Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Ανακατανομή των φορολογικών βαρών και έλεγχο “πόθεν έσχες” ζητά ο Μιχάλης Παντούλας

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ιωαννίνων κ. Μιχάλης Χρ. Παντούλας κατέθεσε μαζί με άλλους 26 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πρόταση νόμου με τίτλο: «Ισοδύναμα κοινωνικά μέτρα για την ανακατανομή των φορολογικών βαρών, έλεγχος “πόθεν έσχες” από το οικονομικό έτος 2001 & εντεύθεν σε καταθέσεις φορολογουμένων εκτός της χώρας. Παροχή κινήτρων επιστροφής καταθέσεων από τράπεζες του εξωτερικού». Η πρόταση νόμου είναι συνέχεια νομοθετικών πρωτοβουλιών για την προώθηση ισοδύναμων κοινωνικά μέτρων με στόχο την ανακούφιση των Ελλήνων πολιτών και την επεξεργάστηκαν από κοινού οι συνυπογράφοντες βουλευτές. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής επιβάλλεται πλέον ως «εθνική ανάγκη» καθώς ο Έλληνας φορολογούμενος έχει υποστεί σημαντική μείωση στο εισόδημά του και η φοροδοτική του ικανότητα έχει μειωθεί σημαντικά. Με την ολοκλήρωση του PSI και την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχουν πλέον οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας μας και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν θα επιτευχθούν αν δεν μειωθεί σημαντικά η φοροδιαφυγή, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας. Γνωρίζοντας ότι εκατοντάδες δισεκατομμυρίων ευρώ υπάρχουν σε καταθέσεις και σε άλλα χρηματοοικονομικά ή μη προϊόντα στο εξωτερικό, Ελλήνων φορολογουμένων φυσικών προσώπων και επιτηδευματιών, κύριος στόχος της πρότασης νόμου είναι να ελεγχθεί αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φορολογηθεί νόμιμα και αν όχι, να επιβληθούν φόροι και προσαυξήσεις αναδρομικά από το 2001, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην είσπραξη νέων πόρων με την πάταξη της φοροδιαφυγής και στην ανακατανομή των φορολογικών βαρών με στόχο την ενίσχυση των εσόδων και την ανακούφιση των συνήθως φορολογουμένων (μισθωτοί, συνταξιούχοι κτλ). Με την πρόταση νόμου: 1. Όλες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην χώρα έχουν υποχρέωση να συνδράμουν με κάθε τρόπο, παρέχουσες τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών με ποσά άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000) που εξήλθαν στο εξωτερικό. 2. Συγκροτούνται σε κάθε περιφέρεια ειδικά συνεργεία ελέγχου με βοηθητικό προσωπικό ιδιώτες λογιστές - φοροτεχνικούς κατόχους πτυχίου Ά τάξης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που θα ελέγχουν αυτά τα χρηματικά ποσά αναδρομικά από το οικονομικό έτος 2001. 3. Επιβάλλεται για όσα ποσά δεν έχουν φορολογηθεί νόμιμα, φόρος έως 45% συν τις προσαυξήσεις. Καταυτόν τον τρόπο ο φόρος και οι προσαυξήσεις μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 100% του ποσού που εξήχθη αφορολόγητο στο εξωτερικό. 4. Παρέχεται η δυνατότητα της προαιρετικής συμμόρφωσης όσων φυσικών προσώπων και επιτηδευματιών θέλουν πριν αρχίσει η διαδικασία ελέγχων, να καταθέσουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και να καταβάλουν με συντελεστή αυτοτελούς φορολόγησης, που θα ορισθεί στο 20% φόρο εισοδήματος χωρίς επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων υπό την προϋπόθεση της επιστροφής των λογαριασμών αυτών σε τράπεζες του εσωτερικού και αν δεν επενδυθούν εντός της χώρας, να μην αναληφθούν ή να μεταφερθούν έως τις 31/12/2015.

Προσλήψεις με σύμβαση έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προσλήψεις με σύμβαση έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών". Οι αιτήσεις για τις προσλήψεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι την προσεχή Πέμπτη 29 Μαρτίου και αφορούν τους παρακάτω τομείς: - Έργο: "Ηλεκτρονική γραφιστική για τη σχεδίαση εντύπων, δικτυακού τόπου, έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού" (πτυχίο ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ), - Έργο: "Επιστημονική επιμέλεια κειμένων σχετικά με θέματα υγείας για την αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών και τεχνική υποστήριξη του έργου", (πτυχίο Χημείας), - Έργο:"Δημιουργία σεναρίων διδασκαλίας για την αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών", (πτυχίο Γεωλογίας), - Έργο:"Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών", (πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή πτυχίο Φυσικής ή πτυχίο Πληροφορικής) - Έργο: "Δημιουργία Εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και ιστοτόπου για την αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών", (πτυχίο Φυσικής), - Έργο:"Δημιουργία διαδραστικών εκπαιδευτικών εικονικών και πολυμεσικών εφαρμογών για την αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών", (πτυχίο Φυσικής). Υπεύθυνος τους προγράμματος είναι ο κ.Μικρόπουλος και για πληροφορίες επικοινωνείστε με το τηλ.: 26510-07134,05697

Ιδιώτες συνεργάτες ζητεί η ΕΛΣΤΑΤ και στα Γιάννενα

Μέχρι τις 9 Απριλίου οι αιτήσεις
Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως ιδιώτες συνεργάτες στις διενεργούμενες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στατιστικές εργασίες, ώστε να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως τις 9 Απριλίου ώστε να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, κάνει η ΕΛΣΤΑΤ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο έχουν μόνο ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών. Οι ερευνητές ιδιώτες συνεργάτες λαμβάνουν μέρος σε υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους στον τρόπο συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας που συμμετέχουν. Δουλειά του ιδιώτη συνεργάτη, είναι η έγκαιρη, πλήρης και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στον χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων και με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην πρώτη σελίδα και συγκεκριμένα στην ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ». Για πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/idiotes_sinergates_announcement_03_12.pdf

Λίγο μετά τις 9 απόψε ζωντανά στο ITV ο Μιχάλης Μπίγγος

Αναμένεται να μιλήσει για όλους και όλα
Με ενδιαφέρον αναμένουμε απόψε λίγο μετά τις 9 τον Μιχάλη Μπίγγο στο δελτίο ειδήσεων του ITV. Το στέλεχος της τοπικής ΝΟΔΕ αναμένεται να μιλήσει για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στη ΝΔ στα Γιάννενα αλλά και να σχολιάσει το χειρότερο γαλάζιο ψηφοφέλτιο της δεκαετίας στο νομό. Το γεγονός ότι η αποψινή του εμφάνιση έρχεται δύο ακριβώς ημέρες μετά την εμφάνιση στο ίδιο κανάλι του προέδρου της ΝΟΔΕ Γιάννη Παπαθανασίου, εύλογα δημιουργεί πολλούς και διάφορους συνειρμούς για το τι θα δούμε και θα ακούσουμε απόψε!

