Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Το κυκλοφοριακό και η οδική ασφάλεια απαιτούν σοβαρή προσέγγιση

Γράφει ο Βασίλης Βλέτσας

Αντιμετωπίζουμε πια μια νέα πραγματικότητα γεμάτη προκλήσεις. Ο Δήμος Ιωαννιτών γιγαντώθηκε και τα ήδη διευρυμένα όριά του απαιτούν μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη που θα εμπεριέχει και τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες Παμβώτιδας, Περάματος, Ανατολής και Μπιζανίου, δεδομένου ότι οι νέες δημοτικές ενότητες αποτελούν σημεία εισόδου και εξόδου του κέντρου και ότι η αναπτυξιακή προοπτική του νέου Δήμου στρέφεται στις καινούργιες περιοχές που ενώθηκαν.Είναι γεγονός ωστόσο, ότι δεν αρκεί η κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονείται για την δημοτική ενότητα Ιωαννίνων για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Η ύπαρξη τοπικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους παλαιούς Δήμους, η κατασκευή πλήθους έργων αλλά και ο σχεδιασμός νέων από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια νέα γενική κυκλοφοριακή μελέτη. Μία τέτοια ολοκληρωμένη μελέτη θα πρέπει να συνδυαστεί με παρεμβάσεις που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των συμπολιτών μας.Είναι πια αδιαμφισβήτητο πως η οδική ασφάλεια αποτελεί μείζον εθνικό και κοινωνικό θέμα, εξαιτίας της ανεκτίμητης αξίας της ανθρώπινης ζωής. Τα στοιχεία του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας λένε ότι το 40% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων συμβαίνουν μέσα στις πόλεις με θύματα στις περισσότερες περιπτώσεις πεζούς ηλικιωμένους και παιδιά. Επιβάλλεται λοιπόν, σε κάθε νέο Καλλικρατικό Δήμο το κυκλοφοριακό πρόβλημα να αντιμετωπιστεί ενιαία, σε βάθος χρόνου και σε όλες τις Δημοτικές ενότητες. Να συνδυαστεί με τη δημιουργία ειδικού τμήματος οδικής ασφάλειας, του οποίου το προσωπικό, είτε με προσλήψεις είτε με μετατάξεις να απαρτιστεί από εξειδικευμένους επιστήμονες με τα απαραίτητα προσόντα στον τομέα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, το ειδικό αυτό τμήμα θα έχει ως σκοπό ύπαρξης την αντιμετώπιση των βασικότερων προβλημάτων της οδικής ασφάλειας και την συστηματική παρακολούθηση του κυκλοφοριακού της πόλης, της προόδου των προβλεπόμενων δράσεων και της κατάλληλης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των επεμβάσεων.Για την επίτευξη ενός τέτοιου σχεδίου προτείνονται οι εξής κατευθύνσεις:
-Μελέτη για όλα τα επικίνδυνα σημεία και δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής για κάθε καταγγελία όσον αφορά ελλιπή σήμανση ή άλλο πρόβλημα, καθώς και παροχή πληροφοριών και ενημέρωση των οδηγών. - -Ανάληψη της ευθύνης για το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής & επιμόρφωσης και γενικά να συμβάλλει στην ανάπτυξη δράσεων οδικής ασφάλειας. – Σωστή συνεργασία με τη Γ .Γ.Δ.Ε του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα κυκλοφοριακού και οδικής ασφάλειας. –Συμμετοχή στην κατάρτιση του προϋπολογισμού παρουσιάζοντας στοχευμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας.Αλλά και επιμέρους ειδικές κατευθύνσεις: - Εφαρμογή και πιστή τήρηση των διατάξεων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων. Αφαίρεση των παράνομων πινακίδων. Καθορισμός των θέσεων τοποθέτησής τους στην πόλη και το βασικό οδικό δίκτυο. Απομάκρυνση όλων των εμποδίων και πινακίδων για ελεύθερα πεζοδρόμια. Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού πινακίδων σήμανσης και φωτεινών σηματοδοτών.
- Βελτίωση και συντήρηση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. Σταδιακή τοποθέτηση οριζόντιας σήμανσης (STOP) με γράμματα επί του εδάφους στις διασταυρώσεις. -Υιοθέτηση δράσεων που ενισχύουν την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού οδικής ασφάλειας, όπως κράνη δικυκλιστών και ειδικές θέσεις για τα βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας. Ενίσχυση μεθόδων τεχνικής επιτήρησης οδικής συμπεριφοράς (ραντάρ κλπ).
-Υλοποίηση προγράμματος ασφαλών στάσεων στις Δημόσιες Συγκοινωνίες (κοντά σε διαβάσεις, σε πεζοδρόμιο με απαραίτητο εύρος).
- Πρόγραμμα ασφαλούς πρόσβασης στα σχολεία με την εξασφάλιση διαβάσεων κυρίως πάνω από κεντρικές οδούς (πεζογέφυρες, πεζοδρομήσεις, κλπ).
-Mελέτη ταχύτερης πρόσβασης στα νοσηλευτικά ιδρύματα.
-Ανάπτυξη και συντήρηση βάσης δεδομένων οδικών συμβάντων, με στοιχεία που αφορούν στις επικρατούσες συνθήκες κατά την εμφάνιση των συμβάντων, τα μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασής τους, την αποδοτικότητά τους και τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία.
- Συνεργασία με τα τοπικά Μ.Μ.Ε και το Δημοτικό Ραδιόφωνο ώστε να φιλοξενούν κοινωνικά μηνύματα για την οδική ασφάλεια και να παρέχουν καθημερινή ολιγόλεπτη ενημέρωση για το κυκλοφοριακό της πόλης. -Ενημέρωση στους μαθητές των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. -Συνεργασία με τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων για την ένταξη προδιαγραφών οδικής ασφάλειας στις μελέτες των σχολικών κτηρίων, προκειμένου οι ανάδοχοι κατασκευαστές να τις εφαρμόζουν υποχρεωτικά λαμβάνοντας σχετική άδεια από την οικεία δημοτική αρχή. –Κατάρτιση σχεδίου δράσης για μείωση των οδικών δυστυχημάτων με αλλοδαπούς, διοργανώνοντας σεμινάρια με τη συνεργασία των Πρεσβειών. -Επιλογή χώρου διεξαγωγής αγώνων ταχύτητας μηχανοκινήτων οχημάτων. -Σύνταξη και έγκριση προδιαγραφών με στόχο την ασφαλή μετακίνηση ποδηλάτων, πεζών και ΑΜΕΑ. -Συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων για την επιλογή σημείων τοποθέτησης των μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια, υπερυψωμένες διαβάσεις, διαπλάτυνση στάσεων και υπερυψωμένες νησίδες).Η ύπαρξη ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης και στρατηγικού σχεδίου οδικής ασφάλειας, σε συνδυασμό με στοχευμένες παρεμβάσεις μικρού κόστους μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση των τροχαίων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, μπορούν να προστατεύσουν τους πολίτες, και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους χρήστες (πεζούς, ποδηλάτες, οδηγούς μηχανών) και να συμβάλουν στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του δήμου για πολλά χρόνια. Η επίλυση του κυκλοφοριακού και η οδική ασφάλεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη ποιότητας ζωής στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις.

Στο αυριανό υπουργικό το νομοσχέδιο για τον Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη


Το νομοσχέδιο για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη θα συζητηθεί αύριο Τετάρτη στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γ. Μανιάτης κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών εκδήλωσης για την ελληνική ενεργειακή οικονομία στο Μέγαρο Μουσικής.Σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιληφθεί τροπολογία για την ίδρυση των τριών νέων εταιρειών παροχής αερίου σε Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Στερεά.Ο υφυπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία του νομοσχέδιου για τη δημιουργία φορέα έρευνας υδρογονανθράκων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) το οποίο θα προβλέπει μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις που θα έλθουν στη χώρα για να επενδύσουν καθώς και αυξηση της έκτασης των περιοχών που θα παραχωρούνται για έρευνα.

Tο Ζαγόρι, που έχτιζε Σχολεία στα Βαλκάνια, μένει εκτός Σχολείου στο Ζαγόρι


Κουρταλώντας πάλι θύρες κι ελπίζοντας αυτή τη φορά θύρες ευήκοων, ως Π.Δ.Ν.Π., θα επαναλάβουμε σχεδόν όσα έχουμε πει προ μηνών για τη Μαθητική Εστία και για το Γυμνάσιο – Λύκειο Τσεπελόβου και με τα όσα νέα δεδομένα κομίζει σήμερα ο Καλλικράτης, για την Εκπαίδευση.

Αποδυναμώνουν και στη συνέχεια καταργούν το Γυμνάσιο – Λύκειο Τσεπελόβου
Αξιομνημόνευτοι Μακαριστοί , Αείμνηστοι Μεγάλοι του Γένους Διδάσκαλοι και Πατέρες, Αείδημοι Ευεργέτες και Κτήτορες , Εσείς, Άνθιμε Γαζή, Μεθόδιε Ανθρακίτη, Νεόφυτε Δούκα, Αλελφοί Ριζάρη, Αδελφοί Τσούφλη, Αδελφοί Πασχάλη, κυρ - Κωστάκη Τζιγαρά και κυρ – Γιαννάκη Βηλαρά, φαίνεται να κορυφώνεται πλέον η εθνική ειρωνεία και η νεοελληνική αγνωμοσύνη απέναντί στο πρόσωπό σας και στον τόπο σας, απέναντι σ’ εσάς που φροντίσατε και για το πνεύμα και για την ύλη αυτού του σημερινού νεοελληνικού κόσμου.Έδοξε ώστε, αείμνηστοι διαφωτιστές μας και αρωγοί μας, το διαχρονικά - κατόπιν ημερών σας - κατ’ επίφαση νεωτερικό και καινοτόμο σχολείο, καθώς και η όψιμη μέριμνα για διάσωση της χώρας απ’ τον οικονομικό κατήφορο, να θέλουν να Σας σβήσουν κι αυτό το ένα τελευταίο φωσάκι, που έκαιε ως καντηλάκι για την ψυχή σας, μέσα στο Ζαγόρι.

Το Υπ. Παιδείας και το Υπ. Εσωτερικών, σβήνουν τα φώτα στο Ζαγόρι

Το Γυμνάσιο – Λύκειο Τσεπελόβου, μπορεί να είναι το κλασικότερο παράδειγμα εκείνων των Σχολικών Μονάδων που με βάση τα «παιδαγωγικά κριτήρια» του Υπουργείου Παιδείας, «αλλάζουν, συγχωνεύονται, υποβιβάζονται», αλλά, είναι το ατυχέστερο των παραδειγμάτων, σε ότι αφορά τον κοινωνικό, τον οικονομικό και τον εκπαιδευτικό «χωρόχρονο» που συντελούνται αυτές οι "αλλαγές", όταν αυτά τα «παιδαγωγικά κριτήρια» σηματοδοτούν άρδην «αντιπαιδαγωγικά μαρτύρια» για τον ιδιαίτερο και ιδιότυπο μαθητικό πληθυσμό της παραπάνω Σχολικής Μονάδας.Το Υπουργείου Παιδείας, χέρι - χέρι με το Υπουργείο Εσωτερικών και με άλλοθι την παρακμιακή πολιτική του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, υπό το βλέμμα των ψυχρών αριθμών που περιγράφουν την οικονομική δυσπραγία του σημερινού κράτους, φαίνεται να προσπαθούν να αναχαιτίσουν την οικονομική κρίση, δημιουργώντας εκπαιδευτική κρίση, με προπέτασμα καπνού τα «παιδαγωγικά κριτήρια» της πυρά των αλλαγών, που θέλουν έτσι να ευεργετήσουν το Ζαγόρι των Ευεργετών.Φάσκουσες και αντιφάσκουσες πολιτικές και μόλις με τον ενθρονισμό του Καλλικράτη, που υποσχέθηκε νέους διοικητικούς ορίζοντες και αναπτυξιακές προοπτικές στην επικράτεια και ασφαλώς στο Ζαγόρι, που έχει ήδη ένα πρώτο υπόβαθρο στην προσπάθειά του για οικονομική και πληθυσμιακή ανάπτυξη στο εγγύτερο μέλλον του και μέσα από το ίδιο το «περιβάλλον» του.

Το Γυμνάσιο – Λύκειο Τσεπελόβου, στο ντόμινο της Μαθητικής Εστίας
Το Γυμνάσιο – Λύκειο Τσεπελόβου κλείνει, όχι γιατί δεν έχει παιδιά η περιοχή, αλλά γιατί κάποιοι δε μερίμνησαν να ενισχυθεί ο υφιστάμενος μαθητικός πληθυσμός, ο οποίος είχε και έχει το προνόμιο να εκπαιδεύεται, σε υψηλού επιπέδου υλικοτεχνικό και φυσικό περιβάλλον μάθησης.Διαθέτει την Μαθητική Εστία Τσεπέλοβου και το Συγκρότημα Διδακτηρίων της Σχολικής Μονάδας (Γυμνάσιο – Λύκειο) και το Δημοτικό Σχολείο, οι οποίες είναι απ’ τις πλέον καταλληλότερες Μονάδες πανελληνίως σε επίπεδο περιβάλλοντος, υποδομών και εξοπλισμών.Τα παραπάνω κριτήρια λοιπόν, είτε οικονομικά είναι, είτε παιδαγωγικά, μπορεί σε άλλα πεδινά περιβάλλοντα να αποτελούν ουσιώδη και συμφέροντα κίνητρα, αλλά για το Ζαγόρι, μόνο «αντικίνητρα» μπορεί να είναι.

