Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Σε διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας


Σε δημόσια διαβούλευση, στο opengov.gr, βρίσκεται το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας, με τίτλο: «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως περιοχή ’’Οικοανάπτυξης’’ με περιφερειακή ζώνη προστασίας και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης».Με το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα (προβλέπεται στο νόμο 1650/86), δημιουργείται ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο προστασίας της Παμβώτιδας, το οποίο ενσωματώνει τις ποικίλες διατάξεις προστασίας της φύσης και του οικιστικού χώρου που ισχύουν, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες του ευαίσθητου οικοσυστήματος και του τοπίου, όσο και τις οικιστικές, βιοποριστικές και πολιτιστικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη.Παράλληλα, χαρακτηρίζεται η ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας ή Ιωαννίνων, ως περιοχή «Οικοανάπτυξης», η οποία θα υπόκειται σε ενεργό διαχείριση για τη διασφάλιση της διατήρησης των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών που διαθέτει. Ειδικότερα, στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος καθορίζονται οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες ως εξής:
· Στη Ζώνη Α της λίμνης (Περιοχή Προστασίας της Φύσης) θα επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα, οι δράσεις διαχείρισης, η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, η συντήρηση των έργων υποδομής και δικτύων, τα αντιπλημμυρικά έργα και η διευθέτηση της ροής υδάτων μετά από σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Υπηρεσίας Υδάτων και μετά από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, η ενίσχυση των ιχθυαποθεμάτων, τα υφιστάμενα έργα και οι δραστηριότητες στην υδάτινη έκταση της λίμνης, εφόσον ακολουθούν κανόνες ορθολογικής διαχείρισης, καθώς και οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης.
· Στη Ζώνη Α της χερσαίας παραλίμνιας περιοχής και του νησιού των Ιωαννίνων (Περιοχή Προστασίας της Φύσης) θα επιτρέπονται επιπλέον οι υποδομές επίσκεψης με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας, η μελισσοκομία, η βόσκηση και η δασοπονία για την ορθολογική διαχείριση των δασών.
· Στις Ζώνες προστασίας του τοπίου προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών και οικοανάπτυξης, που περιβάλλουν τις ζώνες προστασίας της φύσης, οι ανθρώπινες δραστηριότητες ρυθμίζονται με άξονα το σεβασμό στις φυσικές διεργασίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.Η Παμβώτιδα, μία πολύ σημαντική για τη βιοποικιλότητά της λίμνη που εκτείνεται μέσα σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ιωαννίνων περιλαμβάνει Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας. Ακόμη εκεί βρίσκονται σημαντικοί οικότοποι και είδη προτεραιότητας που διακρίνονται για την ιδιαίτερη αξία λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών.Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος έχει σκοπό την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, η λειτουργία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων, καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητά τους στην υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη περιοχή.Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση, στο opengov.gr, έως τις 6 Φεβρουαρίου 2011.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Μετά από συναντήσεις του βουλευτή Βαγγέλη Παπαχρήστου με την ηγεσία του Υπουργείου

Μετά από συναντήσεις που είχε ο βουλευτής Πρέβεζας Βαγγέλης Παπαχρήστος με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο και τον Υφυπουργό Μιχάλη Τιμοσίδη, απεστάλη στον Δήμαρχο Πρέβεζας επιστολή με την οποία ζητείται η εκ νέου παραχώρηση του οικοπέδου για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου Πρέβεζας και η συνεργασία για την έναρξη υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα η επιστολή του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφέρει τα εξής:"Αγαπητέ κύριε Μπαΐλη,
Στο γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει περιληφθεί η ανέγερση Δημοσίου Νοσοκομείου που θα καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου αρμοδιότητάς σας.Όπως γνωρίζετε, η επιτυχία τέτοιων σχεδιασμών προϋποθέτει τη συντονισμένη δράση διαφορετικών φορέων και εξαρτάται απολύτως από την επιτυχή υλοποίηση όλων των ενδιάμεσα απαιτούμενων διαδικασιών.Είναι –κατ’ αρχήν– απαραίτητη , μετά την αναίρεση της διαδικασίας των ΣΔΙΤ, η εκ νέου παραχώρηση οικοπέδου από το Δήμο σας, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Είναι επίσης απαραίτητος ο προσδιορισμός του τρόπου συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών εποπτείας μας και όποιων άλλων φορέων έχουν λόγο ή απαιτείται να εμπλακούν στις σχετικές διαδικασίες.Στο πλαίσιο αυτό, είμαι στη διάθεσή σας.Με τις ευχές μου για την ευόδωση κάθε προσπάθειάς σας στη θέση του Δημάρχου Πρέβεζας και για έναν καινούργιο χρόνο ουσιαστικό, αποτελεσματικό και γόνιμο,

Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μιχάλης Τιμοσίδης

Τα πουλιά της ευτυχίας, θα φέρουν το δώρο της ευημερίας στην Παμβώτιδα;


Θεωρούνται αγγελιοφόροι των θεών στην παγκόσμια γλώσσα των συμβόλων, πουλιά της ευτυχίας και της μακροζωίας στις παραδόσεις των λαών της Ιαπωνίας και της Κίνας, σύμβολα θεϊκότητας και άγρυπνοι φρουροί των νόμων της μοναστικής ζωής για τους Χριστιανούς.Ο λόγος για τους εξαιρετικά σπάνιους στη χώρα μας γερανούς (το είδος με την επιστημονική ονομασία Grus grus) που έφτασαν ως πρωτοχρονιάτικο δώρο εξ ουρανού στην Παμβώτιδα για πρώτη φορά! Οι 6 γερανοί που ήδη έχουν λίγες μέρες παρουσίας στην λίμνη μας, είναι ψηλόλιγνα πουλιά που βαδίζουν αργά και με ιδιαίτερη χάρη. Τρομάζουν όμως πάρα πολύ εύκολα και έτσι εγκαταλείπουν τα ξημερώματα, στην άχλη της πρωινής ομίχλης, την βραδινή τους κούρνια με άγνωστο ακόμη προορισμό, για να τραφούν σε κατάλληλα φυσικά λιβάδια ή χωράφια. Μοιάζουν με τους πελαργούς, αλλά είναι πιο μεγαλόσωμοι με μια χαρακτηριστική κόκκινη βούλα στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους. Είναι το σπανιότερο είδος πουλιού που έχει εμφανιστεί στην λίμνη τα τελευταία χρόνια και ήδη αποτελεί είδηση στα δίκτυα των παρατηρητών πουλιών όλης της χώρας.Η εκπληκτική αναγέννηση των πλημμυρισμένων περιοχών Ανατολής-Καστρίτσας-Κατσικάς όπου συγκεντρώνονται εκατοντάδες πουλιά για να τραφούν πλέον άφοβα δίπλα σε περιπατητές και ποδηλάτες του παραλίμνιου αναχώματος, ήρθε ως αποτέλεσμα της μείωσης της λαθροθηρίας και των έντονων φθινοπωρινών βροχοπτώσεων, που έδωσαν ζωή σε ένα χώρο όπου σήμερα παρατηρούνται χιλιάδες γλάροι, εκατοντάδες υδρόβια είδη και πάπιες, δεκάδες ερωδιοί, Nερόκοτες, Kαλημάνες, Bαρβάρες, Mπεκατσίνια ακόμη και άγριες χήνες, καθώς και αριθμός ρεκόρ για την εποχή, από τις παγκοσμίως απειλούμενες Bαλτόπαπιες. Η έκταση του προτεινόμενου «ορνιθολογικού πάρκου» Παμβώτιδας έχει ήδη ξεκινήσει τη φυσική επαναδημιουργία της και οι γερανοί είναι η καλύτερη φυσική επισφράγιση που πρέπει να συνοδευτεί από ανάλογες δράσεις αποκατάστασης των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων.Στο Περιβαλλοντικό Πάρκο ερμηνείας οικοσυστήματος λίμνης Παμβώτιδας προγραμματίζεται να γίνει μεγάλη εκδήλωση – σεμινάριο αναγνώρισης πουλιών την επόμενη Κυριακή που θα συνοδέψει τις παράλληλες εκδηλώσεις της ημερίδας που διοργανώνεται για την λίμνη στις 15 Ιανουαρίου 2011 από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων -Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΤΒΕΤ)-, τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία μέσω της τοπικής ομάδας της και δύο τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις (Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και Πίνδος Περιβαλλοντική), στην αίθουσα Κάρολος Παπούλιας με θέμα «Βιοποικιλότητα και Παραγωγικότητα στην λίμνη Παμβώτιδα» με προσκεκλημένους ομιλητές διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους επιστήμονες.Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε οι γερανοί να μας τιμούν ακόμη με την παρουσία τους!!

Cranes at Pamvotis Lake from Costas Vassis on Vimeo.

Γυρεύοντας μιαν έξοδο κινδύνου

thumb

Του Σταύρου Χριστακόπουλου

«Δεν είναι στην ατζέντα» η χρεοκοπία της Ελλάδας, όπως δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια Συμποσίου στο Παρίσι, μια μέρα μετά την ανάλογη δήλωση του υπουργού Οικονομικών. Είπε και κάτι άλλο ο Γ. Παπανδρέου: ότι αυξάνονται οι υποστηρικτές της ιδέας του ευρωομολόγου. Πράγματι οι «αγορές», οι οποίες ανησυχούν σφόδρα για τη διασφάλιση των κεφαλαίων τους, πιέζουν αφόρητα για την έκδοση ευρωομολόγου αυξάνοντας δραματικά το κόστος δανεισμού των αυξανόμενων PIGS της Ευρωζώνης.Με τη σειρά τους οι απειλούμενοι από χρεοκοπία υιοθετούν το αίτημα κι η πίεση προς τη Γερμανία γίνεται όλο και πιο ασφυκτική. Η πίεση των αγορών ωστόσο προς τη χώρα της Μέρκελ έχει πολλαπλό χαρακτήρα:

● Ένα ζητούμενο είναι να σπρώξουν προς τον υφιστάμενο μηχανισμό «στήριξης» όσο περισσότερες χώρες μπορούν, ώστε να υποχρεώσουν τη Γερμανία να αναλάβει αυξημένο κόστος για τη διατήρηση της ισχύος του ευρώ, αλλά και επιπλέον ρίσκο μέσω του ευρωομολόγου.(Θυμίζουμε ότι ο Τζορτζ Σόρος ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου έχει τοποθετηθεί στο ίδιο πνεύμα: «Το επιτόκιο των πακέτων διάσωσης θα πρέπει να μειωθεί στο επίπεδο στο οποίο μπορεί να δανειστεί και η ίδια η Ε.Ε. Αυτό θα έχει το πλεονέκτημα να αναπτυχθεί μια ενεργή αγορά ευρωομολόγων»).

