της τάσσεται κατά κάθε αλλαγής του σημερινού ιδιοκτησιακού καθεστώτος και επιτίθεται κατά πάντων, κυβέρνηση, Ν.Δ, ΣΥΝ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ΝΑΡ για την θέση που έχουν εκφράσει υπέρ της μεταβίβασης της εταιρείας στους φυσικούς φορείς, κτηνοτρόφους και Ενώσεις.

«Θολό τοπίο» η πώληση
Ούτε στην πρόσφατη συνάντηση του προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια με τον διοικητή της ΑΤΕ Θεόδωρο Πανταλάκη (ο πρόεδρος ρώτησε από προσωπικό ενδιαφέρον για την πορεία και το μέλλον της γαλακτοβιομηχανίας) υπήρξε ...διαφωτιστική απάντηση για το ιδιοκτησιακό.Απλά ο διοικητής επισημοποίησε, τρόπον τινά, την απεμπλοκή της τράπεζας και μίλησε για...συνεννόηση με την ΕΑΣ Ιωαννίνων, κάτι που δεν προκύπτει βέβαια, αφού δεν απαντά η διοίκηση της ΑΤΕ, ούτε το υπουργείο Οικονομικών στα ασυνεχή έγγραφα για ενημέρωση και συνάντηση. Θα ρωτηθούν οι άλλοι μέτοχοι πριν την απόφαση, μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτε, να είναι απλά για τους τύπους.Το δεδομένο είναι ένα. Η ΑΤΕ θα φύγει και από τη «Δωδώνη», όπως κάνει με όλες τις θυγατρικές εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα και ήδη για ΕΒΖ, ΣΕΚΑΠ και ΕΛΒΙΖ αποφάσισε διαγωνισμό για την πώληση.Το πώς θα αποχωρήσει είναι το ζητούμενο.

Δεσμεύσεις χωρίς το...δια ταύτα
Προφορικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις έχουν δοθεί πολλές τον τελευταίο χρόνο, ο ίδιος ο πρωθυπουργός μιλώντας το φθινόπωρο στα Γιάννινα δεσμεύτηκε ότι θα διατηρηθεί ο κοινωνικός και συνεταιριστικός χαρακτήρας της εταιρείας, όμως δε εξήγησε το πώς.Μεσολάβησαν από τότε πολλά γεγονότα, αλλά κι ένα δημοσίευμα που ...έστελνε στην «Δωδώνη» σε γνωστές ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου και με ...καλά λεφτά, για να το πούμε λαϊκά. Κι εδώ είναι η ουσία. Η ΑΤΕ και κατ΄ επέκταση η κυβέρνηση θέλουν να εξυγιάνουν την τράπεζα που πάει για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με τα έσοδα από την πώληση της «Δωδώνης» ή σκέφτονται μια άλλη λύση που με μικρό κόστος θα παραμείνει στους κτηνοτρόφους και τις Ενώσεις.Η αποτίμηση που...κυκλοφορεί (και κανείς δεν ξέρει πως προέκυψε) ανεβάζει την αξία της εταιρείας πάνω από 130 εκ. ευρώ και με το 67,7% που διαθέτει η ΑΤΕ θα μπορούσε να βάλει στο ταμείο της 80 εκ. ευρώ.Δεν μπορεί να εισπράξει υπεραξίες η ΑΤΕ από μια εταιρεία που έχει συγκεκριμένο καταστατικό και με την αποχώρηση μετόχων προηγούνται οι άλλοι μέτοχοι για να αποκτήσουν το μερίδιο της, είναι ο αντίλογος Ενώσεων και κτηνοτρόφων, αλλά κα του προσφάτως παραιτηθέντα από τη διοίκηση Βασίλη Λύτη, ο οποίος μετείχε ως εκπρόσωπος της τράπεζας.Επιπλέον προβάλλεται από Ενώσεις και παραγωγούς και το επιχείρημα ότι όλα τα χρόνια η τράπεζα κέρδιζε χωρίς να έχει διαθέσει σημαντικά ποσά στην γαλακτοβιομηχανία. Υπάρχει βέβαια και η δικαστική εκκρεμότητα με το πως απέκτησε η ΑΤΕ το 7,7% των μετοχών από Ενώσεις που πούλησαν και έφτασε στο 67,7% με το οποίο αποφασίζει χωρίς να ρωτά τις Ενώσεις.Ένα άλλο στοιχείο είναι και η αξία των μετοχών της εταιρείας που αναγράφεται στον τελευταίο ισολογισμό και ανέρχεται σε 28 εκ. ευρώ. Με αυτή την αξία, σαφώς και είναι πολύ ευκολότερη η ανάμιξη Ενώσεων και κτηνοτρόφων για να αποκτήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Πως όμως μπορεί να γίνει;Η απάντηση σε αυτό το καίριο ερώτημα ουδέποτε δόθηκε και πλέον φτάνει ο κόμπος στο χτένι...

