Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Ορκωμοσία δημοτικού συμβουλίου Ζαγορίου


Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, οι Τοπικοί Σύμβουλοι και οι Τοπικοί Εκπρόσωποι του Δήμου Ζαγορίου σας προσκαλούν στην τελετή ορκωμοσίας τους την Κυριακή 19/12/2010, ώρα 11.30 π.μ. στους Ασπραγγέλους και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Γαβριήλ Παπαναστασίου

Απαντήσεις σε 16 ερωτήσεις για τα εργασιακά


Mείωση μισθών μέσα από επιχειρησιακές συμβάσεις, περαιτέρω ευελιξία στην αγορά εργασίας και απόλυση χωρίς αποζημίωση για όσους απασχολούνται έως και 12 μήνες προβλέπει ο νέος νόμος. Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις είναι σαρωτικές, καθώς οι επιχειρήσεις μπορούν μέσα από την υπογραφή νέων συμβάσεων να «σπάσουν» την κλαδική σύμβαση και να προχωρήσουν στη μείωση των μισθών.Η μόνη ασφαλιστική δικλίδα για τους εργαζόμενους είναι η εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, που προβλέπει κατώτερο μισθό στα 740 ευρώ. Μάλιστα οι νέες συμβάσεις θα ρυθμίζουν όχι μόνο τους μισθούς αλλά και το σύνολο των εργασιακών σχέσεων (από τις θέσεις εργασίας μέχρι και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης).Παράλληλα μια σειρά νέων ρυθμίσεων έχουν ως αποτέλεσμα η αγορά εργασίας να γίνεται ακόμα πιο «ελαστική». Οι εργοδότες μπορούν να απολύουν χωρίς αποζημίωση κατά τη διάρκεια μίας 12μηνης δοκιμαστικής περιόδου, ενώ αυξάνεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας και της ενοικίασης των εργαζομένων.Το νέο «τοπίο» στις εργασιακές σχέσεις παρουσιάζεται μέσα από απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα των ασφαλισμένων.

1 Τι αλλάζει στην ελληνική αγορά εργασίας με την εισαγωγή των ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων;

Οι νέες επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπερισχύουν των κλαδικών συμβάσεων χωρίς περιορισμούς. Δηλαδή με τις νέες συμβάσεις μία επιχείρηση θα μπορεί να καταβάλλει στους εργαζόμενους μισθό χαμηλότερο από ό,τι προβλέπει η κλαδική σύμβαση εργασίας. Σημειώνεται πως μέχρι τώρα οι επιχειρησιακές συμβάσεις -όπου αυτές υπογράφονταν- προέβλεπαν ευνοϊκότερους όρους από την κλαδική σύμβαση εργασίας.

2 Προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό μείωσης των μισθών με τις νέες επιχειρησιακές συμβάσεις;

Δεν προσδιορίζεται ποσοστό μείωσης των μισθών, το οποίο θα κριθεί από τη διαπραγμάτευση του εργοδότη με το συνδικάτο. Αυτό ουσιαστικά ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, με τις μειώσεις να φτάνουν ή και να ξεπερνούν το 26%. Για παράδειγμα σήμερα ένας εμποροϋπάλληλος παίρνει ως μισθό 903 ευρώ, ενώ ο κατώτερος μισθός με βάση την εθνική συλλογική σύμβαση είναι 740 ευρώ.

3 Οι επιχειρησιακές συμβάσεις μπορούν να προβλέπουν αμοιβές και κάτω από την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας;

Σε καμία περίπτωση οι επιχειρησιακές συμβάσεις δεν είναι δυνατόν να «σπάσουν» τον κατώτερο μισθό που προβλέπει η εθνική συλλογική σύμβαση. Ο λεγόμενος και μισθός ασφαλείας -που διαμορφώνεται στα 740 ευρώ- διατηρείται.

