Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ


Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή, η οποία έχει δικαιωθεί απόλυτα μέσα από παλαιότερα δημοσιεύματα για τα Πασοκικά ηπειρώτικα δρώμενα, ο ανεξάρτητος βουλευτής Βαγγέλης Παπαχρήστος προβληματίζεται έντονα για να ενισχύσει ξανά την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.Οι πληροφορίες αναφέρουν για συναντήσεις του Βαγγέλη με το στενό επιτελείο Παπανδρέου και αφήνουν να εννοηθεί πως έχει πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία Βουλευτή και Πρωθυπουργού με πρωτοβουλία του δεύτερου.Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «…. Μέσα στο Μάρτη το θέμα θα ξεκαθαρίσει οριστικά, η έκβαση της υπόθεσης ίσως προκαλέσει τεράστιο ξάφνιασμα…».

sardelas

Εισήγηση του Κώστα Αρβανίτη για την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου


Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να πάρει απόφαση για τη μετατροπή της αναπτυξιακής εταιρίας ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ στη μοναδική Αναπτυξιακή εταιρία της Περιφέρειας Ηπείρου. Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ αποτελεί την αναπτυξιακή εταιρία στην οποία η Περιφέρεια Ηπείρου μετέχει πλειοψηφικά στην εταιρική της σύνθεση και η οποία μέχρι σήμερα με βάση τη μετοχική της σύνθεσης είχε αναπτύξει δραστηριότητα στους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Ο νόμος του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ αναφέρεται στη δυνατότητα να συστήσει η Περιφέρεια μία (μόνο) αναπτυξιακή εταιρία, εφ΄ όσον δεν συμμετέχει πλειοψηφικά σε άλλη αναπτυξιακή εταιρία, καθώς και να διατηρήσει τη συμμετοχή της σε εταιρίες στις οποίες συμμετείχαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.Η αναγνώριση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ως την αναπτυξιακή εταιρία της Περιφέρειας υπονοεί την επέκταση της δραστηριότητάς της σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Οφείλουμε όμως να δούμε κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με την απόφαση αυτή:Η ΗΠΕΙΡΟΣ δεν είναι η μόνη αναπτυξιακή εταιρία της Περιφέρειας. Υπάρχουν και άλλα αναπτυξιακά σχήματα στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια και οι άλλοι φορείς της περιοχής και πιο συγκεκριμένα η ΕΤΑΝΑΜ, η ΑΝΕΘ, γιατί όχι το BIC Ηπείρου και η ΑΣΗΚ και τέλος τα ΚΕΚ της πρώην Ν.Α. Πρέβεζας και της ΝΕΛΕ Θεσπρωτίας. Οφείλουμε να δούμε τη στάση μας απέναντι σε όλα αυτά τα σχήματα για να διαμορφώσουμε μια συνολική πρόταση για το μέλλον τους. Για να καταλήξουμε σ’ αυτό οφείλουμε να δούμε πριν προχωρήσουμε σε όποια απόφαση πως αξιολογείται η προσφορά και η αποτελεσματικότητα τόσο της ΗΠΕΙΡΟΣ όσο και των λοιπών εταιριών.Ειδικότερα για την ΕΤΑΝΑΜ, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η ιδιαιτερότητά της ως αναπτυξιακή εταιρία για τους πρώην νομούς Πρέβεζας και Άρτας αλλά και για τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας (στην πλευρά του Αμβρακικού).Η εύκολη λύση της μετατροπής της ΗΠΕΙΡΟΣ στην βασική αναπτυξιακή εταιρία της Περιφέρειας υποδηλώνει έμμεσα την αποδοχή της διεύρυνσης της περιοχής δραστηριότητάς της σε όλη την Περιφέρεια και επομένως της ανταγωνιστικής σχέσης της απέναντι την ΕΤΑΝΑΜ. Η ΕΤΑΝΑΜ πλέον καλείται να λειτουργήσει ανταγωνιστικά με την ΗΠΕΙΡΟΣ στην ίδια της την περιοχή και επομένως τίθεται το δίλημμα στους φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και στους συνεταιριστικούς φορείς που είναι μέτοχοί της να αποφασίσουν την ενσωμάτωσή της ή όχι στην ΗΠΕΙΡΟΣ. Με τον τρόπο αυτό μετατίθεται το βάρος της ευθύνης στους λοιπούς μετόχους της ΕΤΑΝΑΜ (αλλά και της ΑΝΕΘ) να βγάλουν τα «κάστανα από τη φωτιά». Όμως παρά το ότι δεν έχει το πλειοψηφικό πακέτο η περιφέρεια στην ΕΤΑΝΑΜ, παρόλα αυτά η Περιφέρεια θα στείλει δύο εκπροσώπους στη Γενική της Συνέλευση οι οποίοι θα πάρουν θέση στο δίλημμα αυτό. Οφείλει επομένως η Περιφέρεια να έχει επεξεργαστεί άποψη.Και εάν για την ΑΝΕΘ το θέμα της συγχώνευσης με την ΗΠΕΙΡΟΣ μπορεί να είναι εύκολο, για την ΕΤΑΝΑΜ τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Στην εταιρεία αυτή μετέχουν και εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και απαιτείται συνεννόηση μαζί τους.Εάν η βέλτιστη λύση είναι η συνέχιση της λειτουργίας της ΕΤΑΝΑΜ ως έχει, νομίζω ότι σεβόμενοι τον εαυτό μας και τους λοιπούς μετόχους της, περιλαμβανομένης και της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, δεν είναι σκόπιμο να αποφασίσουμε την επέκταση της δραστηριότητας της ΗΠΕΙΡΟΣ στις ενότητες Πρέβεζας και Άρτας. Διαφορετικά στρεβλώνουμε τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των δύο αυτών εταιριών.Εάν η καλύτερη λύση είναι η συγχώνευση της ΕΤΑΝΑΜ με την ΗΠΕΙΡΟΣ τότε πρέπει από την αρχή να εξεταστούν οι όροι της συγχώνευσης. Με τη συγχώνευση η Περιφέρεια στο νέο σχήμα δεν έχει πλέον το πλειοψηφικό πακέτο. Επίσης στη νέα αναπτυξιακή θα μετέχουν φορείς της Αιτωλοακαρνανίας και άρα η δραστηριότητα της συγχωνευόμενης εταιρίας θα επεκτείνεται στο κομμάτι του νότιου Αμβρακικού.Σε κάθε περίπτωση αυτή πρέπει να δούμε πως θα συνεχίσουν να υλοποιούνται τα προγράμματα που η ΕΤΑΝΑΜ έχει αναλάβει. Με φορέα την ΕΤΑΝΑΜ έχουν εγκριθεί τα προγράμματα LEADER νότιας Ηπείρου και LEADER Αλιείας.Τα θέματα επομένως δεν είναι απλά. Είναι πολύ σημαντικό να δει η Περιφέρεια την υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας για όλες τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει σωρευτεί και να μη λειτουργεί με άξονα μόνο τα Γιάννενα. Ίσως να είναι πιο δόκιμη λύση η διατήρηση της ΗΠΕΙΡΟΣ και της ΕΤΑΝΑΜ ως διακριτών εταιριών χωρίς γεωγραφική επικάλυψη και άρα ανταγωνιστική λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή θα ήταν χρήσιμο να προχωρήσει η δημιουργία ενός κοινοπρακτικού σχήματος των αναπτυξιακών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και που θα αξιολογηθούν θετικά με αποτέλεσμα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και το κοινοπρακτικό αυτό σχήμα να στηριχθεί από την Περιφέρεια.Παράλληλα η Περιφέρεια οφείλει να εξετάσει και το μέλλον του ΚΕΚ της πρώην ΝΑ Πρέβεζας και της ΝΕΛΕ Θεσπρωτίας. Τα δύο αυτά ΚΕΚ θα μπορούσαν επίσης να συνεργαστούν και να διευρύνουν τη λειτουργία του σε όλη την Ήπειρο, αποτελώντας έτσι ένα «εργαλείο» που πλην της κατάρτισης θα μπορούσε να συμμετέχει ως εταίρος σε πρωτοβουλίες που αφορούν την προώθηση της απασχόλησης και δια βίου μάθησης, τη στιγμή που η Περιφέρεια είναι πλέον ο βασικός του μέτοχος.Επίσης πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι η τρέχουσα προγραμματική περίοδος δεν είναι ευνοϊκή για τις αναπτυξιακές εταιρίες, των οποίων οι χρηματοδοτήσεις από τα επιχειρησιακά προγράμματα 2007 – 2013 είναι περιορισμένες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.Προτείνεται επομένως η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης έκθεσης για το θέμα (πιθανά από Επιτροπή του Π.Σ., που θα συνεργαστεί με τους λοιπούς μετόχους και το προσωπικό όλων των αναπτυξιακών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια). Η έκθεση θα αξιολογεί το σύνολο των εταιριών αυτών (τη μέχρι τώρα δράση τους, την τεχνογνωσία τους και τις προοπτικές βιωσιμότητάς τους) και θα προτείνει συνολική λύση για το χειρισμό όποιων αλλαγών και ανακατατάξεων μετά από καταγραφή των εναλλακτικών σεναρίων και των βέλτιστων λύσεων. Οι επεξεργασμένες αυτές προτάσεις και λύσεις θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Τα πέτρινα γεφύρια «θύματα» του χρόνου και της αδιαφορίας μας

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Στέφανος Χρηστογούλας, για το γεφύρι Κοντοδήμου στο Ζαγόρι

Από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα παραδοσιακής λαϊκής αρχιτεκτονικής που έχουν απομείνει ως σημάδια αναφοράς σε μια άλλη εποχή, τότε που οι ανάγκες των ανθρώπων ήταν διαφορετικές από τις σημερινές, είναι τα παλιά πέτρινα γεφύρια που βρίσκει κανείς διασκορπισμένα σε κάθε γωνιά της Ηπείρου.Γνωστότερα είναι τα γεφύρια που περνούν πάνω από τον ποταμό Άραχθο, τον Αώο, αλλά και εκείνα που συναντά κανείς περιοδεύοντας στην περιοχή του Ζαγορίου. Παρά το γεγονός όμως ότι η αξία τους είναι μεγάλη και τα περισσότερα απ’ αυτά είναι κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία, το μέλλον τους προβάλλει αβέβαιο. Αιτία η φθορά του χρόνου και η αδυναμία της Πολιτείας να τα συντηρήσει αποτελεσματικά, ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωσή τους. Κατά καιρούς δεν είναι λίγα τα πέτρινα τοξοτά γεφύρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, λόγω των ορμητικών νερών στους ποταμούς και τα ρέματα όπου είναι χτισμένα ή λόγω της απουσίας συντήρησής τους, από την εποχή ακόμα που κατασκευάστηκαν. Τελευταίο παράδειγμα το γεφύρι του Κοντοδήμου – Λαζαρίδη, στο Ζαγόρι, το οποίο συνδέει το Κουκούλι με τους Κήπους.Ήδη, σύμφωνα με τον κ. Στέφανο Χρηστογούλα, κάτοικο Βραδέτου Ζαγορίου, έχει καταρρεύσει τμήμα της πρόσβασης στο γεφύρι εξαιτίας της πίεσης των νερών του ποταμού που περνάει από κάτω του και, αν δεν αποκατασταθεί η ζημιά το συντομότερο δυνατό, η διάβρωση μπορεί να φτάσει ως το κύριο τμήμα του γεφυριού και να οδηγήσει τελικά στην κατάρρευσή του.Ο κ. Χρηστογούλας σε επιστολή περιγράφει με γλαφυρό τρόπο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα ιστορικά πέτρινα γεφύρια της περιοχής μας και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το γεφύρι του Κοντοδήμου, τονίζοντας την ανάγκη οι αρμόδιοι φορείς και οι δημότες του Ζαγορίου να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΡΗΣΤΟΓΟΥΛΑ
Ο κ. Στεφ. Χρηστογούλας στην επιστολή του για την ζημιά που έχει προκληθεί στην λιθόκτιστη πρόσβαση προς το γεφύρι Κοντοδήμου στο Ζαγόρι κάνει τις ακόλουθες χαρακτηριστικές επισημάνσεις:«Τα γεφύρια στο Ζαγόρι μας είναι ότι πιο πολύτιμο έχει να αναδείξει το πείσμα εκείνων των ανθρώπων, να ζεύξουν τα ρέματα, να κάνουν ευκολότερη την διακίνηση των αγαθών τους, να ταξιδεύουν με ασφάλεια, να επικοινωνούν κλπ. Και για να το πετύχουν αυτό έπρεπε οι προσβάσεις στα γεφύρια να είναι το ίδιο φτιαγμένα , με πέτρα, όπως και τα γεφύρια.Αλλά ο χρόνος είναι ανελέητος. Πέρασαν αιώνες από τότε που κατασκευάστηκαν γεφύρια και μονοπάτια αλλά αυτοί, οι παλιοί μαστόροι, ήλπιζαν ότι οι επόμενες γενιές θα μεριμνούσαν για την συντήρηση όλων αυτών των κατασκευών τους.Τα χρόνια περνούσαν, νέοι δρόμοι ανοίγονταν, σύγχρονα γεφύρια από μπετόν υπερπηδούσαν τα εμπόδια. Κανείς δεν νοιάζονταν για τα «παλιογέφυρα». Αφέθηκαν στο έλεος του Θεού και αυτά άρχισαν να πέφτουν από την διάβρωση και την αχρηστία. Και αν δεν έπεσαν ακόμη πολλά από αυτά, δεν είναι γιατί τα προσέχουμε, αλλά γιατί αυτοί που τα έχτισαν τότε είχαν ΜΑΣΤΟΡΙΑ.Στο γεφύρι του Κοντοδήμου – Λαζαρίδη (συνδέει το Κουκούλι με τους Κήπους) η πρόσβαση «κολλήθηκε» πάνω στον βράχο με περίτεχνη μαστοριά και κράτησε τόσα χρόνια. Το φουσκωμένο ποτάμι όμως, μάλλον χαλάρωσε την συνδετική ύλη και τμήμα του κατέρρευσε.Σήμερα που μιλάμε, το 2011, έχουμε εφεύρει δεκάδες πράγματα που κάνουν την ζωή μας εύκολη. Επίσης η τέχνη της συντήρησης έργων και κατασκευών έχει προοδεύσει. Κολλάμε πέτρες μεταξύ τους και αντέχουν χρόνια, αλλά προβλέπω ότι το κατακρημνισμένο τμήμα τοιχοποιΐας στο γεφύρι αυτό (Κοντοδήμου – Λαζαρίδη 1753) δεν θα καταφέρουμε να το «σιάσουμε».Κάθε προσπάθεια που θα κάνουμε θα βρίσκει εμπόδια με πρώτο και «καλύτερο» την παράδοση και τους παραδόπιστους. Μην μπει τσιμέντο, δεν υπήρχε τότε. Μην μπει σίδερο, δεν έβαζαν τότε. Μην μπει ασβέστης , δεν είχαν τότε. Και όμως όλα τα προαναφερόμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κανείς να μην καταλάβει τίποτε.Αλλά κάποιοι θα «κλωτσήσουν» και πάλι και θα ζητήσουν να γίνει μελέτη, να γίνει διαγωνισμός ανάθεσης, να ξεκινήσει, όταν, . . . ο «φθηνότερος» μειοδότης, να πέσει πρώτα η στάθμη του νερού για να πατήσουν οι σκαλωσιές και τόσα άλλα προβλήματα με το βασικότερο, να δούμε αν βρεθούν λεφτά δηλαδή… ίτς ποτέ!Το μόνο σίγουρο είναι ότι η διάβρωση θα «ρίξει» και άλλο λίγο από τις προσβάσεις, σιγά -σιγά μέχρι να φτάσει στο γεφύρι, οπότε αναγκαστικά από την ολιγωρία μας, να πέσει και αυτό. Και τότε θα… κλαίμε την μοίρα μας.Προτείνω, για να μειωθεί το κόστος κατασκευής της πρόσβασης όταν αυτή αποφασισθεί από τους αρμόδιους φορείς, να προσφέρουμε εθελοντική εργασία όλοι οι δημότες (κουβάλημα υλικών, πέτρες, κλπ), οπότε να μας μείνει και η ευχαρίστηση, ότι με την συμμετοχή μας θα μας μνημονεύουν, ότι κάτι κάναμε και μεις στην ζωή μας. Θεωρείστε με ως πρώτο εθελοντή»!

ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι μέσα στην τελευταία δεκαετία ένας σημαντικός αριθμός πέτρινων γεφυριών έχει καταρρεύσει σ’ ολόκληρη την Ήπειρο, ενώ ζημιές έχουν διαπιστωθεί σε πολλά επίσης μνημεία, με την 6η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων να καταβάλλει συχνά υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αποκατάστασή του.Έτσι, προβλήματα έχουν αντιμετωπίσει μέσα σ’ αυτό το διάστημα σημαντικά μνημεία όπως το γεφύρι του Ντάλλα στο Σούλι, του Μεσόπυργου στο Ραδοβύζι, το Γεφύρι Σλίβα στη Δόλιανη, το Μεγάλο Γεφύρι στο Ζαγόρι, το Γεφύρι της Πλάκας στον Άραχθο, το Κατωγέφυρο του Ωραιόκαστρου Πωγωνίου και φυσικά το γεφύρι του Ζαγορίτικου ποταμού στο Καβαλάρι που τελικά κατέρρευσε ολοκληρωτικά.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Απεμπλοκή της εξέλιξής τους από το μνημόνιο ζητούν οι πανεπιστημιακοί


Την απεμπλοκή του ζητήματος των εξελίξεων και των νέων θέσεων μελών ΔΕΠ (Διδακτικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων), από τους περιορισμούς του μνημονίου, ζητούν οι καθηγητές πανεπιστημίου.Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καθηγητών Πανεπιστημίου με επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας ’ννα Διαμαντοπούλου και τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η διαδικασία εξέλιξης των μελών ΔΕΠ δεν μπορεί να εξομοιωθεί με τη διαδικασία προκήρυξης νέας θέσης διδακτικού προσωπικού στα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Αλλά και οι προκηρύξεις που αφορούν σε νέα θέση διδακτικού προσωπικού, πρέπει να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς της μία πρόσληψης ανά πέντε αποχωρήσεις.

Αλλαγές στα ΑΕΙ ζητεί η συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών


Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ (97,4%) υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως προκύπτει από έρευνα του υπουργείου Παιδείας.Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε απο την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.Διενεργήθηκε πανελλαδικά σε 1002 πολίτες, 400 φοιτητές και 445 γονείς μαθητών του γυμνασίου και λυκείου.Το 97,4% των ερωτηθέντων φοιτητών σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, απαντά ότι πρέπει να γίνουν άμεσα αλλαγές σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, ενώ το 79,8% του συνόλου των ερωτηθέντων λέει ότι η μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να συνεχιστεί, ανεξαρτήτως αντιδράσεων.Το 61,7% εκφράζει την άποψη ότι οι αλλαγές που μελετάει η κυβέρνηση θα εφαρμοστούν τελικα μερικώς, ενώ ένα 18,7% απαντάει ότι δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν καθόλου.Το 42,1% των ερωτηθέντων φοιτητών αναφέρει ότι είναι πολύ ενημερωμενο για τις προτάσεις της κυβέρνησης.Το 26,5% θεωρεί το μεγαλύτερο πρόβλημα των πανεπιστημίων την υλικοτεχνική τους υποδομή, ενώ 60% αναφέρει οτι οι καταλήψεις σχολών πρέπει να γίνονται ως εσχατο μέτρο αντίδρασης των φοιτητών, όταν θίγονται τα δικαιώματα τους.Το 54,3% αποδίδει την χαμηλή συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές στην απαξίωση, εκ μέρους των νέων, της πολιτικής και των πολιτικών κομμάτων.

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Β. Παλαιοκώστα για τρομοκρατία


Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ήδη καταζητούμενου Βασίλη Παλαιοκώστα για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις κατά συρροή, ανθρωποκτονία με πρόθεση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικής βόμβας από τρομοκρατική οργάνωση και θανατηφόρα έκρηξη εκδόθηκε από τον 13ο Ανακριτή Αθηνών.Η υπόθεση αφορά στο θανάσιμο τραυματισμό, το βράδυ της 24.06.2010, του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Γεωργίου Βασιλάκη, Υπασπιστή του τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς αποτύπωμα του Παλαιοκώστα βρέθηκε στον παγιδευμένο με εκρηκτικά επιστολικό φάκελο που στάλθηκε ταχυδρομικά στον τότε Υπουργό.Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αποτύπωματα του καταζητούμενου Παλαιοκώστα βρέθηκαν στο αυτοκίνητο, μάρκας AUDI A 4, που εγκαταλείφθηκε προχθές (06.02.2011) το μεσημέρι έξω από τη Χαιρώνεια Βοιωτίας, μετά από καταδίωξη και πυροβολισμούς με πολεμικό τυφέκιο κατά Αστυνομικών, που είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός Αστυνομικού.Η εξερεύνηση του αυτοκινήτου και των αντικειμένων που εγκαταλείφθηκαν σ΄αυτό συνεχίζονται. Η προανάκριση για το περιστατικό αυτό συνεχίζεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία).Οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με τον παραπάνω καταζητούμενο καλείται από την αστυνομία να επικοινωνήσει με τα τηλέφωνα 170, 1964, 1014. Εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επικίνδυνα τα παιχνίδια με την υγεία


Στην Ολομέλεια της Βουλής εισήχθη προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την Υγεία, με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο να τονίζει αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις, ότι ο πολίτης «νοιώθει στο πετσί του, πως τα παιχνίδια με την υγεία είναι επικίνδυνα».«Περίμενα αυτή την ώρα από τον Ιούλιο του 2010, όταν το άρθρο 31 του ασφαλιστικού νόμου προέβλεπε τις γενικές αρχές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», δήλωσε ο κ. Λοβέρδος, στην έναρξη της συζήτησης.Αφού κατέθεσε βελτιώσεις στο νομοσχέδιο - οι οποίες υπαγορεύτηκαν, όπως ανέφερε, από το διάλογο στη Βουλή και από την εισήγηση της ΟΚΕ - υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση, συνεπής στις δεσμεύσεις της, είναι σήμερα στη Βουλή για να προασπίσει τη δημιουργία, επιτέλους, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.Όπως επισήμανε, με το νομοσχέδιο αυτό ο γιατρός θα είναι κοντά στον πολίτη, «δίχως εξευτελισμούς και ταλαιπωρία», διευκρινίζοντας πως όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν σε επιμέρους κλάδους εργαζομένων στην πρωτοβάθμια υγεία, είναι πολύ σημαντικά, αλλά - όπως είπε - προηγείται η επιδίωξη όλων μας να φέρουμε τον γιατρό και τις υπηρεσίες του κοντά στους πολίτες.Αναφερόμενος στις αντιδράσεις σχετικά με το νομοσχέδιο, σημείωσε πως όταν ετέθη σε διάλογο ορισμένοι εκ των ιατρών αρνήθηκαν να βοηθήσουν, προσθέτοντας ότι πίσω από την άρνηση, «κρύβεται η απροθυμία όσων πιστεύουν πως ξεβολεύονται».«Για όσους φωνάζουν, ζητώντας να αποσύρουμε το σχέδιο νόμου», κάλεσε τη Βουλή να αναρωτηθεί γιατί, ενώ κινητοποιούνται τόσες ημέρες, δεν έχουν κάνει ούτε μία πρόταση επί της ουσίας.«Ας είναι. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, πρέπει να προχωρήσουμε. Η πρότασή μας για τον γιατρό κοντά στον πολίτη δεν μπορεί να τεθεί σε σύγκριση με την βίαιη άρνηση ορισμένων. Ο πολίτης το καταλαβαίνει. Όπως νοιώθει και στο πετσί του, πως τα παιχνίδια με την υγεία είναι επικίνδυνα», τόνισε.

Τελωνειακοί εντόπισαν κλεμμένο αυτοκίνητο στην ΚακαβιάΆγνοια δήλωσε ο Αλβανός ιδιοκτήτης του

Αλβανός επιχειρηματίας οδηγήθηκε χθες το πρωί στο εισαγγελέα Ιωαννίνων, επειδή το αυτοκίνητο με το οποίο ερχόταν προς την Ελλάδα, μέσω του μεθοριακού σταθμού Κακαβιάς, διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένο από το 2002 στην Ιταλία. Στον έλεγχο εισόδου που έγινε στις 7 το πρωί από τελωνειακούς υπαλλήλους στην Κακαβιά η «Μερσεντές» (αυτοκίνητο δεκαετίας) που οδηγούσε ο Αλβανός επιχειρηματίας βρέθηκε από τα στοιχεία «Σέγκεν» ότι ήταν κλεμμένο.Ο ιδιοκτήτης δήλωσε άγνοια και ότι αγόρασε το αυτοκίνητο το 2009 στην Αλβανία. Ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν στην Ελλάδα το αυτοκίνητο.Με την δικογραφία σε βάρος του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος και θα οριστεί τακτική δικάσιμος για την υπόθεση.Πάντως είναι από τις λίγες περιπτώσεις που κλεμμένα αυτοκίνητα εντοπίζονται κατά την είσοδο τους στη χώρα, συνήθως η έξοδος κλεμμένων από την Ελλάδα έχει απασχολήσει και το τελωνείο Κακαβιάς.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Κατασχέθηκε ένας τόνος μαριχουάνα λίγο πριν τα Ελληνοαλβανικά σύνορα!


Ένα τόνο μαριχουάνα, προτού το φορτίο περάσει τα σύνορα με την Ελλάδα, κατέσχεσαν οι αλβανικές αρχές στο Αργυρόκαστρο.Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές του Αργυροκάστρου, οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν έναν 41χρονο από το Τεπελένι, ο οποίος είχε προμηθευτεί το φορτίο στο χωριό Λαζαράτι, (γνωστή περιοχή για την καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών, περίπου 20 χιλιόμετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα).Ο συλληφθείς μετέφερε το φορτίο με ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, μάρκας Volkswagen και μοντέλο Touareg, το οποίο είχε πινακίδες της πόλης των Τιράνων.Επίσης, οι αστυνομικές αρχές του Αργυροκάστρου εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για άλλους τρεις άνδρες που φέρονται ως συνεργοί του 41χρονου. Η σύλληψη του 41χρονου έγινε σε μπλόκο της αστυνομίας στο χωριό Γεωργουτσάτι κοντά στη Δρόπολη, περίπου δύο χιλιόμετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, έπειτα από παρακολούθηση των υπόπτων για περίπου μια εβδομάδα.