● Ένα δεύτερο ζητούμενο είναι να φρενάρουν την επιδίωξη της Γερμανίας για τη δημιουργία του επόμενου μηχανισμού, ο οποίος θα προβλέπει την ανάληψη «ευθύνης» εκ μέρους των κατόχων κρατικών ομολόγων σε περιπτώσεις ελεγχόμενων χρεοκοπιών αδύναμων χωρών της Ευρωζώνης, τις οποίες προβλέπει ο υπό σχεδιασμό γερμανικής έμπνευσης μηχανισμός.Η πίεση των αγορών πάντως φαίνεται να είναι αποτελεσματική, αν κρίνουμε από τις τελευταίες εξελίξεις.

1. Παρότι η προσφυγή της Ελλάδας στον μηχανισμό «στήριξης» ήταν μια εύκολη και παστρική δουλειά, αυτή της Ιρλανδίας ήταν περιπετειώδης. Όμως, παρά τη γενικευμένη αντίδραση, παρά τα πύρινα άρθρα των εφημερίδων και τις ανάλογες πολιτικές δηλώσεις – σε αντίθεση με ό,τι έγινε εδώ – οι Ιρλανδοί τσουβαλιάστηκαν εν μια νυκτί.

2. Η Πορτογαλία υφίσταται τρομακτική πίεση, καθώς ήδη το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου της πλησιάζει του 7%, αρνητικό ρεκόρ πολλών ετών, σπρώχνοντάς την ακόμη πιο κοντά στον μηχανισμό στήριξης. Η δραματική θέση της Πορτογαλίας αντικατοπτρίζεται και στην πρώτη για το 2011 δημοπρασία εξάμηνων κρατικών «χαρτιών».Το ποσό ήταν μόλις στα 500 εκατ. ευρώ, αλλά το επιτόκιο έφτασε το 3,686%. Πολύ μεγάλο, αν υπολογίσουμε ότι τον Σεπτέμβριο ήταν 2,045% και πριν από 12 μήνες 0,592%! Αν αυτό συνέβη στο μισό δισ. ευρώ, τι θα πρέπει να περιμένουμε όταν η χώρα αυτή θα βγει στην πιάτσα για να δανειστεί τα 20 δισ. που θα χρειαστεί το 2011;

3. Ήδη το Βέλγιο, κατά τους Financial Times, βρίσκεται σε διαρκώς εντεινόμενο αδιέξοδο.

4. Η Ισπανία ακολουθεί κι αυτή κατά πόδας την Πορτογαλία με το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου της να τραβάει προς το 5,4% και τα ασφάλιστρα κινδύνου να ανεβαίνουν συνεχώς.

5. Οι δυσμενείς αναλύσεις για τη Γαλλία και την αδυναμία ή την κωλυσιεργία της να προωθήσει «μεταρρυθμίσεις» συνεχώς πληθαίνουν, με την ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung να διαπιστώνει στον τίτλο της: «Όχι καλύτερη από την Ελλάδα – σε αξιοθρήνητη κατάσταση η γαλλική οικονομία».

Θα μπορούσε κάποιος να αραδιάσει πολλά ακόμη δεδομένα, όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο του σημερινού σημειώματος. Αρκεί προς το παρόν να διαπιστώσουμε ότι όσο περισσότερο πιέζονται οι χώρες της Ευρωζώνης τόσο πληθαίνουν οι απόψεις υπέρ του ευρωομολόγου. Ενδιαφέρον έχει να προσθέσουμε ότι στη χορεία όσων το θεωρούν απαραίτητο ήδη έχει προστεθεί η (επίσης «κατεχόμενη» από το ΔΝΤ) Ουγγαρία...Αν αναρωτιέστε πάντως για τη γερμανική αντίδραση σε όλα αυτά, ας σημειώσουμε την πρόταση της Κομισιόν (Μπαρόζο) για την κατανομή των ζημιών στις περιπτώσεις κατάρρευσης τραπεζών. Σύμφωνα με το Reuters η Επιτροπή προτείνει ένα πρόγραμμα δράσης, το οποίο θα θέτει τέλος στην προνομιακή θέση των πιστωτών.Τι μας λέει αυτό; Ότι διεξάγεται μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση μεταξύ «αγορών» και Γερμανίας, με διάφορα τσιράκια στη μέση να παριστάνουν τους... καμπόσους προκειμένου να εξαγοράσουν χρόνο πολιτικής επιβίωσης. Όχι υπερασπιζόμενοι τους λαούς τους, αλλά κυρίως τη δική τους πολιτική επιβίωση.Επιπλέον σημειώστε ότι η Γερμανία, αν τελικά – όπερ το πιθανότερον – αποδεχθεί την έκδοση ευρωομολόγου, θα έχει πρώτα διασφαλίσει δύο αυτονόητα κέρδη έναντι του ρίσκου που θα αναλάβει:

● Ότι, προφανώς, θα έχει αποσπάσει από τις ενδιαφερόμενες για το εν λόγω «προϊόν» χώρες και την τελευταία τους δυνατότητα άσκησης οικονομικής πολιτικής και εθνικής κυριαρχίας. Αυτός που δανείζεται και ρισκάρει για λογαριασμό σου σε ελέγχει πλήρως. Άρα η μετατροπή της Ευρώπης σε γερμανικό «δημοσιονομικό Νταχάου» έρχεται πολλά βήματα πιο κοντά.

● Ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις επί κάθε περιουσιακού στοιχείου των χωρών που θα ενταχθούν σε έναν τέτοιο μηχανισμό. Επομένως η δυνατότητα ολόκληρων χωρών να βγουν κάποτε από την κρίση ακέραιες εκμηδενίζονται και η απόπειρα για τη γερμανοποίηση της Ευρώπης θα βρεθεί ένα βήμα πριν από την πραγμάτωσή της. Αυτή είναι η... «οικονομική διακυβέρνηση» την οποία ευαγγελίζεται ο πρωθυπουργός μας.Όσο για τα «δικά μας», για το τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα, ας μείνουμε σε δύο επισημάνσεις:

1. Αν υποθέσουμε ότι το μέλλον της χώρας μας θα κριθεί από τον βαθμό της βέβαιης κυβερνητικής αποτυχίας στην προσπάθεια για προσαρμογή στους στόχους του Μνημονίου, τότε θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη η τελική πτώχευση, την οποία με τόσο κόπο προσπαθούν να ξορκίσουν ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του.Άλλωστε όποιος, από την αρχή αυτής της κρίσης, αγνόησε τις ποικίλες κατά καιρούς κυβερνητικές διαβεβαιώσεις βρέθηκε πολλά βήματα πιο κοντά στην πραγματικότητα.

2. Αν πάλι λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν τις κυβερνητικές διαπιστώσεις που διοχετεύονται στα περισσότερο φιλικά προς την κυβέρνηση ΜΜΕ, θα πρέπει να σταθούμε σ’ αυτό που μεταδόθηκε χθες από το Mega: ότι Ευρώπη και ΔΝΤ έχουν κάνει, κατά την κυβερνητική άποψη, σοβαρό λάθος στην πολιτική που επελέγη για την Ελλάδα.Σωστή η διαπίστωση, αλλά είναι ντροπή να το ισχυρίζονται αυτοί που ακόμη και σήμερα μιλούν για επιλογή «σωτηρίας» της χώρας. Την οποία μάλιστα επαίρονται πως οι ίδιοι επέλεξαν και επέβαλαν!)

topontiki

Επίσκεψη του Υπουργού Εργασίας της Αλβανίας στον Περιφερειάρχη


Τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη επισκέφτηκε σήμερα σε εθιμοτυπική επίσκεψη ο Υπουργός Εργασίας της Αλβανικής Κυβέρνησης κ. Σπύρος Ξέρρας, συνοδευόμενος από τον Έπαρχο Πωγωνίου Αργυροκάστρου κ. Δημήτρη Μεντή και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου.Εκτός της ανταλλαγής ευχών, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία των δύο πλευρών και της ανάληψης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών προς όφελος των δύο γειτονικών λαών.Μετά την συνάντηση ο Υπουργός Εργασίας κ. Σπ. Ξέρρας σε δηλώσεις του και αφού ευχήθηκε καλή δύναμη στον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, τους Αντιπεριφερειάρχες και τους Περιφερειακούς συμβούλους, τόνισε ότι στόχος της επίσκεψής του είναι να εξεταστούν οι δυνατότητες συνεργασίας που θα φέρουν κοντά τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τους λαούς των δύο χωρών.Σκοπός μας – συνέχισε - είναι να βρούμε κοινές δράσεις ειδικά στον τουρισμό και σε συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. «Είχαμε μια εγκάρδια συζήτηση, είχαμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και να λύσουμε, έχουμε κοινά προγράμματα στη διασυνοριακή συνεργασία, υπάρχει χώρος για να έχουμε πιο στενότερη συνεργασία», κατέληξε ο κ. Σπ. Ξέρρας.Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξ. Καχριμάνης, τόνισε ότι συζητήθηκαν θέματα για την περαιτέρω συνεργασία των δύο περιοχών και ειδικότερα την προώθηση δράσεων για την βελτίωση και στήριξη των διασυνοριακών οδικών μεταφορών από Κακαβιά, Μέρτζανη και Σαγιάδα, επισημαίνοντας ορισμένα έργα που έχουν ήδη προωθηθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια. «Θα αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες στα πλαίσια της εδαφικής συνεργασίας των γειτονικών περιφερειών», υπογράμμισε ο κ. Αλεξ. Καχριμάνης, προσθέτοντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα ζητηθεί και η συνδρομή των δύο Κυβερνήσεων.«Συζητήσαμε- κατέληξε - και με τους αντιπεριφερειάρχες επιμέρους προτάσεις που μπορούν να υπάρχουν. Στέλνουμε ένα μήνυμα ότι θα είμαστε ανοικτοί σε συνεργασίες προς όφελος των δύο λαών, τώρα που τα πράγματα είναι σε πολύ διαφορετική βάση τοποθετημένα ανάμεσα στα δύο κράτη».Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κ. Πέτσιος, η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Θ. Καλογιάννη και οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες.