Η αποδυνάμωση και το άδειασμα της Μαθητικής Εστίας
Η αναστολή της λειτουργίας και το μεθοδευμένο άδειασμα της Μαθητικής Εστίας Τσεπελόβου όμως, είχε ως συνέπεια την αποδυνάμωση και το άδειασμα του Γυμνασίου – Λυκείου με προοπτική κατάργησης και είναι αυτό, η ισχυρή απόδειξη, μιας ανύπαρκτης εκπαιδευτικής πολιτικής και κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και ένδειξη μιας δύσκαμπτης συγκεντρωτικής δημόσιας διοίκησης, που προοιωνίζεται ο Καλλικράτης και για την Εκπαίδευση.

Ερωτήματα
Και εφ’ όσον τα «κίνητρα» είναι «παιδαγωγικά», γιατί να διακόπτουμε και να στερούμε από ένα τόσο αξιόλογο και λειτουργικό περιβάλλον μάθησης, τη σχολική ζωή και πράξη, για δεκάδες ενδιαφερόμενους μαθητές/τριες - οικογένειες;Και εφ’ όσον τα «κίνητρα» δεν είναι «οικονομικά» τα κίνητρα, γιατί δημιουργούμε σκόπιμα αντικίνητρα σε παιδιά οικογενειών ανά τη χώρα, ώστε να μη βιώσουν τη σχολική ζωή και πράξη μέσα σ’ αυτό περιβάλλον μάθησης;

Μαθητικός πληθυσμός και οικογένειες με ανάγκες

Να υπενθυμίζουμε λοιπόν σε όσους/ες το αγνοούν, ότι, στη χώρα μας υπάρχουν πολλά παιδιά άπορων και άνεργων οικογενειών, μονογονεϊκών οικογενειών και ορφανά παιδιά, που έχουν άμεση ανάγκη τέτοιων περιβαλλόντων.Περιβαλλόντων που στηρίζουν υπερεπαρκώς την εκπαίδευσή τους και τη διαμονή τους, μέσα σε συνθήκες που υποστηρίζουν με άριστες προϋποθέσεις τη σχολική και εξωσχολική μάθηση, τη διαβίωση, τη συναισθηματική κάλυψη και την ψυχική τους υγεία.Να υπενθυμίζουμε επίσης ότι, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις αλλοδαπών μαθητών/τριών, συγκεκριμένα Αλβανόπαιδων, που προτιμούν και αναζητούν το Τσεπέλοβο, καθώς επιλέγουν την Ελληνική Εκπαίδευση.Αυτά τα παιδιά αποτελούσαν ως «χτες» τον κυρίαρχο μαθητικό πληθυσμό της Σχολικής Μονάδας Τσεπελόβου και της Μαθητικής Εστίας καθολικά και παράλληλα κατάφεραν να διαπρέψουν στις εισαγωγικές εξετάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.Περιττό βέβαια να υπενθυμίσουμε βέβαια, την ύπαρξη του εντόπιου μαθητικού πληθυσμού μιας σειρά οικογενειών στο Τσεπέλοβο, στα όμορα χωριά και στο Ζαγόρι γενικά. Οικογένειες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο Ζαγόρι και βλέπουν δυστυχώς να κλονίζονται τα πάντα όσα είχαν καταφέρει.Επίσης, μια σειρά θέσεων εργασίας και κύκλου εργασιών που εξασφαλίζουν τα εν λόγο ιδρύματα στην περιοχή, ακυρώνονται και μαζί τους συμπαρασύρουν μια σειρά άλλων βιοποριστικών επιτηδευμάτων.

Με «παιδαγωγικά» κριτήρια προσφυγοποιούν το μαθητικό πληθυσμό

Εκτιμούμε τελικά ότι, τα κριτήρια που θέτουν τα αρμόδια Υπουργεία είναι αυστηρώς και αποκλειστικώς οικονομικά και διατυπώνονται με τη φράση «περιστολή δαπανών» σε διδακτικό προσωπικό (ειδικότητες με ελαστικά – ολιγόωρα διδακτικά καθήκοντα), βοηθητικό προσωπικό (μόνιμες καθαρίστριες, μισθοί και ασφαλιστικά), λειτουργικές δαπάνες (τιμολόγια - αναλώσιμα, εξοπλισμοί πετρέλαια).Τα «παιδαγωγικά» κριτήρια, φαίνεται να εγγίζουν τα όρια της υποκρισίας, όταν ξεσπιτώνουν το μαθητικό πληθυσμό, αποσυντονίζουν νυκοκυριά και τους εξασφαλίζουν με τον πιο άριστο τρόπο ένα αντιπαραγωγικό εκπαιδευτικό – μαθησιακό χωρόχρονο.Ο υφιστάμενος μαθητικός πληθυσμός του Τσεπέλοβου, θα αναγκαστεί να μεταφέρεται με όχημα «το τυχαίο και το συμτωματικό» 30 χιλιόμετρα προς Μεταμόρφωση και 45 χιλιόμετρα προς Ελεούσα και σ’ αυτές τις αποστάσεις να προσθέτουμε 35 χιλιόμετρα για τους μαθητές/τριες της Λάιστας.Η μετακίνηση των μαθητών/τριών, λαμβάνει χώρα στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και στο ιδιαίτερο γεωμορφολογικό περιβάλλον της περιοχής και στο ιδιαίτερο οδικό δίκτυο, σε συνθήκες δηλαδή που προσφέρονται ιδανικά, προκειμένου οι μαθητές/τριες, να βιώνουν καθημερινά την ταλαιπωρία την ανησυχία για τους πιθανούς κίνδυνους που ενέχουν οι διαδρομές αυτές και εν τέλει να απολαμβάνουν την εκπαίδευση της αμάθειας.Στην προσπάθειά μας, ώστε να κατανοήσουμε τα «παιδαγωγικά» κίνητρα των «αλλαγών», είμαστε σε θέση να θεωρούμε τις συγχωνεύσεις εκ προοιμίου επωφελείς για τη διαδικασία της μάθησης, καθώς εξασφαλίζουν άρτια συνεργατικά τμήματα ασκήσιμων μαθητών/τριών.Θεωρούμε όμως παράλληλα ότι, ο μεταφερόμενος μαθητής/τρια, καθίσταται άκρως αντιπαραγωγικός και ανευεργέτητος μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο των «αλλαγών» και κρατάμε ως ουσιαστικό κίνητρο το οικονομικό.Το Τσεπέλοβο και τα όμορα χωριά, δεν είναι χωριά του κάμπου, είναι ορεινά και δύσβατα και η μετακίνηση των μαθητών/τριών, άσκηση πεζοναυτών.Πώς είναι δυνατόν ένας μαθητής/τρια, να είναι παραγωγικός και με τη δέουσα προσοχή στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία, όταν αναγκάζεται να ξυπνάει στις 05.15 και 6.15 και να επιστρέφει στο σπίτι του στις 15.30 και 16.30, μέσα στις συνθήκες συγκεκριμένες συνθήκες που πραγματοποιείται η μεταφορά, με τη διπλή αναμονή και τη διπλή διαδρομή;

Απαξιώνουν, ιδανικά και πρότυπα περιβάλλοντα μάθησης
Κατά συνέπεια λοιπόν, ο μαθητικός πληθυσμός, εκτίθεται σε τους κίνδυνους, γίνεται αντιπαραγωγικός, εφ’ όσον αναγκάζεται να βρίσκεται όλη τη μέρα στους δρόμους και επιπλέον παράλληλα, να αποκλείεται από εκείνη την απαραίτητη γνώση που θεωρείται υποστηρικτική – προπαρασκευαστική, είτε πρόκειται για σχολικά μαθήματα, είτε για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και άλλων δραστηριοτήτων - γνωστικών ενδιαφερόντων.
Θεωρούμε λοιπόν υποκειμενικά έως λανθασμένα τα «κριτήρια» αυτά, που επιμένουν να μη σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς τα ίδια αυτά, καταργούν εν ψυχρώ και αδίκω το Γυμνάσιο – Λύκειο και τη Μαθητική Εστία Τσεπελόβου. Απαξιώνουν ένα περιβάλλον μάθησης και διαβίωσης, άριστων υλικοτεχνικά Μονάδων, που απ’ τις πλέον άρτιες, πανελληνίως.Ενώ αυτοί οι ίδιοι φορείς, με πολύ απλές διαδικασίες, θα μπορούσαν να τις καταστήσουν αυτές τις Μονάδες, ελκυστικές, συμφέρουσες και δημιουργικές, δηλαδή «κολέγια».Κι όταν λέμε «κολέγιο», το διακρίνουμε και το εννοούμε, γιατί εκτός από το κλασικό σχολικό ωράριο της πρωινής ζώνης, βάζουμε μέσα την απογευματινή ζώνη στης Μαθητικής Εστίας, γλώσσες, μουσική, εικαστικά, αθλητισμό, ενισχυτικές διδασκαλίες, νέες τεχνολογίες και άλλα ενδιαφέροντα, που θα υποστηρίζουν τη σχολική ζωή και πράξη.Τουναντίον όμως, με αυτή την πολιτική, που προσπαθεί «να βγάλει από τη μύγα ξίγκι», αποκλείουν ένα ζωηρά υφιστάμενο και εν δυνάμει υπαρκτό μαθητικό πληθυσμό (τον οποίο ήδη συνθέσαμε και υποδείξαμε στην παραπάνω πρότασή μας) από το συγκεκριμένο και απόλυτα λειτουργικό περιβάλλον μάθησης, τον οποίο πληθυσμό τον διασκορπίζουν, στο τυχαίο και στο αβέβαιο, παραδίνοντας παράλληλα τις υποδομές στην φθορά και στην έκπτωση.

ΘΕΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Δ.Ν.Π.
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

Εμείς, ως Π.Δ.Ν.Π., θεωρώντας επιβεβλημένη την επαναλειτουργία αυτών των Ιδρυμάτων – Μονάδων και σε απόλυτη σχέση με την Εκπαίδευση και μόνον, ζητάμε άμεσα τα παρακάτω αυτονόητα:
1. Την επαναλειτουργία της Μαθητικής Εστίας Τσεπελόβου, με βάση την κύρια αποστολή της προσαρμοσμένη στη νέα πολυπολιτισμική εποχή και κοινωνία, που είναι η υποδοχή - φιλοξενία (στέγαση – εστίαση – προγύμναση) μαθητών/τριών ημεδαπών εντόπιων και μη, καθώς και ιδιαιτέρως των αλλοδαπών μαθητών/τριών.
Τη λειτουργία της και παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους με βάση ένα νέο εσωτερικό κανονισμό, καθώς επίσης λειτουργία της και κατά τη θερινή περίοδο, με τη Φιλοξενία μαθητών/τριών – σπουδαστών - επιστημόνων από το εσωτερικό - εξωτερικό, για επιστημονικές – εκπαιδευτικές δράσεις και πολιτιστικές ανταλλαγές.
2. Τη διατήρηση της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας του Γυμνασίου – Λυκείου Τσεπελόβου και σε σχέση με το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, που η πληρότητά του πρώτου σε μαθητικό πληθυσμό και ανάλογο διδακτικό προσωπικό, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από τη λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Τσεπελόβου, που μπορεί να λειτουργήσει.
3. Τη μέριμνα για τη σύσταση ενός μαθητικού πληθυσμού, από εντόπια παιδιά, παιδιά μέλη άπορων - άνεργων, μονογονεϊκών οικογενειών της ημεδαπής, καθώς και της αλλοδαπής, το πλείστον Αλβανόπαιδων, που προτιμούν και αναζητούν το περιβάλλον του Τσεπελόβου, καθώς επιλέγουν την Ελληνική Εκπαίδευση.Τα «αλλοδαπά» αυτά παιδιά υπάρχουν μαζί με τις ανάγκες τους, καθώς, πριν διασκορπιστούν ή διακόψουν ολότελα τη φοίτησή τους, αποτελούσαν ως «χτες» τον κυρίαρχο μαθητικό πληθυσμό της Σχολικής Μονάδας Τσεπελόβου και της Μαθητικής Εστίας καθολικά.
4. Την εγκατάσταση μόνιμου γιατρού και νοσηλεύτριας/τη σε καθημερινή βάση στο Αγροτικό Ιατρείο Τσεπελόβου για τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού, των κατοίκων, καθώς και των κατοίκων των όμορων και απομακρυσμένων χωριών.