Ο Γιαννιώτης οφθαλμίατρος Γιάννης Φερεντίνος για την αναμόρφωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης


ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ.ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΩ. ΚΡΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΣ ΠΟΛΗΣ.Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΝΟΣΕΙ ΒΑΘΥΤΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΤΗ ΟΠΟΙΑΣ ΟΥΤΕ ΟΠΑΔΟΣ ,ΟΥΤΕ ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ ΕΙΜΑΙ) ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ , ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΓΝΩΜΟΝΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΝΟΣΟΥΝΤΑ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΕΡΓΩ ,ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΙΚΑ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΥ, ΜΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ¨ ΕΝΤΟΛΕΣ¨ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ. ΟΜΩΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΡΩΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΘΑΝΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ.

ΜΕ ΤΙΜΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ


ΔΕΝ παίζεις με την υγεία και τιμάμε τους γιατρούς. Έστω και με τη ρήση του Μολιέρου πως «οι επιτυχίες τους λάμπουν στο φως του ήλιου, ενώ οι αποτυχίες τους είναι βαθιά χωμένες στο χώμα». Κι αν τα σπας στα μπουζούκια και πληρώνεις, αν αφήνεις πουρμπουάρ στο τραπέζι, είναι επιλογές σου που σχετίζονται με την ελαστικότητα του πορτοφολιού σου. Με την υγεία το πράμα αλλάζει…ΚΑΤΙ τρέχει με του ΙΚΑ τους γιατρούς και (τους) τρομάξαμε. Οργανωμένους και αποφασισμένους, καταληψίες(!) υπουργείων και «αγνώριστους». Μπροστά οι συνδικαλιστές, ξοπίσω τους ο «στρατός» και οι φαρμακοποιοί στα μετόπισθεν. Και παραπέρα τι; Ο λαός στο πλευρό τους; Λες να’ χουν οι γιατροί τον κόσμο με το μέρος τους και δεν το νιώσαμε;ΤΕΤΟΙΟ πάθος για «αγώνα»,τόση............... πρεμούρα για τον ασθενή μη κακοπάθει, τώρα με την άμυνα της Πολιτείας να αντισταθεί στην απεργία τους… Και νόμους ανακάλυψαν και κινδυνολόγησαν και την τάξη επικαλέσθηκαν. Με τους συνδικαλιστές αιχμή του δόρατος κι έχοντας ξεχάσει νόμους και κανονισμούς που θα’ πρεπε να σέβονται και να εφαρμόζουν. Δεν το’ κανες εσύ, γιατρέ, το’ κανε ο διπλανός σου ο φακελάκιας, το’ ξερες, τον ξέρεις και καμώθηκες πως δεν το(ν) είδες. Ούτε την εμπορική συμφωνία με τον «πελάτη», ούτε τα χιλιάρικα που του μέτρησαν οι τρομοκρατημένοι συγγενείς.«ΔΕΝ είδε», λοιπόν, «δεν άκουσε, δεν ξέρει» και η φάμπρικα δούλεψε. Με τον επίορκο (δεν ξέρουμε το ποσοστό τους-δεν κάνουμε στατιστική-ούτε ΕΝΑΣ έπρεπε να χρηματίζεται) ανενόχλητο και το σωματείο τους κάθε βαθμίδας… μάνα στοργική. Με τις ΕΔΕ να κλείνουν βελούδινα και την όρεξη για λάδωμα να ανοίγει. Και, βέβαια, έχουμε και τα εξωτερικά «μαγαζιά». Πουλάνε υγεία και η «παραγωγή είναι… βιομηχανική. Ούτε σου… μιλάνε εκεί μέσα, για να μη χάνουν χρόνο. Με το λογιστήριο να μεριμνά και για τον… μεσίτη που έστειλε τον «πελάτη».Δεν λέμε κάτι καινούριο - φίλος ο γιατρός, πιο φίλος ο έντιμος γιατρός, «φιλτάτη δε η αλήθεια».

Η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» συνεχίζει τη λειτουργία της ως Αναπτυξιακή της Περιφέρειας Ηπείρου


Τη συνέχιση της λειτουργίας της «Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε.», ως Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) ενέκρινε στην χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο περιφερειακός σύμβουλος και πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Ντέτσικας, η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσει την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς είναι η μοναδική αναπτυξιακή εταιρεία στην οποία η Περιφέρεια κατέχει την πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο της.Εκτενής συζήτηση έγινε και για τις δύο άλλες αναπτυξιακές εταιρείες Ο.Τ.Α. που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο, την Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.) και την Αναπτυξιακή Θεσπρωτίας Α.Ε. (ΑΝΕΘ Α.Ε.). στις οποίες η Περιφέρεια Ηπείρου έχει μικρότερο του 50% ποσοστό μετοχών, για το μέλλον των οποίων αρμόδια να αποφασίσουν είναι οι μέτοχοι και τα διοικητικά τους συμβούλια.Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφέρθηκε στις δραστηριότητες των δύο εταιριών ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε., τονίζοντας ότι πρόκειται για δύο πιστοποιημένες εταιρίες, όπως θέτει ως προϋπόθεση του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ανάθεση των προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ. «Εμείς θέλουμε να υπάρχει συνεργασία όλων των αναπτυξιακών εταιριών, ανάλογα με ό, τι η καθεμία μπορεί να προσφέρει. Στο πλαίσιο αυτό στην κοινοπραξία μπορεί να μετάσχει και η ΑΣΗΚ (Αγροτοσυνεταιριστική Ηπείρου – Κερκύρας)», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καχριμάνης, ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, υπογράμμισε: «Ουδέποτε εμείς, ως εταιρία ΗΠΕΙΡΟΣ ή ΕΤΑΝΑΜ δεχθήκαμε ότι καλώς είμαστε αντένες στην ΑΣΗΚ. Θεωρούσαμε ότι ούτε το δυναμικό μας μπορούσε να συγκριθεί, γιατί είναι τετραπλάσιο – πενταπλάσιο στην ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και τουλάχιστον τριπλάσιο στην ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.. Και για αυτό στα πλαίσια της συνεργασίας, κάναμε πρόταση, που για μας είναι παραχώρηση να υποβάλλουμε μαζί πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης». Σχετικά με την ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. – στην οποία η Περιφέρεια Ηπείρου μετέχει με ποσοστό 23%- ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη για την αυτόνομη λειτουργία της, όπως έχουν ζητήσει οι Αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Άρτας και Πρέβεζας.

«Εγώ ελπίζω να την βολέψω» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών


Η παράσταση «Εγώ ελπίζω να τη βολέψω» είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Μαρτσέλο Ντ’ Όρτα. Ο Ιταλός δάσκαλος συγκέντρωσε τις ξεκαρδιστικές μα και καυστικές εκθέσεις των μαθητών του από την τάξη του δημοτικού. Η παράσταση παρουσιάστηκε με επιτυχία για δύο χρονιές στο «Θέατρο του Νέου Κόσμου» σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου και συνέχισε την πορεία της στην Θεσσαλονίκη στο θέατρο «Εγνατία» και στην Κύπρο. Φέτος με την ευγενική χορηγία του ΟΠΑΠ επισκέπτεται τα Γιάννενα στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών (Αίθουσα Βασίλειος Πυρσινέλλας) για 3 παραστάσεις: το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου στις 21:00 και την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου διπλή παράσταση στις 19:00 και 21:15, με γενική είσοδο 10 ευρώ.Οι μαθητές από το φτωχό Αρζάνο κοντά στην Νάπολη, τα αντιμετωπίζουν όλα με αγνό χιούμορ την φτώχεια, το ότι πρέπει να εργάζονται ως μεγάλοι, την μαφία, το σχολείο που καταρρέει. Στις εκθέσεις τους σχολιάζουν τις οικογένειές τους, τους γύρω τους, την πατρίδα τους αλλά και άλλες χώρες, την Ιστορία, τα Θρησκευτικά, την επικαιρότητα… Τα γραπτά τους γίνονται ένας ολοκάθαρος καθρέφτης για όλον τον κόσμο. Τίποτα δεν ξεφεύγει από την αντίληψη των μικρών μαθητών. Και ο αφελής και ξεκαρδιστικός τρόπος με τον οποίο περιγράφουν ό,τι συμβαίνει, είναι συχνά πιο εύγλωττος και πιο ξεκάθαρος από πολλών μεγάλων… Τα τρία βιβλία που εξέδωσε ο Μαρτσέλο Ντ’ Όρτα «Εγώ ελπίζω να τη βολέψω», «Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα αρραβωνιάστηκαν από κάτω» και «Ο Θεός μας έπλασε τζάμπα» έγιναν ανάρπαστα και μεταφράστηκαν σε πολλές χώρες, ενώ η Λίνα Βερτμίλερ γύρισε το 1992 την ταινία «Ciao Professore» βασισμένη στο πρώτο βιβλίο, «Εγώ ελπίζω να τη βολέψω».Το σκηνικό της παράστασης: μια σχολική τάξη, αλλάζει συνεχώς σχήμα και μεταμορφώνεται για να δεχτεί την ιστορία της κάθε έκθεσης. Οι ηθοποιοί με απλά μέσα ( playmobil, φακούς, σχολικά αντικείμενα) αλλά κυρίως με την χρήση του σώματος, ταξιδεύουν μέσα από το βλέμμα των μικρών παιδιών και μιλάνε για την Οδύσσεια, τον Μωησή με το κιβώτιο, την προϊστορική εποχή, το ερείπιο σπίτι που μπάζει νερά, την Καμόρα, τον Μπερλουσκόνι, την Νάπολη, τον Μαραντόνα, την φτώχια που επικρατεί στον κόσμο και τονίζουν πως όλοι οι πλούσιοι θα πρέπει να πάνε στην κόλαση γιατί απλούστατα η καμήλα μπαίνει.

Η Περιφέρεια στηρίζει την αυτόνομη λειτουργία της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.


Κατά τη συζήτηση ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας και πρόεδρος της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.κ. Στράτος Ιωάννου, τόνισε ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει την αυτόνομη λειτουργία της εταιρίας, ώστε αυτή να προχωρήσει από μόνη της τα προγράμματα που έχει αναλάβει. «Στην πορεία, πρόσθεσε ο κ. Ιωάννου, θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΤΑΝΑΜ και ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., με το οποίο θα καθορίζεται ότι στις περιφερειακές ενότητες Πρέβεζας και Άρτας, θα έχει την ευθύνη διαχείρισης των προγραμμάτων η ΕΤΑΝΑΜ. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι θα λειτουργήσει η Εταιρία και αυτή θα είναι η εισήγησή μας στη Γενική της Συνέλευση», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Ιωάννου.

Ο Νίκος Γκάλης δεν θα βρεθεί τελικά στα Γιάννενα για το φιλικό προς τιμήν του Κάρολου Παπούλια!


Η πρόσκληση πήγε στον Νίκο Γκάλη, όσοι όμως, έκαναν... όρεξη για να δουν και πάλι τον μεγαλύτερο Έλληνα παίκτη μπάσκετ αγωνιζόμενο στο παρκέ, θα πρέπει να αλλάξουν άποψη.Σύμφωνα με την σελίδα contra.gr,Ο Γκάλης δεν πρόκειται καν να βρεθεί στα Γιάννενα για τον αγώνα μεταξύ των Ελλήνων παλαιμάχων και των αντιστοίχων της Μπαρτσελόνα, προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια. Ένα προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους που δεν μπορεί να αναβληθεί είναι ο λόγος, τουλάχιστον αυτό σημειώνουν κύκλοι του μπασκετμπολίστα που άλλαξε τον ρου του ελληνικού αθλητισμού.Ούτως ή άλλως, πάντως, ο Γκάλης δεν έχει ακολουθήσει ποτέ εκδηλώσεις του συνδέσμου Βετεράνων καλαθοσφαιριστών, θα ήταν επομένως, σήμερα ιδιαίτερα δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που βάσει φιλοσοφίας έχει αποτραβηχτεί από τα δρώμενα στο μπάσκετ από τα 37 του χρόνια, όταν και σταμάτησε την απαστράπτουσα καριέρα του.Από την άλλη, και ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει επιλέξει να μείνει στα παρασκήνιο μετά τη φυγή του από τον Ολυμπιακό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να βρεθεί στα Γιάννενα, απλά επειδή το όνομά του έχει επανέλθει ως υποψήφιο για τον πάγκο της εθνικής ομάδας. Όλοι υπολογίζουν πως ο Ηλίας Ζούρος, ο πιο αξιόλογος από την νουβέλ βαγκ των Ελλήνων προπονητών, θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής.Παρ' όλα αυτά, η υπόθεση αυτή παραμένει μάλλον ανοικτή...

Ενημέρωση της τρόικας για τον "Καλλικράτη"


Για την πορεία του "Καλλικράτη", το νέο ενιαίο μισθολόγιο και τις πολιτικές αναμόρφωσης του κράτους ενημέρωσε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης τους εκπροσώπους της τρόϊκας που τον επισκέφθηκαν.Οπως είπε ο κ. Ραγκούσης, δεν προέκυψαν διαφωνίες παρατηρήσεις ή ενστάσεις από την πλευρά της τρόικας στα όσα έχει προγραμματίσει και έχει εξαγγείλει το υπουργείο Εσωτερικών για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό για τον πολίτη δημόσιο τομέα.Ο κ. Ραγκούσης διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που ήθελαν την τρόικα να απαιτεί η μια πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις από το Δημόσιο να μετατραπεί σε εφτά αποχωρήσεις.