Αγώνα δρόμου κάνει ο Δήμος Ιωαννιτών για την εύρυθμη λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Συνέντευξη Φίλιππα Τσουμάνη για θέματα κοινωνική πολιτικής

Αγώνα δρόμου κάνει ο Δήμος Ιωαννιτών για το άνοιγμα και την εύρυθμη λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, από την ερχόμενη Δευτέρα.Κι αυτό επειδή η λειτουργία τους στηρίζονταν σε εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου ή προέρχονταν από την ΑΔΕΙ.Ο κίνδυνος λοιπόν να μην καταφέρουν ορισμένοι να ξεκινήσουν την λειτουργία τους, ήταν άμεσος και για την αποφυγή του θα γίνεται μέχρι και την τελευταία στιγμή συντονισμένη προσπάθεια.Ο υπεύθυνος του τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών Φίλιππας Τσουμάνης, συναντήθηκε το πρωί με τις Διευθύντριες όλων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Ύστερα από συνεχείς συνεργασίες που είχε αποφασίστηκε η προσωρινή απόσπαση του απαραίτητου προσωπικού (καθαρίστριες, μάγειρες) προκειμένου να ανοίξουν και να λειτουργήσουν κανονικά την Δευτέρα όλοι οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.«Ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο ενημέρωσης για την κοινωνική πολιτική του Δήμου, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι τα Γιάννινα είναι ο μοναδικός Δήμος, πρωτεύουσα νομού, που δεν έχει οργανωμένη υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής. Αυτό δείχνει την αντίληψη της απελθούσας δημοτικής αρχής για έναν τομέα κρίσιμο. Έναν τομέα που για μας, αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα.Χαρακτηριστικό παράδειγμα, της πολιτικής που ακολουθήθηκε, αποτελούν οι παιδικοί σταθμοί. Δεν υπήρξε καμία μέριμνα για την λειτουργία τους, μετά την 31η Δεκεμβρίου, σαν το κράτος και ο Δήμος να μην έχει καμία συνέχεια», τόνισε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου ο κ. Τσουμάνης.Ο κ. Τσουμάνης αναφέρθηκε και στα ΚΑΠΗ, υπογραμμίζοντας ότι τα περισσότερα το μόνο που διέθεταν ήταν κυλικείο, με όλες τις άλλες δραστηριότητες να έχουν υποβαθμιστεί ή να είναι ανύπαρκτες.Μάλιστα υπήρξε μία αλόγιστη ανάπτυξη τους, με αποτέλεσμα στο νέο Δήμο Ιωαννιτών να λειτουργούν ή να υπολειτουργούν σήμερα 24 συνολικά ΚΑΠΗ, όταν για παράδειγμα στον Δήμο Πάτρας λειτουργούν μόλις τέσσερα, στο Ηράκλειο επτά και στην Καβάλα δύο.«Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι να μην λειτουργεί οργανωμένα κανένα ΚΑΠΗ, να υπάρχουν τεράστια λειτουργικά έξοδα και υποβαθμισμένες υπηρεσίες» τόνισε ο κ. Τσουμάνης και υπογράμμισε ότι τα χρέη που υπάρχουν είναι ατελείωτα.Ο έλεγχος επί των οικονομικών είναι σε εξέλιξη και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρχει πλήρης και ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί.Η νέα Δημοτική Αρχή, ξεκαθάρισε ο υπεύθυνος του τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δεν κάνει καμία σκέψη για κλείσιμο ΚΑΠΗ, αλλά σχεδιάζει τον εξορθολογισμό στην λειτουργία τους.Ο κ. Τσουμάνης, έκανε γνωστό, ότι εντός ενός μήνα, θα είναι έτοιμο το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μέσω του οποίου θα εφαρμοστεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στον κοινωνικό τομέα. Ήδη καταγράφονται όλες οι ανάγκες που υπάρχουν ώστε να κατατεθεί πρόταση για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.«Σε μία δύσκολη περίοδο, με σοβαρά προβλήματα, θέλουμε ο Δήμος να είναι κοντά στον πολίτη. Αυτό όμως θα γίνει με σχεδιασμό και όχι με αποσπασματικές ενέργειες», κατέληξε ο κ. Τσουμάνης.

ΝΟΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Eμπαιγμός και απαξίωση του αγροτικού κόσμου από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ


Ο εμπαιγμός και η απαξίωση του αγροτικού κόσμου συνεχίζεται από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η αύξηση του κόστους παραγωγής (αύξηση κατά 5,5 του αγροτικού ρεύματος, αύξηση του Φ.Π.Α των αγροτικών εφοδίων) και η συμπίεση των τιμών παραγωγού οδηγούν στη δραματική μείωση του αγροτικού εισοδήματος.Σε αυτή την οικονομική κρίση όπου ο αγροτικός κόσμος δοκιμάζεται σκληρά, η «νεοφιλελεύθερη –σοσιαλιστική κυβέρνηση» του κου Γ. Παπανδρέου δεν μπορεί να εμπεδώσει αίσθημα ασφάλειας, σιγουριάς και ελπίδας.Οι ιδιωτικοποιήσεις κερδοφόρων εταιρειών όπως η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ είναι στα άμεσα ενδιαφέροντα τους, αφήνοντας εκτεθειμένους τους αγρότες, έρμαια των καρτέλ.Ο ΕΛΓΑ απαξιώνεται καθημερινά και απομακρύνεται από το βασικό του ρόλο να διαφυλάξει το εισόδημα του αγρότη. Πολλές καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα κατά την περσινή καλλιεργητική περίοδο δεν αποζημιώθηκαν από τον ΕΛΓΑ. Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου που θεωρούσε ψίχουλα τα 500 εκατομμύρια ευρώ που δοθήκαν το 2009 ως ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών, επιμηκύνει το χρόνο αποπληρωμής των άτοκων δανείων του 2007, για το 2016 αλλά επιβάλλοντας τόκους που θα διαπραγματευτεί ο κάθε παραγωγός με την εκάστοτε τράπεζα.Ο μόνος τρόπος για να βγούμε από τη σημερινή κρίση είναι να στηρίξουμε την ανάκαμψη και την ανάπτυξη.Ο κατεξοχήν τομέας που μπορεί να δώσει μια ανάσα στην οικονομία είναι ο πρωτογενής.Θα πρέπει άμεσα η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει στην ουσιαστική στήριξη των παραγωγών και των κτηνοτρόφων του τόπου μας με συγκεκριμένα μέτρα όπως:
* Συνεργασία και διαβούλευση για το μέλλον της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ με στόχο τη διαφύλαξη των κτηνοτρόφων και των εργαζομένων της
* Άτοκη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων τους
* Κάλυψη όλων των ζημιών φυτικού και ζωικού κεφαλαίου σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ
* Πάγωμα του ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων

ΝΟΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σε κέντρα υποδοχής λαθρομεταναστών μετατρέπονται στρατόπεδα


Tη χρήση στρατοπέδων του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον από τις στρατιωτικές υπηρεσίες, για τις ανάγκες εγκατάστασης των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών προβλέπει τροπολογία στο σχέδιο νόμου για το άσυλο που κατέθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής.Δίνεται επίσης η δυνατότητα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων πολεοδομικών διατάξεων για επισκευές, βελτιώσεις και αναγκαίες πρόσθετες εγκαταστάσεις σε αυτά, ώστε να καθίστανται κατάλληλα για τη φιλοξενία των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται στη διαδικασία επιστροφής.Την τροπολογία συνυπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Βενιζέλος, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

"Η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει πέρασμα λαθρομεταναστών"

«Η Ελλάδα δεν αποτελεί λύση για όσους έχουν προβλήματα στις χώρες τους, ούτε μπορεί να γίνει πέρασμα για παράνομη είσοδο στα άλλα κράτη της Ευρώπης, γιατί κάτι τέτοιο θα έστρεφε όλη την Ευρώπη εναντίον μας», δήλωσε στο Al Jazeera o Χρήστος Παπουτσής.

15 απολύσεις εργαζομένων στα JUΜBO των Ιωαννίνων!