"Όλοι μαζί τα... φύγαμε"


«Η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό είναι ένα πολύ σπουδαίο ζήτημα. Είναι γνωστή σε όλους η ρήση “όλοι μαζί τα φάγαμε”. Εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι. Μπορώ όμως να σας πω με πολύ μεγάλη πικρία ότι “όλοι μαζί τα ..φύγαμε”. Ως πολίτη αυτής της χώρας με διακατέχει πολύ μεγάλη θλίψη όταν βλέπω το είδος, το φάσμα, τον αριθμό, το πλήθος των ανθρώπων που έσπευσαν να πάρουν τα λεφτά τους και να τα πάνε στο εξωτερικό. Από πάμπλουτους μέχρι καλόγριες. Γι’ αυτό σας λέω ότι οι πολιτικοί δεν είναι οι πιο διεφθαρμένοι», τόνισε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Π. Νικολούδης, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.Κατά την ακρόασή του (από κοινού με τον αναπληρωτή πρόεδρο Γ. Παντελή) και την διαδικασία της συζήτησης επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων του 2010 της Επιτροπής, δεχόμενος πλήθος ερωτήσεων από τους βουλευτές - μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, αναφέρθηκε και σε ελέγχους που από το 2010 έχει κάνει σε πολιτικά πρόσωπα (υπουργούς, βουλευτές). Κι ενώ λόγω της αυστηρής αρχής της εμπιστευτικότητας ο κ. Νικολούδης δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε πρόσωπα, τόνισε πως αισθάνεται την ανάγκη «να πει την δική του αλήθεια, ενάντια στις απόψεις πολλών που κάποτε και ανερυθρίαστα πετάνε λίθους για την πολιτική και τους πολιτικούς».«Σας διαβεβαιώ τεκμηριωμένα ότι το τελικό συμπέρασμα που έβγαλα ελέγχοντας έναν μεγάλο αριθμό πολιτικών είναι ότι οι πολιτικοί δεν είναι η περισσότερο διεφθαρμένη κοινωνική ομάδα σε αυτή τη χώρα. Για τους πολιτικούς γίνεται και αναστροφή του βάρους της απόδειξης των πηγών των χρημάτων τους και στερούνται της βουλευτικής ιδιότητας και των πολιτικών δικαιωμάτων τους. Η συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων μου, ελέγχοντας τους πολιτικούς κι άλλες κοινωνικές ομάδες, μου δίνει την δυνατότητα να το λέω. Γιατί υπάρχουν άλλες ομάδες που δεν δίνουν λόγο πουθενά και κανένα έλεγχο δεν επιδέχονται παρ' ότι και σε εξωχώριες εταιρείες συμμετέχουν και το βάρος της απόδειξης δεν οφείλουν».

Αυξημένο κατά 8,5% είναι το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού


Αυξημένο κατά 8,5% είναι το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του 2010. Η Αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μη επανάληψη, στην περίοδο αυτή, συγκεκριμένων αποδόσεων μέτρων, αλλά και λόγω της μεγαλύτερης από την εκτιμώμενη ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο του 2010, με βάση την τελευταία αναθεώρηση του ΑΕΠ από την ΕΛΣΤΑΤ.Ωστόσο, χαμηλότερο κατά 55 εκατ. ευρώ είναι σε δημοσιονομική βάση το έλλειμμα του κρατικού προυπολογισμού το δίμηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011 σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού για το ίδιο διάστημα. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 1.024 εκατ. ευρώ όταν σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2011 το έλλειμμα του πρώτου διμήνου προβλεπόταν σε 1.079 εκ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία του ελλείμματος σε δημοσιονομική βάση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.950 εκ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση κατά 9,1% που οφείλεται, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στα μειωμένα έσοδα από την έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά 99 εκατ. ευρώ αλλά και στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 414 εκατ. ευρώ στο τρέχον δίμηνο.Στο μεταξύ, το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού είναι χαμηλότερα από το στόχο που είχε τεθεί στο δίμηνο κατά 860 εκατ. ευρώ, ενώ αυτά του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 603 εκατ. ευρώ, με συνέπεια για το σύνολο των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού η μείωση να περιορίζεται στα 257 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 284 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί, ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 595 εκατ. ευρώ.

Επιστρέφει το «επί πιστώσει» για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ στα Γιάννινα

Αναβολή της... αναστολής για τους φαρμακοποιούς

Την απόφαση να αναστείλουν από σήμερα το «εμπάργκο» που είχαν ξεκινήσει από τις 8 Μαρτίου στους ασφαλισμένους τους ΟΠΑΔ οι οποίοι αναγκάζονταν να πληρώνουν από την τσέπη τους τα φάρμακά τους εξαιτίας των οφειλών του ταμείου τους προς τους φαρμακοποιούς αποφάσισε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων με τον πρόεδρό του Χάρη Γιαννούλη να τονίζει πως η απόφαση αυτή πάρθηκε πρώτον γιατί δόθηκε επιτέλους ένα μέρος των οφειλομένων και δεύτερον επειδή και οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί γνωρίζουν ότι οι ασφαλισμένοι δε φταίνε σε τίποτα για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.Ωστόσο επειδή το πρόβλημα παραμένει, καθώς οι οφειλές του ΟΠΑΔ στα φαρμακεία αφορούν διάστημα 8 μηνών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος ζητά άμεσα λύση, αλλιώς προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει ξανά σε ανάλογες κινητοποιήσεις.

Δύο εβδομάδες κράτησε η αναστολή

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων είχε προειδοποιήσει στα τέλη του περασμένου μήνα πως αν δεν βρεθεί λύση και δεν καταβληθεί ένα σημαντικό μέρος των οφειλών του ΟΠΑΔ στα μέλη του, τότε θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε διακοπή της σύμβασής του με το ασφαλιστικό ταμείο του δημοσίου, αφού εδώ και ένα χρόνο οι φαρμακοποιοί δίνουν ουσιαστικά δωρεάν τα φάρμακά τους στους ασφαλισμένους του.Κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε παρά τις προσπάθειες να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση και τις συνεχείς οχλήσεις του προεδρείου του Συλλόγου προς τους αρμόδιους του ΟΠΑΔ στα Γιάννινα, αλλά και κεντρικά μαζί με άλλους Συλλόγους της χώρας οι οποίοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα κι έτσι από τις 8 Μαρτίου μέχρι και τις 21 οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ αγόραζαν τα φάρμακά τους μόνο τοις μετρητοίς.

Σταματούν αλλά προειδοποιούν...

Από σήμερα όμως ο Φαρμακευτικός Σύλλογος ανακοίνωσε το τέλος αυτής της διαδικασίας με τον πρόεδρό του Χάρη Γιάννουλη να τονίζει πως η κίνηση αυτή έγινε πρωτίστως για να εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι που είναι οι μόνοι οι οποίοι δε φταίνε σε αυτή την υπόθεση και δευτερευόντως διότι ο ΟΠΑΔ κατέβαλε ένα μέρος των οφειλομένων μειώνοντας τα χρέη τους σε ποσά που αντιστοιχούν σε 8 μήνες, από 12 που ήταν μέχρι πρόσφατα.«Δε φταίνε σε τίποτα οι καρκινοπαθείς να αγοράζουν πανάκριβα φάρμακα και να πληρώνουν από την τσέπη τους», τονίζει ο κ. Γιαννούλης και εξηγεί πως δυστυχώς για τους φαρμακοποιούς η διακοπή της εξυπηρέτηση «επί πιστώσει» των ασφαλισμένων του δημοσίου ήταν η τελευταία λύση.Άλλωστε η απόφαση αυτή δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα, απλά δόθηκε μια παράταση η οποία όμως είναι άγνωστο το πόσο θα κρατήσει να δεν εξοφληθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Οργανισμού.

Προβλήματα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Πέραν των οφειλών του ΟΠΑΔ και άλλων ταμείων οι φαρμακοποιοί αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα με το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης το οποίο όπως υποστηρίζει ο κ. Γιάννουλης μία δουλεύει και μία όχι.«Αντί να μειώσει τη γραφειοκρατία, όπως υποτίθεται ότι θα έκανε, κάνει το αντίθετο», τονίζει ο πρόεδρος των φαρμακοποιών εκφράζοντας την αγανάκτηση όλων των συναδέλφων του οι οποίοι αναγκάζονται σε αρκετές περιπτώσεις να κάνουν διπλή δουλεία, αφού το σύστημα δεν έχει ακόμα παραμετροποιηθεί πλήρως και εμφανίζει κενά σε ότι αφορά τους κωδικούς των φαρμάκων που εμπεριέχονται στη λίστα.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Απάντηση Γ.Κρανά στον Γ.Γάκη για την συναυλία των Deep Purple

Η Διοίκηση του Π.Ε.Α.Κ.Ι. στηρίζει την συναυλία στα πλαίσια της νομιμότητας και της δύσκολης οικονομικής συγκαιρίας

Στην πρώτη ενημέρωση του κοινού της πόλης για τη συναυλία των Deep Purple, που θα γίνει στις 25 Μαΐου στο θέατρο Φρόντζου, υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, με εισιτήριο 40 ευρώ ο κ. Γάκης άφησε αιχμές εναντίον της Επιτροπής Διοίκησης και του Πρόεδρου του Π.Ε.Α.Κ.Ι.Συνοπτικά, ο διοργανωτής και αξιόλογος μουσικός κ. Γάκης είπε: α) «ναι μεν υπάρχουν νόμοι, αλλά το μερίδιο 15% που ζητεί η διοίκηση την καθιστά μέτοχο χωρίς τη συμμετοχή της στις ζημιές», β) « όλα γίνονται προς όφελος της πόλης …. το γήπεδο είναι κτήμα όλων , με ευθύνη της διοίκησης σταδίου το εισιτήριο των 40 € είναι ακριβό ».Κλείνοντας τη συνέντευξή του είπε ότι με τη συμπεριφορά της διοίκησης θα πρέπει να ασχοληθούν «κάποιοι» και προφανώς αναφέρονταν στην Πολιτεία που την τοποθέτησε.Σε απάντηση των παραπάνω αιχμών και με σκοπό την πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας, της νεολαίας αλλά και του φορολογούμενου πολίτη που καθημερινά επιβαρύνεται με νέα βάρη στη δύσκολη περίοδο που διέρχεται η Χώρα μας ,κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
* Συμφωνούμε απόλυτα ότι το γήπεδο ανήκει σε όλους, κανείς όμως δεν μπορεί να αφαιρεί θεσμοθετημένα έσοδα για προσωπικό του όφελος.
* Συμφωνούμε ότι κάθε εκδήλωση πολιτιστική, αθλητική, εμπορική, Πνευματική κ.λπ ενισχύει την τοπική ανάπτυξη , εφόσον το θετικό προϊόν επιστρέφει στην πόλη.
* Διαφωνούμε με την καταστρατήγηση του νόμου, ο οποίος ορίζει ότι η Διοίκηση υποχρεούται να εισπράττει ποσοστό επί των εισπράξεων 15% για αθλητικού περιεχομένου διοργανώσεις και αύξηση του ποσοστού έως 25% για εκδηλώσεις άλλου περιεχομένου.
* Τι θα μπορούσε να υποθέσει κανείς για τα μέλη της διοίκησης στην περίπτωση που παράνομα καθόριζε ποσοστό μικρότερο από το προβλεπόμενο ή το κατ΄ αποκοπή ποσό των 10.000 ευρώ που συμφωνήθηκε πέρυσι;
* Αν το εισιτήριο είναι ακριβό, οφείλουν οι διοργανωτές να το επανεξετάσουν και τη μείωση να τη μετακυλίσουν αλλού και όχι στη διοίκηση του Π.Ε.Α.Κ.Ι., η οποία για την κατασκευή του ταρτάν και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών χώρων προσπαθεί να αντλήσει έσοδα και από άλλες πηγές.
Παραταύτα η διοίκηση ζήτησε από την Γ.Γ.Α τη δυνατότητα μείωσης του ποσοστού κάτι που δεν έγινε αποδεκτό.Κλείνοντας, καλούμε τον κ. Γάκη να ανακαλέσει την άκομψη δήλωσή του περί της ασχολίας «κάποιων» με τη διοίκηση του Π.Ε.Α.Κ.Ι. , η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες αφιλοκερδώς και καθημερινά μάχεται για την ισονομία και την ίση παροχή αθλητικών υπηρεσιών σε όλους . Αν κάποιοι πρέπει να ασχοληθούν, θα πρέπει να ασχοληθούν με τους όρους προηγούμενων συμβάσεων, με όσους εμφανίζονται ως διοργανωτές χωρίς να φέρουν πουθενά την υπογραφή τους και με όσους ζητούν τη στήριξη φορέων που υπηρετούν το δημόσιο και το κοινωνικό συμφέρον χωρίς συναλλακτική ταυτότητα .