Επανέρχεται η απόσυρση Ι.Χ.


Μέσα στην εβδομάδα πρόκειται να υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση του μέτρου της απόσυρσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Οικονομικών Δ. Κουσελά.Ο υφυπουργός δήλωσε ότι η απόφαση θα υπογραφεί εντός της εβδομάδος, οπότε, όπως προβλέπει ο νόμος, θα αρχίσει να ισχύει 10 μέρες μετά τη δημοσίευσή της στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης.Σύμφωνα με όσα είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση, η απόσυρση θα εφαρμόζεται για αυτοκίνητα που τέθηκαν για πρώτη φορά στην κυκλοφορία πριν το 1999.Οι κάτοχοι τους θα έχουν την δυνατότητα να το αποσύρουν και να κερδίσουν μείωση του τέλους ταξινόμησης για την αγορά καινούργιου οχήματος μέχρι 2.000 κυβικών εκατοστών.

Σπινατρελόγκα...

thumb

Της Τζένης Κ.

Μέχρι σήμερα ο Γιώργος κυβερνούσε μία χώρα διεφθαρμένων. Τώρα κυβερνάει μια χώρα διεφθαρμένων, ασύδοτων, τζαμπατζήδων, φλασάκηδων, σαλεμένων μοναχομισθοφάηδων εργατών, υπαλλήλων ΔΕΚΟ, νταλικέρηδων, φαρμακοποιών, γιατρών, αγροτών κλπ που κάθε τόσο υποτροπιάζουνε και διασαλεύουν για ψύλλου πήδημα την εύρυθμη κοινωνική λειτουργία. Ευτυχώς, κάθε φορά που βρίσκεται «έξω από δω», έχει διαθέσιμη την απορροφητική και αντικραδασμική βάτα της Άνγκελα Μέρκελ, όπου μπορεί να σκύβει και να κλαίει, όποτε χτυπάει κορύφωση ο εύλογος καημός του. Εκείνη μάλιστα τρέφει για πάρτη του έντονα πατρικά αισθήματα και, παρότι τη σιχαίνεται τη μύξα του Νότου, τον συμμερίζεται και δεν τον σαλαγάει από τον ώμο της… Του δίνει μονάχα που και που κανένα χαρτομάντιλο A4 με ψιλά γράμματα, για να βάζει υπογραφές και να ξεχνιέται. Διότι πίκρα μεγαλύτερη δεν υπάρχει από το να είσαι ένας συγκροτημένος, ακριβοδίκαιος, διορατικός, αθλητικότατος, μεταρρυθμιστής ηγέτης και να σου τρελαίνεται από κάτω ο λαός και να μη σ’ αφήνει με την πρώτη να αποδείξεις σε βάρος του την αξία σου…Πέντε- δέκα λογικοί έχουνε απομείνει στα κανάλια κι άλλοι τόσοι στη χλιδή και στο απυρόβλητο, αλλά τι να φτουρήσουνε αυτοί, τη στιγμή που το δοβλέτι έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Σε Σπινατρελόγκα… Κάθεται ο καψερός μαζί με τους υπουργούς του και φιλοτεχνούνε υπέροχα νομοσχέδια κι αντί να τα πάρουνε με κατάνυξη στα χέρια τους οι πολίτες και να τα βιβλιοδέσουνε με δικά τους έξοδα, για να έχουνε, αύριο- μεθαύριο, τον καιρό της ανεργίας, λογοδιακεκριμένα πονήματα να διαβάζουνε, του τα τοποθετούνε με τα προκατειλημμένα απεργιακά τους καμώματα στους προσωπικούς τους καταστροφείς εγγράφων. (Μη μας ρωτήστε πού βρίσκεται ο προσωπικός καταστροφέας εγγράφων. Καθένας τον έχει εκεί που ξέρει…). Και μιλάμε για κείμενα διαμάντια, συλλεκτικά αιγυπτουργήματα, με την υπογραφή της τρόικας στην ούγια… Εφόσον λοιπόν ο λαός αρνείται να μετάσχει της Παιδείας της ημετέρας Κυβέρνησης, καταπίνοντας απνευστί τα κείμενα της νομοθετικής λογοτεχνίας που του σερβίρουν, δεν του έχει μείνει άλλη λύση του δόλιου πρωθυπουργού, από το να κυκλοφορήσει την πολιτική του σε δισκία αντι- κούκου και να τα χορηγήσει σε κάθε τρελαμένο. Πλην όμως, δεν του απόμεινε κανείς για να τα συνταγογραφήσει κατευθυνόμενα. Και οι γιατροί τρελάθηκαν και οι φαρμακοποιοί τρελάθηκαν και οι Ουκρανές αποκλειστικές δεν αισθάνονται πολύ καλά τελευταίως… Όσο για τους χαϊδεμένους πανεπιστημιακούς δόκτορες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κάποια λύση, αυτοί δε συνταγογραφούνε τζάμπα ούτε αυγά τηγανητά. Ξεχαπάκωτο θα μείνει το εκλογικό σώμα κι ό,τι προφτάσει να σώσει με τις εναλλακτικές θεραπείες το παρδαλό και ασυνάρτητο τηλεσυνάφι… πρόφτασε…

topontiki

Μαχητικότητα ζητεί από τους τομεάρχες του ο Σαμαράς


Συνεδρίαση με τους τομεάρχες της ΝΔ, από τους οποίους ζήτησε παραγωγικότητα και μαχητικότητα, έχει σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Αντώνης Σαμαράς.Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών μετά τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στο σχήμα στις αρχές Ιανουαρίου. Οπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΝΔ, οι συναντήσεις αυτές θα είναι συνεχείς και θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα, με τη συμμετοχή των γραμματέων του κόμματος.«Υποχρέωσή μας είναι να είμαστε μαχητικοί», τους είπε και ζήτησε να κάνουν «αντιπολίτευση γόνιμη, παραγωγική όπως το ζητάει κόσμος».Ο κ. Σαμαράς πρόσθεσε πως οι πολιτικές θα συναποφασίζονται ώστε να υπάρχει ενιαία γραμμή και στη συνέχεια συντονισμός. «Να δώσουμε τη μάχη συσπειρωμένοι», επεσήμανε.Παράλληλα ζήτησε από τους τομεάρχες να μην τηρούν ξύλινες, τυποποιημένες, στρογγυλοποιημένες θέσεις. «Αυτή η πολιτική έχει πεθάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους να αγωνιστούν με σύγχρονες ιδέες «που οδηγούν την Ελλάδα που οραματιζόμαστε».

Στην... υγειά μας

Tου Δημήτρη Μυ

Στην Ελλάδα του σήμερα, ποια ελπίδα σοβαρής περίθαλψης μπορεί να έχει κάποιος που δεν έχει μια; Το παραπάνω ερώτημα αφορά και τους κυβερνητικούς «μεταρρυθμιστές» και τους απεργούς ιατρούς που κονταροχτυπιούνται, αυτές τις μέρες, για το... καλό μας.Την απάντηση, δυστυχώς, τη γνωρίζουμε από προσωπικές εμπειρίες ή εμπειρίες γνωστών και φίλων όλοι μας: Χωρίς φακελάκι και γνωριμίες δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Ο λόγος της απελπισίας (για όποιον δεν έχει μια) είναι απλός...Το σύστημα υγείας διαμορφώνεται και καθορίζεται από την απάντηση που δίνει η πολιτική οργάνωση μιας κοινωνίας στο εξής ερώτημα: Είναι η υγεία εμπόρευμα; Δε νομίζουμε ότι υπάρχει κανείς που αμφισβητεί την απάντηση που έχει δοθεί (και) στη χώρα μας: Ο χώρος της υγείας περιγράφει μια μπίζνα δισεκατομμυρίων... Από τη στιγμή, λοιπόν που η υγεία από κοινωνικό αγαθό έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα είναι προφανές ότι αφορά όσους είναι σε θέση να το πληρώσουν. Οι υπόλοιποι στον Καιάδα...Υπό αυτήν την έννοια, ακούγεται εξόχως γοητευτική η διάθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε «βαθιά τομή» στο χώρο.Όμως, ας μην τρέφουμε ψευδαισθήσεις: το τοπίο που επιδιώκει να διαμορφώσει η κυβέρνηση, περιγράφεται από τις περικοπές κατά 50% των δημοσίων δαπανών για την υγεία τις οποίες προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2011.Τι σημαίνει αυτό το μαχαίρι στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία; Αυτό θα γίνει αντιληπτό πολύ σύντομα απ’ όσους θα υποχρεωθούμε να αναζητήσουμε υπηρεσίες σε ιδιωτικά κέντρα τα οποία ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια στις γειτονιές της Αθήνας σπεύδοντας να καλύψουν το κενό που δημιουργεί η ταχύτατη διάλυση του (αποσαρθρωμένου) δημόσιου ιστού περίθαλψης.

topontiki

Παρέμβαση Χρ.Κατσούρα για το ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης


Σε συνεδρίαση της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων, συμμετείχε ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Χρήστος Κατσούρας. Στη διάρκεια της συνεδρίασης, όπου συζητήθηκε ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης, ο κ. Κατσούρας έκανε την ακόλουθη παρέμβαση:"Να σας ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία (απευθυνόμενος στον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού κ. Χυτήρη και στον διευθυντή της δημόσιας τηλεόρασης κ. Ταγματάρχη). Πράγματι ξεκινάτε καλά, τουλάχιστον με τον ένα αρχικό στόχο εξορθολογισμού. Θα δούμε στη συνέχεια.Αλλά Κυρία Πρόεδρε, κινδυνεύω να βρεθώ σε μια σύγχυση. Εγώ νόμιζα ότι δεν υπήρχε ποτέ δημόσια τηλεόραση στη χώρα.Υπήρχε κρατική τηλεόραση, υπήρχε κατ’ επέκταση κομματική τηλεόραση, αλλά δημόσια δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ. Και δεν ξέρω αν θέλουμε να υπάρξει, γιατί νομίζω ότι είμαστε εγκλωβισμένοι στο παρελθόν. Θα πω δυο παραδείγματα. Δεν μπορεί σήμερα να νοείται η αντικειμενικότητα με το πόσα δευτερόλεπτα προβάλλεται ή κάθε κόμμα ή καθένας, γιατί αυτό οδηγεί στο επόμενο ερώτημα. Πως προβάλλονται αυτοί που δεν εκφράζονται μέσα από τα κόμματα, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα.Και ένα δεύτερο ζήτημα. Θέλουμε πραγματικά να κάνουμε την κρατική τηλεόραση ένα δημόσιο τόπο διαλόγου; Έχουμε πολλά να κάνουμε. Πρέπει να δώσουμε βήμα σε κινήματα πολιτών, πρέπει ο διάλογος να μην είναι προσχεδιασμένος όπως είναι μέχρι τώρα, πρέπει το δυναμικό που παίρνει μέρος στις εκπομπές να μην είναι το ίδιο και το ίδιο. Όλοι ξέρετε ότι πολιτικοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες για δεκαετίες είναι οι ίδιοι και αν τους μετρήσουμε δεν ξέρω αν είναι πάνω από 100 αυτοί που παίρνουν μέρος σε αυτό το διάλογο και στη δημόσια και στη ιδιωτική τηλεόραση.Μια συγκεκριμένη ερώτηση. Πως εξηγείτε τη διαφορά στο μερίδιο μεταξύ τηλεόρασης και ραδιοφώνου; Για παράδειγμα βλέπω ότι στην τηλεόραση, έχουμε το χειρότερο μερίδιο εκτός από το Ισραήλ, την Ουγγαρία και την Τουρκία. Στο ραδιόφωνο από την άλλη μεριά είναι αρκετές χώρες που είναι πίσω από εμάς.Μια δεύτερη ερώτηση που έχει σχέση με αυτό που είπε ο κ. Βαρβαρίγος πιο πριν. Πρέπει να αγγίξουμε τα πάντα. Δεν βαίνουν όλα καλώς. Μπορεί να χρειάζεται αναβάθμιση. Ποιος είναι ο ρόλος των περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθμών στη νέα εποχή; Πως τον οραματίζεστε;Και μια τρίτη παρατήρηση. Είπατε για τις διάφορες πληροφορίες κύριε Υπουργέ που έρχονται «ανεξέλεγκτα». Το πιο σημαντικό «αντίβαρο» στην πληροφορία, ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι η τέχνη. Δώστε σημασία εκεί και νομίζω θα πάμε καλύτερα στο μέλλον".
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΕΤΟ

Νέο Σχέδιο Π.Δ. για τη Λίμνη Παμβώτιδα προτείνει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου


Η αναγκαιότητα θέσπισης θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος Προστασίας της Λίμνης Ιωαννίνων, τονίστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. Ωστόσο, εκφράστηκαν πολλές επιφυλάξεις για το υπό συζήτηση Σχέδιο Π.Δ., που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόταση για απόσυρσή του και την εκπόνηση ενός νέου Σχεδίου που, εκτός των άλλων, θα λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για τη Βιοποικιλότητα και τις περιοχές NATURA.Ο εισηγητής του θέματος, Αντιπεριφερειάρχης κ. Παντ. Κολόκας, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη οριοθέτηση και χωροστάθμιση ακριβείας, επεσήμανε τα προβλήματα που θα προκύψουν από το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο για τις περιοχές ΝATURA, αλλά και την εκκρεμότητα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, υπογράμμισε την αναγκαιότητα θέσπισης νομικού πλαισίου προστασίας της Λίμνης, εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις σε ο, τι αφορά την εγκυρότητα του υπό συζήτηση Σχεδίου Π.Δ., δεδομένου ότι οι προτάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στην ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις νέες ζώνεςΗ Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάνα Καλογιάννη, στην παρέμβασή της, τόνισε ότι είναι απαραίτητη η σύνταξη νέας Ε.Π.Μ. ή τουλάχιστον αναθεώρηση της ήδη υπάρχουσας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τεκμηρίωση της ένταξης των προστατευομένων περιοχών σε μια από τις νέες κατηγορίες που προβλέπονται με το Σ/Ν για την βιοποικιλότητα, στο οποίο υπάρχει πλέον περιοχή «οικοανάπτυξης».Ένα δεύτερο ουσιαστικό σημείο, τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης, αφορά την αναφορά στο υπό διαβούλευση Π.Δ. ότι λαμβάνει υπόψη του το Ρυθμιστικό Σχέδιο. Ωστόσο η διαδικασία για αυτό έχει τελματωθεί και είναι άγνωστο πότε και πως θα εφαρμοστεί. Επιπρόσθετα με το Π.Δ. δίνεται η δυνατότητα στο σχέδιο διαχείρισης και στα προγράμματα δράσης που θα το συνοδεύουν να διαφοροποιούν τις επιτρεπόμενες ή απαγορευμένες δράσεις στις προστατευόμενες περιοχές σε τουλάχιστον 17 περιπτώσεις, που δεν αποκλείεται να καταστρατηγήσουν στη συνέχεια τους επιδιωκόμενους στόχους του Π.Δ..Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της η κ. Καλογιάννη και με δεδομένο ότι:
- το Ν/Σ για την βιοποικιλότητα θα προηγηθεί χρονικά της υπογραφής του Π.Δ. για τη λίμνη
- και ότι η εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη δεν μπορεί να τεκμηριώσει την ένταξη των ίδιων περιοχών στις νέες κατηγορίες των προστατευομένων περιοχών που ορίζονται με το προς ψήφιση σ/ν για την βιοποικιλότητα πρότεινε την απόσυρση του υπό διαβούλευση Π.Δ. ώστε να προσαρμοσθεί με το Ν/Σ για τη Βιοποικιλότητα και το Ρυθμιστικό Σχέδιο, αφού προηγηθεί η εκπόνηση νέας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.

H τοποθέτηση Καχριμάνη
Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, στην καταληκτική του τοποθέτηση είπε ότι το Σχέδιο Π.Δ. πρέπει να αποσυρθεί μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τη Βιοποικιλότητα και στη συνέχεια να συνταχθεί η πρόταση της Περιφέρειας. «Διαφορετικά εάν δεν ταυτίζονται τα δύο σχέδια, θα αποσυρθούν και θα εκπέσουν», υπογράμμισε για να προσθέσει ότι πρέπει να κατατεθεί το ταχύτερο δυνατό η πρόταση προς την Υπουργό.Συνοπτικά ο Περιφερειάρχης, επεσήμανε τα εξής για το Σχέδιο Π.Δ.:
«1ον: Το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο για τη Βιοποικιλότητα περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο σχέδιο Π.Δ. και ως εκ τούτου θεωρείται αναγκαίο να υπάρξει εναρμόνισή του, ως προς αυτές.
2ον: Θεωρούμε χρήσιμο να προηγηθεί η θεσμοθέτηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου, το οποίο αφορά το σύνολο του Λεκανοπεδίου και το οποίο θέτει τους άξονες αειφόρου ανάπτυξης.
3ον: Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διχογνωμίες που υπάρχουν, ως προ το ανώτερο όριο της όχθης της Λίμνης, από Πέραμα μέχρι Καστρίτσα στην οποία υπάρχουν νόμιμες ιδιοκτησίες, να προβλεφθεί η διάνοιξη του αναχώματος Αμφιθέας, ως και μέτρα προστασίας των πηγών Σεντενίκου για τις οποίες πρέπει να εκπονηθεί μελέτη για την ένταξή τους Λιμναίο Σύστημα.
4ον: Είναι απαραίτητο να προηγηθεί η ολοκλήρωση των ανταλλαγών στην περιοχή Περάματος – Αμφιθέας και παράλληλα να ληφθεί μέριμνα για όλες τις άλλες ιδιοκτησίες που θα περιληφθούν στα όρια της Λίμνης, είτε μέσω ανταλλαγής τους, είτε μέσω απαλλοτρίωσής τους.
5ον: Το Σχέδιο Π.Δ. πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα Σχέδια πόλης Κατσικά και Ανατολής.
6ον: Η δημιουργία Οικολογικού Πάρκου, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Κατσικά, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, η δημιουργία του όμως και ιδίως η διάτρηση του αναχώματος θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή διάταξη για εκπόνηση μελέτης προστασίας των οικισμών Κατσικά, Ανατολής και τμήματος της πόλης των Ιωαννίνων, οι οποίοι έχουν επεκταθεί με νόμιμες διαδικασίες.
7ον: Κρίνουμε απαραίτητο όπως στο Π.Δ. περιληφθεί ρητή διάταξη που να επιτρέπει τη λειτουργία αγροκτηνοτροφικών μονάδων
8ον: Θεωρούμε απαραίτητη την εκπόνηση νέας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, η οποία να λαμβάνει υπόψη τα σημερινά δεδομένα, καθώς η υπάρχουσα έχει εκπονηθεί προ δεκαπενταετίας.
Μετά τις τοποθετήσεις και τις προτάσεις που κατατέθηκαν και από μέρους των άλλων παρατάξεων ο Περιφερειάρχης κ. Αλεξ. Καχριμάνης, επεσήμανε ότι όλοι συμφωνούν στην αναγκαιότητα θέσπισης θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της Λίμνης. Στη συνέχεια πρότεινε και έγινε αποδεκτό, να συγκροτηθεί Επιτροπή με τη συμμετοχή περιφερειακών συμβούλων, των επιστημονικών συμβούλων του κράτους, των Δήμων Ιωαννιτών και Ζίτσας, η οποία θα επεξεργαστεί ένα νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα που δημιουργεί το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τη Βιοποικιλότητα- επέκταση της περιοχής NATURA, εξετάζοντας και τις άλλες προτάσεις που κατατέθηκαν. Στη συνέχεια να επιδιώξει συνάντηση με Υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ενημέρωσή τους και την ολοκλήρωση της εκπόνησης του νέου σχεδίου Π.Δ. και νέας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.

Συνεχίζουν την αποχή τους οι δικηγόροι των Ιωαννίνων


Την απόφαση να συνεχίσουν την αποχή από τα καθήκοντά τους, τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου έλαβαν χθες και οι δικηγόροι των Ιωαννίνων, επικυρώνοντας έτσι την απόφαση της Ολομέλειας και σκληραίνοντας την στάση τους απέναντι στην Κυβέρνηση και τον άδικο νόμο που προωθεί και πλήττει, όπως οι ίδιοι σημειώνουν, τον κλάδο τους.

Η Αριστερή Παρέμβαση για τη λίμνη Παμβώτιδα


Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων) ν. Ιωαννίνων, ως περιοχή «Οικοανάπτυξης» με περιφερειακή ζώνη προστασίας και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης.To σχέδιο Π.Δ. για την Παμβώτιδα, έρχεται για άλλη μια φορά να ρυθμίσει τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, ώστε να διασφαλίσει την προστασία της υδάτινης και χερσαίας περιοχής του οικοσυστήματος.Χαρακτηρίζει λοιπόν μια ευρύτατη περιοχή με πυρήνα τη λίμνη, ως περιοχή Οικοανάπτυξης. Ορίζει μια περιφερειακή ζώνη γύρω της και οριοθετεί εντός της σειρά από ζώνες, κατονομάζοντάς τες ανάλογα με το κύριο αντικείμενο προστασίας, αποδίδοντάς τους εν συνεχεία τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες και δράσεις. Το σχέδιο αναφέρεται στα όργανα διοίκησης του οικοσυστήματος που είναι ο Φορέας Διαχείρισης Παμβώτιδας, ο οποίος θα διαχειρίζεται την περιοχή οικοανάπτυξης, βάσει ενός Πενταετούς σχεδίου, Τομεακών προγραμμάτων δράσης, αλλά και ενός Κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας.Ουδέτερα και αφηρημένα το σχέδιο αποτελεί ένα εξόχως ρυθμιστικό εργαλείο, αν είχε συνταχθεί και εφαρμοστεί είκοσι ή τριάντα χρόνια πριν, καθώς διαβάζοντάς το, αν δεν γνωρίζεις την κατάσταση της λίμνης, έχεις την εντύπωση ότι το οικοσύστημα της Παμβώτιδας καλά κρατεί.Το λιμναίο όμως οικοσύστημα νοσεί βαρύτατα, όπως πάμπολλες φορές έχει κατατεθεί από έρευνες, αναλύσεις, επιμέρους μελέτες και κοινοποιηθεί σε συνέδρια, ημερίδες, και πάσης φύσεως εκδηλώσεις.Ρυθμίσεις έτσι που αφορούν στην αποκατάσταση του διαταραχθέντος οικοσυστήματος και οδηγούν στην αναγκαιότητα λήψης όχι μόνο προληπτικών, αλλά και απαγορευτικών μέτρων καθώς και ολοκληρωμένες προτάσεις που αφορούν σε έργα που πλειστάκις έχουν επισημανθεί από τους ειδικούς για τη σωτηρία της λίμνης, εκλείπουν. Τέτοιου είδους μέτρα, έργα και δράσεις επειδή θα δημιουργούσαν τουλάχιστον πολιτική αμηχανία σε όποιον κληθεί να τα εφαρμόσει, μετατίθενται εκ νέου σε έρευνες, εμείς θα λέγαμε διαβουλεύσεις, που θα προηγηθούν ως φαίνεται των τομεακών προγραμμάτων δράσης.Εν αντιθέσει η φρενίτιδα της επιχειρηματικοκεντρικής ανάπτυξης εγκαθίσταται εκ νέου. Είτε με παραγωγή ενέργειας μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στοιχείων στις ευαίσθητες ζώνες Α2 που είναι η λωρίδα των 300 μέτρων περιμετρικά της λίμνης και Α3 που είναι το νησί. Μάλιστα, χωρίς αναφορά σε έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Είτε με τη συνέχιση δραστηριοτήτων που αφορούν μάλλον έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά δεν συνάδουν στη λογική προστασίας της βιοποικιλότητας, όπως η συνέχιση της δυνατότητας εγκατάστασης ξενοδοχειακών καταλυμάτων στην περιοχή του Περάματος και στην περιοχή ανάμεσα στη ζώνη των 300 μέτρων και στο αστικό συγκρότημα στην Κατσικά.Εξακολουθούν να επιτρέπονται οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις συλλογής, καθαρισμού και διανομής νερού και αποενοχοποιούνται για την υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα.Δεν ορίζεται ρητά ο προσδιορισμός των ορίων της λίμνης εις τρόπον ώστε να προκύψουν οι δημόσιες πια εκτάσεις που πρέπει να αποδοθούν στη λίμνη κι όχι να οικοπεδοποιηθούν.Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος εν γένει κινείται στην κατεύθυνση της εξαργύρωσης του οικολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού θησαυρού της λίμνης από ατομικά και οικονομικά συμφέροντα στη λογική της οικοπεδοποίησης και της εκμετάλλευσης του οικοσυστήματος.Για την Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο βάσει των αναφορών και εκθέσεων των ειδικών για την Παμβώτιδα, το λιμναίο οικοσύστημα βρίσκεται υπό κατάρρευση, με όψεις της νοσηρής κατάστασής του τον περιορισμό του όγκου των νερών, τη συσσώρευση τοξικής ιλύος στον πυθμένα, τον ευτροφισμό, την εξαφάνιση της ιχθυοπανίδας και ορνιθοπανίδας. Ανθρωπογενείς δράσεις επέδρασαν δραματικά στην υποβάθμισή του, όπως οι άστοχες επεμβάσεις επί κρισίμων παραμέτρων του, και οι αλλαγές των χρήσεων της γης για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων, ας το πούμε έτσι αρχικά, για να το ονομάσουμε καπιταλιστικά συμφέροντα στη συνεχεία, που έδρασαν εντός του κυρίως οικοσυστήματος, αλλά και σε ευαίσθητους οικότοπους και ας ξεκινήσουμε με το τελευταίο την τερατώδη εγκατάσταση του ΙΚΕΑ στην εποχιακή λίμνη Βρέλλη στη ζώνη Β212 χαρακτηρισμένη ως Προστατευόμενο Τοπίο στο υπό συζήτηση σήμερα σχέδιο Π.Δ.Η αρχή έγινε με τον ακρωτηριασμό της Λαψίστας και τα αναχώματα, που απέκλεισαν την επικοινωνία της λίμνης με τις πηγές του Μιτσικελίου και τα υγρολίβαδα, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα αυτοκαθαρισμού των νερών, όντας χώροι εκκόλαψης και αναπαραγωγής. Οι εισροές βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ομβρίων, είναι υπεύθυνες για την συγκέντρωση της τοξικής ιλύος του πυθμένα και την υπερβολική ανάπτυξη μικροοργανισμών, που καταναλώνουν το διαθέσιμο οξυγόνο. Ορισμένοι μάλιστα στις συνθήκες του υπερτροφισμού όπου αναπτύσσονται, παράγουν τα βλαβερά τοξικά κυανοφύκη, που καθιστούν επικίνδυνες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.Η υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα από τις Βιομηχανίες πόσιμου νερού, στερεί από τη λίμνη τις φυσικές πηγές εμπλουτισμού της με καθαρό νερό. Τα κρηπιδώματα και οι τσιμεντοποιήσεις που έγιναν, για την ανάπτυξη της καφετέριας και των parking, αλλά και αυτών που θα προκύψουν από την προϊούσα οικοπεδοποίηση των ακτών, θα μειώσουν κι άλλο τους χώρους αυτοκάθαρσης.Σίγουρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν την αποκατάσταση του διαταραχθέντος οικοσυστήματος, και την αυστηρή προστασία του από πιέσεις συμφερόντων που συνοδεύονται συνήθως με ευνοϊκές γι’ αυτά αποφάσεις διοικούντων και φυσικά προστασία από ενέργειες για μεταφορά νερού στη λίμνη από ποταμούς, μέτρο όχι μόνο οικολογικά επικίνδυνο, αλλά και κοινωνικά απαράδεκτο, αφού επιλύει το πρόβλημα της εξάντλησης των οικολογικών πόρων μιας περιοχής, στερώντας τους από άλλες. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε:
* Την καταστροφή των αναχωμάτων και την απόδοση στη λίμνη των ρηχών εκτάσεων που παραδοσιακά πλημμυρίζουν
* Την αποκατάσταση της επικοινωνίας της λίμνης με τη λεκάνη απορροής του Καλαμά
* Την ορθολογική χρήση και τον έλεγχο λιπασμάτων-φυτοφαρμάκων
* Την δημιουργία υποδομών συλλογής των ομβρίων
* Την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου και τη σύνδεση με τον Βιολογικό
* Την δημιουργία Βιολογικού στην ΒΙΠΕ
* Την απομάκρυνση της ιλύος και σχεδιασμένη επεξεργασία της απόθεσής της
* Την διατήρηση της ζώνης απόλυτης προστασίας των 100 μέτρων προς την πόλη και των 300 μέτρων προς τις υπόλοιπες πλευρές χωρίς σκέψη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων.
* Τον φραγμό στην υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα για τις Βιομηχανίες νερού
* Την προστασία του Μάτσικα από την οικιστική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας αθλητικού πάρκου και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα έχουν σχέση με την λίμνη.
* Την απαγόρευση έργων που θα μπορούσαν να αποκόψουν την σύνδεση της περιοχής οικοανάπτυξης με την λίμνη όπως η λεωφόρος Γεννηματά, που επ’ ουδενί δεν πρέπει να φτάσει στον κόμβο Κουτσελιού.
Καιρός είναι να σχεδιάσουμε και να νομοθετήσουμε για την λίμνη υπό επιστημονική φροντίδα και μόνο έξω από τη λογική του κέρδους των ολίγων και της καταλήστευσης των κοινωνικών και φυσικών πόρων.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Να λειτουργήσει ξανά το Κέντρο Αναφοράς Γρίπης στα Γιάννινα