Καταγγέλλει το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ,παραχώρησε πριν από λίγη ώρα η εκπρόσωπος του σωματείου ιδιωτικών υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων κ. Ανθή Κωσταντίνου ,με αφορμή τις απολύσεις 15 εργαζομένων από την από την εργοδοσία της πολυεθνικής “JUMBO” στο κατάστημα που άνοιξε στο Άγιο Δημήτριο,δίπλα από το κατάστημα ΙΚΕΑ.Η κ.Κωσταντίνου,μιλώντας στους δημοσιογράφους,ανέφερε τα εξής:"Μόλις ένα μήνα μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου καταστήματος η εργοδοσία των JUMBO προχωρά σε απολύσεις εργαζομένων για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα και την κερδοφορία της. Η ακόρεστη δίψα της πολυεθνικής JUMBO συνολικά του κεφαλαίου για όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη και μεγαλύτερο τζίρο επιτάσσει το ξεζούμισμα των εργαζομένων , την δουλειά με βάση την εργοδοτική κερδοφορία. Σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων μεγαλώνει. Οι επιχειρηματίες ξεσαλώνουν. Αξιοποιούν το αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σήμερα και προηγούμενα της ΝΔ και εξασφαλίζουν εργάτες που θα τους πληρώνουν όσο θέλουν, θα τους απολύουν και θα τους προσλαμβάνουν όποτε θέλουν , θα καθορίζουν τα ωράρια, τα καθήκοντα, τις άδειες τους και όλο το καθεστώς εργασίας όπως θέλουν. Σε αυτή την κατεύθυνση και η εργοδοσία των “JUMBO” όλο το προηγούμενο διάστημα, αξιοποιώντας την πολιτική των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ , τη Δικαιοσύνη με τον περιβόητο "Σανιδά" και όλους τους μηχανισμούς καταστολής, μεγαλώνει τα κέρδη της. Αφήνει χωρίς δουλειά εργαζόμενους, χτυπάει τα εργατικά δικαιώματα, διώκει συνδικαλιστές.Καλούμε τους εργαζόμενους να μην υποκύψουν στις πιέσεις που ασκούνται, να μην υπογράψουν καμία απόλυση. Καμία αναμονή. Να μην περιμένουν πότε θα γίνει η επόμενη απόλυση, ποιος θα είναι ο επόμενος εργαζόμενος που θα πεταχθεί στο δρόμο. Στην εργασιακή ανασφάλεια και αβεβαιότητα, στην εύλογη και δικαιολογημένη ανησυχία οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιτάξουν αποφασιστικά το δίκιο τους, να υπερασπιστούν και να παλέψουν συλλογικά όλοι για έναν και ένας για όλους για το δικαίωμα τους στην δουλειά και συνολικά στα δικαιώματα τους.Πολύτιμο στήριγμα και αποκούμπι για την υπεράσπιση της εργασίας και των δικαιωμάτων τους είναι το ταξικό σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων που συσπειρώνεται μαζί με εκατοντάδες άλλα σωματεία, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και συνδικαλιστές στο ΠΑΜΕ. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα της δράσης του σωματείου και του ΠΑΜΕ σε μια σειρά χώρους δουλειάς και στο νομό Ιωαννίνων που κατάφερε με την συλλογική δράση και συμμετοχή των εργαζομένων να παρθούν πίσω οι απολύσεις, να καταβληθούν τα δεδουλευμένα, να μην καταστρατηγηθούν ωράρια και δικαιώματα όπως στην επιχείρηση ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ, στα σούπερ-μάρκετ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ, LIDL, στα Ατλάντικ, Σενεγαλέζοι εργάτες γης κ.α. Το σωματείο έχει εμπειρία και δράση ενάντια στις απολύσεις και στην συγκεκριμένη επιχείρηση.Το ΠΑΜΕ όπως και πριν έτσι και τώρα θα δώσει τη μάχη για να βάλει φραγμό στα απαιτητικά σχέδια της εταιρείας στις απολύσεις. Καλούμε τους εργαζόμενους να κάνουν το βήμα της οργάνωσής τους στο συνδικάτο, ξεπερνώντας την τρομοκρατία, το φόβο και τους δισταγμούς. Για να πάρει μαζική, μαχητική, αποφασιστική απάντηση η εργοδοσία και οι πολιτικοί της υπηρέτες".

Συνάντηση Φ.Φίλιου με τον Αλβανό Υπουργό Εργασίας


Μακρά και εποικοδομητική συνεργασία με τον Υπουργό Εργασίας της Αλβανίας Σπύρο Ξέρα, είχε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος.Ο κ. Ξέρας, συνοδευόμενος και από τον Έπαρχο Πωγωνίου, συζήτησαν με τον Δήμαρχο τις νέες προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των όμορων περιοχών και αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.«Ευχηθήκαμε στο δήμαρχο καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχει να επιτελέσει» ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ. Ξέρας και σημείωσε ότι η συνάντηση δεν περιορίστηκε σε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά είχε ουσιαστικό χαρακτήρα.«Συζητήσαμε θέματα της περιφέρειας Αργυροκάστρου, όπως και τις δυνατότητες καλύτερης επικοινωνίας των δύο λαών. Φυσικά έχουμε κι άλλα ζητήματα, τα οποία θα δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως είναι τα διασυνοριακά προγράμματα, η συνεργασία των Πανεπιστημίων και η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», σημείωσε ο κ. Ξέρας.Η κατάργηση της βίζας, ανοίγει έναν καινούριο δρόμο στην συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας και πολύ περισσότερο στην συνεργασία μεταξύ των όμορων περιοχών, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος.«Η αγορά των Ιωαννίνων και οι ομορφιές της Αλβανίας, είναι δύο τομείς που μπορούν να ενισχύσουν την επικοινωνία μεταξύ των δύο περιοχών», ανέφερε ο Δήμαρχος και δεσμεύτηκε για συνεχή και στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση της γείτονος χώρας.«Θα υπάρξει διάρκεια και ουσία στις συναντήσεις μας με στόχο ουσιαστικά και χρήσιμα αποτελέσματα και για τους δύο λαούς», κατέληξε ο κ. Φίλιος.

Οι προτεινόμενες θέσεις για το ΧΥΤΥ Ηπείρου


Αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής του ΠΕΠ Ηπείρου η μελέτη αξιολόγησης θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.Ως βέλτιστο σενάριο, σύμφωνα με τη μελέτη, προκύπτει η αξιοποίηση των δύο υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε Καρβουνάρι Παραμυθιάς και Βλαχέρνα Άρτας και της κατασκευής του εργοστασίου στη Ζώνη 1Α. Η συγκεκριμένη Ζώνη Χωροθέτησης βρίσκεται στα όρια του δήμου Δωδώνης, στο 9ο περίπου χλμ. της Εγνατίας Οδού και βόρεια του αυτοκινητοδρόμου. Γεωγραφικά προσδιορίζεται δυτικά του όρους «Μεγάλη Τσούκα», με το βουνό να αποτελεί φυσικό εμπόδιο απομόνωσης από τα ανατολικά.Η έκταση, στη μεγαλύτερή της επιφάνεια, είναι άγονη και παρουσιάζει ομαλές κλίσεις, ενώ δεν εντοπίζονται τεχνικά έργα στην περιοχή.Στη χαμηλότερη κατάταξη βρίσκονται τα σενάρια που γίνεται εξ ολοκλήρου αξιοποίηση του ΧΥΤΑ Βλαχέρνας στην Άρτα, καθώς η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του είναι μικρή. Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο ΧΥΤΑ Ελληνικού δεν ελήφθη υπόψη στη διαμόρφωση των σεναρίων κατ’ εντολή της επιβλέπουσας αρχής, δηλαδή της Περιφέρειας, όπως και ο ΧΥΤΑ Ηγουμενίτσας λόγω μικρού μεγέθους.

Ανακάλεσε τις δεσμεύσεις καταθέσεων η ΑΤΕ


Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων ανακοίνωσε, ότι μετά την παρέμβασή της προς τον Διοικητή της ΑΤΕ σχετικά με τις δεσμεύσεις τραπεζικών καταθέσεων των κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων, για αποπληρωμή των άτοκων δανείων τα οποία τους χορηγήθηκαν, το θέμα λύθηκε και οι κτηνοπτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα της ΑΤΕ προκειμένου να αποδεσμευτούν τα χρηματικά ποσά, τα οποία δεσμεύτηκαν και παράλληλα όποιος επιθυμεί να ρυθμίσει τις οφειλές του όπως ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΡΤΑ:Πάνω από 700 ιδιοκτήτες Ι.Χ. έχουν ακινητοποιήσει προσωρινά τα αυτοκίνητά τους για να μην πληρώσουν τέλη!


Πάνω από 700 ιδιοκτήτες Ι.Χ. επιβατικών στην Άρτα έχουν ακινητοποιήσει προσωρινά τα αυτοκίνητά τους για να μην πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα περίπου 770 ιδιοκτήτες Ι.Χ. κατέθεσαν πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας στην Δημόσια Οικονομική Εφορία Άρτας, ακινητοποιώντας προσωρινά τα οχήματά τους, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2011. Οι «ακινησίες» όπως αποκαλούνται οι διαδικασίες κατάθεσης των αδειών, φτάνουν μαζί με τις περσινές στις 1.820 στην Άρτα. Πέρσι ήταν σε ακόμα υψηλότερους ρυθμούς λόγω του «πράσινου τέλους» και του ειδικού φόρου που είχαν κληθεί να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. Την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου έληξε εν τω μεταξύ η παράταση που είχε δώσει το υπουργείο Οικονομικών για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας στις ΔΟΥ. Η Λουκία Χασάκη, προϊσταμένη του τμήματος ΦΠΑ στη Δ.Ο.Υ. Άρτας, δύο μέρες πριν τη λήξη της παράτασης δήλωσε: «Οι ακινησίες μέχρι και σήμερα είναι 770. Βέβαια σε σχέση με πέρυσι οι ακινησίες είναι λιγότερες. Πέρυσι είχαμε στο σύνολο 1.050 ακινησίες, δηλαδή είναι λιγότερες κατά 280 και αυτό οφείλεται στο ότι τα φετινά τέλη κυκλοφορίας για τα παλιά αυτοκίνητα είναι λιγότερα απ’ ότι ήταν πέρυσι. Πέρυσι ειδικά για τα παλιά αυτοκίνητα ήταν μεγάλο το ποσό».