Ουε…. τοις νικηταις

Του Παναγιώτη Βοστινιώτη
Δεν έχουν περάσει 4 μόνο μήνες από τότε που ο κεντροδεξιός Μαριάνο Ραχόι του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας έμπαινε θριαμβευτής στο Κυβερνητικό μέγαρο της Μαδρίτης, με αυτοδυναμία μάλιστα και ξαφνικά βλέπουμε εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανούς, να βγαίνουν στους δρόμους όχι μόνο της Μαδρίτης, αλλά και της Βαρκελώνης, της Βαλένθια , της Σεβίλλης και άλλων συνολικά 60 πόλεων της Ισπανίας, διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική της νεοεκλεγείσας Κυβέρνησης. Κατά πάσαν πιθανότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των διαδηλωτών ήταν ….οι χθεσινοί ψηφοφόροι του Μαριάνο Ραχόι.. Ο κόσμος άρχισε να παραμιλάει. Τι τους είχε υποσχεθεί άραγε ο κεντροδεξιός Μαριάνο Ραχόι και τι ήταν αυτό που «ανάγκασε» τόσα εκατομμύρια Ισπανών να τον πιστέψουν ! Ο Μαριάνο Ραχόι δεν υποσχέθηκε τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο απ ότι υποσχέθηκαν η θα υποσχεθούν αύριο με τη σειρά τους και οι άλλοι υποψήφιοι πρωθυπουργοί των κρατών της Ευρώπης, που σημαίνει ότι όλοι τα ίδια λένε, που σημαίνει ότι και οι πολιτικοί της Ευρώπης δεν έχουν πλέον περιθώρια επιλογής προγραμμάτων . Η τραγωδία είναι ότι συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και για τα εκατομμύρια των ψηφοφόρων Αν και οι εκλογές ήταν απολύτως ελεύθερες, οι Ισπανοί δεν είχαν πολλά περιθώρια επιλογής. Και από εδώ πρέπει να αρχίσουμε την ανάλυσή μας ! Αν παραστήσουμε με μία ευθεία γραμμή, το σύνολον των επιλογών που είχαν μπροστά τους οι πολίτες της Ευρώπης ας πούμε, τα τελευταία 80-100 χρόνια, στο ένα άκρο κάποτε βρίσκονταν ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, με τα κόμματα που τον αντιπροσώπευαν, και στο άλλο άκρο ο σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής, με τα αντίστοιχα κόμματα. Ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα υπήρχαν άπειρες αποχρώσεις κομμάτων . Οι πολίτες δηλαδή είχαν περιθώρια επιλογής Στις μέρες μας όμως, μετά την κατάρρευση των σοσιαλιστικών χωρών , υπάρχει μόνο ένα άκρο, ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Το άλλο άκρο δεν υπάρχει , γι αυτό και ο κόσμος «δεν ξέρει που παν τα τέσσερα», δεν έχει που να πάει, γι αυτό βολοδέρνεται εδώ κι εκεί, το άλλο άκρο κάπου έχει χαθεί , κι έχουν χαθεί ως εκ τούτου και οι διάφορες αποχρώσεις κι έτσι καταλήγουν οι ψηφοφόροι εκει που υπάρχει κάτι, στα δεξιά κόμματα, στην συντήρηση. (Αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι θα είναι πάντοτε, ότι περνάμε στην μονοκρατορία του καπιταλιστικού συστήματος. Αντίθετα όλα δείχνουν ότι ο καπιταλισμός, έχει χάσει πλέον την ισοροπία του και παραπαίει. Αυτό όμως είναι ένα άλλο ζήτημα). Γεγονός σήμερα είναι ότι υπάρχει μόνο το ένα άκρο και «όποιος δεν το καταλαβαίνει δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει». Γι αυτό λέμε παραπάνω, για να επανέλθουμε, ότι οι Ισπανοί ψηφοφόροι χθες, (οι Έλληνες αύριο, οι Γάλοι μεθαύριο κ.ο.κ) δεν είχαν πολλά περιθώρια επιλογής Τα εκατομμύρια των λαών της Ευρώπης και όλου του κόσμου, είκοσι χρόνια τώρα μετά την κατάρρευση, παραμένουν αμήχανα, θέτοντας ψιθυριστά, σχεδόν βουβά ένα απλό ερώτημα στα κομμουνιστικά κόμματα της Δύσης, στην Αριστερά γενικότερα: - Αν αύριο πάρετε την εξουσία στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα κλπ τι διαφορετικό θα κάνετε απ ότι έκαναν οι Σοβιετικοί , οι Πολωνοί, οι Τσέχοι, οι Ούγγροι κομμουνιστές που καρτέρευσαν ? Και σ αυτό το ερώτημα τα κομμουνιστικά κόμματα , (η Αριστερά ), δεν έχουν δώσει ακόμη μια πειστική απάντηση. Είναι απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο, ας το πούμε ακόμη μια φορά, να συμπεριφέρεται ένα κόμμα της Αριστεράς έτσι , σαν να μην έχει πάρει είδηση ότι ένας ολόκληρος κόσμος από το Βλαδιβοστοκ της Άπω Ανατολής μέχρι την Αυλώνα της Αδριατικής, από την Κωστάντζα της Ρουμανίας μέχρι το Γκτανσκ της Πολωνίας στο μισό ημισφαίριο της υδρογείου, κατέρρευσε σ ελάχιστο χρονικό διάστημα , χωρίς να πέσει ούτε μια ντουφεκιά ! Και την έλλειψη πειστικής απάντησης, την εκμεταλλεύονται οι κεφαλαιοκράτες. που τους βλέπουμε ήδη να αποθρασύνονται σε βαθμό χυδαιότητας . Οι κεφαλαιοκράτες , ειδικά σήμερα, στον παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας …έχουν φθάσει στην πραγματικότητα στο σημείο, να απαιτούν , από τους πολιτικούς , (στρατιωτικούς , δικαστικούς κλπ) την εξής δουλειά : Να κρατούν φανάρι, σε μόνιμη βάση και όταν κάνουν εκλογές ζητάν από τα εκατομμύρια των ψηφοφόρων να διαλέξουν ποιος, που και πότε θα είναι ο καταλληλότερος για αυτή τη δουλειά ! Έχουν αναθέσει στους πολιτικούς τους, σε όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης εκλεγμένων η διορισμένων, σαν κύρια αποστολή, να κατεβάσουν το βιοτικό επίπεδο των εκατομμυρίων υπηκόων τους μέσα σε όσο γίνεται πιο σύντομο χρονικό διάστημα στο αντίστοιχο του Μπαγκλαντες ! Κι αυτό γιατί ξέρουν όπως είπαμε ότι δεν υπάρχει το άλλο άκρο, το αντίπαλο δέος για να χρησιμοποιήσουμε μια χιλιοειπωμένη λέξη. Μπορεί να μην υπάρχει το αντίπαλο δέος υπάρχει όμως το αντίπαλο χρέος. Χρέος των προοδευτικών ανθρώπων όπου Γης, της διανόησης πρώτα από όλα, είναι, επειγόντως να προσδιορίσουν το άλλο άκρο με ένα νέο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο που θα βασίζεται στην πολύτιμη εμπειρία του σοσιαλιστικού συστήματος που κατέρρευσε. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Μόνο έτσι θα υπάρχουν περιθώρια επιλογής, μόνο έτσι θα λειτουργήσει η Δημοκρατία. Ειδικά για την Ελληνική Αριστερά, για να έρθουμε στα δικά μας, θα πρέπει να πούμε ότι απ όλα τα Αριστερά κινήματα της Ευρώπης θα έπρεπε να είχει σήμερα την μεγαλύτερη, την πιο πλούσια πείρα ! Χιλιάδες άνθρωποι της, άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες μετά τον εμφύλιο, πάρα πολλά μέλη και στελέχη της, που σπούδασαν εκεί και δούλεψαν σε συνεταιρισμούς ,εργοστάσια, δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια, που έχουν ζήσει τον σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής, σ όλες του τις παραλλαγές , σ όλες τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής, τα θετικά και τα αρνητικά του. Η Ελληνική Αριστερά λοιπόν δεν θα έπρεπε να είναι αυτή που πρώτη θα επανακαθόριζε επιστημονικά πλέον το άλλο άκρο, το νέο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο που εδώ και 20 χρόνια ψάχνει να βρει όλος ο κόσμος ? Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή και δόξα, από τον επανακαθορισμό του άλλου άκρου ? Που είναι αυτοί οι άνθρωποι ? Ο επανακαθορισμός είναι πρώτα απ όλα, ζήτημα απλής λογικής, μιάς λογικής που θα την ασπαστεί όλη η κοινωνία, πρώτα οι παραγωγικές τάξεις όπως λέμε , που θα δημιουργήσει εντελώς καινούργιες σχέσεις ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη, που θα ανοίξει νέους ορίζοντες, αρκεί να απομακρυνθούμε λίγο από τις ιδεολογικές μας ακτές. Από πού να αρχίσουμε λοιπόν? Το έχουμε ξαναγράψει, πρώτα θα πρέπει να προσδιορίσουμε την «Άγνωστη παράμετρο της Οικονομίας» βλέπε: http://www.vostiniotismos.blogspot.com/2011/03/blog-post_22.html#more ¨Όλα τα άλλα θα έρθουν φυσιολογικά μόνα τους. Όσο για τους άλλους, , που η ματαιοδοξία τους είναι μεγαλύτερη από το αίσθημα ευθύνης απέναντι στα εκατομμύρια των ψηφοφόρων, που με τα φρεσκοσιδερωμένα φράκο τους, ετοιμάζονται να εισέλθουν θριαμβευτές όπως ο Μαριάνο Ραχόι στα κυβερνητικά μέγαρα , και μάλιστα αυτοδύναμοι, χωρίς να έχουν απολύτως καμιά λύση στα προβλήματα, τουλάχιστον σ αυτά που δημιούργησαν οι ίδιοι, η πιο σωστά ο νεοφιλελευθερισμός τους , που εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη του άλλου άκρου, που καταδίκασαν εκατομμύρια εργαζόμενους στην απέραντη εξαθλίωση, ε λοιπόν σ αυτούς πρέπει να πούμε: ΟΥΕ ΤΟΙΣ ΝΙΚΗΤΑΙΣ