Ακόμη ένας θάνατος από τον ιό της γρίπης Η1Ν1 σημειώθηκε στην Ήπειρο. Ένας 60χρονος, που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, υπέκυψε και είναι το δεύτερο θύμα στην περιοχή μας, μετά από έναν 70χρονο Μετσοβίτη, που νοσηλευόταν για μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.Πολλοί συμπολίτερς τονίζουν, ότι πρέπει να ανοίξει και πάλι το Κέντρο Αναφοράς της Γρίπης, που λειτουργούσε πέρυσι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Και αυτό, γιατί τα δείγματα τώρα αποστέλλονται με… κούριερ στο Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα και όπως είναι λογικό η ανάλυσή τους καθυστερεί! «Είναι απορίας άξιο, γιατί η Κυβέρνηση δεν ανοίγει και πάλι το Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Ιωαννίνων. Τα δείγματα θα αναλύονται πιο γρήγορα και η θεραπεία, φυσικά, θα είναι αμεσότερη» λένε ιατρικοί κύκλοι.

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Το Κέντρο ήταν ένα από τα «θύματα» των πολλών περικοπών στην Υγεία, όμως πρέπει να ανοίξει και πάλι, αφού πέρυσι εξυπηρετούσε όλη τη Δυτική Ελλάδα!Σήμερα, εκτός του Ινστιτούτου Παστέρ, λειτουργεί ένα ακόμη Κέντρο, στη Θεσσαλονίκη και κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει, ότι, αν υπήρχαν περισσότερα, τα δείγματα θα αναλύονταν γρηγορότερα και τα περιστατικά θα αντιμετωπίζονταν αμεσότερα.Σύμφωνα με στοιχεία, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Άρτας νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση 2 ακόμη άτομα κάτω των 45 ετών, ενώ στο Πανεπιστημιακό νοσηλεύεται στη Μ.Ε.Θ. ένας 15χρονος με πνευμονία.Εξάλλου, τα δείγματα που είναι θετικά στον ιό ολοένα και αυξάνονται σε όλη την Ελλάδα, ενώ μέχρι χθες τα θύματα από τον Η1Ν1 είχαν φθάσει τα 33!

ΑΛΛΕΣ 8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, ο ιός Η1Ν1 θα είναι σε έξαρση στη χώρα μας για άλλες 6 με 8 εβδομάδες. «Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά θα πρέπει όλοι να τηρούν τα μέτρα υγιεινής και να συμβουλεύονται το γιατρό τους» λένε πηγές, που δεν παραβλέπουν, ότι οι συνεχιζόμενες απεργίες στο χώρο της Υγείας και ιδιαίτερα των Νοσοκομειακών γιατρών, έρχονται σε… ακατάλληλο χρονικά σημείο, αφού ο Η1Ν1 είναι σε έξαρση.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ο Καχριμάνης είναι συνένοχος στο διαρκές έγκλημα που διαπράττεται στην Λίμνη Παμβώτιδα!


Η τότε...Μοναρχιακή Αυτοδιοίκηση του Μονάρχη Αλέκου Καχριμάνη δεν ήταν ικανή να εμποδίσει το συνεχές και ανεξέλεγκτο μπάζωμα της Λίμνης Παμβώτιδας στην περιοχή της Δραμπάτοβας.Το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με αποτέλεσμα η λίμνη να συρρικνώνεται συνεχώς!Ήταν και είναι άγνωστοι στις υπηρεσίες της τότε Νομαρχίας και σημερινής Περιφέρειας αυτοί που μπαζώνουν τις παραλίμνιες εκτάσεις; Πόσοι από αυτούς που μπαζώνουν τις παραλίμνιες εκτάσεις έχουν οδηγηθεί μέχρι σήμερα στη δικαιοσύνη, πόσες καταγγελίες έχουν γίνει μέχρι τώρα, πόσοι έχουν καταδικαστεί και με τι ποινές;Τέλος, ποια οικοδομικά συμφέροντα καλύπτουν οι ψηφοθήρες τοπικοί πολιτικοί και δεν ενστερνίζονται τα 100 μέτρα αδόμητης ζώνης από την όχθη της λίμνης που ορθά προτείνεται να διατηρηθεί από το Γενικό Ρυθμιστικό Σχέδιο, υποκινώντας το έγκλημα της παραλίμνιας δόμησης και του μπαζώματος των ευαίσθητων υγρολίβαδων;Ο Αλέκος Καρχιμάνης,όλα αυτά τα χρόνια,υπήρξε συνένοχος στο διαρκές έγκλημα που διαπράττεται στην Λίμνη Παμβώτιδα!Συνεπώς,τόσο ο ίδιος,όσο και ο αντιπεριφερειάρχης του κ. Παντελής Κολόκας,θα πρέπει πρώτα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και μετά να εκφέρουν άποψη για το Προεδρικό Διάταγμα.

Ο Μάκης Χατζηεφραιμίδης είχε καταγγείλει το μπάζωμα στο μπαρ του κ. Κολόκα!


Την παράνομη επέκταση του περιαύλιου χώρου παρακείμενου νυκτερινού κλαμπ(SUGAR) μέσα στην προστατευόμενη περιοχή Α1 της λίμνης στην περιοχή της Ντραμπάτοβας,ιδιοκτησίας του σημερινού αντιπεριφερειάρχη κ. Παντελή Κολόκα,είχε καταγγείλει πριν από 2 χρόνια ο Μάκης Χατζηεφραιμίδης και η τοπική κίνηση των Οικολόγων-Πρασίνων.Ο τότε Νομάρχης κ. Αλέκος Καχριμάνης και ο αντινομάρχης της εποχή εκείνη κ. Παντελής Κολόκας,είχαν παραδεχθεί ουσιαστικά τις ανομίες,αλλά σημείωναν πως θα υπάρξει αντιδικία μεταξύ ιδιοκτήτη και μισθωτή!Σε ότι αφορά βέβαια τις καταγγελίες για την εξυπηρέτηση με μηχανήματα της Νομαρχίας ιδιωτικών συμφερόντων που μπαζώναν την λίμνη,οι κ.κ. Καχριμάνης και Κολόκας δεν είχαν πει λέξη!!!

Ηθικό ζήτημα για το Π.Κολόκα


Ο Στέφανος Ζούμπας και ο Μάκης Χατζηεφραιμίδης έθεσαν στο χθεσινοβραδινό περιφερειακό συμβούλιο,ηθικό ζήτημα για την παρουσία του Παντελή Κολόκα στη συνεδρίαση με θέμα το Προεδρικό Διάταγμα για τη λίμνη,με το σκεπτικό ότι ο ίδιος έχει έννομο συμφέρον λόγω των οικοπέδων που του ανήκουν στην περιοχή της Ντραμπάτοβας.

Θεμελιακά Συμπεράσματα μετά από ένα χρόνο

Του Νίκου Κοτζιά

Η πολιτική διακυβέρνηση μπορεί να χωριστεί στα τρία: α) εισροές, δηλαδή, ποια συμφέροντα, ποιες πληροφορίες, ποιες ιεραρχήσεις εισάγονται στο κυβερνητικό σύστημα προκειμένου αυτό να αποφασίσει. Β) Ποιοι αποφασίζουν με ποιες διαδικασίες και μέσα σε ποιο θεσμικό πλαίσιο. Τέλος, γ) οι αποφάσεις που λαμβάνονται, πώς υλοποιούνται, με τι μεθόδους και διαδικασίες, σε βάρος τίνος και σε ποιανού το όφελος. Ας αξιολογήσουμε, λοιπόν, στη βάση αυτού του διαχωρισμού την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης:

Α. Ποιοί διαμόρφωσαν τις πληροφορίες, τις ιεραρχήσεις και τις απαιτήσεις

Στην πρώτη περίοδο του 2010 η κυβέρνηση, ιδιαίτερα το οικονομικό της επιτελείο, απέφευγε να συνομιλήσει με εκπροσώπους των συνδικάτων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κύριος συνομιλητής ήταν οι Έλληνες και ξένοι τραπεζίτες, οι μεγάλοι κατασκευαστές και ορισμένα συστήματα άμεσης διαπλοκής. Το ογκούμενο λαϊκό κίνημα υποχώρησe μετά τη φωτιά σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Μετά από αυτό το θλιβερό επεισόδιο η οργή του κόσμου ως προς το μνημόνιο έγινε σχετικά πιο σιωπηλή. Ανάλογη προσπάθεια καταβάλλεται σήμερα, με αφορμή τους λαθρομετανάστες και την «κατάληψη» τμήματος της Νομικής.Στη συνέχεια, η κυβέρνηση εξακολουθούσε να συνομιλεί με ορισμένους ξένους οικονομολόγους με κευνσιανές αντιλήψεις, όπως οι νομπελίστες Π.Κρούγκμαν και Στίγκλιτς, όμως, όλο και περισσότερο είχε στήσει αυτί στα όσα τις έλεγαν οι ξένοι οικονομολόγοι που συνδέονται με τον νεοφιλελευθερισμό, το ΔΝΤ και την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ιδιαίτερα τους γερμανόφωνους στη διοίκησή της. Λίγο μετά, η κυβέρνηση δεν άντεξε το «ξύλο» που έφαγε στο Νταβός το 2010, το οποίο είχε στηθεί ακριβώς επί τούτο, και υποχώρησε πλήρως στις απαιτήσεις του διεθνούς τραπεζικού συστήματος.Σήμερα, πλέον, οι επιρροές μορφοποιήθηκαν. Εχουν δημιουργηθεί τρία συστήματα που μαζί με την τρόικα τροφοδοτούν την παραγωγή «μνημονίων». Η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, η οποία αισθάνεται περισσότερο ως κομμάτι του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, παρά ως η Ελληνική Κεντρική Τράπεζα και της οποίας ο Διοικητής έχει ακραίες νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Το δεύτερο σύστημα συνδέεται με τα Ινστιτούτα του Συστήματος και τα Συμβούλια Εμπειρογνωμόνων της Κυβέρνησης. Το τρίτο είναι συγκεκριμένα και εξειδικευμένα μεγάλα δικηγορικά γραφεία. Όλοι αυτοί περνούν τα συμφέροντα του στενού συστήματος που έφερε τη χώρα στην κρίση, στους μέσου επιπέδου μόρφωσης και εμπειριών υπαλλήλων της τρόικας, υπάρχουν και μερικοί με ιδιαίτερα αναβαθμισμένα προσόντα. Οι 20 αυτοί υπάλληλοι ούτε εικόνα είχαν για τα ειδικά προβλήματα της χώρας, ούτε και ειδικά προσόντα ώστε μέσα σε 3-4 μήνες να έχουν μελετήσει και κατανοήσει, επιστημονικά και πολιτικά, τα προβλήματα της χώρας καλύτερα από εμάς όλους. Ήταν φορείς, βέβαια, ενός συνολικού concept, ενός νεοφιλελεύθερου σχεδιασμού. Σχεδιασμός που απέκτησε σάρκα και οστά χάρη σε αυτά τα τρία συστήματα που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ισχυρών στην Ελλάδα και τα οποία προσπαθούν να τα επιβάλλουν εδώ και δύο δεκαετίες. Στο τέλος δε, φροντίζουν να εμφανίζουν αυτά τα στενά συμφέροντα που εκπροσωπούν ως απαιτήσεις της τρόικας. Το χειρότερο δε, όταν ορισμένοι ευπρεπείς υπουργοί κατορθώσουν να κάνουν κάποιους λογικούς συμβιβασμούς με την τρόικα, αυτά τα συστήματα ενοχλούνται και επιδιώκουν να τους ανατρέψουν, πιο σωστά αποτρέψουν.