Απάντηση της δημοτικής αρχής στην Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία


Η άρνηση συμμετοχής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν επιφέρει κανένα πολιτικό πλήγμα στη Δημοτική Αρχή, όπως πιθανόν η ίδια εκτίμησε, αλλά αποτελεί πράξη βαθιάς απαξίωσης των θεσμών και κυρίως του ανώτατου οργάνου της πόλης, που έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να απαντά στα αιτήματα και τα προβλήματα όλων των συμπολιτών.Αν κάποιος λοιπόν εμπαίζει αυτός είναι ο πρώην δήμαρχος Νικόλαος Γκόντας. Εμπαίζει με τους θεσμούς, όπως ακριβώς έπραττε επί οκτώ χρόνια. Εμπαίζει με την αγωνία των πρώην εργαζομένων της ΑΔΕΙ, όπως ακριβώς τους ενέπαιξε όταν μοίραζε τις ψεύτικες συμβάσεις, τις ψεύτικες ελπίδες, τις ψεύτικες υποσχέσεις.Εμπαίζει με χιλιάδες άλλους συμπολίτες μας που περιμένουν την διευθέτηση των δικών τους θεμάτων, εμπαίζει με τους εκατοντάδες απλήρωτους από τις δικές του θητείες, εργολάβους, προμηθευτές και επιχειρηματίες της πόλης, και εργαζόμενους που αναμένουν την εξόφλησή τους.Εμπαίζει τέλος με την κοινή λογική!Το πρόβλημα με τους πρώην εργαζόμενους της ΑΔΕΙ το δημιούργησε ο ίδιος. Η αλαζονεία του και η ανευθυνότητά του, οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο. Στο σύνολο των αμαρτιών λοιπόν της απελθούσας δημοτικής αρχής περιλαμβάνονται και οι εξαπατημένοι από την ίδια πρώην συμβασιούχοι.Η θέση της Δημοτικής Αρχής ήταν από την αρχή ξεκάθαρη. Μοναδικός τρόπος επίλυσης του αδιεξόδου είναι η πολιτική λύση. Σε αυτό επιμένει και σήμερα.Το πιο εντυπωσιακό και αυτό που προκαλεί την χείριστη εντύπωση είναι πως ο κ. Γκόντας και η παράταξή του δεν ήρθαν μέχρι σήμερα σε καμία επικοινωνία με την Δημοτική Αρχή.Εξαφανισμένος ο πρώην δήμαρχος, αρκείται σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, υποθάλποντας στην ουσία την συνέχιση της σημερινής κατάστασης. Μόνο που με την στάση του αυτή στρέφεται και κατά των πρώην συμβασιούχων της ΑΔΕΙ και των συμφερόντων τους, διότι όφειλε το λιγότερο να συνεργαστεί, για να βρεθεί πολιτική λύση από την Κυβέρνηση και κυρίως να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των θεσμών.Αν αυτή είναι υπεύθυνη στάση ανθρώπου που διατέλεσε οκτώ χρόνια δήμαρχος και σήμερα είναι επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, ας την κρίνουν οι συμπολίτες μας.

Δεν θα συμμετάσχει στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ η παράταξη Γκόντα


Η επίκληση εξαιρετικών λόγων για διενέργεια του Δημοτικού Συμβουλίου εκτός έδρας του Δήμου είναι προσχηματική αφού κανένας τέτοιος λόγος δεν συντρέχει. Μοναδικός λόγος είναι η συνεχιζόμενη κινητοποίηση των απολυμένων εργαζομένων της ΑΔΕΙ και ο συνεχιζόμενος εμπαιγμός τους από τη Δημοτική Αρχή. Για το λόγο αυτό η παράταξή μας δεν θα συμμετάσχει στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ.


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Απάντηση Δ.Ρογκότη στον Χ.Βούζα


Με έκπληξη λάβαμε γνώση μέσω των τοπικών εφημερίδων των Ιωαννίνων στα φύλλα της 22ας Μαρτίου 2011 την ανακοίνωση της παράταξης ‘’ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ’’ με επικεφαλής της τον Χρυσόστομο Βούζα, μέσω της οποίας κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για το τεχνικό πρόγραμμα που κατάρτισε για το έτος 2011.Επειδή φαίνεται ότι ο κ. Βούζας αποδέχεται την αδιαμφισβήτητη ήττα που υπέστη ο ίδιος και η παράταξή του κατά τη συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2011, στην οποία η κριτική του απέναντι στη Δημοτική Αρχή συνάντησε την πλήρη απαξίωση και την αντίθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων ακόμη και αυτών της δικής του παράταξης, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής προς γνώση και συμμόρφωση όσων αιρετών της Αυτοδιοίκησης δεν ανταποκρίνονται στο ρόλο που τους έχουν αναθέσει οι δημότες του Δήμου Ζίτσας.Στη διαδικασία κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2011 η Δημοτική Αρχή ακολούθησε διαδικασίες που σπανίζουν και συνάδουν με την απόλυτη διαφάνεια, αναλογιζόμενη τις ιεραρχικές ανάγκες των Τοπικών Κοινοτήτων σε συνδυασμό με την υπάρχουσα σκληρή οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα και κατ’ επέκταση και ο Δήμος Ζίτσας.Το ιστορικό κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος έχει ως εξής:
1) Η Δημοτική Αρχή άμεσα, με την ανάληψη τω καθηκόντων της, με έγγραφό της προς όλους (και τους 57) τους Εκπροσώπους και Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων ζήτησε τις προτάσεις τους εγγράφως για τα έργα που απαιτούνται στις Τοπικές τους Κοινότητες, με την επισήμανση της αυστηρής ιεράρχησης αυτών ανάλογα με τις ανάγκες των Κοινοτήτων τους και την κατανομή της ΣΑΤΑ ανά Κοινότητα.
2) Μετά το πέρας της διαδικασίας των προτάσεων η τεχνική υπηρεσία του Δήμου σε απόλυτη συνεργασία με τους Εκπροσώπους – Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, μετέβη και στις 57 Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, έλεγξε όλα τα προτεινόμενα έργα και προέβη σε προεκτίμηση του κόστους που απαιτείτο για κάθε έργο.Σε ένα μήνα οι μηχανικοί του Δήμου διένυσαν 566 km2, την συνολική έκταση δηλαδή του Δήμου Ζίτσας.
3) Σε συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη της τις προτάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων, την σειρά προτεραιότητας των προτάσεων, την προεκτίμηση των έργων από την Τεχνική Υπηρεσία και το ύψος της ΣΑΤΑ που αντιστοιχεί σε κάθε Δημοτική Ενότητα καταρχήν και κατά δεύτερον σε κάθε Τοπική Κοινότητα, κατέληξε στην εισήγησή της για το τεχνικό πρόγραμμα, την οποία και παρουσίασε η Δημοτική Αρχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης αρχικά και με κάποιες μικρές τροποποιήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Μαρτίου κατά την οποία συνεδρίαση υπερψηφίστηκε και συνάντησε μάλιστα την καθολική αποδοχή των Εκπροσώπων και Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων.
Και επειδή όλα όσα αναφέρθηκαν δεν επιδέχονται την παραμικρή αμφισβήτηση από κανέναν δημότη του Δήμου Ζίτσας, η παράταξη του κ. Βούζα μπροστά στα αδιέξοδά της και αδυνατώντας να εφεύρει την όποια σοβαρή και εποικοδομητική κριτική απέναντι στη Δημοτική Αρχή, αποφάσισε μία εβδομάδα μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να προσφύγει μέσω των έντυπων μέσων στον φτηνό λαϊκισμό και την άνευ προτάσεως κριτική, χαρακτηριστικό γνώρισμα του επικεφαλής της.Κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τα κάτωθι προς ενίσχυση και της περιβόητης διαφάνειας που μόνο ο κ. Βούζας και η παράταξή του φαίνεται ότι δικαιούνται να πρεσβεύουν σε όλο το Δήμο Ζίτσας, βάζοντας παράλληλα και ορισμένα σημαντικά ερωτήματα.
- Δεσμευτήκαμε δημόσια ότι το τεχνικό πρόγραμμα θα καταρτιστεί στο σύνολό του μόνο και εφόσον η πολιτεία κατανείμει τις δόσεις ΣΑΤΑ που αντιστοιχούν στο Δήμο. Και αυτό διότι αδιαπραγμάτευτη αρχή μας είναι ότι δεν αντέχει ο Δήμος άλλες οφειλές. Αρκετές είναι όσες μας κληρονόμησαν οι προηγούμενοι τις οποίες και οφείλουμε να καλύψουμε. Και θα το κάνουμε, όπως δεσμευτήκαμε! Διότι οι συνδημότες μας είναι οι τελευταίοι που ευθύνονται όταν υπάρχουν Διοικήσεις που τους θέλουν ομήρους.Μήπως κ. Βούζα έχετε να καταθέσετε κάποια άλλη πρόταση επ’ αυτού;
- Οι επεκτάσεις του ηλεκτροφωτισμού αποτελούν το 20% του τεχνικού προγράμματος. Αποτελούν αυτές ανάθεση στη ΔΕΗ ή μήπως μπορείτε να μας υποδείξετε άλλο φορέα κατασκευής; Συνεπώς ο ισχυρισμός περί εκτέλεσης του 89% των έργων με απευθείας αναθέσεις έχει ήδη καταρριφθεί.
- Οι μελέτες αποτελούν το 15% του τεχνικού προγράμματος. Μήπως ξεχάσατε κ. Βούζα να τις αφαιρέσετε από τον υπολογισμό που κάνατε;
- Τα έργα με τη διαδικασία των δημόσιων διαγωνισμών τα έχετε καταλάβει άραγε κ. Βούζα; Τα ασφαλτικά είναι ενοποιημένα ή όχι; Πόσες άλλες δημοπρασίες στοχευμένες για το συμφέρον του Δήμου υπάρχουν;
- Απαιτούν τα χωριά του Δήμου μικρές παρεμβάσεις ή όχι;
- Για εργολαβικό όφελος από 18% - 28% έχετε γνώση;
- Τελικά σε ένα τεχνικό πρόγραμμα του 1.000.000 € για ανάγκες 57 Τοπικών Κοινοτήτων μπορείτε μήπως να μας πείτε με ποιο τρόπο θα εξοικονομήσουμε 400.000 €; Θα περιμέναμε να το πράξετε στα θεσμικά όργανα του Δήμου αλλά δυστυχώς προτιμήσατε να λαϊκίζετε στα Μ.Μ.Ε. και χωρίς να παραθέσετε κανένα απολύτως αξιόπιστο στοιχείο.
- Σε ότι αφορά το πρόγραμμα διαύγεια και την υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο αποφάσεων, πράξεων κτλ το έχετε υπόψη σας;
- Η συμμετοχή σας στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έχει κάποια αξία ή την υποτιμάτε και αυτή προς όφελος της δημοσιότητας και του λαϊκισμού;
- Σας είναι μήπως εύκολο να μας υποδείξετε κάποιον άλλο Δήμο στην Ελλάδα που να έχει καταρτίσει το τεχνικό του πρόγραμμα με αποδοτικότερη φιλοσοφία και πιο διαφανείς διαδικασίες;
- Σας έχει ενημερώσει κανείς ότι τα έργα με οποιονδήποτε προϋπολογισμό εκτελούνται μόνο με απευθείας ανάθεση;
- Τις προτεραιότητες που έβαλαν οι Τοπικές Κοινότητες έπρεπε ή όχι να τις αξιολογήσουμε;
- Εν τέλει αναθέσαμε, δημοπρατήσαμε, προϋπολογίσαμε, εκτελέσαμε ως Δημοτική Αρχή κάποιο έργο και σπεύσατε να μας κατακρίνετε για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων;
Επειδή δεν σκοπεύουμε να σας ακολουθήσουμε και να δώσουμε συνέχεια σε δημόσιες αντιπαραθέσεις παρά μόνο περιμένουμε την κριτική όλων των συνδημοτών μας για όσα μέχρι σήμερα έχουμε κάνει πράξη και σε συνάρτηση με άλλες Δημοτικές Αρχές (εκτέλεση τεχνικού προγράμματος, συμμάζεμα των οφειλών του Δήμου – προϋπολογισμός, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων – Σχολικών Επιτροπών, διαχείριση καθημερινότητας, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνεργασία με τοπικούς φορείς, ανταποδοτικά τέλη, διεκδίκηση κοινοτικών προγραμμάτων) με την ελπίδα ότι η κριτική αυτή και ειδικά όταν προέρχεται από αιρετούς, θα στηρίζεται σε επιχειρήματα και προτάσεις και όχι σε ρητορείες και λαϊκισμούς μιας άλλης προ πολλού ξεπερασμένης εποχής!Εμείς ως Δημοτική Αρχή όπως και έχουμε δεσμευτεί θα λειτουργούμε με αποκλειστικό γνώμονα και μόνο την αλήθεια και τη διαφάνεια ακόμη και αν πολλές φορές απαιτεί να αλλάξουμε όλοι μας κατεστημένες αντιλήψεις και νοοτροπίες.ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΓΚΟΤΗΣ

Ασφυκτική η εγκατάσταση των παράνομων μεταναστών στην Ηγουμενίτσα

Απάντηση Παπουτσή σε ερώτηση Κουβέλη-Τσούκαλη

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν και έχει ενισχύσει σημαντικά τις ελληνικές δυνάμεις αστυνόμευσης των συνόρων, σχεδιάζει συνολικές παρεμβάσεις και νέες δομές για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης. Με αφορμή ερώτηση των ανεξάρτητων βουλευτών κ.κ. Φώτη Κουβέλη και Νίκου Τσούκαλη για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στη Θεσπρωτία, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής, απέστειλε στη Βουλή έγγραφο με το οποίο ενημερώνει τους βουλευτές ότι συνολικά λειτουργούν στη χώρα 58 Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης εκ των οποίων 31 Υπηρεσίες δραστηριοποιούνται κατά μήκος των χερσαίων συνόρων της χώρας.Ειδικά για τον λιμένα Ηγουμενίτσας, που αποτελεί μία από τις κυριότερες πύλες εισόδου-εξόδου της χώρας προς την Ευρώπη, ο Υπουργός ενημερώνει ότι λόγω της διαρκούς αστυνομικής επιτήρησης, σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο, η είσοδος μη νομίμων μεταναστών, εντός αυτού, περιορίστηκε σημαντικά. Οι αλλοδαποί συγκεντρώνονται κατά ομάδες πλησίον του λιμένα, στις περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων του Λαδοχωρίου-Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας και διαμένουν σε πρόχειρα καταλύματα (παραπήγματα) ή εγκαταλελειμμένες οικίες με απώτερο στόχο να διαμείνουν προσωρινά μέχρι να ταξιδέψουν στην Ιταλία με την εξεύρεση της κατάλληλης ευκαιρίας.