4 Θα υπάρξουν και... παράπλευρες απώλειες από τη μείωση των μισθών με τις νέες επιχειρησιακές συμβάσεις;

Ναι, αφού η περικοπή των μισθών σε δεύτερη φάση οδηγεί σε μείωση των συντάξεων. Το ποσό της μείωσης της σύνταξης μπορεί να φτάνει τα 200 ευρώ τον μήνα και θα αφορά όχι μόνο τα Ταμεία κύριας ασφάλισης αλλά και τα επικουρικά. Για παράδειγμα σήμερα εργαζόμενος με μισθό 2.400 ευρώ θα πάρει μετά από 35 έτη υπηρεσίας σύνταξη 1.662 ευρώ. Ωστόσο, αν ο μισθός του πέσει στα 2.000 ευρώ, αυτό θα συμπαρασύρει τη σύνταξη προς τα κάτω και θα πρέπει να περιοριστεί στα 1.400 ευρώ.

Το πεδίο δράσης
Και απολύσεις και μειώσεις μισθών

5 Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα ρυθμίζουν και άλλα θέματα;

Οι συμβάσεις θα ρυθμίζουν από τις απολύσεις μέχρι και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Συγκεκριμένα θα καθορίζουν τον αριθμό των θέσεων εργασίας, τους όρους και προϋποθέσεις μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιμότητας, καθώς και κάθε άλλο όρο εφαρμογής, περιλαμβανομένης της διάρκειάς τους. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως μπορεί μία επιχείρηση να προχωρήσει σε απολύσεις και ταυτόχρονα να μειώσει τους μισθούς. Για να αποφευχθεί μία τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος όρος που να προβλέπει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας για όσο διάστημα εφαρμόζεται η επιχειρησιακή σύμβαση.

Νέες συμβάσεις
Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους

6 Ποιος εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στη διαπραγμάτευση με τον εργοδότη για την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης;

Σε μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχουν ήδη σωματεία, τα οποία θα αναλάβουν τη διαπραγμάτευση για την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης. Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους τον ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβει το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο

7 Μπορεί ένας εργοδότης να προχωρήσει στο «σπάσιμο» της κλαδικής σύμβασης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συνδικάτου;

Για την εφαρμογή της επιχειρησιακής σύμβασης θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών (δηλαδή του εργοδότη και του σωματείου). Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία δεν μπορεί να εφαρμοστεί επιχειρησιακή σύμβαση.

8 Ποια «γραμμή» θα ακολουθήσει το συνδικαλιστικό κίνημα στο θέμα των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας;

To συνδικαλιστικό κίνημα είναι κατηγορηματικά αντίθετο με την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων που θα μειώνουν τους μισθούς. Για τον σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει ήδη σειρά επαφών με τα πρωτοβάθμια σωματεία, ώστε να διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξουν συνδικαλιστές που θα υπογράψουν τις νέου τύπου συμβάσεις. Το θέμα των επιχειρησιακών συμβάσεων θα μπορούσε να εξεταστεί σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις, όπου οι επιχειρήσεις έχουν διαπιστωμένα οικονομικά προβλήματα και μόνο αν διασφαλιστεί πως δεν θα γίνουν απολύσεις.

9 Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας;

Εφαρμόζονται στο σύνολο των εργαζομένων ενός κλάδου, εκτός από τις επιχειρήσεις που θα υπογραφούν οι νέες συμβάσεις εργασίας.

H AΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ολόκληρη ή... πετσοκομμένη;

10 Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στη νέα ρύθμιση:

Δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια. Το μόνο που προβλέπεται είναι πως τα εμπλεκόμενα μέρη υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας.

11 Πώς προσδιορίζεται η αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης σε όσες επιχειρήσεις ισχύουν οι νέες συμβάσεις;

Και αυτό το θέμα θα αποφασίζεται στη διαπραγμάτευση εργοδότη και συνδικάτου για τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση. Στον νόμο προβλέπεται πως σε περίπτωση παραβίασης των όρων η επιχειρησιακή σύμβαση είναι άκυρη και η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της κλαδικής σύμβασης. Ωστόσο, φαίνεται πως σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει ρήτρα στη σύμβαση που να απαγορεύει τις απολύσεις η αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση τον νέο μισθό. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως η αποζημίωση θα είναι «πετσοκομμένη».

12 Ποιες αλλαγές έρχονται στο καθεστώς των αποζημιώσεων σε περίπτωση απόλυσης;

Χωρίς αποζημίωση θα απολύονται όσοι προσλαμβάνονται για «δοκιμαστική περίοδο» 12 μηνών. Επιπλέον η αποζημίωση για όσους απασχολούνται από 12 έως 24 μήνες πέφτει στον ένα μήνα (από δύο που ήταν μέχρι σήμερα).

