Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Σχέδια χαρατσώματος των φοιτητών


Την ενίσχυση της ανταποδοτικής λειτουργίας του πανεπιστημίου στη φοιτητική μέριμνα, το χαράτσωμα στην παροχή στοιχειωδών λειτουργικών αναγκών ακόμη και στην κύρωση διοικητικών πράξεων προς φοιτητές και απόφοιτους σχεδιάζει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με σχέδιο που συνέταξε η εταιρεία του ιδρύματος, σχετική με τη διαχείριση και αξιοποίηση της πανεπιστημιακής περιουσίας, προτείνεται ένα πακέτο μέτρων και προτάσεων για την αύξηση των εσόδων του ιδρύματος ώστε να αντισταθμιστούν οι ζημιές ύψους 228.612,97 ευρώ από την περσινή περίοδο. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό που θα έρθει προς συζήτηση στη Σύγκλητο προτείνεται μεταξύ άλλων:
-Αύξηση του ενοικίου διαμονής των φοιτητών στις εστίες κατά 15 ευρώ το μήνα (οι φοιτητές σήμερα πληρώνουν 45 ευρώ το μήνα).
-5 ευρώ για την εγγραφή κάθε φοιτητή σε κάθε εξάμηνο.
-20 ευρώ υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου ή διδακτορικού διπλώματος σε μεμβράνη.
-20 ευρώ για βεβαιώσεις, αντίγραφα πτυχίου, πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
-Συμμετοχή στη σίτιση 0,20 ευρώ το γεύμα.
-20 ευρώ για αντίγραφα διδακτορικών διπλωμάτων.
Οι προκλητικοί αυτοί σχεδιασμοί αποτελούν πτυχές του στρατηγικού σχεδίου κυβέρνησης και κεφαλαίου για το πανεπιστήμιο της αγοράς. Αξιοποιείται ο οικονομικός στραγγαλισμός των ιδρυμάτων, η μείωση των δαπανών για να αναζητηθούν νέες πηγές χρηματοδότησης, να φορτωθούν νέα βάρη στις πλάτες των φοιτητών και των οικογενειών τους. Τα πανεπιστήμια με οδηγό το νόμο πλαίσιο καλούνται να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις που θα «μαζεύουν» χρηματοδότηση από διάφορες πηγές, θα τη διαχειρίζονται με μάνατζερ και γενικότερα θα προσαρμόζονται συνεχώς στις απαιτήσεις της αγοράς.