Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Ο «Οδικός χάρτης» των άμεσων ενεργειών των νέων ΟΤΑ

Τα «επινίκια», αν υποθέσουμε ότι υπήρξαν, τελείωσαν πιο σύντομα από κάθε άλλη φορά για τους προσφάτως εκλεγέντες Δημάρχους και Περιφερειάρχες.Όλοι οι νέοι εκπρόσωποι της Α’θμιας και Β’θμιας Αυτοδιοίκησης είτε παλαιότεροι είτε, πολύ περισσότερο, νεοεκλεγέντες, αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται πολύ δουλειά, πολύ τρέξιμο και μεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου αυτοδιοικητικού τοπίου. Πολύ απλά γιατί τίποτε δεν είναι όπως πριν για την Αυτοδιοίκηση. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που επιφέρει ο «Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις οργανωτικές και λειτουργικές καινοτομίες που εισάγει, απαιτούν από τους νέους αυτοδιοικητικούς άρχοντες και τις υπηρεσίες των Δήμων και Νομαρχιών, μια σειρά από άμεσες ενέργειες, μακριά από το σύνηθες «ραχάτι» του Δημοσίου, για τη διασφάλιση της ομαλής διαδοχής των φορέων της Αυτοδιοίκησης και κυρίως της αποτελεσματικής και επιτυχούς ολοκλήρωσης της μεταβατικής περιόδου προσαρμογής στις νέες συνθήκες.Προς το παρόν για όλα αυτά, οι νέοι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης εκπαιδεύονται. Και προφορικά και γραπτά.Κατ’ αρχήν ενημερώνονται για τα νέα δεδομένα στις ενημερωτικές διημερίδες που οργανώνει σ’ όλη τη χώρα το Υπουργείο Εσωτερικών.Επίσης έχουν στη διάθεσή τους τον «Οδικό Χάρτη Άμεσων Ενεργειών», έναν «μπούσουλα» δηλαδή με αναλυτικές οδηγίες για τις αποφάσεις και τα χρονοδιαγράμματα της πρώτης κρίσιμης περιόδου.