13 Τι ισχύει για την «ενοικίαση» των εργαζομένων;

Η διάρκεια της απασχόλησης εργαζομένων σε έμμεσο εργοδότη (με τυχόν παρατάσεις) καθορίζεται στους 36 μήνες από τους 18 μήνες που είναι σήμερα (πρόκειται για τις περιπτώσεις της «ενοικίασης» προσωπικού). Ωστόσο, μετά την πάροδο των 36 μηνών ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.

14 Υπάρχουν αλλαγές για τους μερικώς απασχολούμενους;

Ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής όσων εργάζονται με μερική απασχόληση επανακαθορίζεται. Συγκεκριμένα η αμοιβή τους, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής από τυχόν πρόσθετη εργασία, πέρα από αυτή που έχει συμφωνηθεί, θα είναι ανάλογη με την αμοιβή του συγκρίσιμου εργαζόμενου (δηλαδή του εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης σε ανάλογη θέση εργασίας), χωρίς προσαυξήσεις.

15 Τι ισχύει με τον χρόνο της διαθεσιμότητας;

Ο χρόνος της διαθεσιμότητας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα επεκτείνεται από τους 6 στους 9 μήνες.

Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
Οι τέσσερις βασικές ρυθμίσεις

16 Τι θα αλλάξει στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), στον οποίο μπορούν να προσφεύγουν εργοδότες και συνδικάτα σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας;

  • Η μεσολάβηση και η διαιτησία θα λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά.
  • Η προσφυγή στη διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με κοινή συμφωνία των μερών ή μονομερώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
  • Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισμό βασικού ημερομισθίου ή μισθού. Για τα λοιπά θέματα μπορεί να συνεχιστεί οποτεδήποτε η συλλογική διαπραγμάτευση προκειμένου να συναφθεί συλλογική σύμβαση εργασίας.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΕΔ από 11μελές γίνεται 7μελές. Θα μετέχουν έξι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και ένας πρόεδρος κοινής αποδοχής. Ολες οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με την ομόφωνη απόφαση και των 7 μελών του.


ethnos

Χριστουγεννιάτικο bazaar στο 4ο Δημ. Σχολείο Άρτας


Φιλανθρωπικό χριστουγεννιάτικο bazaar ετοίμασαν οι μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στην πλατεία Καραϊσκάκη με τη βοήθεια των δασκάλων τους και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων συνεχίζοντας έτσι μία παράδοση των τελευταίων ετών στο σχολείο. To bazaar περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες, φτιαγμένες με αγάπη, φαντασία και μεράκι από τους ίδιους τους μαθητές και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την πώληση αυτών των χειροποίητων δώρων, που θ’ αγοράσουν τα ίδια τα παιδιά σε συμβολικές τιμές, θα πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό, για να ανακουφίσουν άλλα παιδάκια που έχουν ανάγκη. Άλλωστε, στον πρόσφατο τηλεμαραθώνιο της UNISEF και των Special Olympics που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας πρόσφερε το ποσό των 200 Ευρώ. Ένα μέρος αυτού του ποσού προέρχεται από τα έσοδα του χριστουγεννιάτικου παζαριού. Για τις δημιουργίες τους οι μαθητές χρησιμοποίησαν μόνο φυσικά υλικά περνώντας έτσι και το μήνυμα της οικολογίας. Πρόκειται για ένα ευγενικό εγχείρημα στο οποίο συμμετείχαν με κέφι κι ενθουσιασμό όλα τα παιδιά του σχολείου αλλά κυρίως της ΣΤ’ τάξης και που δίνει στα ίδια τα παιδιά τη χαρά της συμμετοχής σε κάτι δημιουργικό και αξιέπαινο. Ο Διευθυντής του 4ου δημοτικού σχολείου Άρτας Δημήτρης Τσουβέλας υπογραμμίζει την αξιέπαινη προσπάθεια των παιδιών και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και εύχεται σε όλους τους μαθητές, δασκάλους και γονείς, καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Τα παιδιά αισθάνονται περήφανα για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους και δηλώνουν πρόθυμα να συνεχίσουν τέτοιου είδους δημιουργικές δραστηριότητες και στο μέλλον, πολύ δε περισσότερο όταν αφορούν σε κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό.