Μια χρονιά μεγάλων επιτυχιών έκλεισε επίσημα για το Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων

Κοπή πίτας και απολογισμός από τον Πρόεδρο του Ν.Ο.Ι. Σωτήρη Στάμο

Χρονιά μεγάλων επιτυχιών σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο ήταν αυτή που πέρασε για το Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων και τη Γιαννιώτικη Κωπηλασία γενικότερα. Αποκορύφωμα των επιτυχιών του Ν.Ο.Ι. αποτέλεσαν η ανάδειξή του για 22η συνεχή χρονιά ως Πρωταθλητή και Πολυνίκη Ελλάδος, η Ολυμπιάδα Νέων της Σιγκαπούρης όπου τέσσερις αθλητές του Ομίλου κατέκτησαν δύο μετάλλια για την χώρα μας, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νέας Ζηλανδίας, όπου οι Γ. Τσίλης και Γ. Τζιάλλας ανέβηκαν στο βάθρο του νικητή, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και οι διακρίσεις των αθλητών του Ν.Ο.Ι. στην Βαλκανιάδα.Οι επιτυχίες αυτές γιορτάστηκαν από το Ναυτικό Όμιλο την ημέρα των Θεοφανείων, στα πλαίσια της εκδήλωσης κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του. Παρόντες στο κλειστό γυμναστήριο του Ν.Ο.Ι. ήταν οι αθλητές του, δεκάδες γονείς, οι προπονητές και φυσικά τα μέλη της Διοίκησης του Ομίλου.Την πίτα έκοψε ο Πρόεδρος του Ν.Ο.Ι. κ. Σωτήρης Στάμος, ο οποίος απηύθυνε τις καθιερωμένες ευχές για υγεία και πρόοδο, ενώ έκανε και έναν σύντομο απολογισμό της περιόδου που πέρασε. Ο κ. Στάμος χαρακτήρισε πολύ μεγάλη τη χρονιά για τον Όμιλο, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε διεθνής κωπηλατική διοργάνωση στην οποία να μην συμμετέχουν αθλητές του. Ανάμεσα στα γεγονότα του 2010 που ο ίδιος ξεχωρίζει είναι φυσικά η Ολυμπιάδα Νέων της Σιγκαπούρης, όπου στο άθλημα της Κωπηλασίας συμμετείχαν μόνο αθλητές του Ν.Ο.Ι. (Λαμπρίδης, Ναστόπουλος, Νταλαμάγκα και Διαμάντη), οι οποίοι και διακρίθηκαν με δύο μετάλλια, την συμμετοχή των Γ. Τσίλη και Γ. Τζιάλλα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τα μετάλλια που κατέκτησαν με τα πληρώματά τους, τις διακρίσεις στην Βαλκανιάδα, τις επιτυχίες των Γιαννιωτών κωπηλατών στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες της περασμένης χρονιάς και φυσικά την ανάδειξη του Ναυτικού Ομίλου για μία ακόμη χρονιά Πρωταθλητή και Πολυνίκη Ελλάδος. Επιτυχίες που οφείλονται, όπως είπε ο κ. Στάμος στην σημαντική δουλειά που έκαναν οι προπονητές του Ομίλου, αλλά και στη συνδρομή των γονέων των αθλητών που ήταν σταθερά στο πλευρό τους.Αναφερόμενος στο 2011, ο Πρόεδρος του Ν.Ο.Ι. σημείωσε ότι η προσπάθεια του Ομίλου θα επικεντρωθεί στο να συμμετάσχουν αθλητές του στην εθνική προολυμπιακή ομάδα, με τελικό στόχο την Ολυμπιάδα του Λονδίνου. «Αυτή είναι η πιο κρίσιμη χρονιά, καθώς από τις επιδόσεις των αθλητών μας θα κριθεί η συμμετοχή μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012», τόνισε ο κ. Στάμος, προσθέτοντας ότι «έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να το πετύχουμε».

Ορίστηκαν οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες


Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, για την πρώτη περίοδο της θητείας της σημερινής Περιφερειακής Αρχής, ορίζονται ως θεματικοί αντιπεριφερειάρχες οι περιφερειακοί σύμβουλοι:
1. Καραμπίνας Ιωάννης
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Κολόκας Παντελής

Οι αρμοδιότητες τους θα οριστούν με νεότερη απόφαση του Περιφερειάρχη.Να υπενθυμίσουμε ότι ο "Καλλικράτης" ξεχωρίζει τους Αντιπεριφερειάρχες σε Τοπικούς και Θεματικούς. Ο Τοπικός Αντιπεριφερειάρχης, εκλέγεται απ' ευθείας από τους ψηφοφόρους και θα έχει αρμοδιότητα για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ενώ ο Θεματικός για ένα θέμα/τομέα ευθύνης (π.χ. οικονομία, ανάπτυξη, παιδεία, υγεία κλπ). Οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από τον Περιφερειάρχη.

Στα χέρια της ασφάλειας Ιωαννίνων σπείρα διαρρηκτών


Κατά τις νυκτερινές ώρες,στα Ιωάννινα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων συνέλαβαν τέσσερις νεαρούς Έλληνες,γιατί κατά το χρονικό διάστημα από 19-12-2010 έως 04-01-2011 από κοινού με τέσσερις ακόμα Έλληνες και δύο (2) αλλοδαπούς και με διαφορετική σύνθεση ομάδας κάθε φορά προέβησαν σε διαρρήξεις καταστημάτων και Ιερών Ναών στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων καθώς και της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας. Επιπλέον στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων προσήχθησαν οι τρεις εκ των τεσσάρων ημεδαπών και ο ένας εκ των δύο αλλοδαπών, οι οποίοι εξετάστηκαν αλλά δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, ενώ οι άλλοι δύο αναζητούνται.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Ιωαννίνων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων.

Επιστρέφουν οι «διπλοθεσίτες» γιατροί

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ

Ο νόμος του πρώην υπουργού Υγείας Αλέκου Παπαδόπουλου για το ΕΣΥ είναι ξεκάθαρος: τέρμα η παράλληλη απασχόληση των πανεπιστημιακών γιατρών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο ξεκάθαρος είναι και ο νόμος της πρώην υπουργού Υγείας Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου: από 1η Ιανουαρίου, με την έναρξη της λειτουργίας των ολοήμερων νοσοκομείων, οι εν λόγω γιατροί θα κάνουν ιατρείο μόνο εντός του νοσοκομείου.Εδώ και έναν μήνα όμως ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος προσπαθεί να «αδειάσει» τους… πρώην αφήνοντας στους γιατρούς περιθώριο λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεισφέρουν στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ –που έτσι κι αλλιώς είναι υποχρεωμένοι βάσει του νόμου Ξενογιαννακοπούλου. Μέσα σε λιγότερο από ένα εξάμηνο, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αλλάζει γνώμη. Το χειρότερο βέβαια όλων είναι ότι αλλάζει τους νόμους, με το σκεπτικό ότι δεν εφαρμόζονται, ξεχνώντας προφανώς ότι η εκτελεστική εξουσία –άρα και η εφαρμογή της νομοθεσίας- ασκείται από την κυβέρνηση!Σύμφωνα με την πρόταση που συζητείται τον τελευταίο καιρό στο υπουργείο Υγείας παρουσία και των προέδρων των Ιατρικών Σχολών της χώρας, οι πανεπιστημιακοί γιατροί θα μπορούν να εργάζονται δύο απογεύματα την εβδομάδα στο νοσοκομείο τους και άλλα δύο στο ιδιωτικό τους ιατρείο. Τρίτη και Τετάρτη, για παράδειγμα, ο ασφαλισμένος θα επισκέπτεται τον καθηγητή στο νοσοκομείο και θα πληρώνει μέσω του ταμείου του, βάσει της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου, και Πέμπτη και Παρασκευή θα επισκέπτεται τον καθηγητή στο ιατρείο και θα πληρώνει από την τσέπη του 90 ευρώ.

Κάνουν τα στραβά μάτια
Από την εποχή ακόμα της μεταρρύθμισης στο ΕΣΥ από τον Αλέκο Παπαδόπουλο, πολλοί πανεπιστημιακοί γιατροί συνέχισαν να λειτουργούν τα ιδιωτικά τους ιατρεία, χωρίς να τους νοιάζει τι λέει η νομοθεσία. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει πανεπιστημιακός γιατρός που να μην έχει ιατρείο. Κι αυτό επειδή κανένας δεν τους ελέγχει. Επί χρόνια είναι «διπλοθεσίτες» χωρίς να το κρύβουν. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων, οι αρμόδιες να καλέσουν σε απολογία τον παρανομούντα γιατρό και να του θέσουν το δίλημμα «ή σταματάς το ιδιωτικό ιατρείο ή φεύγεις από το νοσοκομείο», δεν επιχείρησαν ποτέ να εφαρμόσουν τον νόμο. Τα στραβά μάτια έκανε και το υπουργείο Υγείας. Κανείς δεν έκανε καταγγελία, κι οι γιατροί έκαναν ό,τι ήθελαν. Η απαγόρευση της παράλληλης απασχόλησης ισχύει ακόμα και σήμερα. Ωστόσο, το υπουργείο αντί να εφαρμόσει το νόμο, προσπαθεί να… νομιμοποιήσει την παρανομία. «Υπάρχουν τρία είδη γιατρών: Αυτοί που δηλώνουν απλώς άγνοια του νόμου, αυτοί που άνοιξαν ιατρείο, λέγοντας ότι δεν υπήρχε επαρκής χώρος εντός νοσοκομείου για να δέχεται τους ασθενείς –μια δυνατότητα που δίνεται από τη νομοθεσία-, και αυτοί που εγκαταλείπουν το κλινικό τους έργο εντελώς» τονίζει ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθηγητής της Ψυχιατρικής Βενετσάνος Μαυρέας. Στα Γιάννενα δεν υπήρχαν πολλές τέτοιες περιπτώσεις –σε αντίθεση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όπου η εξαίρεση ήταν ο κανόνας. Από τα 165 μέλη της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων, πέντε είναι αυτοί που διατηρούν παράλληλα, εδώ και χρόνια, ιδιωτικό ιατρείο. Ο αριθμός των παρανομούντων είναι μικρός και σε άλλες επαρχιακές πόλεις. Δουλεύοντας σε μικρές κοινωνίες, οι πανεπιστημιακοί γιατροί, με την έναρξη ισχύος του νόμου Παπαδόπουλου, έκλεισαν τα ιατρεία τους (ή δεν άνοιξαν) φοβούμενοι την καταγγελία.Η πραγματικότητα αυτή δημιούργησε μια ανισότητα μεταξύ των πανεπιστημιακών γιατρών. «Μόνο οι πανεπιστημιακοί γιατροί της περιφέρειας τηρούν το νόμο. Της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όχι. Εκεί υπάρχουν ακόμα και περιπτώσεις γιατρών που είναι διευθυντές σε πανεπιστημιακή κλινική και παράλληλα διευθυντές σε ιδιωτικές κλινικές, που κανονικά απαγορεύεται. Υπάρχει μια άνιση εργασιακή μεταχείριση των πανεπιστημιακών γιατρών» δηλώνει ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων Γιάννης Γουδέβενος.Βέβαια, οι ιατρικές σχολές αντί να ζητήσουν την εφαρμογή του νόμου για όλους, ζήτησαν να αλλάξει ο νόμος. Είναι το αντάλλαγμα που ζητούν στην ουσία για την ομαλή λειτουργία του ολοήμερου νοσοκομείου. Ή αυτό ή περισσότερα χρήματα. Αν τελικά επιτραπεί το ιδιωτικό ιατρείο, ο κ. Γουδέβενος εκτιμά ότι θα είναι αρκετοί αυτοί που θα αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξει κύμα φυγής από τα νοσοκομεία για ορισμένες ειδικότητες, όπως για τους οφθαλμίατρους.