Β. Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για το μνημόνιο

Από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση δημόσια έδειξε ότι επέλεξε το μνημόνιο, εμφανίστηκαν δύο τάσεις. Η πρώτη ήταν αυτή του περιορισμού της δημοκρατίας. Το φαινόμενο είναι ανησυχητικό, αλλά δεν δείχνει να ενδιαφέρει αρκετούς επαρκώς. Η δεύτερη είναι η επιλογή της «μη διαπραγμάτευσης» έναντι τρίτων.Στο πεδίο της δημοκρατίας αναπτύχθηκε και άλλο η τάση εσωτερίκευσης των αποφάσεων. Αντί αυτές να λαμβάνονται από τη βουλή και να της εκτελεί η κυβέρνηση (ως η κατά το σύνταγμα «Εκτελεστική Επιτροπή»), η βουλή απλά διεκπεραιώνει τις άνωθεν επιλογές. Αλλά και το υπουργικό συμβούλιο παρά τις πολλαπλές συνεδριάσεις του, δεν συζητά, δεν διαθέτει εικόνα και δεν αποφασίζει συλλογικά για τα σημαντικότερα ζητήματα του τόπου όπως είναι οι συμφωνίες για το μνημόνιο και η εξωτερική πολιτική. Ουσιαστικά στη χώρα οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις ενός δημοκρατικού συντάγματος. Το κυβερνητικό σύστημα λειτουργεί περισσότερο ως αγωγός αποφάσεων που λαμβάνονται από μια κλειστή ομάδα που η λειτουργία της δεν προβλέπεται από το σύνταγμα και στο μέλλον πιθανά να θεωρηθεί αντισυνταγματική. Η έλλειψη συλλογικότητας και η ουσιαστική υποβάθμιση του κοινοβουλίου και των βουλευτών συνδυάστηκε με μικρά κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, όπως σειρά αντισυνταγματικών δικαιωμάτων που εκχωρήθηκαν από τη βουλή στον Υπουργό Οικονομικών.Η δεύτερη γραμμή που εμφανίστηκε στον χρόνο που πέρασε είναι αυτή της μη διαπραγμάτευσης. Στο όνομα των αναγκών της χώρας κάποιοι παραιτήθηκαν από κάθε δικαίωμα διαπραγμάτευσης. Ξεχνώντας, ότι ακόμα και οι ηττημένοι από πόλεμο δικαιούνται να διαπραγματεύονται. Μόνο η χιτλερική Γερμανία παραδόθηκε άνευ όρων. Ανάλογα και η κυβέρνηση, παραδόθηκε άνευ όρων. Το χειρότερο δε είναι, ότι εξαιτίας αυτής της μη διαπραγμάτευσης, όχι μόνο έχασε η χώρα και οι εργαζόμενοι της, αλλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Και αυτό, διότι τα συστήματα εκείνο που επεδίωξαν ήταν η διάσωση και εξυπηρέτηση των στενών τους συμφερόντων και όχι εκείνων της Ελλάδας. Αλλά ακόμα και σε αυτή τους την επιλογή ήταν ανίκανοι. Τα νούμερα δεν βγαίνουν και η Ελλάδα υποχρεώνεται σε αναδιαπραγματεύσεις και επιμηκύνσεις, που θα έχουν μεγάλο κόστος, με στόχους που θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει αρχικά, αν δεν είχε παραδοθεί στις έξωθεν πιέσεις και στα συμφέροντα.Η μη διαπραγμάτευση και άνευ όρων παράδοση, συνδέεται και με το γεγονός, ότι κύκλοι αυτών των συστημάτων φρόντισαν να «κάψουν» όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Εμφάνισαν ως αντιευρωπαϊσμό την αναζήτηση δανείων σε Κίνα και Ινδία, σε Βραζιλία και αραβικές χώρες, καθώς και στην Ιαπωνία. Οι ευθύνες της κυβέρνησης για αυτό το αρνητικό γεγονός έγιναν ολοφάνερες από τη στιγμή που Πορτογαλία, Ισπανία και Ιρλανδία δανείζονται φτηνότερα από αυτές τις χώρες. Αλλά κάποιοι δεν το θέλησαν. Και αυτό διότι το ενδιαφέρον και συμφέρον τους δεν ήταν να ξεπεράσει η χώρα τα προβλήματα δανεισμού, αλλά να επιβάλλουν πολιτική όπως αυτή του μνημονίου στο όνομα των ελλειμμάτων και χρεών της χώρας.

Γ. Η εφαρμογή της πολιτικής λιτότητας: ύβρις, ψέματα, μονομέρεια
Στην ώρα της κρίσης, η κυβέρνηση μετακινήθηκε. Ακούει προσεκτικά της πολιτικές, κοινωνικές και ιδεολογικές δυνάμεις που σφράγισαν την συνολική πορεία της χώρας προς την κρίση. Δικές τους ήταν οι επιλογές προς αυτή την κρίση. Εκείνες διαμόρφωσαν τη σημερινή κατάσταση. Με μια συστηματική καμπάνια, προσπάθησε να εμφανίσει ως αμέτοχες και ανεύθυνες παρθένες για την κρίση τους τραπεζίτες, τα ξένα συμφέροντα, τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες και τους ιδιώτες επιχειρηματίες που καταστρέφουν ακόμα και τις δικές τους επιχειρήσεις, πλουτίζοντας σε βάρος τους (φαινόμενο μοναδικά ελληνικό). Βρίζοντας και καθυβρίζοντας η κυβέρνηση και τα φερέφωνά της τους μισθωτούς, ιδιαίτερα του δημοσίου, συχνά διογκώνοντας πραγματικά προβλήματα, απάλλαξε τους κύριους υπεύθυνους.Ταυτόχρονα, με σειρά μέτρων που ανέλαβε ή δεν έκανε, έδειξε ότι της είναι εύκολο να λαμβάνει μέτρα κλεψίματος συντάξεων και μισθών, αλλά δύσκολο να λάβει μέτρα σε βάρος των πλουσίων και αετονύχιδων. Με μέτρα φοροαπαλλαγής, περαίωσης, κτυπήματος του λαϊκού εισοδήματος με την συνεχή αύξηση του ΦΠΑ, ενίσχυσε τις κοινωνικές ανισότητες. Δεν έδειξε δε να την ενδιαφέρει στο ελάχιστο ότι η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι δρόμος ενίσχυσης της κρίσης και όχι υπέρβασής της. Επιπλέον, ενώ με την ανόητη και επικίνδυνη για το μέλλον του τόπου πολιτικής της οδήγησε την ελληνική οικονομία στην ύφεση, δεν κτύπησε κανένα καρτέλ, κανένα σύστημα λαμογιάς με αποτέλεσμα να είναι η Ελλάδα η μόνη χώρα στην μεταπολεμική Ευρώπη που στην ώρα της κρίσης / ύφεση να αυξάνονται οι τιμές.Αντίθετα, επί παραδείγματι, στην Ιρλανδία οι τιμές βρίσκονται σε πτώση.Τέλος, άφησε με ευθύνη της να αναπτυχθεί δίπλα στα νόμιμα και εκλεγμένα όργανα της ελληνικής πολιτείας, ένα παρασύστημα διορισμένων διοικητών και προέδρων οργανισμών, πολλοί εκ των οποίων κυβερνούν με τρόπο απολυταρχικό –μοναρχικό, δηλαδή ως «ανεύθυνοι άρχοντες». Κάνουν ότι θέλουν, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Συμπεριφέροντε ως το ελληνικό δημόσιο και ο πλούτος αυτού του τόπου να είναι προσωπική τους προίκα. Και μπορούν και το κάνουν όλο αυτό, διότι οι περισσότεροι ανήκουν στον ακραίο και φανατισμένο νεοφιλελευθερισμό, σε εκείνους που ο λαός καλούσε τον Γ.Παπανδρέου να αλλάξει, αλλά όχι μόνο δεν έκανε, επιπλέον με τις επιλογές του τους ενίσχυσε.

Η λίμνη έρχεται τελευταία

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρώτα το Ρυθμιστικό Σχέδιο για το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων ή πρώτα το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία της λίμνης;Ένα ερώτημα φαινομενικά απλό, που έχει εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό κυρίως ζήτημα. Κι αυτό επειδή το πραγματικό ερώτημα που κρύβεται πίσω από το δίλημμα αυτό είναι το εξής: Τι καθορίζουμε πρώτα ως κοινωνία; Τις περιοχές ανθρώπινων δραστηριοτήτων ή τις περιοχές προστασίας της φύσης και της λίμνης; Ένα ερώτημα που στην παρούσα φάση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επίπλαστο καθώς και τα δύο σχέδια κινούνται σχεδόν παράλληλα.Ωστόσο, για την περιφερειακή αρχή δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Στη χτεσινοβραδινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για τη λίμνη, παρουσία πολλών πολιτών και φορέων, ο εισηγητής, θεματικός αντιπεριφερειάρχης Παντελής Κολόκας ήταν σαφής: Πρώτα το Ρυθμιστικό Σχέδιο και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, και μετά οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Η τοποθέτηση αυτή δεν εξέπληξε κανέναν, καθώς αυτή η θέση ήταν γνωστή και από τις «νομαρχιακές» ημέρες του Αλέκου Καχριμάνη και της παράταξής του.Στην εισήγησή του ο κ. Κολόκας δεν εισήλθε σε λεπτομέρειες επί του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος. Αυτό που τον απασχόλησε κυρίως ήταν δύο πράγματα: η οριοθέτηση της λίμνης και ο χαρακτηρισμός του λεκανοπεδίου από τον περασμένο Σεπτέμβριο ως ζώνη Natura. Ένας χαρακτηρισμός που έγινε επίκαιρος περισσότερο από ποτέ, λόγω του νομοσχεδίου της βιοποικιλότητας που θέτει ως κατώτερο όριο αρτιότητας τα 10 στρέμματα. Η τοποθέτησή του ήταν δηλαδή κυρίως πολιτική.«Το Νatura, λειτουργούντος συνδυαστικά με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, δημιουργεί ισοπεδωτική σχέση με τον παράγοντα άνθρωπο» τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης. Σε αυτό το σημείο άσκησε κριτική και στο περίφημο κράτος των Αθηνών. «Δεν μπορούμε να μιλάμε στις τοπικές κοινωνίες μόνο για βιοποικιλότητα –καθ’ όλα σημαντική- χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τον παράγοντα άνθρωπο, που ζει και εργάζεται στις περιοχές οι οποίες σιωπηλά εντάσσονται σε καθεστώς Ζώνης Ειδικής Προστασίας, με αποφάσεις που λαμβάνονται από τα γραφεία των Αθηνών» είπε. Μόνο που οι πρώτες αποφάσεις λήφθηκαν σε «γιαννιώτικα» γραφεία των Αθηνών. Η επέκταση του δικτύου Naturaσε όλο το λεκανοπέδιο ξεκίνησε το 2008 από τον τότε υφυπουργό Περιβάλλοντος Σταύρος Καλογιάννης, ο οποίος και ανέθεσε σε μελετητική ομάδα την εκπόνηση προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά, μεταξύ των οποίων και η ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων. Ο κ. Καλογιάννης προχώρησε στην ανάθεση αυτής της μελέτης μετά την καταδίκη της Ελλάδας από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τη μη προστασία της ορνιθοπανίδας. Η τελική σφραγίδα στη μελέτη αυτή και άρα στην επέκταση του Naturaμπήκε τον Σεπτέμβριο του 2010 με τη δημοσίευση της σχετικής νομοθεσίας.