Γιάννενα: καταρχήν συμφωνία για τα δεδουλευμένα των μεταναστών - συγκέντρωση το βράδυ

Στις 10 σήμερα το βράδυ θα γίνει και πάλι συγκέντρωση αλληλεγγύης μπροστά από τη Νομαρχία

Σήμερα το μεσημέρι έγινε συνάντηση μεταξύ του Κρίτωνα Τζαρτζούλη, του αφεντικού που οφείλει τα δεδουλευμένα, των μεταναστών απεργών πείνας και των δικηγόρων των μεταναστών. Υπήρξε καταρχήν συμφωνία για πληρωμή όλων των χρημάτων στους μετανάστες μέσω υποθήκευσης ακινήτου του Τζαρτζούλη για δανεισμό από τράπεζα. Είναι σημαντικό ότι πρόκειται για το σύνολο των χρημάτων που οφείλονται. Σήμερα στις 10 το βράδυ έχει οριστεί συνάντηση για υπογραφή του συμφωνητικού όπου, πρώτον, θα αναγνωρίζεται το χρέος προς τους μετανάστες και, δεύτερον, θα ορίζεται η αποπληρωμή του με υποθήκευση του ακινήτου. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου έχουν δεσμευτεί να παρέμβουν στις τράπεζες για να δοθεί δάνειο με βάση την υποθήκη.Στις 10 σήμερα το βράδυ θα γίνει και πάλι συγκέντρωση αλληλεγγύης μπροστά από τη Νομαρχία.Το ως τώρα αποτέλεσμα κρίνεται από τους μετανάστες θετικό. Είναι όμως κρίσιμο η συμφωνία να γίνει γραπτή. Η απεργία πείνας συνεχίζεται.

indymedia

Μεγαλώνει το ενδιαφέρον για τους 35 μετανάστες απεργούς πείνας…

Πολλοί Γιαννιώτες προσφέρουν βοήθεια

Όλο και πιο πολύ αυξάνεται το ενδιαφέρον της Γιαννιώτικης κοινωνίας για τους 35 Σενεγαλέζους και Πακιστανούς μετανάστες, που συμπλήρωσαν χθες μια εβδομάδα έξω από τη Νομαρχία, κάνοντας απεργία πείνας.Δεκάδες πολίτες τους αφήνουν κουβέρτες, ξύλα, διάφορα ρούχα και μπουκάλια με νερό, ώστε να αντέξουν το τσουχτερό κρύο. Χθες το απόγευμα μάλιστα, η Επιτροπή Αλληλεγγύης μαζί με άλλους Γιαννιώτες πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τη Νομαρχία, ζητώντας να βρεθεί άμεσα λύση.Το θέμα έχει πάρει πανελλήνιες διαστάσεις, αφού εκτός της ανάδειξής του και από Μέσα Ενημέρωσης των Αθηνών, πολλοί Φορείς έχουν εκφράσει την συμπαράστασή τους στον αγώνα των απεργών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
«Απαιτούμε την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων από τον Κρίτωνα Τζαρτζούλη στους μετανάστες και τη χορήγηση πολιτικού ασύλου. Στεκόμαστε απέναντι στις απειλές της Εισαγγελίας και της Αστυνομίας για «εκκαθάριση» της Νομαρχίας από τους μετανάστες και τη μεταφορά τους σε κέντρο φιλοξενίας» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Αλληλεγγύης σε ανακοίνωσή της.Υπενθυμίζεται, ότι οι μετανάστες δούλευαν σε θερμοκήπια του κ. Τζαρτζούλη στο Καλπάκι, όμως δεν έχουν πληρωθεί τα δεδουλευμένα τους, που αγγίζουν τις 65.000 ευρώ.Σε επικοινωνία που είχε ο επιχειρηματίας με έναν εκ των απεργών, πρότεινε να τους καταβάλλει μόλις 1500 ευρώ, κάτι που δεν δέχθηκαν οι μετανάστες, οι οποίοι έχουν καταθέσει μήνυση.«Όλοι αυτοί που δεν ενδιαφέρθηκαν και δεν ασχολήθηκαν με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των μεταναστών στο Καλπάκι, που «δεν ασχολήθηκαν» με το αφεντικό τους που τους εγκατέλειψε χωρίς να τους πληρώσει, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς χρήματα, ενδιαφέρονται ξαφνικά για την υγεία τους και την εικόνα της πόλης. Δίνουμε το μήνυμα της αλληλεγγύης» υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων.