Ένταξη έργου της ΔΕΥΑΙ στο ΕΠΕΕΡΑΑ

Εγκρίθηκε η ένταξη στο ΕΠΕΕΡΑΑ του έργου «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων» με προϋπολογισμό 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Με το έργο αυτό θα εγκατασταθεί σύστημα τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών που θα καλύπτει το δίκτυο ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Ιωαννίνων, Νεοχωρόπουλου, Νέας Ζωής, Εξοχής, Καρδαμιτσίων, Κάτω Μαρμάρων, και Σταυρακίου. του Δήμου Ιωαννίνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. Πρόκειται για μία παρέμβαση καθοριστικής σημασίας που αποτελεί συνάμα κι ένα μεγάλο βήμα εκσυγχρονισμού της επιχείρησης. Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει: - Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της επέκτασης δεκαπέντε υφιστάμενων Σταθμών Μέτρησης παραμέτρων Δικτύου (ΤΣΔ) σε Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Δικτύου (ΤΣΕ Δικτύου). - Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της επέκτασης δέκα υφιστάμενων Σταθμών Μέτρησης παραμέτρων Δικτύου (ΤΣΔ) σε Σταθμούς Ελέγχου Ποιότητας. - Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία είκοσι έξι νέων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Δικτύου (ΤΣΕ Δικτύου). - Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δεκαπέντε νέων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Δεξαμενών (ΤΣΕ Δεξαμενών). - Επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) (εξοπλισμός, λογισμικά συστήματος, λογισμικά εφαρμογών, επικοινωνίες). - Επέκταση του υφιστάμενου Περιφερειακού Σταθμού Ελέγχου (ΠΣΕ) (εξοπλισμός, λογισμικά συστήματος, λογισμικά εφαρμογών, επικοινωνίες). - Εκπαίδευση – τεκμηρίωση - Υποστήριξη – Συντήρηση συστήματος.

Τελετή υποδοχής στο Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υποδέχεται τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. στο Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.) «Σταύρος Νιάρχος», τους σπουδαστές του «Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Washington (Seattle)». Η τελετή υποδοχής θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» με την παρουσία του Προέδρου του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ., Καθηγητή κ. Γεώργιου Καψάλη, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, καθώς και του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού. Συντονίστρια του εκπαιδευτικού έργου του προγράμματος έχει αναλάβει η κ. Γεωργία Λαδογιάννη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από 26/03/2012 έως και 03/06/2012. Οι δεκατρείς (13) φοιτητές του Πανεπιστημίου Washington θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος». Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται για δέκατη συνεχή χρονιά από το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Washington.

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Απαράδεκτος ο ορισμός διοίκησης στον Οργανισμό Ιωαννίνων σε προεκλογική περίοδο

Στη συζήτηση που έγινε σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, για το σ/ν: «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, παρενέβη ο Σταύρος Καλογιάννης, ο οποίος στην τοποθέτησή του ανέφερε: «Θέλω αρχικώς να κάνω μία αναφορά στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων, τον οποίο ιδρύσαμε επί Νέας Δημοκρατίας, τον Σεπτέμβριο του 2009: Επί δύο χρόνια παλεύω να οριστεί Διοικητικό Συμβούλιο στον Οργανισμό ώστε να πιέσει και αυτός για την θεσμοθέτηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων. Επί 2 ½ χρόνια το ΥΠΕΚΑ δεν έπραξε το παραμικρό, ούτε για το Ρυθμιστικό, ούτε για τον Οργανισμό του. Και σήμερα, δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, το Υπουργείο ορίζει την διοίκηση του Οργανισμού, ο οποίος δεν έχει ούτε πόρους ούτε προσωπικό, προκαταλαμβάνοντας και δεσμεύοντας την επόμενη Κυβέρνηση. Από πολιτική άποψη, η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος είναι απαράδεκτη. Σε ό,τι αφορά το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ): Ζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τον Υπουργό ΠΕΚΑ να συζητηθεί το σ/ν για το ΝΟΚ με τη διαδικασία του επείγοντος. Όμως, το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε ένα εντελώς τροποποιημένο σ/ν, δείχνει ότι υπήρχαν σοβαρά κενά στο αρχικό κείμενο, τα οποία αλλάζουν διαρκώς. Ήταν δηλαδή ανέτοιμο το ΥΠΕΚΑ. Η αιτιολογική έκθεση του σ/ν η οποία θα έπρεπε να είναι αναλυτική και να αιτιολογεί μία – μία τις παραγράφους κάθε άρθρου είναι εξαιρετικά συνοπτική, σε σημείο που να μην μπορεί να διευκρινιστεί το παραμικρό. Περιλαμβάνει δε ένα μικρό κεφάλαιο υπό τον πομπώδη τίτλο: «Οι βασικές καινοτομίες του ΝΟΚ». Εκεί γίνεται αναφορά στην προστασία του εδάφους. Έχω καταθέσει στη Βουλή μία πρόταση νόμου για την ολοκληρωμένη προστασία και αειφόρο χρήση του εδάφους, η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την πρόληψη όχι μόνον της σφράγισης του εδάφους, όπως αναφέρεται στο υπό συζήτηση σ/ν, αλλά και των άλλων απειλών του εδάφους, όπως είναι η διάβρωση, η ρύπανση, η απώλεια της εδαφικής βιοποικιλότητας, οι κατολισθήσεις, οι πλημμύρες. Έχω καταθέσει την πρόταση και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και αναμένω τις απόψεις του. Σε γενικές γραμμές το σ/ν δεν εισάγει τομές στον οικοδομικό κανονισμό. Περιλαμβάνει πολύπλοκες διατάξεις, μαθηματικούς τύπους, πληθώρα ειδικών περιπτώσεων. Μάλιστα οι απόψεις των καθ’ ύλην αρμοδίων, όπως το ΤΕΕ και ο ΣΑΔΑΣ, είναι καταπέλτης για ορισμένες διατάξεις του. Υπάρχουν βεβαίως και βελτιώσεις σε σχέση με τον υφιστάμενο Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ), οι οποίες επιχειρούν να απλοποιήσουν κάποιες διαδικασίες, διευκολύνοντας και τον πολίτη και τους υπαλλήλους των αρμόδιων Υπηρεσιών. Όμως το σ/ν έχει ένα βασικότατο μειονέκτημα που κινδυνεύει να «τινάξει στον αέρα» το όλο εγχείρημα. Αναφέρομαι στον Ν. 4030/2011 περί του νέου τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης, ο οποίος παρουσιάζει ήδη μεγάλα προβλήματα στην εφαρμογή του. Με την εσπευσμένη εφαρμογή του Ν. 4030/2011 από την 1η Μαρτίου 2012, όχι μόνο δεν έχει εκδοθεί καμία άδεια δόμησης μέχρι σήμερα, αλλά δεν έχει ούτε καν πρωτοκολληθεί, καθώς δεν έχουν συσταθεί ούτε οι Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Καλλικρατικών Δήμων, ούτε το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, ούτε το Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων. Ζητάμε την αναβολή ισχύος των διατάξεων του 4030/2011 και να ισχύσουν μαζί με τις διατάξεις του ΝΟΚ μετά από έξι μήνες, με τροποποίηση του άρθρου 35 του σ/ν.  Στο άρθρο 6: για την προστασία της αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς, τίθενται σοβαρά θέματα με τα ΠΔ τα οποία προβλέπεται να εκδίδονται. Σε ό,τι αφορά τις ζώνες ιδιαίτερου κάλους, πρέπει οπωσδήποτε οι διατάξεις να συσχετίζονται με τις διατάξεις της Σύμβασης γα το Τοπίο, για την οποία δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε καν στην αιτιολογική έκθεση. Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος μπορεί να αναστέλλεται για δύο χρόνια η έκδοση αδειών δόμησης, προκειμένου να συνταχθεί μία πολεοδομική μελέτη. Προβλέπεται επίσης ότι αυτή η αναστολή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμα χρόνο, «εφ’ όσον ο μελέτες έχουν προοδεύσει σημαντικά»! Τα τρία χρόνια αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών είναι πάρα πολλά. Καλύπτεται ουσιαστικά η αδυναμία της Πολιτείας να προωθήσει τον πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, όπως συμβαίνει στα Ιωάννινα, αλλά κρατούνται σε ομηρία οι πολίτες. Να μειωθεί στον έναν χρόνο η σχετική αναστολή.  Στο άρθρο 18: για τα φυτεμένα δώματα, επισημαίνω ότι και χωρίς τη σχετική ρύθμιση έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως έχουμε κάνει στην κατοικία μας στα Ιωάννινα, εδώ και 25 χρόνια. Τα όσα περιλαμβάνοντα στη ρύθμιση δύσκολα μπορούν να ελεγχθούν. Το προτεινόμενο, στο σ/ν, ύψος του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών πρέπει να μειωθεί από τα 40 εκατοστα, καθώς το στατικό φορτίο είναι μεγάλο, στα 15-20 εκ.».