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση μικτών
μεταναστευτικών ροών στα σημεία εισόδου

Από την οικεία αστυνομική διεύθυνση διατίθεται μεγάλος αριθμός αστυνομικών για συστηματικούς ελέγχους και όπως σημειώνει ο Υπουργός ανάμεσα στους μετανάστες, υπάρχει και ικανός αριθμός κατόχων δελτίων κατάθεσης αιτήματος ασύλου, που καθιστά αδύνατη τη σύλληψη και περαιτέρω προώθησή τους.Ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για την προμήθεια κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.Ο κ. Παπουτσής αναφέρει ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση μικτών μεταναστευτικών ροών στα σημεία εισόδου της ελληνικής επικράτειας, με τρόπο που να διασφαλίζει τόσο τον ουσιαστικό έλεγχο των συνόρων όσο και την ανάγκη παροχής προστασίας στους πρόσφυγες και τις άλλες ευπαθείς ομάδες, και να εξασφαλίζει συνθήκες διαβίωσης απολύτως συμβατές με την ανθρώπινη αξία.«Η προσπάθεια αναμόρφωσης του εθνικού συστήματος ασύλου, η αναβάθμιση των συνθηκών πρώτης υποδοχής, καθώς και η καθιέρωση των νέων διαδικασιών επιστροφών συγκροτούν μια σύγχρονη, συνεκτική, ολοκληρωμένη και αποκεντρωμένη πολιτική ορθολογικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου, η οποία σέβεται απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα», αναφέρει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και προσθέτει ότι με την ενσωμάτωση του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συγκροτείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας.Το έγγραφο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Φώτη Κουβέλη και Νίκου Τσούκαλη οι οποίοι περιέγραψαν ότι «στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας έχει δημιουργηθεί μια εκρηκτική κατάσταση εξαιτίας της συγκέντρωσης 1.000 και άνω αλλοδαπών μεταναστών, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιβαστούν λαθραία σε νταλίκες που ταξιδεύουν με τα πλοία της γραμμής προς την Ιταλία. Ωστόσο οι περισσότεροι εγκλωβίζονται για μήνες στην Ηγουμενίτσα ζώντας σε παρακείμενο δάσος υπό πρωτόγονες συνθήκες που προσβάλλουν βάναυσα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια». Οι δύο βουλευτές ανέφεραν επίσης ότι το τελευταίο διάστημα, αποτελούν καθημερινό φαινόμενο οι συμπλοκές μεταξύ των αλλοδαπών, εξαιτίας της αντιπαλότητας που έχει αναπτυχθεί σε διαφορετικές εθνικότητες για τον έλεγχο συγκεκριμένων περιοχών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της FRONTEX τις οποίες επικαλούνται οι βουλευτές, αν δεν βρεθεί λύση, το καλοκαίρι στην πόλη της Ηγουμενίτσας θα έχουν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 3.000 μετανάστες και η κατάσταση θα είναι ανεξέλεγκτη.

ΒΟΥΖΑΣ:Οι απευθείας αναθέσεις έργων θα ζημιώσουν το Δήμο Ζίτσας


Τα εννέα στα δέκα έργα που περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ζίτσας θα εκτελεστούν με απευθείας αναθέσεις, όπως αποφάσισε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Απόφαση η οποία ουσιαστικά «εκτελεί» κάθε έννοια διαφάνειας, νομιμότητας και σεβασμού απέναντι στους κατοίκους της περιοχής.Αυτό επισημαίνει σε χθεσινή του ανακοίνωση ο επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία Πολιτών» της Ζίτσας Χρυσόστομος Βούζας, ο οποίος, με αφορμή την πρόσφατη αυτή απόφαση, η οποία προβλέπει υλοποίηση του 89% των τεχνικών έργων στο Δήμο με απευθείας ανάθεση, κάνει λόγο για «σκάνδαλο, για έλλειψη συναίσθησης ευθυνών και για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος που αυτό προκαλεί».Πρωτοστατούντος του δημάρχου Δημ. Ρογκότη, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο κ. Βούζας, η πλειοψηφία του Δ.Σ. Ζίτσας «προβαίνει σε κατάτμηση των έργων με προϋπολογισμούς από 7.200 - 12.000 ευρώ και την ανάθεσή τους ίσως σε “εκλεκτούς” της, ζημιώνοντας το Δήμο κατά 400.000 ευρώ και πλέον, με τα οποία θα κατασκευάζονταν περισσότερα και σωστότερα έργα, αν ακολουθούνταν η διαδικασία των δημοσίων διαγωνισμών».Ο ίδιος και η παράταξή του πρότειναν να υπάρξει σεβασμός των νόμων και των διαφανών, ανοιχτών διαδικασιών για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου και των πολιτών, όμως η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου αρνήθηκε, όπως λέει, να συμπράξει σ’ αυτό.Για τη «Συμμαχία Πολιτών» και για τον κάθε έντιμο πολίτη η πρακτική αυτή αποτελεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της, σκάνδαλο, ενώ σημειώνει ότι «ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό, λόγω της φοβερής οικονομικής κρίσης επιβάλλεται συνετή διαχείριση και σχεδιασμός για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επέτρεπαν στο Δήμο Ζίτσας να οικοδομήσει το μέλλον των δημοτών του σε στέρεες και υγιείς βάσεις».Ο κ. Βούζας καταλήγει στην ανακοίνωσή του καταγγέλλοντας την απαράδεκτη, όπως την χαρακτηρίζει, τακτική που ακολουθείται από τον Δήμαρχο και την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας, η οποία τονίζει ότι οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια το Δήμο σε πισωγύρισμα και τους πολίτες του στο να κάνουν σκέψεις καθόλου κολακευτικές για τους «άρχοντές» του.Παράλληλα, διευκρινίζει ότι ο ίδιος και η παράταξή του δεν είναι εναντίον της εκτέλεσης των έργων, διαφωνούν όμως κάθετα με τον τρόπο που αυτά θα εκτελεστούν.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Σύλληψη παράνομων μεταναστών και διακινητή στην Ηγουμενίτσα


Συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, από προσωπικό της οικείας Λιμενικής Αρχής, 56χρονος οδηγός φορτηγού οχήματος, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε εντός οχήματός του, σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στη δεξιά και αριστερή δεξαμενή πετρελαίου, τέσσερις (04) αλλοδαπούς, στερούμενους ταξιδιωτικών εγγράφων, με σκοπό την παράνομη έξοδό τους από τη χώρα και οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν.Προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, ενώ το Φορτηγό όχημα κατασχέθηκε.

Κίτρινα Ποδήλατα, Εισβολέας και Υποχθόνιος στα Γιάννενα


Την Πέμπτη 24 Μαρτίου στις 10 μμ, στο Boxx Live Stage (Λεωφ. Γεωργίου Παπανδρέου) θα εμφανιστούν τα Κίτρινα Ποδήλατα. Οι Γιώργος και Αλέξανδρος Παντελιάς είναι οι εμπνευστές , δημιουργοί και τα μοναδικά μέλη του ιδιαίτερου μουσικού συγκροτήματος.Τα Κίτρινα Ποδήλατα για πάνω από δέκα χρόνια κινούνται ανάμεσα στο έντεχνο και στο ροκ, δημιουργώντας τόσο αυτόνομα όσο και συνεργαζόμενοι με σπουδαίους ερμηνευτές όπως τους: Γεράσιμο Ανδρεάτο, Γλυκερία, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Τάνια Τσανακλίδου, Ορφέα Περίδη, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Διονύση Τσακνή, Φίλιππο Πλιάτσικα, Βασίλη Καζούλη, Νίκο Ζιώγαλα, Δέσποινα Ολυμπίου, Δημήτρη Σταρόβα. Οι μαρτυρίες των “αυτόπτων μαρτύρων”, φανερώνουν πως οι ζωντανές τους εμφανίσεις ξεχειλίζουν ενέργεια, πάθος και ξεχωριστές ερμηνείες τόσο διασκευών, όσο και των δικών τους επιτυχιών: Πάει τόσος καιρός, Μη μ’ αγγίζεις, Βράδυ Αυγούστου, Να σε δω να γελάς, Ανοίγω πανιά, Κάθε τέλος μια αρχή, Πότε θα με μάθεις, Ταξιδεύω το εγώ μου, Αυτά που έχεις ξεχάσει, Θα Πάρω Φόρα… Το εισιτήριο στην πόρτα κοστίζει 14 ευρώ, ενώ στην προπώληση (Rock Shop, Βλαχλείδη 7) 10 ευρώ.Το Σάββατο 26 Μαρτίου οι “ρίμες” καταλαμβάνουν το Boxx, σε ένα μίνι φεστιβάλ hip-hop. Οι Εισβολέας και Υποχθόνιος έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως δύο από τους αυθεντικότερους εκφραστές της εγχώριας σκηνής. Στην πόλη μας μαζί τους θα εμφανιστούν οι The Rook, G.H.E.T.T.O., Babo$$, 2Matsj, J mc. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 10μμ και η είσοδος είναι 10 ευρώ με μπύρα Corona. Όπως σε όλες τις συναυλίες, η μπύρα κοστίζει 4 ευρώ και το ποτό 6 ευρώ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932610241.

Ο Πάγκαλος ως "βόμβα διασποράς"