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στο μεταξύ, ανακοινώσεις στήριξης στην προσπάθεια των μεταναστών εξέδωσαν χθες και άλλοι Φορείς των Ιωαννίνων. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, με ψήφισμά του «υπερασπίζεται τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτικών προσφύγων μεταναστών και θα προσπαθήσει να συμβάλει με όλα τα μέσα που διαθέτει στη άμεση επίλυση του προβλήματος. Καλεί όλους τους Φορείς να συμβάλλουν στην επίλυση που προσβάλλει το περί δικαίου αίσθημα όλων μας». Παράλληλα, εκφράζει την ηθική και υλική συμπαράστασή του προς τους απεργούς.
Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηπείρου απαιτεί όλοι οι αρμόδιοι Φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες, για να καταβληθούν τα δεδουλευμένα μηνών και καλεί όλους τους κατοίκους της περιοχής να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη τους.

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ…
Ας σημειωθεί, ότι προβλήματα με μετανάστες αντιμετωπίζουν και άλλες Ηπειρωτικές πόλεις.Στην Ηγουμενίτσα, λόγω του λιμανιού, περίπου 400 άτομα, κυρίως Αφρικανικής και Ασιατικής καταγωγής τριγυρνούν στο λιμάνι, περιμένοντας να τρυπώσουν σε κάποια νταλίκα και από εκεί ακτοπλοϊκώς να μεταβούν στην Ιταλία.Στην Άρτα, εκατοντάδες άτομα, Πακιστανοί, Βούλγαροι κ.α. μένουν υπό άθλιες συνθήκες σε περιοχές κοντά στο ιστορικό γεφύρι, ζητώντας να δουλέψουν στα χωράφια της περιοχής.Πολλοί έχουν ευαισθητοποιηθεί σε όλες τις πόλεις, ενώ όπως σημειώνουν κάτοικοι, οι μετανάστες από την στιγμή που δεν έχουν φαγητό, αναγκάζονται να καταφύγουν στην παρανομία. Ηπειρώτες επίμονα ζητούν να παρθούν άμεσα μέτρα, για την καλύτερη διαβίωση των μεταναστών, όμως ακόμη τα προβλήματα παραμένουν…

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Δήλωση Χρήστου Κατσούρα για την δημοπράτηση της Γ’ φάσης του λιμανιού


Δόθηκε στην δημοσιότητα η απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού για την τρίτη φάση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, ενός από τα μεγαλύτερα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Ήπειρο. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό, με βάση τη νέα προκήρυξη 59,9 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Υποδομών.Σε δήλωσή του,ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Χρήστος Κατσούρας αναφέρει:"Η ανακοίνωση της προκήρυξης δημοπράτησης της Γ’ φάσης του λιμανιού της Ηγουμενίτσας αποτελεί μία δικαίωση των προσπαθειών όλων των δυνάμεων του νομού μας, αλλά και μία απάντηση σε όσους προεξοφλούσαν την ακύρωση του έργου.Σε μία εποχή σκληρής οικονομικής πίεσης και προσαρμογής, που πολλά από τα προφανή χάνονται, συνεχίζουμε, πέρα από τις άγονες αντιπαραθέσεις και επαναλήψεις, να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας και την προοπτική του".

ΔΝΤ: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

Σε καλό δρόμο η Ελλάδα, αλλά...

