Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

ΑΡΤΑ:Ενημέρωση και συνεργασία για την Καθαριότητα


Επειδή τον τελευταίο καιρό συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος από κλαδέματα γύρω απ’ τους κάδους αποκομιδής των απορριμμάτων, πρακτική η οποία δυσκολεύει σημαντικά το έργο της Υπηρεσίας Καθαριότητας, παρακαλούνται οι δημότες να δένουν τα κλαδέματα σε δεμάτια και να έρχονται σε επαφή με την Υπηρεσία Καθαριότητας, στο τηλ. 2681072910, έτσι ώστε να καθίσταται ευκολότερο το έργο της αποκομιδής, κατόπιν συνεννόησης. «Οι δημότες οφείλουν να μην εναποθέτουν ανεξέλεγκτα τα κλαδέματα και τα μπάζα στους κάδους απορριμμάτων των αστικών αποβλήτων», επανέλαβε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Θεόδωρος Γκούβας, «και αυτό γιατί και η αποκομιδή δεν είναι δυνατή από τα απορριμματοφόρα αλλά και ο κίνδυνος για σοβαρές βλάβες στα συγκεκριμένα οχήματα εγκυμονεί, όταν τα μπάζα και τα βαριά αντικείμενα που εναποτίθενται στους κάδους δεν γίνονται αντιληπτά». Για τους λόγους αυτούς ο κύριος Αντιδήμαρχος κάνει έκκληση στους κατοίκους να μην πετούν τα κλαδέματά τους δίπλα ή μέσα στους κάδους απορριμμάτων, καθώς επίσης και να σέβονται ορισμένους βασικούς κανόνες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να διατηρηθεί η πόλη καθαρή, όπως:
1.Οι πολίτες να εναποθέτουν τα σκουπίδια τις βραδινές ώρες
2.Η εναπόθεση των σκουπιδιών να γίνεται σε κλειστές σακούλες και εντός των κάδων απορριμμάτων
3.Να φροντίζουν μετά την απόθεση των σκουπιδιών οι κάδοι να παραμένουν κλειστοί
4.Να μην γίνεται εναπόθεση στους κάδους ή και ανεξέλεγκτα σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, ογκωδών αντικειμένων, οικοδομικών υλικών, κλαδιών κλπ. χωρίς προσυνεννόηση και ραντεβού με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου για απομάκρυνσή τους.