Την ώρα που γίνεται το έλα να δεις στην οικονομία και την κοινωνία και ταυτόχρονα ανοίγει κι ένα πολεμικό μέτωπο στα νότια της χώρας με τις ευλογίες και τη βοήθεια της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος αυτής χοντραίνει την τακτική της πρόκλησης σε επικίνδυνο σημείο, με φανερό αλλά όχι μοναδικό θύμα τον ΣΥΡΙΖΑ και στόχο πολλαπλό. Να, μερικές εκτιμήσεις, ατάκτως ερριμένες, για το που αποσκοπούν οι επιθέσεις του Πάγκαλου, οι οποίες μέχρι ενός σημείου λειτούργησαν ως "βόμβες διασποράς" διαχέοντας την ενοχή στη συλλογική συνείδηση, αλλά πλέον απλώς ρίχνουν νερό στο μύλο της "από τα πάνω" υποκινούμενης οργής:Να μειώσει στα κυβικά του ΣΥΡΙΖΑ και στο επίπεδο των «μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων» το βάρος και το εύρος των οργισμένων κι εκτεταμένων κοινωνικών αντιδράσεων απέναντι στην ασκούμενη πολιτική και την τακτική επιβολής της στην κοινωνία (ψέματα, παραποίηση της αλήθειας, στοχοποίηση κι ενοχοποίηση της κοινωνίας, εκκλήσεις εναλλάξ με εκβιασμούς για συναίνεση στο ξεπούλημα… εις το όνομα της «πατρίδας», κ.ο.κ.).να προκαταλάβει, με την κατηγορία του «μικρομματικού» συμφέροντος, προσπάθειες των κομμάτων της αριστεράς να βγουν ακριβώς από τη λογική της κομματικής επιβίωσης και να αναλάβουν πιο δραστικές πρωτοβουλίες στην οργάνωση των κοινωνικών αντιστάσεων, κάτι που είναι άλλωστε και ο ρόλος τους.να επιβάλλει την καθεστωτική αντίληψη για τη νομιμότητα, όπου σε ακραίες πολιτικές επιλογές- κατά παράβαση του Συντάγματος από την ίδια την κυβέρνηση - δεν αναγνωρίζεται στους πολίτες δικαίωμα αντιδράσεων ανάλογης έντασης ("αγανακτισμένους πολίτες" χαρακτήρισε χθες ο Πεταλωτής τους φοιτητές στη Σύρο!). Κατ’ επέκταση, να καλλιεργήσει το έδαφος για το ενδεχόμενο περαιτέρω ποινικοποίησης των αντιδράσεων (ένα πρώτο βήμα έγινε με τους «δεν πληρώνω»). Άλλωστε με αφορμή τα γιαουρτώματα ή παλιότερες απεργίες και κινητοποιήσεις αφήνει υπαινιγμούς ή δηλώνει ευθέως ότι ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ κινούνται περίπου εκτός νόμου. Επιπλέον, από τα στελέχη της κυβέρνησης και τα κυρίαρχα ΜΜΕ που σφυρίζουν στο σκοπό της, κάθε φορά που τα πνεύματα οξύνονται και … παροξύνονται με αφορμή κοινωνικές αντιδράσεις που η αριστερά στηρίζει, ζητείται πιεστικά από τους εκπροσώπους της να καταδικάσουν, εν είδει δηλώσεων νομιμοφροσύνης.να ανακόψει τη φόρα με την οποία εξαπλώνεται το κύμα αποδοκιμασιών, γιουχαϊσμάτων, γιαουρτωμάτων, κ.λπ. απέναντι στο πολιτικό προσωπικό των κομμάτων εξουσίας και ιδίως τον ίδιο που εδώ και μήνες καταφέρεται με λεκτική βαναυσότητα έναντι όλης της κοινωνίας και επιδίδεται σε κατά συρροή συκοφάντηση κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων.να ασκήσει πολιτική πίεση και να διχάσει, θεωρώντας ότι μπορεί να αξιοποιήσει εσωτερικές διαφοροποιήσεις και διαφωνίες, το πολύπαθο και ταλανιζόμενο σχήμα της αριστεράς προκειμένου να το σύρει σε πιο … «κουβελικές» συμπεριφορές. Όλοι οι ηγετικοί παράγοντες στον ΣΥΡΙΖΑ όμως, παρά τις ταλαντεύσεις του χώρου μεταξύ θεσμικής νομιμότητας και αμφισβήτησης του συστήματος, γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε την καταστροφή του. Παρά τις προσπάθειες του Πάγκαλου πάντως, οι επιθέσεις του, ως προς αυτό το επίπεδο δεν μπορεί παρά να λειτουργήσουν συσπειρωτικά για τον ΣΥΡΙΖΑ.Τέλος, να στρέψει την προσοχή μακριά από κρίσιμες εξελίξεις ή γεγονότα που τρέχουν, όπως οι βομβαρδισμοί της Λιβύης με τις διευκολύνσεις Παπανδρέου ή τα «καλά» της επιμήκυνσης και την επόμενη Σύνοδο Κορυφής στις 25 Μαρτίου. Ή όπως κάτι διαρροούλες (wikileaks) σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να αποκαλεί τον πρωθυπουργό "μη ηγέτη" και εμφανίζεται ως βασιλικότερος του βασιλέως στο "ΟΚ" στις διεκδικήσεις των Σκοπιανών αναφορικά με τη χρήση του ονόματος "Μακεδονία".Μετά το θρασύτατο «μαζί τα φάγαμε» και το «κοπρίτες», η εξωφρενική υπόδειξη ενός αρχηγού πολιτικού φορέα ως επίδοξου υποκινητή της δολοφονίας του αποτελεί άλλο ένα βαρύτατο επεισόδιο στη δημοκρατική εκτροπή της κυβέρνησης, αφετηρία της οποίας υπήρξε η επομένη των εκλογών και η εσκεμμένη παγίδευση της χώρας στις δαγκάνες του χρέους και του ελλείμματος ώστε να ανοιχτεί ο «μονόδρομος» προς το Μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση.Δικαίως, ο Τσίπρας στην χθεσινή ανοιχτή επιστολή του προς τον Παπανδρέου χρεώνει τη συμπεριφορά του Πάγκαλου στον ίδιο τον πρωθυπουργό λέγοντας:«ο κος Πάγκαλος δεν είναι ένας γραφικός πολιτικός σχολιαστής που έχει το ακαταλόγιστο να επιτίθεται κατά πάντων. Είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησής σας. Και αν η συμπεριφορά του αποτελεί όνειδος για τη δημοκρατία, αυτό το χρεώνεστε εσείς προσωπικά, όσο επιμένετε να μην την αποδοκιμάζετε. Από την πλευρά μας, σας ενημερώνω ότι δεν σκοπεύουμε πλέον να ασχοληθούμε με τον κ. Πάγκαλο μεμονωμένα, αλλά όσο τον ανέχεστε να σας εκπροσωπεί, με τη κυβέρνησή και με εσάς προσωπικά. Οτιδήποτε συμβεί από εδώ και στο εξής, οποιαδήποτε συκοφαντική επίθεση ή προβοκάτσια στηθεί εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, θα θεωρήσουμε πως έχει την συμφωνία και την κάλυψή σας».Κατά την ταπεινή γνώμη της υποφαινόμενης, το θέμα δεν είναι να ζητήσεις από τον πρωθυπουργό να απομακρύνει ή να αποδοκιμάσει τον αντιπρόεδρο σαν να ζητάς να σε σφάζουνε με το βαμβάκι και όχι βρίζοντάς σε κι από πάνω. Αλλά να αναδείξεις την ταύτισή τους με τη βαρβαρότητα που υπέγραψαν. Γιατί απέναντι στις ύβρεις και τις συκοφαντίες που εξαπολύει ο Πάγκαλος - τοποθετημένος επί τούτου σε αυτή τη θέση από τον Παπανδρέου - έναντι εργαζομένων, κοινωνικών ομάδων και πολιτικών φορέων υπάρχει η άγρια πραγματικότητα του Μνημονίου και της υλοποίησής του. Και ως γνωστόν, το Μνημόνιο είναι "ευλογιά" για τη χώρα…


topontiki

Μειωμένες κατά 25% οι ζημίες στις ΔΕΚΟ


Μειωμένες κατά 25% είναι σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ οι ζημίες 15 δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Μείωση 32% στα έξοδα και κατά 14% στο συνονολικό αριθμό των εργαζομένων.Πιο αναλυτικά, με βάση τα μηνιαία στοιχεία εσόδων, εξόδων και απασχόλησης για 15 ΔΕΚΟ που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΟΙΚ, τον Ιανουάριο του 2011 παρουσιάζεται μείωση των ζημιών των εταιρειών κατά 25%, στα 33,4 εκατ. ευρώ, έναντι 44,5 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2010.Επίσης παρουσιάζεται συγκράτηση του συνόλου των εξόδων των εταιρειών της τάξης του 32%. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη:
- Μείωση κατά 31% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων καθώς της εφαρμογής του Ν. 3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.
- Μείωση κατά 33% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων.
- Μείωση των τόκων το 2011 κατά 64%.
Όσον αφορά τα συνολικά εσόδα (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) καταγράφεται μείωση κατά 34% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, και όπως διευκρινίζεται, η μείωση των εσόδων από πωλήσεις το αντίστοιχο διάστημα περιορίζεται σε 20%, μικρότερη από τη συγκράτηση των δαπανών (32%).Σημαντική μείωση κατά 67% παρουσιάζει σύμφωνα με το υπουργείο και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) που περιορίστηκαν σε 11 εκατ. ευρώ από 36 εκατ. τον Ιανουάριο του 2010.Τέλος, ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων εμφανίζει τον Ιανουάριο του 2011 μείωση κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (μείωση κατά 3.098 εργαζόμενους).Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, στα συνολικά συγκριτικά στοιχεία Ιανουαρίου 2010-2011 δεν περιλαμβάνεται η ΜΟΔ καθώς δεν έχει υποβάλει στοιχεία για τον Ιανουάριο 2010. Επιπρόσθετα, η ανάλυση δεν περιλαμβάνει τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ διότι η διαδικασία οριστικοποίησης των λογαριασμών για τον Ιανουάριο 2011 δεν έχει ολοκληρωθεί από τις εταιρείες και συνεπώς τα τελικά οικονομικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα στην παρούσα φάση.

Καταβολή ενισχύσεων 4,4 εκατ. ευρώ σε νέους γεωργούς


Την ολοκλήρωση της πληρωμής της β'δόσης εφάπαξ ενίσχυσης στους νέους γεωργούς ανειλημμένων υποχρεώσεων της περιόδου 2000-2006, ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πληρωμή, το συνολικό ποσό της οποίας ανήλθε σε 4.388.200 ευρώ, αφορούσε 908 δικαιούχους.Η πληρωμή έγινε απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων, οι οποίοι μπορούν να ενημερώνονται για το ακριβές ποσό της πληρωμής τους στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr .

Ψήφισμα-ανακοίνωση της μαθητικής κοινότητας Δελβινακίου


Εδώ και λίγες μέρες η μαθητική κοινότητα του Γυμνασίου- Λυκειακών τάξεων Δελβινακίου βρίσκεται σε αναστάτωση, καθώς επίσημα πια ανακοινώθηκε η κατάργηση των Λυκειακών τάξεων του σχολείου μας. Μετά από γενική συνέλευση των μαθητών του σχολείου μας στις 10-03 προχωρήσαμε σε αποχή και σε παράσταση διαμαρτυρίας τόσο στο γραφείο του εκπροσώπου του Δήμου Πωγωνίου στο Δελβινάκι, όσο και στο γραφείο του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ιωαννίνων. Το βασικό επιχείρημα των αρμοδίων ήταν ότι η πρόταση είχε ήδη σταλθεί και η κατάργηση ήταν τετελεσμένο γεγονός . Απογοητευμένοι και πικραμένοι επιστρέψαμε στα μαθήματά μας με την αίσθηση ότι η πολιτεία για μια ακόμη φορά αδιαφορεί και για την ακριτική περιοχή του Πωγωνίου και για την μόρφωση της νέας γενιάς.Τις τελευταίες, ωστόσο , μέρες οι ειλημμένες ήδη αποφάσεις φαίνεται να αναθεωρούνται και κάποια από τα υπό κατάργηση σχολεία να διατηρούνται . Με βάση τα νέα αυτά δεδομένα προχωρούμε , με ομόφωνη απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης , σε μία ακόμη κινητοποίηση· αποχή σε πρώτο στάδιο και απαιτούμε να μην καταργηθούν οι Λυκειακές Τάξεις του σχολείου μας.Υποστηρίζει η κυρία Υπουργός Παιδείας ότι η συγχώνευση γίνεται με παιδαγωγικά κριτήρια για το συμφέρον των μαθητών . Αν , όμως , ήταν αλήθεια κάτι τέτοιο , η κατάργηση θα άφηνε ένα χρονικό περιθώριο , δύο τουλάχιστον ετών , στους μαθητές που βρίσκονται ήδη στην Α΄ Λυκείου και δεν θα τους ανακοίνωνε τον Απρίλιο ότι από τον Σεπτέμβρη να αναγκαστούν να αλλάξουν σχολείο.Συχνά διακηρύττετε ότι ενδιαφέρεστε για την αποκεντρωμένη ανάπτυξη και για την αναβάθμιση της υπαίθρου . Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό όταν αναγκάζετε τους γονείς μας να γίνουν εσωτερικοί μετανάστες; Θα μπορούσαμε επίσης να παρομοιάσουμε τη ζωή , με αγώνα σκυταλοδρομίας όπου η κάθε γενιά παραδίδει την σκυτάλη στην επόμενη. Σας υποβάλλουμε , λοιπόν , την εξής ερώτηση : εσείς τι θα παραδώσετε σε εμάς;Είναι γνωστό , τέλος , ότι , όπου κλείνει ένα σχολείο , ανοίγει μια φυλακή . Αυτό οραματίζεστε για την νέα γενιά ; Σας ευχαριστούμε!!!

Κατάργηση των σχολικών μονάδων-κλείσιμο του Λυκείου Δερβιαζιάνων


ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓΟΥΣ:
1. Όπως έχουμε διαπιστώσει στο site [internet] του Υπουργείου Παιδείας δια Δια Βίου Μάθησης δεν υπήρχε το κλείσιμο του Λυκείου Δερβιζιάνων. Τι συνέβη και αποφασίστηκε στο κλείσιμο του Σχολείου, είναι απορίας άξιον.
2. Θα ταλαιπωρούνται οι μαθητές στις διαδρομές για το λόγο ότι η απόφαση από τα σπίτια τους στο Θεσπρωτικό φτάνει έως 50 χλμ.
3. Θα ερημώσει η περιοχή και δεν θα έχουμε ανάπτυξη.
4. Στον νέο Καλλικρατικό Δήμο Δωδώνης, τρίτο σε πληθυσμό στο Νομό Ιωαννίνων, λειτουργεί μόνο το Γυμνάσιο-Λύκειο Δερβιζιάνων και δεν πρέπει να πάψει η λειτουργία του, εφόσον ο Δήμος έχει την δυνατότητα να το στηρίξει με χρηματοδοτήσεις - διευκολύνσεις - μεταφορά μαθητών και να το ενισχύσει με περισσότερα παιδιά.
5. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η ιστορία του Γυμνασίου-Λυκείου Δερβιζιάνων.Ιδρύθηκε το 1840.Το 1880 ανακαινίσθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τον Ευεργέτη Γιώργο Σταύρο.Μέχρι το 1940 λειτουργούσε σχολαρχείο όπου οι απόφοιτοί του ήταν ιερείς, δάσκαλοι που δίδασκαν σ’ όλα τα Σουλιωτοχώρια.Κατά την ίδια περίοδο αναδείχθηκαν επιστήμονες όπως Καθηγητές Πανεπιστημίου, απλοί Καθηγητές, Δάσκαλοι, Στρατιωτικοί, Ιατροί, Δικηγόροι, Δικαστικοί και αξιόλογοι Πολιτικοί.Από το 1940 έως σήμερα, λειτουργεί Γυμνάσιο-Λύκειο και θεωρείται το “Σχολείο των Φτωχών” γιατί λόγω αυτού πολλά φτωχά παιδιά αγροτικών και κτηνοτροφικών οικογενειών της περιοχής έμαθαν γράμματα και προόδευσαν στην κοινωνία.Ενδεικτικά έρχονταν μαθητές στο Λύκειο Δερβιζιάνων από: Κουκλέσι, Τέροβο, Μουσιωτίτσα, Θεριακήσι, Κοπάνη, Βαργιάδες, Πεντόλακκος, Αχλαδέα, Γεωργάνοι, Δερβίζιανα, Μελιανά, Πολυστάφυλλο, Άσσος, Παπαδάτες, Νικολίτσι, Σεριζιανά, Σκιαδάς, Τρίκαστρο, Παλαιοχώρι, Αλεποχώρι, Ρωμανό, Σιστρούνι, Μπεστιά, Ζωτικό, Καταμάχη, Αρτοπούλα, Τύρια, Μπαουσιούς, Τσερίτσαινα, Ασπροχώρι, Λίππα, Αγ. Ανδρέας, Άρδοση, Έλαφος, Σμυρτιά.Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι το Γυμνάσιο Δερβιαζιάνων δεν τόλμησε να το καταργήσει το Τουρκικό Κράτος και μας το καταργεί σήμερα η Τρόϊκα, Αμερικάνοι με την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.Γι’ αυτό καλώ όλους όπως την Περιφερειακή Δ/ντρια, Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη και όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τους Βουλευτάς του Νομού, ιδιαίτερα τον Δήμο του Δωδώνης κ. Κώστα Κατσανάκη, να αφήσει την ήπια στάση και να ενεργήσει για το συμφέρον της περιοχής και των παιδιών ώστε να μην κλείσει το Λύκειο Δερβιζιάνων.Ευχαριστώ!