Στην πιο κρίσιμη καμπή μπαίνει το ελληνικό πρόγραμμα λιτότητας, σύμφωνα με την τριμηνιαία αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο ενέκρινε την εκταμίευση της τρίτης δόσης του δανείου προς την Ελλάδα, ύψους 2,5 δισ. ευρώ.Οι απεσταλμένοι του ΔΝΤ, εκτιμούν ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε καλά και η χώρα βρίσκεται γενικά σε καλό δρόμο, συμφωνούν ότι είναι άνευ προηγουμένου ο περιορισμός του ελλείμματος κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο, φοβούνται όμως ότι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα μπορεί να κολλήσουν.ο Ταμείο βλέπει καθυστερήσεις στη βελτίωση των εισπρακτικών μηχανισμών και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου των δαπανών στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ζητά επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών, όπως η απελευθέρωση επαγγελμάτων και υπηρεσιών, για να πάρει και πάλι μπρος η οικονομία. Στο στόχαστρο του ΔΝΤ μπαίνουν δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, οικονομικοί ελεγκτές και φαρμακοποιοί.Παράλληλα, οι ελεγκτές του Ταμείου ζητούν εκσυγχρονισμό του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, ενώ για τον τραπεζικό τομέα συστήσουν τη διάσπαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Αγροτικής Τράπεζας.Ακόμη αφήνουν ανοιχτό "παράθυρο" για μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα, σημειώνοντας ότι "ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η ελληνική αγορά εργασίας συνέβαλε την τελευταία δεκαετία στη δυσανάλογη αύξηση μισθών και στην απώλεια της ανταγωνιστικότητας. Για το λόγο αυτό, οι μισθοί πρέπει να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με την παραγωγικότητα. Μεσοπρόθεσμα, οι μισθολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα θα διέπονται από βελτιώσεις της παραγωγικότητας".Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να υλοποιήσει δεκάδες αλλαγές μέχρι το Μάρτιο, προκειμένου να διασφαλισθεί η τέταρτη -και μεγαλύτερη ως τώρα- δόση του δανείου, η οποία ανέρχεται σε 15 δισ. ευρώ.Όσον αφορά στην περίοδο αποπληρωμής του δανείου το ΔΝΤ δηλώνει ότι Ντομινίκ Στρος Καν είναι διατεθειμένος να προτείνει παράταση της περιόδου αποπληρωμής από 5 σε 10 χρόνια. Επισημαίνει, όμως, ότι για να είναι κάτι τέτοιο αποτελεσματικό, θα πρέπει οι χώρες-εταίροι της περιοχής του ευρώ να συμφωνήσουν για μια παρόμοια παράταση της περιόδου αποπληρωμής για το δικό τους μερίδιο των δανείων προς την Ελλάδα.Το ΔΝΤ αναμένει ότι η ελληνική οικονομία θα σταθεροποιηθεί στο τέλος του 2011. Όπως σημειώνει, η δημοσιονομική κατάσταση θα βελτιωθεί καθώς μειώνεται το έλλειμμα, και τα οφέλη από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα θα γίνουν εμφανή, καθώς θα βελτιώνονται οι υπηρεσίες.

enet

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:Το χρέος είναι ελέγξιμο


Το χρέος της χώρας είναι ελέγξιμο αρκεί να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, να συνεχίσουμε την προσαρμογή και να ξαναβρούμε τους ρυθμούς ανάπτυξης, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, απαντώντας σε ερώτηση σχετική με το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους.Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, επανέλαβε πως από το 2012 θα ξαναέρθουμε στους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.Αναφερόμενος στο θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο δήλωσε ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει λίστα με το σύνολο των οφειλετών του και όχι κάποια ειδική λίστα με τα ονόματα αυτών που χρωστούν συγκεκριμένα τα 24 δισ. ευρώ τα οποία αφορούσε η διάταξη που αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο.Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με την προειδοποίηση υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον οίκο αξιολόγησης Moody's, ο κ. Παπακωνσταντίνου αφού σημείωσε οτι ακόμη και ο χρηματοοικονομικός οίκος Moody's λέει μπράβο στην Ελλάδα, πρόσθεσε ότι υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.Ερωτηθείς γιατί η Ελλάδα διαφωνεί με τη συμμετοχή ιδιωτών στο μόνιμο μηχανισμό στήριξης, διευκρίνισε πως η κυβέρνηση διαφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο μπήκε αυτό το θέμα στη συζήτηση, διότι δημιουργεί στάθεια στο σύστημα.