Αντιδρά ο Ιατρικός Σύλλογος

Όπως είναι επόμενο και λογικό, τα όσα γίνονται τον τελευταίο μήνα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του υπουργείου Υγείας, έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ (που δεν έχουν ανάλογο δικαίωμα) αλλά και ιδιωτών γιατρών. Την κάθετη αντίθεσή του με την παράλληλη λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων από πανεπιστημιακούς γιατρούς εκφράζει στην εφημερίδα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων Κώστας Καρέντζος. «Κάποιοι δεν έγιναν καθηγητές ή διευθυντές για να κάνουν ιδιωτικά ιατρεία. Επιπλέον είναι αθέμιτος ανταγωνισμός για όλους όσους δουλεύουν ως ιδιώτες γιατροί. Είναι απαράδεκτο για τους νέους γιατρούς, ιδίως» τονίζει.Πριν από οκτώ χρόνια, όταν πέρασε από συνταγματικό έλεγχο ο νόμος Παπαδοπούλου, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ανέφερε στο σκεπτικό του ότι ο νόμος αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι γιατροί θα είναι προσηλωμένοι στο λειτούργημά τους και απαλλαγμένοι από εξαρτήσεις τις οποίες συνεπάγεται η παράλληλη άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. Οκτώ χρόνια μετά, το σκεπτικό αυτό ισοπεδώνεται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΑΡΤΑ:Ένας τολμηρός βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αράχθου


Με θρησκευτική κατάνυξη και λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η τελετή εορτασμού των Αγίων Θεοφανίων στην Άρτα, με επίκεντρο το ιστορικό γεφύρι και τον ποταμό Άραχθο όπου τελέσθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων και η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Άρτας Ιγνατίου και με την παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την παρουσία της Φιλαρμονικής του «Σκουφά» και ολοκληρώθηκαν με την ανάγνωση του Ευαγγελίου και το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». Μάλιστα, υπήρξε και ένας τολμηρός που, κατά το έθιμο, βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αράχθου και μετά από αρκετή δυσκολία, ανέσυρε το Σταυρό, αποσπώντας τις ευχές όλων, ο Σταυρός να του φέρει καλοτυχία. Η θρησκευτική τελετή ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου του Μαξίμου του Γραικού και στη συνέχεια εψάλη η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού. Ακολούθως ξεκίνησε η πομπή από τον πεζόδρομο της οδού Θειακογιάννη προς το χώρο του γεφυριού, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή καταδύσεως του Τίμιου Σταυρού στο ποτάμι και ο Αγιασμός των Υδάτων. Την τελετή στην Άρτα παρακολούθησαν οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ του νομού Δημήτρης Τσιρώνης και Παύλος Στασινός, ο αντιπεριφερειάρχης Άρτας Κώστας Παππάς, ο Δήμαρχος Άρτας Γιάννης Παπαλέξης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Άρτας Θωμάς Τσιρογιάννης, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δ.Σ. Άρτας-πρώην Νομάρχης Γιώργος Παπαβασιλείου, ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Άρτας στις τελευταίες εκλογές, περιφερειακός σύμβουλος του συνδυασμού «Τόπος να Ζεις» Κώστας Μπόβολος, ο διοικητής του Νοσοκομείου Άρτας Γιώργος Λάμπρου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας Δημήτρης Τσίρκας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Άρτας Γιώργος Ντοκομές, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι κ.ά. Μετά το πέρας της τελετής, όλοι ευχήθηκαν και του χρόνου. Στο πνεύμα της επικαιρότητας ήταν τα μηνύματα των φορέων οι οποίοι ευχήθηκαν καλή φώτιση και γρήγορη έξοδο από την κρίση ώστε του χρόνου ο εορτασμός να βρει όλους τους Έλληνες σε καλύτερες συνθήκες .

Θεοφάνεια 2011 - Άρτα from CRISTINA NAKOU on Vimeo.

Επεισοδιακά τα Φώτα στην Ηγουμενίτσα!


Επεισοδιακή ήταν η φετινή κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.Λίγο μετά τις 11.00 ο μητροπολίτης Παραμυθίας Τίτος, έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα και η μάχη μεταξύ πέντε νεαρών, μόλις ξεκινούσε...Λίγο αργότερα οι δύο από τους πέντε υποστήριζαν ότι έπιασαν πρώτοι τον Σταυρό. Για λίγο δημιουργήγθηκε ένταση, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι το πρωτογανές αυτό συμβάν!Οι άλλοι τρεις προσπάθησαν να τους χωρίσουν και να κατευνάσουν τα πνεύματα.Τελικά νικητής αποδείχθηκε ο Ιωάννης Σαμαράς από τους Αγίους Σαράντα της Βορείου Ηπείρου.

ΠΡΕΒΕΖΑ:Πλήθος κόσμου στον αγιασμό των υδάτων


Με την παρουσία πλήθους κόσμου έγινε χθες ο αγιασμός των υδάτων στην Πρέβεζα χοροστατούντος του μητροπολίτη Μελέτιου.Περισσότεροι από 20 κολυμβητές αψήφησαν το κρύο και βούτηξαν στα παγωμένα νερά του λιμανιού της Πρέβεζας για να πιάσουν τον τίμιο σταυρό.

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στα Γιάννενα


Με κάθε λαμπρότητα γιορτάστηκαν χθες τα Θεοφάνεια σε ολόκληρη την Ήπειρο. Στα Ιωάννινα η Τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού έγινε στη λίμνη των Ιωαννίνων,παρουσία πλήθους κόσμου και των τοπικών αρχών που συγκεντρώθηκαν γύρω από την ειδική εξέδρα στην πλατεία Μαβίλη. Τον σταυρό φέτος έπιασε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο 19χρονος κολυμβητής Αναστάσιος Τσουμάνης. Οι κολυμβητές που αψήφησαν το κρύο και διατήρησαν το έθιμο για μία ακόμα χρονιά στα Γιάννενα, τίμησαν τον Γιώργο Γιαννίκο που βουτάει στη λίμνη επί τέσσερις δεκαετίες.

Πώς έσκασε η «φούσκα» της Leben

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ «ΞΕΚΡΕΜΑΣΤΟΙ» ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαστάσεις παίρνει το θέμα των «τοξικών» συμβολαίων της ασφαλιστικής VDV Leben, εταιρία η οποία έχει σταματήσει τη λειτουργία της μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε για απάτη και πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, σε βάρος του διοικητικού συμβουλίου της.Η δίωξη ασκήθηκε έπειτα από δικαστική έρευνα, αφού σύμφωνα με τη δικογραφία, λειτουργούσε χωρίς τις προδιαγραφές του νόμου. Κατόπιν, βρέθηκαν «ξεκρέμαστοι» χιλιάδες πελάτες της, οι οποίοι είχαν συνάψει συμβόλαια ασφάλισης. Το «κανόνι» που ακολούθησε αυτό της εταιρίας «Ασπίς» είναι σαφώς μικρότερης εμβέλειας καθώς η εταιρία είχε λιγότερους πελάτες. Ωστόσο, στα Γιάννενα όσοι υπέγραψαν συμβόλαια με τη γερμανικών συμφερόντων εταιρία ξεπερνούν τους τριάντα, με τις συμφωνίες να έχουν κυμαινόμενη αξία: από μερικές χιλιάδες ευρώ, μέχρι ποσά που φτάνουν τις 450.000, όσο φημολογείται ότι κοστίζει ένα συμβόλαιο κατοίκου της Άρτας. Συνολικά, τα ποσά που διακυβεύονται στην περιοχή της Ηπείρου είναι άνω του 1.000.000 ευρώ. Πώς διακυβεύονται όμως; Η εταιρία είναι υπόλογη γιατί παρουσίαζε στον ισολογισμό της ανύπαρκτα περιουσιακά στοιχεία, μετοχές και ομόλογα, αξίας 42 εκ. ευρώ. Τα συμβόλαια που υπέγραφε με τους πελάτες της, υπόσχονταν επιτόκια ύψους 10%, τη στιγμή που οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της Ευρώπης, έδιναν στην καλύτερη περίπτωση 3%. Με τριπλάσιο λοιπόν επιτόκιο, το δέλεαρ του εύκολου κέρδους ήταν μεγάλο για πολύ κόσμο, ο οποίος έπεσε στην παγίδα. Όλοι τους, παρότι πλήρωσαν δόσεις δέκα και δώδεκα ετών βρίσκονται τώρα να χάνουν, κατά πάσα πιθανότητα τα χρήματά τους, αλλά και το κεφάλαιο που τους υποσχέθηκε η εταιρία ότι θα έπαιρναν με το κλείσιμο των συμβολαίων (και φυσικά με το «βασιλικό» επιτόκιο).

Άλλοι ρηχά, άλλοι βαθιά

Άλλοι έπεσαν στα… ρηχά, με μικρότερα ποσά και είναι και αυτοί που, όπως εκτιμούν οι άνθρωποι οι οποίοι κινούν τις διαδικασίες στα Γιάννενα, για να συγκροτηθεί μια πρωτοβουλία ζημιωθέντων, δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη ή δεν θεωρούν ότι αξίζει τον κόπο να μπουν σε δικαστικούς αγώνες. Άλλοι όμως, έπεσαν στα βαθιά, με ποσά που όπως προαναφέρθηκε, φτάνουν τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Το βαθύτερο πρόβλημα όμως, είναι άλλο. Αρκετοί από τους πελάτες της Leben υπέγραψαν τα συμβόλαια μέσω τραπεζών οι οποίες τα «προώθησαν», μαζί με στεγαστικά δάνεια. Με λίγα λόγια, ο πελάτης πειθόταν ότι θα μπορέσει λόγω του προνομιακού επιτοκίου του ασφαλιστήριου συμβολαίου, να «ισοφαρίσει» ένα κομμάτι της δαπάνης για το καινούργιο του σπίτι, πληρώνοντας λίγο μεγαλύτερη δόση. Τα σπίτια όμως προσημειώθηκαν και τώρα, μετά το «κανόνι», όλοι κρατάνε την αναπνοή τους για να δουν την επόμενη εξέλιξη.