Η οριοθέτηση

Ένα ακόμη «μεγάλο πρόβλημα» που σχετίζεται με τη λίμνη, σύμφωνα με τον κ. Κολόκα, είναι η οριοθέτηση. Ο κ. Κολόκας αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η οριοθέτηση –κάτι που είχε κάνει πέρσι το καλοκαίρι και ο Αλέκος Καχριμάνης, με αφορμή την οριοθέτηση στην περιοχή των Λογγάδων. Στην εισήγησή του ανέφερε: «Πώς μπορούν να οριοθετηθούν αντικειμενικά, δίκαια και ορθολογικά οι ζώνες όταν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη οριοθέτηση, καθώς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, δεν έχει διενεργηθεί χωροστάθμηση ακριβείας που να συσχετίζει το κατάλληλο υψόμετρο με τις υψομετρικές αφετηρίες που ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη των διαγραμμάτων καθορισμού όχθης;». Με αυτόν τον τρόπο ο κ. Κολόκας άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το περίφημο έγγραφο της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, που απασχόλησε την τοπική κοινωνία και πέρσι το καλοκαίρι, αναφέρεται στο ότι το υψόμετρο έχει καθοριστεί στο ανώτερο ύψος του υδατοφράκτη στο Πέραμα, στα 469,54 μ., αφήνοντας όντως ανοιχτό ένα παράθυρο για ακριβή επανεξέταση. Η επανεξέταση αυτή έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και βρέθηκε ακριβώς το ίδιο υψόμετρο. Πέραν αυτού, η οριοθέτηση σήμερα γίνεται βάσει μιας μελέτης, στην οποία ορίζεται το σχετικό υψόμετρο, και για την οποία μελέτη δεν υπήρξε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια καμία αμφισβήτηση και κυρίως καμία ένσταση στην αρμόδια επιτροπή. Όλα ήταν εντάξει, μέχρι πέρσι το καλοκαίρι, οπότε και η οριοθέτηση άρχισε να θίγει ιδιόκτητες εκτάσεις. Επιπλέον το επιχείρημα περί μη ολοκληρωμένης οριοθέτησης δεν ευσταθεί εντελώς. Κι αυτό επειδή το μόνο κομμάτι που δεν έχει οριοθετηθεί ακόμα είναι αυτό της Αμφιθέας. Οι διαδικασίες «πάγωσαν» μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων των Λογγάδων για την οριοθέτηση.Η συζήτηση για τη λίμνη συνεχιζόταν μέχρι αργά χτες το βράδυ με τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων παρατάξεων αλλά και φορέων της πόλης.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Σύλληψη λαθρoδιακινητή


Στις 00.50΄τα ξημερώματα,στην Ηγουμενίτσα αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών Ηγουμενίτσας συνέλαβαν έναν νεαρό γιατί κατελήφθη να μεταφέρει με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο δύο (2) λαθρομετανάστες με τελικό προορισμό την Κέρκυρα. Στην κατοχή του νεαρού Έλληνα λαθροδιακηνητή,βρέθηκε ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας Γαλλίας.Ο συλληφθείς και οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσπρωτίας, ενώ το όχημα και η πλαστή ταυτότητα κατασχέθηκαν από το Τμήμα Αλλοδαπών που διενεργεί την προανάκριση.

ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Γράφει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος

Τα Ιωάννινα είναι μια πόλη που χαρακτηρίζεται από την απαράμιλλη φυσική της ομορφιά, η οποία συνδυάζεται άψογα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την μακρόχρονη ιστορία της.Τα παραπάνω στοιχεία δημιουργούν ένα σύμπλεγμα προϋποθέσεων, που βοηθάει στην ανάδειξη της τουριστικής φυσιογνωμίας της πόλης και προσδίδει σε αυτήν μια μοναδικότητα, που εφάμιλλη της δεν υπάρχει στον Ελλαδικό χώρο.Για πολλά χρόνια, η πόλη βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις, από άποψη επισκεψιμότητας, σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά παρόλα αυτά, τόσο οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό χώρο, όσο και η απελθούσα δημοτική αρχή, επαναπαυμένοι στις δάφνες τις επιτυχίας, αδιαφορούσαν για την ανάπτυξη συγκεκριμένης τουριστικής πολιτικής, η οποία θα έπρεπε να βασίζεταιι σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό και να υποστηρίζεται από όλους τους φορείς της περιοχής.Χωρίς ουσιαστικά τουριστική πολιτική και εξωστρέφεια, ήρθε η οικονομική κρίση και απέδειξε ότι ο τουρισμός στην πόλη μας, βασίζονταν μόνο και μόνο στην οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων επισκεπτών. Ο εσωτερικός τουρισμός μειώθηκε αισθητά στις γιορτές των Χριστουγέννων και η κρίση επέφερε σημαντικά προβλήματα στην περιοχή, με αποκορύφωμα την μείωση της απασχόλησης και την κατακόρυφη πτώση της κατανάλωσης στους χώρους μαζικής εστίασης.Συναρτήσει δε, και με την μη προώθηση των παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων, που αν μη τι άλλο δίνουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή και αποτελούν ισχυρό όπλο για την γαστρονομική της ανάπτυξη, τα αρνητικά αποτελέσματα συσσωρεύτηκαν.Οδηγούμαστε λοιπόν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης, όπου η ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων από την παρούσα δημοτική αρχή (στην οποία είμαι μέλος της), είναι αναγκαία με σκοπό την αναζήτηση και άλλων τρόπων προσέλκυσης επισκεπτών.Παραδείγματα δράσεων θα μπορούσαν να καταγραφούν τα παρακάτω:
* οργάνωση και στήριξη αθλητικών γεγονότων, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την επίσκεψη αθλητών από διάφορες περιοχές της Ευρώπης
* Ανάπτυξη νέων παιχνιδιών-αθλημάτων, όπως για παράδειγμα δημιουργία πίστας σκέιτμπορντ, πίστας αναρρίχησης κ.α
* πολιτική προώθησης των τοπικών προϊόντων, με ταυτόχρονη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής σε θέματα προώθησης, θα μπορούσε να αποτελέσει λύση αναζωογόνησης του τουριστικού ενδιαφέροντος.
* Εκμετάλλευση της Εγνατίας οδού. Μετά από αρκετά χρόνια λειτουργίας της Εγνατίας οδού, η πόλη δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί την συντόμευση των αποστάσεων της περιοχής με τις πόλεις της Μακεδονίας. Η μη ικανοποίηση όλων αυτών των επισκεπτών, που επισκέφτηκαν την πόλη, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Εγνατίας οδού, καθώς και η εσωτερική οικονομική κρίση, λειτούργησαν ανασταλτικά για την περιοχή.
* Συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες, με σκοπό την αεροπορική σύνδεση με το εξωτερικό και κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αεροδρόμιο παρά τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω της καθυστέρησης των εργασιών εκσυγχρονισμού, αποτελεί τροχοπέδη για την εισροή ξένων επισκεπτών αλλά και την εξωστρέφεια των επιχειρηματιών της περιοχής σε αγορές του εξωτερικού. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί το παράδειγμα της σύναψης συνεργασιών της αεροπορικής εταιρείας (Ιρλανδικών συμφερόντων), με άλλους δήμους της Ελληνικής Επικράτειας, όπως είναι του Βόλου, της Ρόδου και της Κω. Ενδεικτική είναι και η συμφωνία του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Ιρλανδική αεροπορική εταιρεία τον Ιανουάριο, με σκοπό την πραγματοποίηση πτήσεων με κατεύθυνση το Λονδίνο, το Όσλο, τη Σαρλερουά και την Στοκχόλμη, με πολύ χαμηλές τιμές εισιτηρίων. Πόσο θα βοηθούσε μια τέτοια συμφωνία τους επιχειρηματίες της πόλης, τους σπουδαστές και τους επισκέπτες του εξωτερικού, με άμεσο αποτέλεσμα την άνοδο της τουριστικής κίνησης στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή ;
Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να δείξουμε και εμείς σαν πόλη την εξωστρέφεια μας, και να αναζητήσουμε άλλους τρόπους προσέλκυσης επισκεπτών, παίρνοντας το ρίσκο και έχοντας πάντα υπόψη ότι η πόλη μας, αποτελεί σημαντικό κόμβο για ολόκληρη την περιοχή.Όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να αποτελέσουν θέμα διαβούλευσης των αρμόδιων φορέων, για να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα που επικρατεί, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τις τουριστικές υπηρεσίες μας και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής των επισκεπτών και των κατοίκων της πόλης. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος και την ομαλή οικιστική ανάπτυξη.

Δήλωση Κώστα Τασούλα για την Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ


Ο βουλευτής Ιωαννίνων και Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της ΝΔ κ.Κώστας Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την συνεχιζόμενη άρνηση της Κυβέρνησης να «ανοίξει τα χαρτιά της» για το τι σχεδιάζει για την γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ:«Ο κόσμος το’ χει τούμπανο και η Κυβέρνηση κρυφό καμάρι! Αυτό δυστυχώς ισχύει για τις προθέσεις της Κυβέρνησης σχετικά με το μέλλον της ΔΩΔΩΝΗΣ. Για μια ακόμη φορά τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παίζουν κρυφτούλι και αρνούνται να πούν ξεκάθαρα τι σχεδιάζουν για τη γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ. Μάλιστα κρύβονται πίσω από υπηρεσιακή απάντηση της Αγροτικής Τράπεζας που μας πληροφορεί πως η ΑΤΕ προβλέπεται να απεμπλακεί από εταιρείες της που δεν ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα.Συγχρόνως με το «κρυφτούλι» τα δύο συναρμόδια Υπουργεία κατά τρόπο παιδαριώδη δείχνουν το ένα το άλλο για την ευθύνη της απαντήσεως στο ερώτημά μου για το μέλλον της βιομηχανίας! Μιας βιομηχανίας που στήριξε και στηρίζει το εισόδημα χιλιάδων κτηνοτρόφων εδώ και δεκαετίες και σήμερα αντιμετωπίζεται με μυστικοπάθεια από την Κυβέρνηση που δεν καταδέχεται να ενημερώσει το λαό της Ηπείρου για τα σχέδιά της.Προχειρότητα, ύποπτα σχέδια, περιφρόνηση του χρέους ενημέρωσης, τι να υποθέσει κανείς!Παραδίδω στη δημοσιότητα τις απαντήσεις που έλαβα από τον Υπουργό Οικονομικών κ.Παπακωνστανίνου και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Σκανδαλίδη. Ο ένας λέει πως αρμόδιος να απαντήσει είναι ο άλλος!Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στην εταιρεία, στους εργαζόμενους και στους παραγωγούς κτηνοτρόφους και να υπερασπιζόμαστε την ανάγκη διατηρήσεως του κοινωνικού και ηπειρωτικού χαρακτήρα και προσανατολισμού της.Οσο για την Κυβέρνηση και τις προθέσεις της αυτή η απαράδεκτη άρνηση συγκεκριμένης πρότασης δίνει το δικαίωμα, δυστυχώς, να ανησυχούμε για την ειλικρίνεια όσο και για την ωφελιμότητα του σχεδίου της».

Δύο μήνες χωρίς αγροτικό γιατρό!

Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι στον Γοργόμυλο

Την ώρα που όλοι κόπτονται για το σύστημα υγείας, ορεινά χωριά του Δήμου Ζηρού έχουν μείνει χωρίς αγροτικό γιατρό, ενώ πολλά ερωτηματικά γεννιούνται για το μέλλον του πολύτιμου, από κάθε πλευρά, Κέντρου Υγείας στην Φιλιππιάδα.Ο αγροτικός γιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου στο Γοργόμυλο, υπηρετεί μια σειρά ορεινών χωριών. Οι δυο χιλιάδες περίπου κάτοικοι είναι αγρότες, ως επί το πλείστον ηλικιωμένοι, και έτσι η παρουσία αγροτικού γιατρού αποκτά ιδιαίτερη σημασία γι΄ αυτούς, καθώς ούτε η οικονομική τους κατάσταση, ούτε η ηλικία, ούτε και τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ, τους επιτρέπει να κατεβαίνουν για τις ιατρικές τους ανάγκες στη Φιλιππιάδα.Ο Γοργόμυλος εδώ και δύο μήνες είναι πλέον χωρίς αγροτικό ιατρό, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των παραπάνω ορεινών χωριών να υποβάλλονται σε έξοδα και μεγάλη ταλαιπωρία, προκειμένου, ακόμη και για μια συνταγολόγηση, να κατεβαίνουν στη Φιλιππιάδα.Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για την ανεπαρκή ιατρική φροντίδα λόγω έλλειψης αγροτικού γιατρού.Τονίζουν ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ούτε στο ΚΥ Φιλιππιάδας, όπου δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστιες ουρές και η εξυπηρέτηση παρά την διάθεση του νοσηλευτικού προσωπικού να είναι δύσκολη.Ηλικιωμένοι και συνταξιούχοι αναγκάζονται να καταφύγουν σε ιδιώτες γιατρούς ακόμη και για να γράψουν τα φάρμακα τους. Μας είπανε δε, ότι μεγάλο είναι και το κόστος μετακίνησης με ταξί, αφού η συγκοινωνία δεν τους εξυπηρετεί.Το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό, δεδομένου ότι οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών είναι κατά το πλείστον ηλικιωμένοι και έχουν άμεση ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Αν προστεθεί και το πρόβλημα της μετακίνησης, τότε αντιλαμβανόμαστε όλοι την τραγικότητα της κατάστασης.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