Πώς ανοίγουν τα κλειστά επαγγέλματα

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο-σκούπα που έρχεται τις γιορτές

Νομοσχέδιο «σκούπα» που θα καθορίζει τη διαδικασία απελευθέρωσης δεκάδων «κλειστών» επαγγελμάτων ετοιμάζει πυρετωδώς το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την παρουσίασή του στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο.Η λίστα με τα επαγγέλματα συνεχώς αβγατίζει, εντείνοντας παράλληλα και τις πιέσεις από ομάδες που βλέπουν να έρχεται πλήρης ανατροπή των κεκτημένων τους.Μία από τις πιο βασικές αλλαγές είναι η απελευθέρωση των τιμολογίων και των χρεώσεων. Ετσι, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ανά την Ε.Ε., θα επιτρέπεται π.χ. σε Βούλγαρο αρχιτέκτονα ή δικηγόρο να ασκεί ελεύθερα το επάγγελμα στην Ελλάδα.Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ρητά τις υποχρεώσεις του Μνημονίου (νομικούς, φαρμακοποιούς, συμβολαιογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς και ορκωτούς λογιστές), επαγγέλματα του κλάδου μεταφορών (λιμουζίνες και τουριστικές μεταφορές). Εξετάζεται όμως το ενδεχόμενο να μην υπάρχει αναλυτική λίστα των «στόχων».Δηλαδή να δίδει εντολή στους υπουργούς να εξετάσουν ένα προς ένα τα «κλειστά» ή «ρυθμιζόμενα» επαγγέλματα του πεδίου τους, κάτι που επίσης ορίζεται στο Μνημόνιο.Ο λόγος για τα ταξί, τα φορτηγά, τα αρτοποιεία, κτηματομεσίτες, ηλεκτρολόγους, ξεναγούς, κομμωτές, αισθητικούς, βρεφονηπιοκόμους, εργοθεραπευτές κ.λπ. Στη λίστα περιλαμβάνονται και μία σειρά από υπό διερεύνηση επαγγέλματα του κλάδου του εμπορίου και του τουρισμού.Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι το νομοσχέδιο να «μπει» σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις εορτές, για να περιοριστούν οι έντονες αντιδράσεις που αναμένεται να προκληθούν. Οπως εξηγούν επηρεάζει κεκτημένα κλάδων με πολύ μεγάλη συνδικαλιστική ισχύ, ακόμη και εντός της κυβέρνησης και του βουλευτικού σώματος.Πρόκειται για έναν νόμο-πλαίσιο που θα ορίζει τους βασικούς άξονες -βάσει Μνημονίου- απελευθέρωσης κάθε επαγγέλματος ή κλάδου και θα «πετά» το μπαλάκι στο εκάστοτε υπουργείο, να αποφασίσει με Προεδρικό Διάταγμα ή υπουργική απόφαση και με σαφές χρονικό περιθώριο.Οι πιο πολλές πρέπει να εφαρμοστούν έως τον Μάρτιο του 2011 με βάση σαφή αναφορά που υπάρχει στο Μνημόνιο, ενώ μεγαλύτερο περιθώριο, ενδεχομένως εξάμηνο, θα δοθεί σε άλλες περιπτώσεις. Εξετάζεται ρήτρα αυτόματης απελευθέρωσης αν καθυστερήσει η ρύθμιση με ευθύνη των αρμόδιων υπουργείων-φορέων.Επίκεντρο του νομοσχεδίου είναι τα κλειστά επαγγέλματα που πρέπει να «απελευθερωθούν» κατ' ελάχιστο σε όσα πεδία ορίζει η τρόικα έως τον Μάρτιο του 2011:
* Στο νομικό επάγγελμα ζητείται άρση των περιττών περιορισμών για ελάχιστη αμοιβή, της ουσιαστικής απαγόρευσης των διαφημίσεων και των γεωγραφικών περιορισμών στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
* Στους φαρμακοποιούς ζητείται η προώθηση πιο ελαστικών ωραρίων λειτουργίας και η μείωση του ελάχιστου περιθωρίου κέρδους.
* Στους συμβολαιογράφους, η μείωση των ελάχιστων αμοιβών και η αύξηση του αριθμού των συμβολαιογράφων.
Στους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και τους ορκωτούς λογιστές να μην υπάρχει πλέον ελάχιστη αμοιβή.Επίσης, η κυβέρνηση προωθεί:
* Αλλαγές στην υπάρχουσα κλαδική νομοθεσία στον τουρισμό, το εμπόριο και τις υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης.
* Περνά σειρά τροπολογιών που έφερε η διαδικασία απογραφής των περιορισμών οι οποίοι εμποδίζουν την Οδηγία των Υπηρεσιών (Μπολγκεστάιν).
* Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από άλλα κράτη και διπλωμάτων από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
* Θα προωθηθεί η άρση εμποδίων αναφορικά την είσοδο και την ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών.