Γιάννης Γκουβάς

Τοπικός Σύμβουλος

της Δημοτικής Ενότητας Δερβιζιάνων

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Eισήγηση της Αντιγόνη Φίλη-Πασχάλη στην Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου

Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη στην εκπαίδευση, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις 1056 σχολείων σε όλη τη χώρα. Γεγονός αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία τους για εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς λόγους, αφού όντως υπήρχαν σχολεία που λειτουργούσαν μόνο στα χαρτιά, αν δεν ήταν όμως αποτέλεσμα ενός προσχηματικού διαλόγου εννέα μόλις ημερών.Η πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας αφορούσε στην κατάργηση-συγχώνευση των Γυμνασίων Νεράιδας και Πέρδικας, του Εσπερινού Γυμνασίου Παραμυθιάς και του 1ου ΕΠΑΛ Φιλιατών. Η αιτιολογία της πρότασης στηρίζεται κυρίως σε οικονομικά κίνητρα, καθώς θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων αλλά και ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την αντίστοιχη εισήγηση, θα δημιουργήσει βιώσιμα σχολικά συγκροτήματα και θα παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης εκπαίδευσης.Και ενώ με ανακούφιση πληροφορηθήκαμε ότι τόσο το 1ο ΕΠΑΛ Φιλιατών όσο και τα Γυμνάσια Νεράιδας και Πέρδικας παραμένουν ως έχουν, δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο και για το Εσπερινό Γυμνάσιο Παραμυθιάς. Έχουμε βλέπετε το "προνόμιο" να ζούμε "στο μοναδικό νομό, μεσαίου και μικρού δυναμικού, στον οποίο λειτουργούν δύο Εσπερινά Γυμνάσια".Αναρωτιέται κανείς γιατί δημιουργήθηκαν τότε δύο Εσπερινά Γυμνάσια; Μήπως διότι ελήφθησαν υπόψη οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της παραμεθόριου περιοχής της Θεσπρωτίας και του διευρυμένου πλέον Δήμου Σουλίου;Μήπως δεν γνώριζαν οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι ότι οι μαθητές των Εσπερινών Γυμνασίων είναι κυρίως ενήλικες εργαζόμενοι ή παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών, που το πρωί είναι αναγκασμένα να εργάζονται για να στηρίξουν τις οικογένειές τους, ή μητέρες ανήλικων παιδιών που έχασαν την πρώτη τότε ευκαιρία, διεκδικούν όμως το δικαίωμα να τους εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση;Μήπως ήταν ορατός ο κίνδυνος πολλοί μαθητές να εγκαταλείψουν το σχολείο, καθώς οι αποστάσεις θα ήταν απαγορευτικές, η ταλαιπωρία δυσβάστακτη, η οικονομική επιβάρυνση δεδομένη και τέλος η ψυχική διάθεση κορεσμένη;Η πολιτεία οφείλει να αναβαθμίζει το εκπαιδευτικό έργο, να στηρίζει την ύπαιθρο, τις ακριτικές κοινότητες και κοινωνίες, που ήδη δοκιμάζονται και πλήττονται από την οικονομική κρίση και το μαρασμό. Η υπάρχουσα μαθητική δύναμη είναι 30 μαθητές, αριθμός για την περιοχή ικανός να λειτουργήσει ένα σχολείο, που στεγάζεται μάλιστα σε ιδιόκτητο χώρο, άρα δεν αποτελεί επιπλέον επιβάρυνση για το κράτος.Για τους παραπάνω λόγους, επιβάλλεται η αναίρεση της αρχικής απόφασης της κατάργησης του και εισηγούμαι την περαιτέρω λειτουργία του Εσπερινού Γυμνασίου Παραμυθιάς.

Θερινή ώρα από την Κυριακή


Τα ξημερώματα της ερχόμενης Κυριακής 27 Μαρτίου 2011, ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου της Θερινής Ώρας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Στις 3 το πρωί της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή θα δείχνουν 4 το πρωί.Το μέτρο θα ισχύσει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου (30/10/2011).

Πεδίο παγκόσμιας αντιπαράθεσης

thumb

Η σύγκρουση στη Λιβύη είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν εμφύλιο πόλεμο και μια μάχη για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η υπόθεση της Λιβύης, όσο περνά ο χρόνος, μετατρέπεται σε πεδίο μάχης των μεγάλων δυνάμεων με έπαθλο το πετρέλαιο και τη κυριαρχία.Ας ρίξουμε μια συνοπτική ματιά σε κάποια «σκόρπια» δεδομένα:

♦ Τα διαπιστωμένα πετρελαικά κοιτάσματα της Λιβύης είναι 50 δισεκατομμύρια βαρέλια

♦ τα διαπιστωμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου ανέρχονται σε 1,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα

♦ πέραν των δυτικών πετρελαικών εταιριών (ΒP, Shell, TORAL, Repsol, ENI, κλπ) κομμάτι στην ενεργειακή πίτα έχουν και διεκδικούν να το διευρύνουν ρωσικές (gazprom), Ινδικές και Κινεζικές

Χαρακτηριστικά παραδείγματα της έντασης της διείσδυσης μη δυτικών πετρελαιακών εταιριών στη Λιβύη είναι:

♦ το γιγαντιαίο συμβόλαιο που εξασφάλισε το 2007 η gazprom σε βάρος της Γαλλικής ΤOTAL.

♦ To γεγονός ότι μέσα στην τελευταία διετία οι εισαγωγές Λιβυκού πετρελαίου από την Κίνα αυξήθηκαν γύρω στο 250%

♦ δε θα πρέπει να πέρασε απαρατήρητο ότι με την έναρξη της κρίσης «εμφανίστηκαν» 35.000 Κινέζοι στη Λιβύη, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν αστραπιαία. Μάλιστα, με μια περισσότερο προσεκτική ανάγνωση του Διεθνούς Τύπου διαπιστώνει κανείς ότι οι Κινέζοι και οι κινεζικές εγκαταστάσεις στη Λιβύη αποτέλεσαν στόχους της οργής των Λίβυων αντικαθεστωτικών.

Η σύγκρουση των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων στη Λιβύη αποτυπώνεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στο Σ.Α του ΟΗΕ Ρωσία και Κίνα απείχαν από την απόφαση για επιβολή Ζώνης Απαγόρευσης Πτήσεων. Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ η διαίρεση καταγράφεται σαφέστερη. Η Γερμανία υπογείως, και η Τουρκία ευθέως, εμποδίζουν τη συμμαχία να λάβει την απαραίτητη ομόφωνη απόφαση για την επιδρομή στη Λιβύη.Συνοπτικά, όλα τα παραπάνω σημαίνουν ένα πράγμα: ότι το Διεθνές Σύστημα αναζητά τη νέα του ισορροπία, η οποία –όλοι ελπίζουμε-- να διαμορφωθεί με όσο το δυνατό λιγότερο αίμα...

topontiki

Επίσκεψη Δ.Γεωργακοπούλου στον Χ.Υ.Τ.Α Ελληνικού


Τον ΧΥΤΑ στο Ελληνικό του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων επισκέφθηκε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, το πρωί της Τρίτης προκειμένου να εξετάσει από κοντά την πορεία των έργων.Η Γενική Γραμματέας συνοδευόμενη από τους Δ/ντές των αρμόδιων Διευθύνσεων, Δημοσίων Έργων(Δ.Δ.Ε), και Ελέγχου Κατασκευής Έργων(Δ.Ε.Κ.Ε.), ενημερώθηκε από τον εργολάβο για την πορεία των εργασιών.Η ίδια διαπίστωσε πως το έργο συνεχίζεται ομαλά και έλαβε τη διαβεβαίωση από τον εργολάβο πως μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα ολοκληρωθούν και οι τελευταίες εργασίες.Μέχρι σήμερα, έχει γίνει το 95% του έργου καθώς εκκρεμούν η ολοκλήρωση της διάστρωσης του πυθμένα(έως το τέλος της εβδομάδας), η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και η ολοκλήρωση της οδοποιίας με τη ρήψη του ασφαλτοτάπητα, ώστε το έργο να αποκτήσει την τελική του μορφή και να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από τον ανάδοχο.

Η κοινωνική ανυπακοή για το φυσικό αέριο σε Πέρδικα - Πάργα είναι πολιτική στάση

Γράφει ο Μίλτος Μπούκας

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται ένεκα της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης (έλλειψη πετρελαίου) που οδηγεί τη Δύση σ’ έναν ακόμη πόλεμο τον τέταρτο μέσα σε δώδεκα χρόνια με την επέμβαση στη Λιβύη καθώς και ο πυρηνικός όλεθρος κρίνοντας από τη στάση της Γερμανίας και της Γαλλίας φαίνεται ότι η Ε.Ε. θα επανεξετάσει τη συνολικότερη ενεργειακή πολιτική της και τα επενδυτικά της σχέδια σε άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας.Οι διεθνείς εξελίξεις θεωρητικά θέτουν την χώρα μας (γεωστρατηγικά) στο επίκεντρο της γεωπολιτικής σκακιέρας. Η Ελλάδα σε βαθιά κρίση χρέους όπως και άλλες στις Περιφέρειες της Ευρωζώνης με κάθε τίμημα, με την ενεργοποίηση του Fast Track θα προσπαθήσουν να πρωταγωνιστήσουν αλλάζοντας το σκηνικό στον ενεργειακό τομέα ανοίγοντας το δρόμο για επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες, την γνωστή προεκλογική ρητορεία, και στους αγωγούς φυσικού αερίου με τις ιταλο-ελληνικές και Ελληνο-Ρωσικές συνεργασίες.Ωστόσο μας λυπεί η άλωση του τοπικού τύπου ο οποίος ομιλεί για παραπληροφόρηση και επιζητά επίσπευση διαδικασιών και διεργασιών που σχετίζονται με την προώθηση του φυσικού αερίου. Οι βραχυπρόθεσμες τουριστικές και οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να έχουν αντίκτυπο σ’ όλο το παραλιακό τόξο των ακτών του Ιονίου και κύρια στην Πέρδικα - Σύβοτα - Πάργα - από την βιομηχανοποιημένη εικόνα, (απαραίτητο συμπλήρωμα στον Ορεινό όγκο της Πίνδου) και στο Ηπειρωτικό Τουριστικό προϊόν.Τη στιγμή που η τοπική κοινωνία με κριτική σκέψη, ωριμότητα, με γρήγορα αντανακλαστικά εγκαίρως με δημοψήφισμα (πριν 3 χρόνια) με ποσοστό 99,7% απάντησε αφοπλιστικά στη διγλωσσία της ΔΕΠΑ θα πρέπει οι ταγοί της πολιτικής να αποδεχθούν την “ανυπακοή” ή άλλως μη κοινωνική συναίνεση, η κοινωνική ανυπακοή είναι πολιτική στάση.Όσοι μιλούν εξ’ ονόματος της κοινωνικής βούλησης αυτάρεσκα και δογματικά εν είδει διατεταγμένης υπηρεσίας είτε επειδή ο λαός τους έχει παραχωρήσει αναγνώριση δια της ψήφου τους είτε οι δημοσιογράφοι που ακολούθησαν το “πουλμανάκι” στο εργοστάσιο μέτρησης φυσικού αερίου στο Σιδηρόκαστρο να μην βιάζονται να θέτουν την διαφορετική άποψη σε κοινωνική απομόνωση καταρρακώνοντας την αξιοπρέπεια συμπολιτών μας. Δεν είναι όλοι εθελόδουλοι και με ταυτόσημη κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση.Ειδικά τώρα μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να στραφεί η κοινωνία στον περιορισμό κατανάλωσης ενέργειας και στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Το φυσικό αέριο δεν περιλαμβάνεται όπως θέλουν να διαφημίζουν σ’ αυτές τις μορφές ενέργειας (εδώ βάφτισαν “πράσινη” την πυρηνική ενέργεια!).Για εκείνους που απεχθάνονται την τυφλή υποταγή από τα λόμπυ εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου (πετρέλαιο – φυσικό αέριο) οφείλετε κ.κ. δημοσιογράφοι (για όσους ενδιαφέρει ακόμη ο δημοκρατικός διάλογος) να παρέχετε ισηγορία, ισονομία στην άνιση και άδικη ισοπέδωση του ζητήματος. Το όχι σε εγκαταστάσεις που ενέχουν τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος λόγω και της σεισμικότητας της περιοχής είναι επιβεβλημένο δικαίωμα. Το δε κύτταρο της Δημοκρατίας η Τοπική δηλαδή Αυτοδιοίκηση (Δήμαρχος Ηγουμενίτσας και Τοπικός Σύμβουλος Πέρδικας) οφείλουν σεβασμό στην ατομική ευθύνη των αντιδρούντων και όταν αυτές μάλιστα εξυπηρετούν σκοπιμότητες και προστατεύουν τις διαχρονικές τους αξίες για να μην απομονωθούν από τα περιφερειακά τουριστικά μονοπώλια των Tour Operators. Δεν είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα και κρίση ταυτότητας, αυτά θα εμφανιστούν όταν η κυβέρνηση και οι εντολοδόχοι της θα έχουν αποφασίσει ερήμην των πολιτών της όταν θα τους έχουν καταστήσει υποτελείς υπήκοους.