Καθημερινά εισπράττει μηνύματα στήριξης από τους πολίτες

Όσο περνούν οι μέρες ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κασσής, αυξάνει ολοένα και περισσότερο τις πολιτικές του μετοχές στο τοπικό πολιτικό χρηματιστήριο. Κοινή είναι η διαπίστωση ότι η υποψηφιότητά του κερδίζει έδαφος στους πολίτες του νομού, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που τον θεωρούν άτυχο, που το ΠΑΣΟΚ θα εκλέξει σε αυτές τις εκλογές μόλις έναν βουλευτή. Το λένε αυτό, γιατί θεωρούν δεδομένη για τον Μιχάλη Κασσή τη δεύτερη θέση. Όπως πάνε τα πράγματα βλέπουμε το τοπικό ΠΑΣΟΚ να κινείται με όρους... Μιχάληδων. Παντούλας από τη μία, Κασσής από την άλλη, έκλεισε η κορυφή. Για τα υπόλοιπα έχουμε καιρό να τα πούμε...

Συνεχίζεται η επίσχεση εργασίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Η ΓΣ των γιατρών του ΠΓΝΙ συνεχίζει την επίσχεση εργασίας, δεδομένου ότι παρά τη διαβεβαίωση πληρωμής των εφημεριών Δεκεμβρίου 2011, δεν υπάρχει καμία δέσμευση για την πληρωμή των εφημεριών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Η ΓΣ εκτιμά ότι η περικοπή του προγράμματος εφημερίας του Νοσοκομείου που έγινε από τον Διοικητή του Νοσοκομείου ώστε να προσαρμοστεί στο κονδύλι που χορηγεί το Υπουργείο Υγείας τόσο το Μάρτιο, όσο ακόμα περισσότερο από τον μήνα τον Απρίλιο, δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών, κυρίως νοσηλευομένων σε κλινικές του νοσοκομείου. Να σημειωθεί ότι πολλοί Διευθυντές κλινικών είναι αντίθετοι με το επιβαλλόμενο από τον Διοικητή πρόγραμμα εφημερίας. Οι δηλώσεις των υπευθύνων παραγόντων και των στελεχών του Υπουργείου δείχνουν ότι τα μεγάλα προβλήματα και η οριστική κατεδάφιση της δημόσιας υγείας θα επέλθουν μετά τις εκλογές: αδυναμία χρηματοδότησης των νοσοκομείων από τον ελλειμματικό ΕΟΠΥΥ (δηλώσεις Βουδούρη στον ΠΙΣ), περιστολή δαπανών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού υλικού υψηλής τεχνολογίας (Ζ.Λάλλη, επικεφαλής ομάδας task force της Ευρ. Επιτρ.), αναστολή προμήθειας ορθοπεδικού υλικού από τις εταιρείες, οι συγχωνεύσεις – καταργήσεις νοσοκομείων μέσα στο 2012 (εφαρμοστικός νόμος), άγρια περαιτέρω περικοπή της αμοιβής των εργαζομένων στα νοσοκομεία και του ειδικού μισθολογίου των γιατρών ΕΣΥ (που ψευδέστατα ανακοινώθηκε ότι φτάνει κατά μο στις 5300 Ε) κλπ. Οι γιατροί του ΠΓΝΙ θα συμμετέχουν ενεργά στην ενημέρωση των πολιτών για τις εξελίξεις και την πρόθεση της κυβέρνησης των μνημονίων και της τρόικας να κατεδαφίσουν τη δημόσια υγεία. Στόχος μας είναι η δημιουργία κοινωνικού μετώπου υπεράσπισης της υγείας ως κοινωνικό αγαθό και η διεκδίκηση δωρεάν, ισότιμα προσβάσιμου και ποιοτικού συστήματος υγείας για όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι΄ αυτό είναι η ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής και των υποστηρικτών της και μέσα από τις επικείμενες εκλογές. Οι νοσοκομειακοί γιατροί θα συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία και την επιτυχία της κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ στις 29 Μάρτη για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας.

 Η Συνέλευση των γιατρών του ΠΓΝΙ

Η αλλαγή χάραξης της Ιόνιας Οδού συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων,κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης συζήτησε το αίτημα που είχε υποβάλλει η Συντονιστική Επιτροπή Αλλαγής Χάραξης της Ιόνιας Οδού. Οι κάτοικοι ζητούν την τροποποίηση στη χάραξη του τμήματος που διέρχεται μέσα από το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων ώστε να μειωθούν οι συνέπειες για τα δημοτικά διαμερίσματα της Κοσμηράς, του Ασβεστοχωρίου, της Κόντσικας κι άλλων. Για τον ίδιο λόγο η Συντονιστική Επιτροπή έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η συζήτηση έχει προσδιοριστεί για τις 4 Απριλίου. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Γιώργος Σιαφάκας και Βαγγέλης Καραμπίνας ανέλυσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα προβλήματα που δημιουργεί στην περιοχή η προτεινόμενη από το Υπουργείο χάραξη και υποστήριξαν ότι υπάρχει εναλλακτική λύση με ιδανικότερη αυτή που προβλέπει τη διέλευση πλησίον της χωματερής στη Δουρούτη. «Η χάραξη της Ιόνιας Οδού στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που δεν θα επιφέρει βλάβες ούτε σήμερα ούτε τα επόμενα χρόνια, καθώς όταν γίνει δεν θα μπορεί να αλλάξει», τόνισε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος. Ο Δήμαρχος πρότεινε να υπάρξει τόσο νομική υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και στο αίτημα για την αλλαγή χάραξης, πρόταση με την οποία συμφώνησε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Διενέργεια συστηματικών ελέγχων στο ΧΥΤΑ Ελληνικού