Ο «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ»...
Σύμφωνα με τον οδικό αυτό χάρτη, οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι από 1/1/2011, θα πρέπει, πριν καν αρχίσουν να ασχολούνται με την εφαρμογή του προγράμματός τους, να καταπιαστούν με επτά σημαντικούς τομείς:
1. Συγκρότηση οργάνων και ανάθεση αρμοδιοτήτων. Εκτός από τα αυτονόητα και συνήθη (εκλογή προεδρείων δημοτικών-περιφερειακών συμβουλίων, ορισμοί αντιδημάρχων και θεματικών αντιπεριφερειαρχών κλπ), πρέπει εντός 2 μηνών να έχουν συγκροτηθεί οι νέες επιτροπές και τα όργανα που προβλέπει ο «Καλλικράτης» όπως οι επιτροπές διαβούλευσης, ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης κλπ ενώ πρέπει να έχουν καταρτιστεί όλοι οι σχετικοί Κανονισμοί (Λειτουργία Δημοτικού-Περιφερειακού Συμβουλίου, Πληροφόρησης Πολιτών, Διαβούλευσης, Εκπροσώπησης Μεταναστών κλπ).
2. Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών και διοικητική μέριμνα. Άμεσα πρέπει να αντιμετωπιστούν θέματα όπως η τοποθέτηση υπαλλήλων, η στέγαση υπηρεσιών, η προσαρμογή των υποδομών, η ανάπτυξη των νέων ιστοσελίδων για την πληροφόρηση των πολιτών και πολλά άλλα που φαίνονται γραφειοκρατικά αλλά έχουν μεγάλη σημασία, ιδίως για τους συνενούμενους Δήμους και τις Περιφέρειες.
3. Οικονομική διαχείριση-Επιχειρησιακός σχεδιασμός. Εδώ η σημαντικότερη προθεσμία είναι η 31/3/2011 όταν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού, του τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης των Δήμων και των Περιφερειών. Επίσης μέσα στο πρώτο τρίμηνο πρέπει να αρχίσει η κατάρτιση του 3ετούς (για τις Περιφέρειες) και 5ετούς (για τους Δήμους) Επιχειρησιακού Προγράμματος ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η κατάρτιση Προγράμματος Εξυγίανσης για τους υπερχρεωμένους Δήμους και Περιφέρειες.
4. Διαχείριση αρμοδιοτήτων-Πληροφόρηση δημοτών. Οι νέες αρμοδιότητες Δήμων και περιφερειών αρχίζουν να ασκούνται αμέσως, από 1/1/2011 και πρέπει άμεσα τα νέα συλλογικά όργανα να πάρουν όλες τις αναγκαίες αποφάσεις ενώ μέχρι 31/3 πρέπει να έχουν εγκριθεί οι Χάρτες Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Πολιτών.
5. Συγχώνευση-κατάργηση Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων. Εντός δυο μηνών πρέπει να συγχωνευθούν όλα τα υφιστάμενα Ν.Π.Δ.Δ των Δήμων σε δυο το ανώτερο όπως προβλέπει ο «Καλλικράτης», να συγχωνευθούν οι σχολικές επιτροπές επίσης σε δυο (μία για κάθε βαθμίδα), να λυθούν και να εκκαθαριστούν Επιχειρήσεις Δήμων και Νομαρχιών κλπ και βέβαια να ρυθμιστούν τα θέματα του προσωπικού όλων αυτών των καταργούμενων Ν.Π και Επιχειρήσεων.
6. Διαχείριση προσωπικού. Πρόκειται κυρίως για αυτοδίκαιη στις περισσότερες περιπτώσεις μεταφορά και κατάταξη του προσωπικού των συνεννούμενων Δήμων στους νεοσύστατους Δήμους ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες και τους Δήμους αλλά και τις υποχρεωτικές μετατάξεις που πού προβλέπει ο «Καλλικράτης».
7. Εποπτεία-Έλεγχος λειτουργίας. Αρχίζουν αμέσων να λειτουργούν οι νέες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας όλες οι αποφάσεις Δήμων, Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Νέα κατολίσθηση στο Δήμο Σελλών


Στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Σενίκου, στον οικισμό Δομολεσσά του Δήμου Σελλών , δημιουργήθηκε κατολίσθηση, με αποτέλεσμα , να φράξει ο ποταμός Τύριας προς στιγμή και στην συνέχεια , το ποτάμι να βρει διέξοδο διαμέσου παρόχθιων ιδιόκτητων εκτάσεων και να προκαλέσει διάβρωση αυτών των εκτάσεων. Κάτοικοι της περιοχής αναρωτιούνται σε ποια υπηρεσία να απευθυνθούν για βοήθεια και καταγραφή των καταστροφών που υπέστησαν οι περιουσίες τους.


domolessa

Σε διαβούλευση με τους νέους αυτοδιοικητικούς τα προτεινόμενα σενάρια διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο


Το τεύχος της μελέτης που αφορά την επιλογή των χώρων για τη χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ) καθώς και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) στην Ήπειρο παρουσίασε η μελετητική ομάδα στα μέλη της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης στη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας.Ανοίγοντας τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέφερε προς τα μέλη της, τη βούληση και οδηγία της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα, σύμφωνα με την οποία πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση από την Επιτροπή να τεθεί η μελέτη σε διαβούλευση και να παρουσιαστεί στις νέες αυτοδιοικητικές πρωτοβάθμιες και περιφερειακές αρχές της περιοχής.Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι το προσεχές διάστημα με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέα θα συγκληθεί ευρεία σύσκεψη προκειμένου να παρουσιαστούν στις αυτοδιοικητικές αρχές τα προτεινόμενα σενάρια διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο ώστε να ενημερωθούν ουσιαστικά και να δημιουργηθεί έτσι η μέγιστη δυνατή συναίνεση.Στη διάρκεια της συνεδρίασης, παρουσιάστηκαν από τους μελετητές η μεθοδολογία επιλογής των χώρων, τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλεξιμότητας των περιοχών που μπορούν να υποδεχθούν τις συγκεκριμένες υποδομές καθώς και τα σενάρια χωροθέτησης που προκύπτουν ανάλογα με την κεντροβαρικότητα των θέσεων και τα κόστη λειτουργίας και μεταφόρτωσης.Στη συνεδρίαση της Δευτέρας παρευρέθησαν και ο βουλευτής Θεσπρωτίας Χρήστος Κατσούρας και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές.Τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν να συνεδριάσουν εκ νέου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με τις αυτοδιοικητικές αρχές, προκειμένου να καταλήξουν σε οριστικές αποφάσεις και να δώσουν συγκεκριμένες οδηγίες στη μελετητική ομάδα για την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την παροχή εθελοντικά ψυχιατρικών και ιατρικών υπηρεσιών στις φυλακές


Μέτρα για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των κρατουμένων στις φυλακές της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης. Για το σκοπό αυτό ο κ. Καστανίδης προχώρησε στη σύναψη σειράς συνεργασιών με πανεπιστημιακούς φορείς (νοσοκομεία, κ.λπ.) και αναγνωρισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις για την παροχή εθελοντικά ψυχιατρικών και ιατρικών υπηρεσιών στις φυλακές της χώρας. Ήδη, ψυχίατροι και άλλες ιατρικές ειδικότητες έχουν ξεκινήσει τις επισκέψεις στις φυλακές και εξετάζουν κρατουμένους. Κατά την ανακοίνωση των μέτρων παρόντες ήταν και οι υπεύθυνοι των νοσοκομείων και οι εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ειδικότερα,σε ότι αφορά τις φυλακές Σταυρακίου,το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον καθηγητή Βενετσάνο Μαυρέα, διευθυντή στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκειμένου η κλινική να προσφέρει ψυχιατρικές υπηρεσίες με ειδικευμένους ψυχιάτρους στις φυλακές Ιωαννίνων και Γρεβενών στις οποίες κρατούνται 263 και 651 κρατούμενοι, αντίστοιχα.

Πληγείσες περιοχές επισκέφτηκε ο Νομάρχης


Πληγείσες περιοχές επισκέφτηκε και σήμερα ο Νομάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος σε δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι ο Νομός Ιωαννίνων βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οι ζημιές, με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεπερνούν τα 20 εκ. ευρώ. «Υπάρχει στενή συνεργασία με το ΙΓΜΕ Πρέβεζας και ακολουθούμε τις οδηγίες του, όσον αφορά τα κατολισθητικά φαινόμενα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καχριμάνης, ο οποίος πρόσθεσε ότι για όσους τα σπίτια βρίσκονται σε επικίνδυνες για κατολισθήσεις περιοχές, έχει δοθεί οδηγία να διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία.«Οι υπηρεσίες της Ν.Α.Ι., από την πρώτη στιγμή βρίσκονται επί ποδός, καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, ωστόσο αυτά μέρα με την ημέρα πολλαπλασιάζονται. Το μόνο θετικό είναι ότι στην περιοχή Σεισμοπλήκτων, χάρη στις εργασίες που εκτελεί η Ν.Α.Ι, δεν είχαμε επανάληψη των πλημμυρικών φαινόμενων του περασμένου μήνα», κατέληξε ο κ. Αλεξ. Καχριμάνης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ:Επιφυλακή και επαγρύπνηση για τις καταστροφές από την κακοκαιρία


Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα έδωσε κατεύθυνση στις αρμόδιες υπηρεσίες (Πολιτική Προστασία, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, και Δ.Ε.Σ.Ε.) να βρίσκονται σε επαγρύπνηση προκειμένου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που προέκυψαν από τα έντονα κατολισθητικά και πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων στην περιοχή της Ηπείρου.Υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας επισκέφθηκαν από το περασμένο Σάββατο που δημιουργήθηκαν και τα πρώτα προβλήματα, τα δημοτικά διαμερίσματα Μουζακαίων και Δαφνούλας του Δήμου Παμβώτιδας του Ν. Ιωαννίνων και εξέτασαν επί τόπου τις ζημιές που προκλήθηκαν τόσο σε κτίρια, όσο και στο οδικό δίκτυο.Παράλληλα, η Γενική Γραμματέας ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Υφυπουργό Υποδομών Γιάννη Μαγκριώτη, το Νομάρχη Ιωαννίνων Αλ. Καχριμάνη, το δήμαρχο Παμβώτιδας Β. Πήχα, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το Δ/ντη της «Εγνατία Οδό Α.Ε.» καθώς και με το Δ/ντη του ΙΓΜΕ για να εξετασθούν οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου και η παροχή, όπου χρειαστεί, άμεσης βοήθειας σε όσους έχουν πληγεί και έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους.

Σε εξέλιξη τα κατολισθητικά φαινόμενα στο Νομό Ιωαννίνων


Σε επιφυλακή εξακολουθούν να βρίσκονται οι υπηρεσίες για τα κατολισθητικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές του Νομού Ιωαννίνων, τα οποία, ύστερα από πρόσκληση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εξετάζονται και παρακολουθούνται από το Ι.Γ.Μ.Ε.Στους Μουζακαίους έχει ήδη καταρρεύσει το Πνευματικό Κέντρο, ενώ σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται και οι κάτοικοι του Δ. Δ. Δαφνούλας του Δήμου Παμβώτιδας. Ένα σπίτι κατέρρευσε στο Μέτσοβο, ένα εργοστάσιο με δύο σπίτια στο Ανήλιο, ενώ κατέρρευσε και τμήμα της γέφυρας Γκόγκου.Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στην περιοχή Πεδινής, όπου έχουν πλημμυρίσει υπόγεια επιχειρήσεων και από σήμερα το πρωί καταβάλλονται προσπάθειες με τη διάνοιξη γεωτρήσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η διοχέτευση νερών στις παλιές καταβόθρες.

Πανηπειρωτική συνέλευση της "Αριστερής Παρέμβασης"


Την κυριακή 28 Νοέμβρη στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων πραγματοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία η πρώτη μετεκλογική πανηπειρωτική συνέλευση της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ στην Ήπειρο.Μέσα απο ένα πλούσιο και παραγωγικό συντροφικό διάλογο αναλύθηκαν τα αποτελέσματα και η μετεκλογική συγκυρία. Επίσης καθορίσθηκαν οι άξονες της δράσης και της παρέμβασης και εκλέχτηκε το πανηπειρωτικό συντονιστικό της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ στην Ήπειρο. Ενώ τις επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί και το σχέδιο απόφασης.

Το 2010 οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν κατά 44 %!!!


