Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Ανακοίνωση σχετικά με την ανακύκλωση

Η σημερινή δημοτική αρχή από την 1η Ιανουαρίου 2011 που ανέλαβε τα καθήκοντά της άνοιξε τον επτασφράγιστο φάκελο περιβάλλον που παρέλαβε.Η έννοια «διαχείριση περιβάλλοντος» κατά τα οκτώ προηγούμενα χρόνια περιορίζονταν στη διαχείριση είκοσι απορριμματοφόρων και 4000 κάδων απορριμμάτων.Ένιπτε τας χείρας της η προηγούμενη δημοτική αρχή και τραβούσε την ουρά της απέξω σε μείζονα ζητήματα, όπως η ανακύκλωση, η χωροθέτηση και η λειτουργία του ΧΥΤΑ, η χωροθέτηση και η λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, το κλείσιμο της χωματερής στη Δουρούτη.Άλλωστε δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο κ. Γκόντας έστελνε στον Εισαγγελέα τον κ. Σίντο (δήμαρχος Μπιζανίου ο δεύτερος τότε) γιατί απαιτούσε το κλείσιμο της χωματερής.Η σημερινή δημοτική αρχή συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις, με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, σε λιγότερο από ένα χρόνο κατάφερε:
-Να λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ
-Να κλείσει η χωματερή
-Να εκδώσει την άδεια αποκομιδής απορριμμάτων
Συνεχίζει με σχέδιο για να πετύχει:
-Χωροθέτηση και λειτουργία σταθμών μεταφόρτωσης
-Χωροθέτηση και λειτουργία σύγχρονου εργοταξίου
-Ανακύκλωση
Σχετικά με το ζήτημα της ανακύκλωσης, η Δημοτική Αρχή και ο αντιδήμαρχος Θωμάς Μπέγκας θεωρούν απαραίτητες τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
Η σημερινή δημοτική αρχή βρήκε εγκεκριμένο σχέδιο σύμβασης από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, το οποίο δεν υπογράφτηκε και δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, γεγονός που προξενεί πολλά ερωτήματα
Η σημερινή δημοτική αρχή διερεύνησε το θέμα της ανακύκλωσης και διαπίστωσε ότι το μοναδικό ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης μέχρι σήμερα στην Ελλάδα είναι το σύστημα με τους μπλε κάδους που εφαρμόζει η ΕΕΑΑ με όλες τις αδυναμίες του.Η σημερινή δημοτική αρχή επαναδιαπραγματεύτηκε τη σύμβαση με την ΕΕΑΑ. Η θέση της εταιρίας είναι ότι αδυνατεί να προβεί σε ανάπτυξη και δεν έχει προχωρήσει σε νέες συνεργασίες με δήμους μετά το 2009 καθώς δεν έχει εγκριθεί το επιχειρησιακό της σχέδιο από το ΥΠΕΚΑ. Αυτό διαπιστώθηκε και κατά τις συναντήσεις και επαφές που έγιναν με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.Εάν είχε υπογραφεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο, η ΕΕΑΑ θα είχε την υποχρέωση να συμβληθεί με το Δήμο μας και να προσφέρει δωρεάν απορριμματοφόρα και κάδους για την ανακύκλωση. Φυσικά και σήμερα μπορεί να υπογραφεί μία τέτοια σύμβαση όμως ο χρόνος υλοποίησής της είναι άγνωστος.Έτσι αποφασίστηκε να προχωρήσει η ανακύκλωση με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ χρησιμοποιώντας την άριστη τεχνογνωσία του προσωπικού της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δήμου και να αναβαθμίσουμε τη Διεύθυνση Καθαριότητας και τις δράσεις της, αξιοποιώντας το σύνολο του προσωπικού στην κατεύθυνση ενίσχυσης του τομέα και όχι την παράδοσή του στους ιδιώτες όπως ισχυρίζονται κάποιοι.Η χρηματοδότηση της δράσης από το ΕΣΠΑ δεν αφαιρεί από το Δήμο κονδύλια άλλων έργων, διότι πρόκειται για χρηματοδότηση από το μέτρο για δράσεις περιβάλλοντος.Η συνεργασία με την ΕΕΑΑ, βάσει της σύμβασης η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο θα περιοριστεί στην ανάληψη εκ μέρους της εταιρείας της δαπάνης για το ΚΔΑΕ για να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες και στην οργάνωση της ενημέρωσης του κοινού.Να σημειωθεί ότι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης είναι η μοναδική που έχει μέτοχο την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση.Την 1η Δεκεμβρίου 2011 κοινοποιήθηκε επιστολή της εταιρίας «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» η οποία είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου.Στην παράγραφο 4 αναφέρει: «Σας γνωστοποιούμε ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει υποβάλλει και βρίσκεται υπό τελική αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η προσθήκη νέων μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών με τη:
-Χρήση κάδων εναπόθεσης (4) χωριστών ρευμάτων ανακυκλώσιμων συσκευασιών
-Συλλογή ανακυκλώσιμων συσκευασιών με το σύστημα πόρτα-πόρτα.
-Χωρίς κανένα κόστος για το Δήμο.Ούτε για τη συλλογή- μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών, ούτε για τη διαλογή και επεξεργασία αυτών.
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του αντιδημάρχου Θωμά Μπέγκα ότι:
Α) μέχρι εκείνη την ημέρα δεν υφίστατο στην Ελλάδα κανένα άλλο ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης
Β) ότι το προτεινόμενο από την εταιρεία Ανταποδοτική Ανακύκλωση βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης και όχι εφαρμογής.
Το περίεργο στην υπόθεση είναι τα ανακλαστικά με τα οποία η μείζονα αντιπολίτευση ανέβασε το ζήτημα από την επομένη κιόλας ημέρα λήψης της επιστολής. Πως τη γνώριζε; Μήπως της είχε κοινοποιηθεί;Οι ενέργειες και οι αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής για την ανακύκλωση προσαρμόστηκαν στα πραγματικά δεδομένα τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα στη χώρα.Η δημοτική αρχή είναι ανοιχτή στις προτάσεις για συνεργασία με οποιαδήποτε εταιρεία που ασχολείται με την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων, πράγμα που θα απαιτηθεί και από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, εξαιτίας της πλημμελούς σύμβασης, η οποία σημειωτέον δεν έχει ακόμη υπογραφεί. Η δημοτική αρχή θα διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε άλλη συνεργασία και δεν θα δημιουργήσει καμία μονοπωλιακή σχέση.Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να δουλεύει με όλες τις δυνάμεις της, θα απολογείται στους πολίτες για τις πράξεις της και θα έχει έναν και μόνο στόχο. Την καλύτερη πόλη μέσα σε ένα σύγχρονο, προστατευμένο, περιβάλλον.