Στη διενέργεια συστηματικών δειγματοληψιών και αναλύσεων, στις πηγές πέριξ του ΧΥΤΑ Ελληνικού όπου διαπιστώθηκε πρόβλημα δυσοσμίας θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί με επιστημονικό τρόπο η πηγή της ρύπανσης. Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιούνται από την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου και οι αναλύσεις θα γίνονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Η απόφαση ελήφθη χθες και ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, όπου ετέθη το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν και αρκετοί κάτοικοι του Ελληνικού οι οποίοι υποστήριξαν ότι η ρύπανση προέρχεται από τον ΧΥΤΑ. Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος τόνισαν ότι την απάντηση θα πρέπει να την δώσουν οι επιστήμονες και υπογράμμισαν πως εάν εντοπιστεί πρόβλημα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα ώστε η λειτουργία του να είναι εναρμονισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων γιόρτασαν οι Ηπειρώτες της Σουηδίας

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση του Πανηπειρωτικής Αδελφότητας Στοκχόλμης, με την ευκαιρία της 99ης επετείου της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, στην υπερπλήρη αίθουσα του εστιατορίου «Darin» στο Hallonbergen της Στοκχόλμης. Πάνω από 300 άτομα παραβρέθηκαν στην εκδήλωση αυτή. Την Εκδήλωση άνοιξε o Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Αδελφότητας και μέλος του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Γεώργιος Γιωτίτσας, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό της ημέρας, τονίζοντας τους αγώνες των Ηπειρωτών για την απόκτηση της πολυπόθητης λευτεριάς. Συνεχίζοντας ευχήθηκε το παράδειγμα των προγόνων μας να μας καθοδηγεί στον αγώνα ενάντια του οποιοδήποτε κινδύνου που απειλεί την ελευθερία της χώρας μας. Έδωσε τέλος ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα της ένωσης και ομόνοιας όλων μας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι αυτοί κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μετά την ομιλία του Προέδρου χαιρετισμό απηύθυνε η κυρία Μαργαρίτα Μέλπεργκ, Μορφωτική Σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας στην Στοκχόλμη. Κατόπιν παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί Ηπειρωτικοί χοροί από το χορευτικό της Αδελφότητας και ακολούθησε Ηπειρωτικό γλέντι με τους αξιόλογους μουσικούς Μάκη Μποροδήμο στο κλαρίνο, Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι, Βαγγέλη Χαλλιλόπουλο στην κιθάρα, Λάμπρο Τζόκα στο βιολί και Γιάννη Μπίντο στο ντέφι. Επίσης κατά διαστήματα συμμετείχε και Ποντιακή ορχήστρα. Την εκδήλωση τίμησε, όπως προαναφέρθηκε, με την παρουσία της η κα Μαργαρίτα Μέλμπεργκ, Μορφωτική Σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας της Στοκχόλμης. Παραβρέθηκαν ακόμη πολλοί Πρόεδροι και Μέλη των Δ.Σ. άλλων Συλλόγων και Φορέων της Στοκχόλμης καθώς και πολλοί επιχειρηματίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι χάριν των προσφορών στη λαχειοφόρο από τους παρεπιδημούντες στη Στοκχόλμη Ηπειρώτες ευεργέτες, εισπράχθηκε ένα αξιόλογο ποσό. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Γεώργιος Γιωτίτσας και τα μέλη του τοπικού Συλλόγου τους ευχαριστούν θερμά.

Δύο νέες άδειες Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία υπέγραψε η Δ.Γεωργακοπούλου

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, υπέγραψε δύο νέες αποφάσεις που αφορούν τις άδειες εγκατάστασης δύο ακόμη Φωτοβολταϊκών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο Δήμο Νικολάου Σκουφά και στο Δήμο Βοΐου, συνολικής ισχύος 6.530 MW. Η πρώτη άδεια αφορά τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 5.341 MW, στη θέση «Λάβρα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Σελλάδων, του Δήμου Νικολάου Σκουφά, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, της Περιφέρειας Ηπείρου. Η δεύτερη άδεια αφορά τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1.189 MW, στο Αγροτεμάχιο 33 της Τοπικής Κοινότητας Βροντής, της Δημοτικής Ενότητας Τσοτυλίου, του Δήμου Βοΐου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με γνώμονα την πεποίθηση ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν να αποτελέσουν βασικό όχημα στην αναπτυξιακή ανάταξη της περιοχής, προωθεί με όρους διαφάνειας, την επιτάχυνση των επενδύσεων όλων ανεξαιρέτως των μορφών τους.

Μέρα-νύχτα σε περιοδείες στην πόλη και τα χωριά ο Νίκος Γερασιμίδης και η ΔΗ.ΣΥ.

Δεν σταματά στιγμή να δίνει το νικηφόρο αγώνα του στο νομό
Την κατάσταση προσωπικά επάνω του παίρνει για το κόμμα της Δημοκρατικής Συμμαχίας στα Γιάννενα ο Νίκος Γερασιμίδης, λίγες εβδομάδες πριν τις εθνικές εκλογές. Τα μηνύματα που παίρνουμε από περιοχές του νομού που επισκέπτεται μαζί με κλιμάκια της ΔΗ.ΣΥ. είναι καθημερινά πολλά και προμηνύουν πολλές εκπλήξεις. Αντίθετα για τα κλιμάκια της ΝΟΔΕ δεν ακούμε τίποτα και βλέπουμε τους γαλάζιους παραγονταραίους, αραχτούς στα καφέ της Δωδώνης. Αυτή την ώρα κλιμάκιο του κόμματος της Ντόρας Μπακογιάννη βρίσκεται σε περιοδεία στην αγορά της πόλης και στους κεντρικούς δρόμους ο Ν. Γερασιμίδης δεν προλαβαίνει να χαιρετά κόσμο. Κατά τα άλλα η Ν.Δ. ονειρεύεται τρεις έδρες στο νομό. Κούνια που τους... κούναγε!!!

Ο Βαγγέλης Παπαχρήστος για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Αίτημα παρουσίας του κ. Πρωθυπουργού και των κ.κ. αρχηγών των κομμάτων στην από κοινού συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων, Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, κατέθεσαν τριάντα τρεις Βουλευτές μεταξύ αυτών και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Πρέβεζας Βαγγέλης Παπαχρήστος, με θέμα τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων.

Επεισόδιο με τον Κώστα Τσάγκα στις εκλογές των εργαζομένων στους ΟΤΑ!

Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον δημοτικό σύμβουλο Κώστα Τσάγκα,σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο θεατράκι που βρίσκεται στην περιοχή των σφαγείων,όπου και πραγματοποιούνται από το πρωί,οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ομοσπονδία εργαζόμενων ΟΤΑ.Ο κ.Τσάγκας,συνόδευε στην κάλπη εργαζόμενους,ενέργεια η οποία και προκάλεσε την αντίδραση των  συνδικαλιστών,οι οποίοι και του ζήτησαν να αποχωρήσει άμεσα από τον χώρο.

Ο δήμαρχος και οι αντιδήμαχοι θα χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα που θα αγοράσει ο δήμος Ζίτσας

Κρύβεται και δεν απαντά ο δήμος Ζίτσας-Αντ' αυτού απαντούν οι εργαζόμενοι!!! Τυχαίο; Δεν νομίζω...

