Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων την Μ.Εβδομάδα

Ανακοινώνεται ότι την Μεγάλη Εβδομάδα τα δρομολόγια που θα
ακολουθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες στο Νομό Ιωαννίνων, έχουν
οριστεί ως ακολούθως:
1 η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
-Μ. Τετάρτη (12-04-2017) και ώρες από 18.00 έως 01.00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Ελάτη – Δίλοφο – Κουκούλι – Καπέσοβο – Τσεπέλοβο
– Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι. -
-Μ. Πέμπτη (13-04-2017) και ώρες από 08.00 έως...
15.00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Πηγή – Ελεύθερο – Παλιοσέλλι – Πάδες – Άρματα – Δίστρατο.
- Μ. Σάββατο (15-04-2017) και ώρες από 08.00 έως 13.00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : Μεταμόρφωση – Ασπράγγελοι – Βίτσα - Άνω Πεδινά - Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος – Αρίστη – Πάπιγκο – Μεσοβούνι - Καλπάκι.

2 η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
-Μ. Τετάρτη (12-04-2017) και ώρες από 18.00 έως 01.00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Ελληνικό – Λάζαινα – Αετοράχη – Κωστήτσι – Φορτόσι - Πάτερο - Καλέντζι – Πηγάδια – Πλαίσια - Κορύτιανη.
-Μ. Πέμπτη (13-04-2017) και ώρες από 08.00 έως 15.00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Ζάβροχο – Τεριάχι – Σταυροδρόμι – Μαυρόπουλο – Χρυσοδούλη – Αργυροχώρι – Ξηρόβαλτος – Ορεινό – Ποντικάτες – Πωγωνιανή – Σταυροσκιάδι - Δρυμάδες.
-Μ. Σάββατο (15-04-2017) και ώρες από 08.00 έως 13.00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : Κερασέα – Λωζανά – Διχούνι - Ραδοβίζι - Μικροχώρι
- Δομολεσσά -Σενίκο.