Δυο προτάσεις σε μια...
Ουσιαστικά οι φυσικοί φορείς και συνολικά η Ηπειρωτική κοινωνία με τους εκπροσώπους της, βουλευτές, κόμματα, αυτοδιοίκηση, δεν κατέληξαν ποτέ σε μια ενιαία πρόταση, σε περίπτωση που ζητηθεί να την καταθέσουν προ της πώλησης-ιδιωτικοποίησης.Στην ευρεία πανηπειρωτική σύσκεψη στα Γιάννινα προ αρκετών μηνών οι προτάσεις ήταν πολλές, συνέκλιναν πάντως στην μη ιδιωτικοποίηση ή στην διατήρηση του σημερινού ιδιοκτησιακού καθεστώτος, κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν συνιστά πρόταση εξαγοράς ή πολιτικής επιλογής για λύση.Ακούστηκαν προτάσεις για μικτό σχήμα Ενώσεων που είναι μέτοχοι, φυσικά των κτηνοτρόφων και άλλων ηπειρωτικών συνεταιριστικών και μη επιχειρήσεων για να εξευρεθούν χρήματα για την εξαγορά του μεριδίου της ΑΤΕ.Πρόταση κατέθεσαν και οι Ενώσεις, να περάσει μαζί με τους κτηνοτρόφους η εταιρεία στον έλεγχο τους, αλλά πιο ...προωθημένη ήταν και είναι η πρόταση των κτηνοτρόφων, να περάσει στους ίδιους, όντες οι φυσικοί φορείς που με το γάλα τους στηρίζουν την εταιρεία και στηρίζονται από αυτή.Αυτή η πρόταση φαίνεται να κερδίζει έδαφος και μάλλον αποτελεί την πλέον ρεαλιστική, σε περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει να στηρίξει την κτηνοτροφία και δεν δώσει τη»Δωδώνη» σε ιδιώτες.Υπάρχει τρόπος να πάρει χρήματα και η ΑΤΕ, σταδιακά μέσα από τη λειτουργία και τα κέρδη της εταιρείας και όχι...μετρητά.Όλα αυτά αποτελούν σενάρια και επιδιώξεις, ίσως εκτός τόπου και χρόνου, αν έχουν ληφθεί οι αποφάσεις και απλά δεν ανακοινώθηκαν.

Ζητούν καλύτερες τιμές, 20% πάνω σε όλα τα γάλατα
Για τους κτηνοτρόφους το άμεσο είναι οι καλύτερες τιμές και αναμένουν από την συνέλευση να αποφασιστεί αύξηση της τιμής εκκίνησης για όλα τα γάλατα.Μάλιστα το αίτημα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πανηπειρωτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού και Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Μιχάλης Τζίμας, είναι αύξηση 20% επί των τιμών που ανακοίνωσε η εταιρεία, προκειμένου να καλύψουν οι παραγωγοί το υψηλό κόστος παραγωγής.Σταθερά τα τελευταία χρόνια η ΕΑΣ Ιωαννίνων ζητά να αποτελέσουν οι τιμές εκκαθάρισης τις τιμές εκκίνησης, αίτημα που δεν ικανοποιήθηκε από την μεγαλομέτοχο. Οι παραγωγοί εισέπραξαν και για την προηγούμενη γαλακτοκομική περίοδο το πριμ από τα κέρδη της εταιρείας, με την τιμή στο πρόβειο να φτάνει το 1,05 ευρώ, από 1,03 που ήταν η εκκίνηση, και στο γίδινο στα 58 λεπτά από, ενώ το αγελαδινό είχε κλιμακωτή τιμή και έφτασε κατά μέσο όρο κοντά στα 40 λεπτά.Οι κτηνοτρόφοι ζητούν επιπλέον 20% επί των τιμών εκκαθάρισης.Το γεγονός ότι μόλις προχθές η εταιρεία ανακοίνωσε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα και αύξηση λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά 21% το πρώτο τρίμηνο του 2011, αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που θα αξιοποιήσουν οι κτηνοτρόφοι για να πετύχουν το στόχο τους. Παρά τη μείωση των πωλήσεων λόγω και της πτώσης της κατανάλωσης, η «Δωδώνη» παρουσιάζει κέρδη και αυτό είναι θετικό.

ΝΕΟΙΑ ΑΓΩΝΕΣ