Σε εποχές αυστηρής λιτότητας που διανύει ο δήμος Ζίτσας και οι πολίτες του, η Δημοτική αρχή του Δημήτρη Ρογκότη δεν δείχνει καθόλου φειδωλή στα χρήματα που σπαταλά για να μετακινείται ο ίδιος και οι αντιδήμαρχοί του. Από που προκύπτει αυτό; Μα φυσικά από την Εισήγηση του αντιδημάρχου Ζίτσας Βασίλη Γαρδίκου, ο οποίος στη συζήτηση για την ομόφωνη Απόφαση (Νο 77) που αφορούσε την αγορά δύο νέων Ι.Χ. αυτοκινήτων του δήμου, ρητά και κατηγορηματικά αναφέρει ότι: "…Με απόφαση του Δημάρχου Ζίτσας ανατέθηκαν καθήκοντα σε πέντε Αντιδημάρχους και ιδιαίτερα σε έναν ως κεντρικού οργανωτή της πολιτικής προστασίας. Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα, όπως και ο Δήμαρχος, μπορούν να κάνουν χρήση (όχι όμως αποκλειστική) αυτοκινήτου, αφού οι περιοχές του Δήμου μας είναι δύσβατες". Συνεπώς,όλα όσα αναφέρουν οι εργαζόμενοι στην ανακοίνωσή τους,τα διαψεύδει η εισήγηση του αντιδημάρχου!!!

Ολοκληρώθηκε χωρίς τα προβλήματα η απογραφή για τα προνοιακά επιδόματα

Ολοκληρώθηκε, χωρίς τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε άλλες περιοχές με την ταλαιπωρία των δικαιούχων, η διαδικασία απογραφής για τα προνοιακά επιδόματα. Για το λόγο αυτό η Αντιδήμαρχος Αρταίων κυρία Βίκυ Βασιλάκη – Μητρογεώργου ευχαρίστησε το σύνολο των υπαλλήλων των εργαζομένων στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και τους υπαλλήλους του Κ.Ε.Π. οι οποίοι βοήθησαν στη διεκπεραίωση της απογραφής. Στην Άρτα απογράφηκε σχεδόν το σύνολο των δικαιούχων, που ο αριθμός τους τοπικά φτάνει τα 1.120 άτομα. Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει στην επόμενη φάση του ελέγχου και της πιστοποίησης των στοιχείων.

Ναι, στην ένταξη του Βαθυπέδου στο Δήμο Ιωαννιτών!

Ομόφωνα έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων το αίτημα που είχε υποβάλλει το Τοπικό Συμβούλιο Βαθυπέδου για ενσωμάτωση του χωριού στο Δήμο Ιωαννιτών αντί του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων όπου εντάχθηκε με τον Καλλικράτη. Το τοπικό συμβούλιο, σημείωσε ότι οι κάτοικοι του χωριού δεν έχουν οδική πρόσβαση στην έδρα του Δήμου, δηλαδή στα Πράμαντα, αφού παρότι τους χωρίζουν σαράντα χιλιόμετρα από τα Γιάννινα μπορούν να φτάσουν γρηγορότερα και να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων θα πρέπει να ακολουθήσει απόφαση και του Συμβουλίου Βορείων Τζουμέρκων ώστε να διαβιβαστούν στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Ειδικός Σύμβουλος του Ανδρέα Λοβέρδου υποψήφιος με τη ΔΗ.ΜΑΡ. στα Γιάννενα!

Δεν αποτελεί έκπληξη η πιθανολογούμενη συμμετοχή του Ειδικού Συμβούλου του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου και πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Σάκη Τζαλαλή στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Αριστεράς στο νομό Ιωαννίνων, καθώς εδώ και καιρό αυτό το ενδεχόμενο αποτελούσε κοινό μυστικό. Εάν λοιπόν τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που φέρουν έναν Ειδικό Σύμβουλο της σημερινής Κυβέρνησης να έχει καταθέσει αίτηση υποψηφιότητας στη Ν.Ε. Ιωαννίνων του κόμματος Κουβέλη, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της ΔΗ.ΜΑΡ, τότε μιλάμε για το απόλυτο "τσίρκο" στην αυλή Λοβέρδου. Να τον χαίρεστε κ. υπουργέ τον Ειδικό Σύμβουλό σας που αντί να στηρίζει το κόμμα που τον εμπιστεύτηκε σε θέση ευθύνης, φλερτάρει με τη... ΔΗ.ΜΑΡ! Δεν πιστεύω να ξεχάσατε ότι τον περασμένο Αύγουστο πήγατε να μας τον φέρετε για διοικητή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων αλλά μετά το κράξιμο που φάγατε τον μαζέψατε και πάλι κοντά σας. Το μόνο που σας έχει απομείνει τώρα κ. Λοβέρδο είναι να κάνετε αγώνα για να τον... εκλέξετε και βουλευτή!!!

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Κατασκευαστικά λάθη και παραλείψεις διαπιστώθηκαν στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

Κατασκευαστικά λάθη και παραλείψεις διαπιστώθηκαν στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, μετά την αυτοψία που έγινε χθες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις στις οποίες προχώρησε ο Δήμος Σουλίου. Την αναφορά για προβληματική λειτουργία του ΧΥΤΑ, έκανε στην προχθεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ Ηπείρου, η Δήμαρχος Σουλίου Στ. Μπραϊμη - Μπότση. Στο αίτημά της για εξέταση του προβλήματος, άμεσα ανταποκρίθηκε η Περιφέρεια Ηπείρου, συνεργεία την οποίας πραγματοποίησαν αυτοψία στο χώρο. Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Σουλίου, αναφέρει: «Μετά τον λεπτομερή επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε και την πληροφόρηση που δόθηκε από τους αρμόδιους, διαπιστώθηκε ότι παρατηρούνται αρκετά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του και δεν τηρούνται όλοι οι όροι και κανόνες που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, κατά κύριο λόγο εξαιτίας των κατασκευαστικών λαθών και παραλήψεων. Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με το Δήμο Σουλίου, δεσμεύτηκε να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες :
1.- Να ζητηθεί από τον ΦΟΔΣΑ έλεγχος των πιθανών εκροών από τον ΧΥΤΑ.
2.- Να εκπονηθεί μελέτη και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών.
Τέλος, ο ΦΟΔΣΑ δεσμεύτηκε άμεσα να στείλει έγγραφο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και να ζητήσει την πραγματοποίηση δειγματοληψίας και χημικών αναλύσεων των υγρών που εκρέουν κατάντη του ΧΥΤΑ».

