Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Προκηρύσσεται η θέση Συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο Ιωαννιτών


Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 19 Οκτωβρίου μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν με δήλωση συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.Σημειώνεται πως αιτήσεις που είχαν υποβληθεί με την προηγούμενη προκήρυξη δεν λαμβάνονται υπόψη.Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Η θητεία ακολουθεί αυτή των δημοτικών αρχών.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη, θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίαση της 19ης Οκτωβρίου, η οποία θα γίνει στις επτά το βράδυ, στην ισόγεια αίθουσα του δημαρχείου.