enet

Υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών έχασε το πόδι του


Υπάλληλος στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών έχασε το ένα του πόδι,μετά από τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα,έξω ακριβώς από το εργοτάξιο του δήμου,το οποίο βρίσκεται δίπλα από τον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων.Η πρωινή βάρδια για το προσωπικό του συγκεκριμένου απορριμματοφόρου μόλις είχε ξεκινήσει. Δύο εργάτες της καθαριότητας βρίσκονταν στην πίσω πλευρά του οχήματος, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο, για άγνωστους λόγους, έπεσε πάνω τους με πολύ μεγάλη ταχύτητα.Ο τραυματισμένος υπάλληλος μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση έχασε το ένα του πόδι και οι γιατροί έδωσαν μάχη για να γλιτώσουν το δεύτερο πόδι του ,ενώ ο συνάδελφό του στάθηκε πιο τυχερός και χρειάστηκε να διακομιστεί για λίγο στο νοσοκομείο αλλά πήρε άμεσα εξιτήριο, αφού διαπιστώθηκε πως δεν είχε κάποιο σοβαρό τραύμα. Να σημειωθεί πως ο άτυχος εργαζόμενος τον Ιανουάριο θα έβγαινε στην σύνταξη. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά το τμήμα τροχαίας Ιωαννίνων,αν και οι πρώτες πληροφορίες λένε πως ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε με ταχύτητα πάνω στο απορριμματοφόρο,κοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι,ενώ οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ!!!

Σε τρεις μήνες το πολύ το Ρυθμιστικό

ΤΑ ΔΥΟ ΣΧΕΔΙΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

Σε τρεις μήνες το πολύ θα είναι έτοιμο το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων όπως είπε στην εκδήλωση η αρμόδια υπάλληλος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μόνικα Θέμου.«Το Ρυθμιστικό Σχέδιο έχει άμεση σχέση με το προεδρικό διάταγμα για τη λίμνη. Το ένα τροφοδοτεί το άλλο» τόνισε. Στην παρούσα φάση, φαίνεται λοιπόν ότι το προεδρικό διάταγμα για τη λίμνη προηγείται του Ρυθμιστικού. Το ποιο από τα δύο θα πρέπει να προηγηθεί, είχε αναχθεί σε πολιτικό ζήτημα από τον πρώην υφυπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Καλογιάννη αλλά και από τον νομάρχη Αλέκο Καχριμάνη. Και οι δύο ζητούσαν πρώτα να γίνει το Ρυθμιστικό και μετά το διάταγμα για τη λίμνη. Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Γιώργος Ρεκατσίνας εμμέσως πλην σαφώς έδωσε μια απάντησε σε αυτή τη θέση: «Δεοντολογικά το σωστό είναι να γίνει η διαδικασία για τη λίμνη και μετά να ακολουθήσει η διαβούλευση για άλλα θέματα». Όπως έχουν έρθει τα πράγματα, πάντως, και τα δύο σχέδια φαίνεται ότι κινούνται παράλληλα από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Το απέδειξε εξάλλου και η παρουσία της αρμόδιας υπαλλήλου στην εκδήλωση της Τρίτης. Για τη σύνδεση των δύο σχεδίων τοποθέτηση έκανε και η περιφερειάρχης Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, η οποία χαρακτήρισε «δεδομένη» τη σύνδεση του διατάγματος για τη λίμνη με το Ρυθμιστικό Σχέδιο και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων, όπως είναι ο πλήρης τίτλος του. Ενδεικτικά ανέφερε: «Κατά τη σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος του Ρυθμιστικού, προέκυψε η ανάγκη να μελετηθούν εκ νέου τα όρια των χωρικών εκτάσεων και να επανελεγχθούν οι ρυθμίσεις ως προς τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας στην περιοχή των Ιωαννίνων».

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