Ανακοίνωση της παράταξης Γ.Ντόντη για την ΕΟΖ

Η αφοσίωση στις αρχές της Διαφάνειας, η διασφάλιση του κύρους των Θεσμικών Οργάνων του Δήμου και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του γόνιμου δημοκρατικού διαλόγου, εδραιώνουν μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και την Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς στο Δήμο Πωγωνίου για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ο Δήμαρχος και η παράταξή του, αδυνατούν να πορευτούν με τέτοιες αρχές. Η Δημοτική Αρχή είναι παγιδευμένη σε πολιτικές μικροπαραταξιακών εξυπηρετήσεων, σκοπιμοτήτων και ανειλημμένων προεκλογικών δεσμεύσεων… Η Παράταξή μας, με συνέπεια και υπευθυνότητα, ασκώντας γόνιμη κριτική και ελέγχοντας τις πράξεις της Διοίκησης στα πλαίσια του θεσμοθετημένου ρόλου μας, έχουμε αναδείξει πολλές φορές τις πρακτικές, τις αντιλήψεις και της αντιφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Πρόσφατο παράδειγμα η Απόφαση 31/2012 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, από 02-03-2012, για τους όρους της Διακήρυξης «Αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Πωγωνίου». Διαφωνώντας με ορισμένες διατάξεις της Διακήρυξης, διατυπώσαμε τις ενστάσεις μας με έγγραφη τοποθέτηση του μέλους της Παράταξης στην Επιτροπή (το πλήρες υπόμνημα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου). Συνοπτικά αναφέρουμε τους κύριους λόγους διαφωνίας μας: είχαν προστεθεί όροι εκ των υστέρων χωρίς να έχουν διαβαστεί στην συνεδρίαση της επιτροπής και οι οποίοι καθιστούσαν την διακήρυξη «φωτογραφική». Καλούσαμε το Δήμαρχο και την πλειοψηφία να προστατεύσουν τους θεσμούς και να επανέλθει η σωστή και προτέρα κατάσταση ως προς τους όρους της Διακήρυξης, αυτούς που είχαμε αποφασίσει στην Συνεδρίαση της Επιτροπής την 16-02-2012». Λειτουργώντας με αλαζονεία και απαξιώνοντας τις τεκμηριωμένες θέσεις μας για φωτογραφικές διατάξεις στην Διακήρυξη, ο Δήμαρχος και η πλειοψηφία προχώρησαν εγωιστικά στην ψήφιση της πρότασής τους η οποία όμως στερούνταν Νομιμότητας.. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκρινε την απόφαση αυτή ΠΑΡΑΝΟΜΗ και την ακύρωσε, δικαιώνοντας αυτούς που προσέφυγαν για επαγγελματικούς λόγους (το έγγραφο είναι δημοσιευμένο στην σελίδα «Διαύγεια» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και υπογράφεται από την Γενική Γραμματέα στις 15/3/2012). Συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης για τα ογκώδη απορρίμματα κρίθηκε παράνομος και καταχρηστικός. Επίσης «Φωτογραφική» θεωρήθηκε και απορρίφθηκε άλλη διάταξη για τον τύπο των οχημάτων που προέβλεπε η διακήρυξη και μάλιστα κρίθηκε ότι νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό με συνέπεια την οικονομική ζημιά του Δήμου. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Άλλο σοβαρό ζήτημα αυτή την περίοδο είναι η ίδρυση ΕΟΖ στην Ήπειρο και το Πωγώνι. Οι πληροφορίες μας προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τα ΜΜΕ, καθώς και σε αυτή την περίπτωση ο Δήμαρχος χειρίζεται το θέμα αυτοβούλως, ευελπιστώντας σε περίπτωση αίσιου τέλους να διατυμπανίσει το παλαιοκομματικό «κατόπιν ενεργειών μου». Εμείς θεωρούμε ότι οι πρωτοβουλίες ενός Δήμου, για ένα τόσο σημαντικό και καθοριστικό για την περιοχή ζήτημα, δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποφασίζονται από τον Δήμαρχο εν αγνοία του Δημοτικού Συμβουλίου, των φορέων της περιοχής, των θεσμικών οργάνων και των κατοίκων του. Είναι αυτονόητο για εμάς, ότι οι πρωτοβουλίες έχουν ισχύ και επιτυχία όταν γίνονται κτήμα μιας πλειοψηφίας, όταν μέσα από τον διάλογο καταλήγουν σε συγκεκριμένες προτάσεις διεκδίκησης, όταν είναι μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας. Η Παράταξή μας καταγγέλλει αυτές τις πρακτικές του Δημάρχου και των μελών της παράταξής του και τονίζουμε ιδιαίτερα την θέση μας ότι οι πολίτες σήμερα δεν φοβούνται την αυταρχικότητα και δεν γοητεύονται από την αλαζονεία. Οι πολίτες απαιτούν από την Δημοτική Αρχή αξιοπιστία, αλήθεια, ενημέρωση, υπευθυνότητα και διαφάνεια. Αυτή πρέπει να είναι η σύγχρονη λειτουργία της Διοίκησης και του Δήμου. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθεί ο Δήμαρχος και η παράταξή του τόσο το καλλίτερο για το Πωγώνι μας.


Ο επικεφαλής της παράταξης και αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης: Ντόντης Ιωάννης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αλεξίου Γιώργος, Καραγιώργος Γιάννης, Μεντής Χαράλαμπος, Κολιάκης Δημήτρης, Σώτος Γιάννης, Τόπουλος Βασίλης.
                                            

Απάντηση από τους εργαζόμενους του Δήμου Ζίτσας για τα αυτοκίνητα


Με έκπληξη είδαμε αναρτημένο δημοσίευμα στην σελίδα σας, σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας (Απόφ. Δ.Σ. 77/2012) για την προμήθεια δύο επιβατικών αυτοκινήτων (από το ελεύθερο εμπόριο νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων, φιλικών προς το περιβάλλον) από τον ΟΔΔΥ, με την διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον πληρούν τις εξής για τους Δήμους προδιαγραφές: 1400 κ.ε. εκπομπή CO2 μέχρι 150 gr/km, κατανάλωση βενζίνης μέχρι 6,5 λίτρα ανά 100 km και κόστος έως 18.000 €. Μάλιστα, έχετε και μια φωτογραφία πολυτελούς λιμουζίνας, που προκαλεί το κοινό αίσθημα με την πρώτη ματιά. Επειδή το παραπάνω σχόλιο εκθέτει πρώτα απ’ όλα τους εργαζόμενους του Δήμου Ζίτσας, αφού δεν εργαζόμαστε μόνο αλλά είμαστε και υπόλογοι έχοντας την υποχρέωση να ελέγχουμε τις οποιεσδήποτε προμήθειες, σας γνωρίζουμε ότι, όπως αναφέρθηκε και στην εισήγηση του δημοτικού συμβουλίου, το εύρος του νέου καλλικρατικού δήμου είναι τεράστιο όσον αφορά τις αποστάσεις του επαρχιακού και εθνικού δικτύου που του αναλογούν. Οι ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά στις τοπικές κοινότητες και τους οικισμούς όλων των δημοτικών ενοτήτων είναι μεγάλες. Κι επιπρόσθετα ας σημειωθεί ότι μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου είναι σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση. Εμείς σαν εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή έχουμε καταβάλλει φιλότιμη προσπάθεια για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών του Δήμου και τα έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε συνεισφέρει και με τη συμμετοχή δικών μας αυτοκινήτων. Με την εφαρμογή όμως του Μνημονίου κάτι τέτοιο καθίσταται πλέον απαγορευτικό, μιας και οι μισθοί των συναδέλφων έχουν κατακρεουργηθεί, ενώ τα Έξοδα Κίνησης που παίρναμε - τα οποία δεν ήταν μισθός, επίδομα ή υπερωριακή αποζημίωση - έχουν κοπεί. Έτσι λοιπόν, είναι αναγκαίο να δοθεί λύση στις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν, αφού τα οχήματα που έχει ο δήμος αποτελούν παλιό κι επισφαλή στόλο και δεν επαρκούν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της περιοχής μας. Σ' αυτά ας προστεθεί και η ασφάλεια του προσωπικού που είναι ιδιαίτερο μέλημα όλων μας. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν σε ανάλογες δημοσιεύσεις να ζητούσατε και τις θέσεις μας, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις που έχουν πλήξει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ στο παρελθόν αλλά και συνολικά την εργατική τάξη. Ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε κάθε σπατάλη δημοσίου χρήματος προκαλεί εύλογα λαϊκή οργή κι αγανάκτηση.

 Με εκτίμηση, για τη σύνταξη του ανωτέρω, ο πρόεδρος της επιτροπής εργαζομένων και οι εργαζόμενοι του Δήμου Ζίτσας

Ληστεία σε μπουγατσοπωλείο στην Πρέβεζα

Σήμερα τα ξημερώματα στην Πρέβεζα, όπως καταγγέλθηκε, άγνωστος δράστης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησε τον 23χρονο υπάλληλο μπουγατσοπωλείου και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των (497) ευρώ από τα συρτάρια του καταστήματος. Τις αστυνομικές έρευνες καθώς και το προανακριτικό έργο έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.