Στην Τράπεζα της Ελλάδας
Αυτή, είναι στα χέρια της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), την οποία συνέστησε η προηγούμενη κυβέρνηση, σε μια από τις καλές τις στιγμές. Την ευθύνη της επιτροπής έχει η Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία θα αποφανθεί για την υπόθεση. Από την απόφασή της θα εξαρτηθεί και η στάση των τραπεζών που εμπλέκονται και οι οποίες μέχρι στιγμής τηρούν και αυτές στάση αναμονής. Από την απόφαση όμως θα κριθούν και τα χρήματα που έχουν καταβάλλει οι πελάτες της VDVLeben. Οι πιθανότητες αποζημίωσης πάντως, ειδικά σε οικονομικές περιστάσεις όπως αυτές που διανύουμε, μόνο ανθηρές δεν είναι. Πολύ περισσότερο δε όταν τα «κανόνια» των ασφαλιστικών πληθαίνουν και, όπως συζητάει ο χώρος των ασφαλειών, αναμένονται και κάποια ακόμη.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Περνούν σταδιακά στα ράφια οι μειώσεις τιμών


Περνούν σταδιακά στα ράφια οι μειώσεις τιμών σε 661 επώνυμα είδη που συμφώνησε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με επιχειρήσεις της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου, ενώ σε άλλα 1509 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας οι τιμές "παγώνουν" καθώς οι επιχειρήσεις συμφώνησαν να απορροφήσουν την αύξηση του ΦΠΑ.Οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 0,8% έως 38% και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο, από τα 661 προϊόντα στα 126 οι τιμές μειώθηκαν στα τέλη του 2010, σε 434 οι μειώσεις γίνονται από την αρχή του χρόνου και στα υπόλοιπα 101 οι μειώσεις θα γίνουν από τα μέσα Ιανουαρίου έως την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2011. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, από τις μειώσεις αυτές προκύπτει όφελος 50 ευρώ το μήνα για μια τετραμελή οικογένεια ενώ πρόθεση του Υπουργείου είναι να διευρύνει τον κύκλο μειώσεων και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες, μετά από συναντήσεις με επιχειρηματίες περισσότερων κλάδων.Διευκρινίζεται ακόμη ότι οι μειώσεις τιμών που ανακοινώθηκαν είναι πραγματικές, δεν σχετίζονται με προσφορές και θα ισχύσουν καθ' όλη τη διάρκεια του 2011.Σύμφωνα με τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, η μείωση των τιμών βασικών καταναλωτικών προϊόντων αποτελεί στάση ευθύνης και αλληλεγγύης που πρέπει να επιδείξουν το κράτος και οι επιχειρήσεις, και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστεί ακόμη πιο εντατικά και συστηματικά το Υπουργείο καθ' όλη τη διάρκεια του 2011, ώστε να ανακουφιστούν τα ελληνικά νοικοκυριά και να προστατευθεί το εισόδημα των καταναλωτών.

Eνεργοποιήθηκε η ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά


Από την Τρίτη, 4/01, ενεργοποιήθηκε η δικαστική διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων καταναλωτών, με την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού των δύο πλευρών χωρίς αποτέλεσμα.Σύμφωνα με τη Γραμματεία Καταναλωτή, σε αυτή τη φάση, η ρύθμιση των οφειλών των φυσικών προσώπων που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής δεν εξαρτάται από την προθυμία ή τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών ή πιστωτικών ιδρυμάτων.«Οι υπερχρεωμένοι αυτοί πολίτες αποκτούν διαπραγματευτική δύναμη, καθώς μπορούν να επιτύχουν με τη δικαστική διαδικασία τη ρύθμιση των οφειλών τους και την απαλλαγή μέρους αυτών. Η εφαρμογή του νόμου δημιουργεί μία νέα δυναμική στη φάση του εξώδικου συμβιβασμού, καθώς είναι πλέον προς το συμφέρον όλων - και ιδίως των ίδιων των πιστωτών - να αξιοποιηθεί η δυνατότητα συναινετικής ρύθμισης των οφειλών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αυτόφωρο για όσους δεν αποδίδουν ΦΠΑ


Στην αυστηροποίηση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης στις περιπτώσεις μη απόδοσης του ΦΠΑ προχωρεί το Υπουργείο Οικονομικών με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή μέχρι το τέλος του μήνα και το οποίο θα προβλέπει μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.Στο νέο νομοσχέδιο, το οποίο επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, θα προβλέπεται, σύμφωνα με πληροφορίες, διάταξη με την οποία θα ενεργοποιείται η διαδικασία του αυτόφωρου στις περιπτώσεις που συλλαμβάνεται επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας να μην αποδίδει ΦΠΑ στο δημόσιο, περισσότερο από ένα συγκεκριμένο ποσό. Στη ισχύουσα φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται η διαδικασία του αυτόφωρου παρά τις δρακόντειες ποινές που προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόμος.Στο Υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι με το μέτρο αυτό θα ενισχυθεί ουσιαστικά το οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής.Μεταξύ των μέτρων που θα προβλέπονται επίσης στο νέο νομοσχέδιο είναι η θέσπιση του θεσμού του οικονομικού εισαγγελέα, καθώς και του φορολογικού διαιτητή. Ο πρώτος θα απασχολείται μόνιμα στο υπουργείο Οικονομικών και θα παρεμβαίνει σε σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής, ενώ η φορολογική διαιτησία θα αποσκοπεί στο να μειωθούν οι υποθέσεις φορολογικών διαφορών ανάμεσα στους φορολογούμενους και το δημόσιο που καταλήγουν στα δικαστήρια.

Αλλάζει ο νόμος για τα οικονομικά των κομμάτων


Με στόχο την έξοδο της χώρας από την πολλαπλή κρίση και την «αναμόρφωση κράτους και του πολιτικού συστήματος, κυρίως με γνώμονα το χτύπημα του μαύρου χρήματος και την αντιμετώπιση της τάσης απαξίωσης των πολιτικών και της πολιτικής» ταυτόχρονα, ο υπουργός Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιάννης Ραγκούσης, ανακοίνωσε την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, που θα ρυθμίζει εφεξής τα οικονομικά των κομμάτων και το «πόθεν έσχες» των πολιτικών.Ειδικότερα, ο κ. Ραγκούσης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έδωσε μία πρώτη εικόνα για τους στόχους τους εγχειρήματος, ενώ κατέστησε σαφές ότι όσες τομές δρομολογηθούν, θα γίνουν ύστερα από παρατεταμένη διαβούλευση με όλα τα κόμματα.Ο υπουργός έκανε γνωστό ότι θα βελτιωθεί ριζικά ο έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών, προκειμένου αυτός να καταστεί απόλυτα ανεξάρτητος, ενώ θα αναβαθμιστεί και θα αλλάξει η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, με απώτερο σκοπό να αποτελείται κατά βάση από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς.Οι διοικητικές κυρώσεις, εξάλλου, σε βάρος των κομμάτων των υποψηφίων και τρίτων θα είναι πιο αυστηρές, ενώ θα αλλάξουν και οι προϋποθέσεις της διαδικασίας της συνακόλουθης έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα.Ο τρόπος ελέγχου του «πόθεν έσχες» των πολιτικών από την Επιτροπή Ελέγχου, θα αλλάξει, ώστε ο έλεγχος αυτός από τη νέα Επιτροπή να είναι καθολικός και να δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίζεται η πηγή προέλευσης κάθε περιουσιακού στοιχείου, που έχει αποκτηθεί, και με έλεγχο κάθε μεταβολής. Για τις αλλαγές αυτές θα αξιοποιηθούν οι σχετικές προτάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Διευρύνεται το οικονομικό χάσμα μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης


Η εικόνα για την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη εμφάνιζε βελτίωση κατά το τέλος του 2010 παρά την απειλή που συνιστά για την περιοχή η χρηματοπιστωτική κρίση, όπως προκύπτει από έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα.Ερευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στις χώρες-μέλη της ευρωζώνης δείχνει ότι ο δείκτης για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης ανήλθε σε 106.2 τον περασμένο μήνα από 105.2 που ήταν τον Νοέμβριο.Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι τον Δεκέμβριο θα κυμαινόταν στο 105.5.Αυτό υπογραμμίζει ότι, τουλάχιστον επί του παρόντος "η βελτιούμενη παγκόσμια εικόνα της οικονομίας αντισταθμίζει τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην περιφέρεια", δήλωσε ο Μπεν Μέι, ευρωπαίος οικονομολόγος της ομάδας έρευνας Capital Economics.Ωστόσο η έρευνα επισημαίνει το διευρινόμενο χάσμα στην οικονομική απόδοση μεταξύ των 17 χωρών-μελών.Ενώ η κατάσταση στη Γερμανία, την ισχυρότερη οικονομία της ευρωζώνης, εξακολουθεί να βελτιώνεται, η εικόνα είναι αρνητική στις βαριά χρεωμένες χώρες της γεωγραφικής περιφέρειας.Η Ελλάδα μαζί με την Ιρλανδία έχουν ήδη προσφύγει σε πακέτο δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης για να αντιμετωπίσουν την κρίση, που προέκυψε τον περασμένο χρόνο.Η ανησυχία μεταξύ των ευρωπαίων αξιωματούχων είναι ότι η κρίση μπορεί να εξαπλωθεί αυτή τη χρονιά και να συμπεριλάβει την Πορτογαλία ακόμα και την Ισπανία.Η οικονομική αυτή αβεβαιότητα που παρατηρείται σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν θα σπεύσει να αυξήσει το επιτόκιό της από το σημερινό 1%.Τα μέλη της ευρωζώνης αυξήθηκαν σε 17 αυτό τον μήνα με την είσοδο της Εσθονίας την Πρωτοχρονιά.