* Μέλος των Οικολόγων Πράσινων

Ένας Περδικιώτης για τον αγωγό φυσικού αερίου


Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και φίλες από το χωριό μου αυτό που παρατήρησα όλες αυτές τις μέρες είναι ένας εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα μας.Οι «μεν» και οι «δε».Ξέρουμε ποιοι έχουν βάλει αυτό το διαχωρισμό? Στους καλούς περδικιώτες και στους κακούς περδικιώτες?Μήπως εμείς οι ίδιοι? Μήπως μερικοί από εμάς? Μήπως κανένας από εμάς?Η Πέρδικα είναι χωριό με ένα μωσαϊκό ανθρώπων από όλη την Ελλάδα μήπως φταίει αυτό?Το 1986 χωριστήκαμε για όσους ξέρουν και θυμούνται συνομήλικοι μου τότε πενηντάρηδες σήμερα , για ένα ξενοδοχείο πάλι οι «μεν» και οι «δε».Οι «μεν» είχαν πάρει ντουντούκες και φώναζαν και οι δε προσπαθούσαν με παρεμβάσεις να το αποτρεψουν….(δεν τα κατάφεραν τελικά και οι ντουντούκες νίκησαν).Σήμερα συμβαίνει κάτι παρόμοιο οι «μεν» έχουν ντουντούκες και οι «δε» προπηλακίζονται στη πλατεία του χωριού από ψευτοτραμπουκους που δεν ανέχονται να ακούν τίποτε άλλο παρά ο ήχος της ντουντούκας τους.Προνομιούχα θέση οι πρώτοι γιατί έχουν και πλάτες γενικώς οι δεύτεροι ζούνε κάτω από τη παραπληροφόρηση των πρώτων.Φασισμός η σταλινισμός ένα και το ίδιο είναι.Το τι κοινό έχουν οι 2 ντουντουκες?Το μέλλον θα δήξει.Πάντος για την πρώτη ντουντούκα ξέρουμε πλέον……το όνειρο που θα ζούσε ο κόσμος (θέσεις εργασίας ανάπτυξη κτλ.) αυτό που φώναζαν οι ντουντούκες δυνατά δηλαδή και σοβινιστικά δεν επέτρεπαν να ακουστεί η άλλη μερίδα ΚΑΤΕΡΕΥΣΕ,κάνεις περδικιώτης δεν δουλεύει εκεί ,δυσφημεί το χωριό με την κατάντια του και τους σκοπιανούς που έχουν μαζέψει για δουλεία …κανένας όμως από αυτούς που φώναζαν δεν πήρε την ευθύνη για την παραπληροφόρηση του χωριού ίσα ίσα μάλιστα έχουν το θράσος να πιάνουν και την σημερινή ντουντούκα.Τώρα περιμένουμε τη ΔΕΥΤΕΡΗ ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΑ που απαρτίζετε σχεδόν από τους ίδιους ανθρώπους και φωνάζουν κατά του φυσικού αερίου γιατί με την πρώτη ντουντούκα κάνανε το χωριό «τουριστικό» 25 ημερών.Να δούμε θα αναλάβει κάποιος μετά από 25 χρόνια που ίσως να μη ζούμε εμείς να έχει τα βρακιά και να πάρει την ευθύνη? ΕΑΝ ΑΠΟΤΥΧΟΥΝ?


Κίνηση πολιτών κατά της ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΑΣ

Η Ημερίδα για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον»


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», την οποία οργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Ομιλητές, εκ μέρους του Υ.ΠΕ.Κ.Α ήταν ο κ. Δημήτρης Αθανασίου, μηχανικός-ειδικός συνεργάτης της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κ. Μαρία Μπικέ, Σύμβουλος Διοίκησης Εθνικής Τράπεζας, η κ. Βασιλική Μασσαλά, Προϊσταμένη Εργασιών Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Δημήτρης Αναστασέλος, Δρ. Μηχανολόγος -Μηχανικός, Διδάσκων στο Διεθνές Παν/μιο Ελλάδας και ο κ. Κώστας Κυριαζής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- Ενεργειακός Επιθεωρητής. Την ημερίδα προλόγισε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, όπου και αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της ενεργειακής αναβάθμισης των παλαιών κτηρίων.Οι ομιλητές παρουσίασαν θέματα που αφορούν στη χρηματοδότηση, μέσω του ΕΣΠΑ, ολοκληρωμένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα.Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και η επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.Στην ημερίδα συμμετείχαν Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι του ΤΕΕ Ηπείρου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τεχνολόγων-Μηχανικών, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Συλλόγου Μηχανικών Άρτας, Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Γενικοί Διευθυντές της Εθνικής Τράπεζας, της Πειραιώς και της Alpha Bank, συνεργαζόμενων τραπεζών με το εν λόγω πρόγραμμα κ.α.

Το ΚΚΕ θα προσπαθήσει να εμποδίσει την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου!!!


Δεκάδες μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ,δέχονται από το πρωί τηλεφωνήματα από στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων του ΚΚΕ,προκειμένου να παραβρεθούν το απόγευμα στο πρώην δημαρχείο Παμβώτιδας,για να εμποδίσουν την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων!Ήδη στελέχη του ΚΚΕ βρίσκονται έξω από το κεντρικό δημαρχείο,όπου έχουν τοποθετήσει και μικροφωνική του κόμματος,καλώντας του πολίτες να παραβρεθούν στην απογευματινή τους κινητοποίηση!

Το Άκτιο συνδράμει τα γεράκια του πολέμου!

Σε μόνιμη αφασία οι φορείς της Ηπείρου

Έμμεσα ή άμεσα η Ελλάδα συμμετέχει στην πολεμική μηχανή που βομβαρδίζει τη Λιβύη σπέρνοντας το χάος που μαθηματικά θα οδηγήσει σε αναμενόμενα κύματα προσφύγων, που θα καταλήξουν και στην Ηγουμενίτσα.Σημαντικό ρόλο παίζει το αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο συνδράμει το εγκληματικό έργο των γερακιών του πολέμου. Θα περίμενε κανείς ότι η περιφέρεια Ηπείρου, ο δήμος Πρέβεζας, συνδικαλιστικοί φορείς, οι Νομαρχικές Επιτροπές των κομμάτων αλλά και άλλοι κοινωνικοί φορείς της περιοχής θα πρωτοστατούσαν σε διαμαρτυρίες και θα εξέφραζαν τη βαθιά τους ανησυχία για όλα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Λιβύη,απαιτώντας από την κυβέρνηση να απεμπλακεί το Άκτιο από τους "συμμαχικούς" σχεδιασμούς. Αλλά ξέχασα! Το Άκτιο ανήκει στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας και η Λιβύη μας πέφτει μακρυά. Σαν δεν ντρεπόμαστε λέω εγώ...

Να βάλει τάξη ο δήμος Ιωαννιτών στα όρια ντεσιμπέλ καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος


Καλά μας τα λένε οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης.Θέλουν να μην ασκείται έλεγχος για την καπνοαπαγόρευση του καπνίσματος στα μαγαζιά τους, θέλουν να καταλαμβάνουν για τραπεζοκαθίσματα τα πεζοδρόμια της πόλης αλλά και να παίζουν μουσική όσο δυνατά θέλουν.Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη Γαριβάλδη -όπου έπεσαν ήδη πρόστιμα- αλλά σε ολόκληρη την πόλη. Ανεξαρτησίας, Πλατεία Πάργης,Πυρσινέλλα και Πλατεία Χατζή έχουν την τιμητική τους, ενώ μάλιστα μπαρ και καφετέριες, λειτουργούν με άδειες... καφενείου!!! Θα κάνει κάτι ο δήμος ή θα εξαντλήσει τους ελέγχους του στη Γαριβάλδη; Αφού οι καταστηματάρχες δεν αντιλαμβάνονται ότι το συμφέρον τους, περνά μέσα από το σεβασμό του κάθε πολίτη, ας προβεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια κανονιστική απόφαση λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βάσει των αδειών που αυτά διαθέτουν.

Επιστρέφουν στα Γιάννενα οι κλεμμένες εικόνες


Εκαναν φτερά από εκκλησίες των Ιωαννίνων. Βρέθηκαν στο Λονδίνο να ζητούν αγοραστή. Στο παρά πέντε, όµως, οι πέντε από τις έξι πολύτιµες εικόνες σώθηκαν και ετοιµάζονται να επαναπατριστούν, ενώ προσπάθεια γίνεται να επιστραφεί σεελληνικά χέρια και η έκτη, που έχει πωληθεί στην Ολλανδία. Η υπόθεση όµως φαίνεται πως έχει και συνέχεια...Ολα άρχισαν από ένα τηλεφώνηµα στο υπουργείο Πολιτισµού, όταν µια γυναίκα εντόπισε στην ιστοσελίδα της Temple Gallery του Λονδίνου – λειτουργεί µισό αιώνα τώρα και ειδικεύεται στις εικόνες – την εικόνα της Υπαπαντής από την Ιερά Μονή Κοιµήσεως Βισικού στην Καλουτά.Αµέσως το ΥΠΠΟΤ άρχισε έρευνα. ∆ιαπίστωσε πως στην επίµαχη ιστοσελίδα δεν υπήρχε µόνο η συγκεκριµένη, αλλά ακόµη πέντε εικόνες κλεµµένες την περίοδο 2005 - 2009 από τον Αγιο Απόστολο Τσαγκαράδας, τον Αγιο Νικόλαο Ηλιοχωρίου στον ∆ήµο Τύµφης και τον Αγιο Τρύφωνα Βίκου στην Ηπειρο. Και ενηµέρωσε το Τµήµα ∆ίωξης Αρχαιοκαπηλίας, το ελληνικό τµήµα της Ιντερπόλ και την ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο.«Πρόκειται για µια χαρακτηριστική περίπτωση συνεργασίας των ελληνικών και βρετανικών αρχών», είπε στην εφημερίδα τα «ΝΕΑ» η µορφωτική σύµβουλος της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο και έµπειρη σε θέµατα επαναπατρισµού «θυµάτων» αρχαιοκαπηλίας Βάνα Σολωµονίδου. «Η επιστροφή των εικόνων είναι πλέον θέµα χρόνου».«Είναι σηµαντικό ότι υπάρχει αφύπνιση και συντονισµός και χτυπάµε την παράνοµη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών έγκαιρα στη ρίζα του», επισήµανε η γενική γραµµατέας του υπουργείου Πολιτισµού Λίνα Μενδώνη.«Αφωνος» ο έµπορος Ρίτσαρντ Τεµπλ που διέθετε τις εικόνες σετιµές από 2.200 έως 6.800 ευρώ,υποστήριξε πως δεν υποψιάστηκε ότι µπορεί να ήταν κλεµµένες. Κι αυτό διότι συνεργάζεται χρόνια µε τον άνθρωπο που τουτις προµήθευσε, όπως δήλωσε στη βρετανική εφηµερίδα «Guardian». ∆εν µπόρεσε όµως να απαντήσει στο ερώτηµα πώς, αν και έµπειρος, δέχτηκε να αγοράσει εικόνες χωρίς πιστοποιητικά προέλευσης.Ανδρες της Σκότλαντ Γιαρντ εµφανίστηκαν στο κατάστηµα του Τεµπλ στο Holland Park – µια ανάσα από την ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο – µε φωτογραφίες που έδειχναν τις εικόνες µέσα στις εκκλησίες πριν από την κλοπή και τη συντήρησή τους. Χαρακτηριστικό είναι µάλιστα ότι µία εξ αυτών είναι κοµµένη στα δυο. Η µισή «Παναγία Οδηγήτρια» έχει µείνει στον Αγιο Νικόλαο Ηλιοχωρίου και η άλλη µισή πωλούνταν µέσω ∆ιαδικτύου!Ο βρετανός έµπορος κατάλαβε πως δεν είχε επιλογή. Και την Τρίτη επέστρεψε στις αρχές τις εικόνες που χρονολογούνται από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα. Οσο για την έκτη, έχει πωληθεί στην Ολλανδία και ο Τεµπλ κάνει προσπάθεια να την επαναποκτήσει για να την παραδώσει στην Αστυνοµία.Αν και εκτιµάται ότι µέσα στον Απρίλιο οι εικόνες θα έχουν επιστραφεί εκεί όπου ανήκουν, γνώστες του χώρου υποστηρίζουν πως µόλις τώρα έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται το συγκεκριµένο δίκτυο αρχαιοκαπηλίας και πως σύντοµα οι Αρχές θα µπορέσουν όχι µόνο να φτάσουν στους έλληνες συνεργάτες του Ρίτσαρντ Τεµπλ, αλλά πιθανότατα να εντοπίσουν κι άλλα παρανόµως εξαχθέντα από την Ελλάδα έργα τέχνης.