Με κλαδικό συνεταιρισμό και συμμετοχή της αυτοδιοίκησης,η νέα πρόταση των κτηνοτρόφων για τη «Δωδώνη»

Μια νέα πρόταση για την απόκτηση του πακέτου των μετοχών που πουλάει η ΑΤΕ στη «Δωδώνη» μέσα από διεθνή διαγωνισμό, είναι στα σκαριά με πρωτοβουλία, όπως πληροφορούμαστε, των κτηνοτρόφων.Η πρόταση δεν αφορά την εταιρεία λαϊκής βάσης που είχε επαναπροταθεί, βελτιωμένη στην τελευταία πανηπειρωτική σύσκεψη, αλλά εκτός των κτηνοτρόφων περιλαμβάνει τους εργαζόμενους στην γαλακτοβιομηχανία και την αυτοδιοίκηση της Ηπείρου.Οι κτηνοτρόφοι σχεδιάζουν να ιδρύσουν κλαδικό συνεταιρισμό και μέσω αυτού θα ζητήσουν την μεταβίβαση των μετοχών στην ονομαστική αξία, ενώ οι φορείς της αυτοδιοίκησης θα μετέχουν με μικρά ποσοστά χωρίς να καταβάλλουν τίμημα. Για τη διαμόρφωση της πρότασης αυτής οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν την βοήθεια του Οικονομικού Επιμελητηρίου (το οποίο έχει επεξεργαστεί και την πρόταση για εταιρεία λαϊκής βάσης) και αναμένεται στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων να τεθεί το... προσχέδιο, δεδομένου ότι χωρίς να συμφωνήσουν οι Ενώσεις (και δη η «μεγαλομέτοχος» ΕΑΣΙ με το περίπου 25%), οι οποίες θα διατηρούν το ποσοστό τους στην εταιρεία, δεν μπορεί να υλοποιηθεί η πρόταση.


Προϋπόθεση η πολιτική απόφαση
Βέβαια, όλα αυτά τελούν υπό την αίρεση της στάσης της ΑΤΕ η οποία έχει παραλάβει 15 αιτήσεις (η μία των Ενώσεων-μετόχων) ενδιαφερομένων για εξαγορά του ποσοστού της στην «Δωδώνη» και ο διαγωνισμός ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει στην κρίσιμη φάση των δεσμευτικών προσφορών.Επομένως, κάθε πρόταση εκτός διαγωνισμού προϋποθέτει ανάκληση ή ακύρωση του με πολιτική απόφαση από την κυβέρνηση για να αλλάξει στάση η διοίκηση της ΑΤΕ και να συζητήσει απευθείας με τους φυσικούς φορείς. Να τηρήσει δηλαδή την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό που προβλέπει ως διάδοχη κατάσταση στη εταιρεία σε περίπτωση αποχώρησης της τράπεζας, τις Ενώσεις και τους κτηνοτρόφους.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση
Πάντα σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση που διαμορφώνεται προβλέπει, υποθετικά, ότι η ΑΤΕ θα παραχωρήσει στην ονομαστική και όχι στη λογιστική αξία, δηλαδή με πολύ χαμηλότερο τίμημα το 67,77% των μετοχών στον κλαδικό συνεταιρισμό κτηνοτρόφων.Οι κτηνοτρόφοι, εκτιμάται ότι θα μετέχουν 5.000, θα κατέχουν το 50% από το 67,77% και θα το αποπληρώσουν σε βάθος πενταετίας με παρακράτηση χρημάτων από το εισκομιζόμενο γάλα. Το 10% θα δοθεί στους εργαζόμενους στη «Δωδώνη».Το υπόλοιπο 7,77% θα δοθεί χωρίς τίμημα, μέσω του κλαδικού συνεταιρισμού, στην Περιφέρεια το 5% περίπου, το 1% στο δήμο Ζίτσας ως φιλοξενών την εταιρεία και σχεδόν 2% θα ανήκει στους υπόλοιπους 17 δήμους της Ηπείρου. Φυσικά, οι Ενώσεις θα διατηρήσουν το 32, 23% που κατέχουν σήμερα. Με αυτό τον τρόπο εκτιμούν οι κτηνοτρόφοι και οι εργαζόμενοι ότι δεν αλλοιώνεται ο συνεταιριστικός χαρακτήρας της εταιρείας και έτσι είναι, αλλά ζήτημα υπάρχει με τη συμμετοχή της Περιφέρειας.Ο Περιφερειάρχης παλιότερα σε πρόταση της μείζονος μειοψηφίας να μετέχει με Αναπτυξιακή Εταιρεία της στη «Δωδώνη», είχε απαντήσει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν γνωρίζουμε αν με την πρόταση των κτηνοτρόφων και χωρίς οικονομική συνεισφορά, υπάρχει τέτοια δυνατότητα, όπως και για τους δήμους.


Δεν υπάρχει απάντηση από την κυβέρνηση
Το βασικό πρόβλημα δεν είναι αυτό, αλλά το καθαρά πολιτικό σκέλος.Αν δεν υπάρξει πολιτική λύση, μάλλον και αυτή η πρόταση θα μείνει ....γράμμα κενό, την ώρα που πολλές εταιρείες του κλάδου ελληνικές και ξένες ορέγονται τη «Δωδώνη».Ποια κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει την διαμορφωμένη κατάσταση με τα μνημόνια και τις επιταγές της Κομισιόν που επικαλείται η διοίκηση της ΑΤΕ;Εν μέσω προεκλογικής περιόδου δεν φαίνεται εύκολο να δοθεί απάντηση, άλλωστε δεν υπήρξε καμιά αντίδραση ούτε στο αίτημα του Περιφερειάρχη για ανάκληση του διαγωνισμού για να κατατεθεί η πρόταση για εταιρεία λαϊκής βάσης (στην νέα εκδοχή της η πρόταση δίνει μέχρι και 40% στις Ενώσεις σε σχέση με την πρώτη που ουσιαστικά τις άφηνε εκτός), ούτε και των Ενώσεων οι οποίες πρότειναν εξαγορά στη λογιστική αξία και τήρηση του καταστατικού.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Σχόλιο αναγνώστη για την αγορά αυτοκινήτων στο δήμο Ζίτσας

Εδώ ο κόσμος δεν έχει να φάει και στο δήμο Ζίτσας με ομόφωνη απόφαση και την ανοχή των παρατάξεων Βλέτσα και Βούζα αγοράζουν δύο νέα τζιπάκια! Τα νέα οχήματα θα προστεθούν στο στόλο των αυτοκινήτων του δήμου Ζίτσας για να μπορεί ο εκάστοτε δήμαρχος και οι εκάστοτε αντιδήμαρχοι να επισκέπτονται τα χωριά του δήμου. Λες και με απλά επιβατικά Ι.Χ. δεν μπορούν να φτάσουν οι κ.κ. Ρογκότης, Βλέτσας και Βούζας στο Ροδοτόπι, τους Αγ. Ανάργυρους ή το Γκρίμποβο. Εμείς πάντως στις εξορμήσεις μας, στα Κούρεντα, στο Δεσποτικό, στη Λιγοψά αλλά και στο Σουλόπουλο με απλό (χωρίς τετρακίνηση) Ι.Χ. αυτοικίνητο πάμε. Δεν ξέρουμε με ποιο σκεπτικό παίρνουν ομόφωνα αυτές τις αποφάσεις και με βάση τι κριτήρια σε περίοδο κρίσης αγοράζουν τζιπάκια. Εδώ ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει ένα μεροκάμματο και να θρέψει τα παιδιά του και οι τρεις επικεφαλής από κοινού στο δημαρχιακό μέγαρο πάνε να εγκαταστήσουν φιέστες Καπιτωλίου της Ρώμης. Πραγματικά θα πρέπει να ντρέπεστε για την υπ' αρίθμ. 77/2012 απόφαση που ομόφωνα λάβατε στο δήμο Ζίτσας.


ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