Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Απεργούν τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Τριήμερη απεργία από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου, σε αλληλεγγύη της απόφασης της Συγκλήτου και της φοιτητικής κινητοποίησης, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Επίσης αποφασίστηκε συμμετοχή σε όλες τις κινητοποιήσεις στο Πανεπιστήμιο και στην πόλη, ενώ καλούνται τα Τμήματα, η Πρυτανεία και η Σύνοδος των Πρυτάνεων να μην προχωρήσουν στη συγκρότηση επιτροπών για την υλοποίηση του Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ζητά άμεσα την κατάργηση του Νόμου για τα ΑΕΙ.