Στις 15 Ιανουαρίου επίσημα οι εκπτώσεις


Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν επίσημα στις 15 Ιανουαρίου 2011, αλλά τα εμπορικά καταστήματα πωλούν ήδη με προσφορές - προεκπτώσεις και μειωμένες τιμές, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.Όμως, όπως σημειώνει η Ενωση Εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδος, η μείωση του πραγματικού εισοδήματος και των συντάξεων, η ραγδαία αύξηση της ανεργίας σε συνδυασμό με τις αυξήσεις ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, άλλαξαν τα δεδομένα και τις προτεραιότητες της καθημερινότητας και γι' αυτούς τους λόγους οι χειμερινές εκπτώσεις που φέρνει η νέα χρονιά, αναμένονται από τους περισσότερους καταναλωτές με ιδιαίτερη ανυπομονησία.Η ένωση σημειώνει ότι ''καλό θα ήταν οι καταναλωτές να μην παρασυρθούν από τις διαφημίσεις και τα εντυπωσιακά ποσοστά εκπτώσεων, αλλά να συμπεριφερθούν με γνώμονα την υπεύθυνη καταναλωτική τους συνείδηση".

Πονοκέφαλος το «κίνημα» κατά των διοδίων


Σε σημαντικό πρόβλημα για την κυβέρνηση αλλά και τις κοινοπραξίες που κατασκευάζουν τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους έχει αναδειχθεί το «κίνημα» κατά των διοδίων, που καθημερινά λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.Οι ελάχιστοι οδηγοί που πριν από κάποια χρόνια αρνήθηκαν την καταβολή των διοδίων ανέρχονται σήμερα σε εκατοντάδες, με αποτέλεσμα οι κοινοπραξίες να «απειλούν» να αποχωρήσουν από τα μεγάλα έργα.Αυτό επιβεβαίωσε και ο υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μαγκριώτης, που χαρακτήρισε λανθασμένη την κίνηση πολιτών να μην πληρώνουν διόδια.Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που με απόφασή της επιτρέπει στις εταιρείες να φωτογραφίζουν τους οδηγούς που δεν καταβάλλουν τα διόδια, προκειμένου να τους ειδοποιούν ώστε να καταβάλλουν την οφειλή ή σε διαφορετική περίπτωση ζητούν το 20πλάσιο της τιμής των διοδίων, εκδίδοντας διαταγή πληρωμής από το Πρωτοδικείο.Σύμφωνα με τον κ. Μαγκριώτη, όσοι δεν καταβάλλουν διόδια ζημιώνουν το κράτος καθώς δεν εισπράττεται το ΦΠΑ, αλλά και επειδή οι κατασκευάστριες κοινοπραξίες που υφίστανται ζημία, θα στραφούν εναντίον του δημοσίου για διαφυγόντα κέρδη. Ωστόσο παραδέχθηκε ότι οι κινήσεις των πολιτών αναδεικνύουν ένα υπαρκτό πρόβλημα, τα ακριβά διόδια.

Επιμένει το κίνημα
κατά των διοδίων

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα λαμβάνεται ως ένα μέτρο εκφοβισμού από τα μέλη των επιτροπών που έχουν συσταθεί πανελλαδικά ζητώντας την κατάργηση των διοδίων αλλά και άλλων άμεσων φόρων.Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά το μέλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Γιαννίνων για Ελεύθερους Χώρους, Δρόμους και Δημόσια Αγαθά, Ναπολέων Παπαδόπουλος τα διόδια είναι παράνομα καθώς το Σύνταγμα ορίζει ρητά πως ο κάθε πολίτης πληρώνει ανάλογα με τις δυνατότητές του και όχι ανάλογα με τις ανάγκες.«Αντιστεκόμαστε στην αντικοινωνική και αντισυνταγματική νοοτροπία και πρακτική του «ο χρήστης πληρώνει», που επιδιώκει να μετατρέψει την κοινωνία σε ένα τεράστιο εμπορικό κατάστημα, σε μια «αγορά» όπου τα πάντα αγοράζονται και πωλούνται, ακόμα και τα πιο στοιχειώδη κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα επεσήμανε ότι και πριν την απόφαση της Αρχής οι εταιρείες μπορούσαν να προσφύγουν με αγωγές κατά των οδηγών επομένως η απόφαση αυτή έχει περισσότερο «επικοινωνιακό» χαρακτήρα, για εκφοβισμό των οδηγών.Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υποδομών Το μεγαλύτερο ποσοστό άρνησης καταβολής των διοδίων καταγράφεται στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης: από Μαλιακό έως Κλειδί στο 15% και από Μεταμόρφωση έως Σκάρφεια στο 6-7%. Περίπου 1%- είναι τα αντίστοιχα ποσοστά στους δύο άξονες της Πελοποννήσου (Ελευσίνας - Πατρών και Κορίνθου - Μεγαλόπολης).

Ερώτηση Δ. Παπαδημούλη
στη Βουλή

Το θέμα των διοδίων τέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος μεταξύ άλλων ζητά από τους υπουργούς Μεταφορών και Εσωτερικών την ανάκληση των αυξήσεων που έχουν επιβληθεί στις τιμές των διοδίων.Παράλληλα, ρωτά αν θα πρέπει να επανεξεταστούν οι όροι των συμβάσεων παραχώρησης, εάν σκοπεύει η κυβέρνηση να αλλάξει το καθεστώς είσπραξης των διοδίων, ώστε να εξαρτάται από την πρόοδο των εργασιών στο πραγματικό εθνικό δίκτυο και όχι στο υπό διαμόρφωση και τέλος ζητά άμεσα μέτρα ώστε να μην πληρώνουν οι εργαζόμενοι για διαδρομές λίγων χιλιομέτρων από και προς τον τόπο εργασίας τους.

Κινητοποίηση στα διόδια Δροσοχωρίου

Η Πανελλαδική Επιτροπή κατά των Διοδίων έχει αποφασίσει να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις της και η πρώτη κινητοποίηση για το νέο έτος έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 9 Ιανουαρίου με στόχο να ανοίξουν τις μπάρες στις 3 μ.μ στα διόδια Ελευσίνας, Αττικής οδού, Αφιδνών, Θήβας, Μώλου, Κοζάνης και αλλού.Στην κινητοποίηση αυτή θα συμμετέχει και η «Πρωτοβουλία Πολιτών Γιαννίνων για Ελεύθερους Χώρους, Δρόμους και Δημόσια Αγαθά», η οποία καλεί όλους τους Γιαννιώτες να συμμετάσχουν στο, συμβολικό ακόμα, «άνοιγμα» του σταθμού διοδίων στο Δροσοχώρι, την Κυριακή 9/1 στις 3 το μεσημέρι, ώρα κατά την οποία θα γίνει ταυτόχρονα άνοιγμα όλων των διοδίων από Θεσσαλονίκη ώς την Καλαμάτα.Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος ο σταθμός διοδίων στο Δροσοχώρι διεκδικεί Πανελλαδική, αν όχι παγκόσμια πρωτοτυπία, καθώς βρίσκεται εντός του Δήμου Ιωαννιτών.«Είναι τραγικό να πρέπει οι δημότες να πληρώνουν χαράτσι για να μετακινηθούν από ένα σημείο του Δήμου σε κάποιο άλλο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΝΟΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: «ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΠΟΥ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ»


Πως να ανακάμψει η τοπική ΝΟΔΕ όταν ανανέωση δεν υπάρχει; Με μέλη αμφιβόλου ηθικής; Τα ίδια άτομα που ήταν επί κυβερνήσεων ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ είναι και τώρα στο συμβούλιο της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων. Οι κύριοι δηλαδή ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΟΛΙΟΣ, ΠΑΤΣΗΣ, ΓΟΥΛΙΑΔΗΣ, ΓΚΡΙΛΛΑΣ, ΚΙΤΣΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ και ΜΠΙΓΓΟΣ. Με απειλές και εκβιασμούς σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τοποθετήσεις των τέκνων τους σε δημόσιες υπηρεσίες, με τοποθετήσεις των ιδίων σε διάφορες επιτροπές και στην περιφέρεια επί ΠΑΝΟΖΑΧΟΥ αδιαφορώντας για το καλό της παράταξης, αλλά ενδιαφερόμενοι για το καλό το δικό τους και των παιδιών τους. Βέβαια ορισμένοι πρόλαβαν και πήδηξαν από το νέο τιτανικό σαν γνωστοί καιροσκόποι που είναι. Ο λόγος βέβαια για τον κύριο ΤΣΑΓΚΑ τέως αντιδήμαρχο που προσχώρησε στο νέο κόμμα της ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, αφού τα έκανε μαντάρα με τους συμβασιούχους του δήμου μας. Ρωτάμε ευθέως τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ πώς περιμένει να ορθοποδήσει η τοπική ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ όταν έχει βαρίδια μέσα στο συμβούλιο του τα οποία αμφιβάλλουμε αν έχουν καν κοινή ιδεολογία και συγγενείς άλλων πολιτικών πεποιθήσεων; Το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών μας το επιβεβαίωσε πλήρως. Υποψήφιοι οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά τους σε ξεχωριστούς βεβαίως δήμους για να μπορούν να τρώνε από παντού. Ο Νεοδημοκράτης ξύπνησε και λογικό ήταν να τους μαυρίσει. Δεν ξεχνάμε ότι αυτοί κρέμασαν τους υποψηφίους μας στην επαναληπτική Κυριακή στηρίζοντας τους αντίπαλους συνδυασμούς.

Προβληματισμένος Νεοδημοκράτης

Πολλες μαρμάρινες πλάκες...


Περιδιαβαίνοντας τα Δωδωνοχώρια συνάντησα πολλές μαρμάρινες πλάκες που ενημέρωναν για διάφορα έργα που είχαν γίνει επι Δημαρχίας του κ. Γιάννη Μπούκα.Θέλω να ρωτήσω ποιος πλήρωσε "το μαρμαρο" γι'αυτές τις πλάκες.

Ένας δημότης