Μία στις δύο μεγάλες επιχειρήσεις του εμπορίου σκοπεύει να προχωρήσει σε απολύσεις το 2011, ενώ στις μικρομεσαίες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 15 %. Την ίδια ώρα το ποσοστό των επιχειρήσεων που σκοπεύουν να κάνουν προσλήψεις κυμαίνεται κοντά στο όριο του στατιστικού λάθους, καθώς διαμορφώνεται κοντά στο 3 %.Τα στοιχεία προκύπτουν από την ετήσια έκθεση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου που παρουσίασε ο πρόεδρός της κ. Β. Κορκίδης. Απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις των εμπόρων και για τις πωλήσεις, τα κέρδη αλλά και τις επενδύσεις.Η απασχόληση στο εμπόριο μειώνεται ήδη από την τρέχουσα χρονιά, καθώς το 2010 χάθηκαν 27.100 θέσεις εργασίας. Στο σύνολο της οικονομίας η απασχόληση μειώθηκε κατά 104.920 άτομα, που σημαίνει ότι μία στις τέσσερις θέσεις χάθηκαν από τον τομέα του εμπορίου. Οι απολύσεις έπληξαν περισσότερο γυναίκες και νέους, αλλά στην ανεργία πέρασαν και 45-50.000 αυτοαπασχολούμενοι και εργοδότες, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ που επικαλέστηκε ο κ. Κορκίδης.Για το 2011, το 43,7 % των μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων (ΑΕ και ΕΠΕ) σχεδιάζει να προχωρήσει σε απολύσεις ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ΟΕ, ΕΕ και ατομικών επιχειρήσε ων είναι 15 %. Το 65 % των "μεγάλων" προβλέπει μείωση και των επενδύσεων (82 % οι ΜΜΕ) ενώ το 60 % μικρών και μεγάλων αναμένουν μείωση πωλήσεων και κερδών.

Εως τα Χριστούγεννα η συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού


Στην τελική ευθεία βρίσκεται η συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού. Η ίδρυσή της ανακοινώθηκε μαζί με τον ανασχηματισμό στις αρχές Σεπτεμβρίου και επικεφαλής της αναμένεται να τοποθετηθεί, όπως είχε ανακοινωθεί τότε, η στενή συνεργάτης του Πρωθυπουργού και νυν διευθύντρια της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Ρεγγίνα Βάρτζελη.Στενοί συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου εκτιμούν ότι η διαδικασία πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις γιορτές και αποδίδουν την καθυστέρηση στο γεγονός ότι λόγω των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, «πάγωσαν» οι τελικές συνεννοήσεις.Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί η επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος και εν συνεχεία να υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.

Ζοφερές προβλέψεις για την ανεργία


Στο 9,6% του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί φέτος το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας -έναντι στόχου 9,4% που έχει θέσει η κυβέρνηση- για να μειωθεί στο 7,4% το 2011 και στο 7,6% το 2012, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές της προβλέψεις.Το δημόσιο χρέος από 140,2% του ΑΕΠ το 2010 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 150,2% του ΑΕΠ το 2011 και στο 156% του ΑΕΠ το 2012.Στις νέες προβλέψεις της, τις οποίες έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, η Κομισιόν εκτιμά ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2012. Ειδικότερα, εκτιμά ότι η ύφεση στη χώρα μας θα διαμορφωθεί στο 4,2% του ΑΕΠ, για να μειωθεί στο 3% το 2011. Το 2012 αναμένεται να καταηταφεί θετικός ρυθμός ανάπτυξης της τάξεως του 1,1%.Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανεργία, η οποία προβλέπεται να κλείσει φέτος στο 12,5%, να αυξηθεί στο 15% το 2011 και να σημειώσει περαιτέρω άνοδο στο 15,2% το 2012.Όσον αφορά στον πληθωρισμός, προβλέπεται ότι από 4,6% το 2010 θα μειωθεί στο 2,2% το 2011 και στο 0,5% το 2012.Σημειώνεται ότι για το 2012 οι εκτιμήσεις της Επιτροπής βασίζονται στην υπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή της οικονομικής πολιτικής.

Ανάπτυξη στην Ελλάδα από το 2012


Την εκτίμηση ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα επιστρέψει το 2012, διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές της προβλέψεις για την πορεία των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών των 27 κρατών μελών της ΕΕ, την περίοδο 2010-2012, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.Ειδικότερα για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το 2010 η ύφεση θα διαμορφωθεί στο -4,2% του ΑΕΠ (έναντι ανάπτυξης 1,7% του ΑΕΠ στην ευρωζώνη και 1,8% του ΑΕΠ στην ΕΕ των «27») και το 2011 η ύφεση θα μειωθεί στο 3% του ΑΕΠ (έναντι ανάπτυξης 1,5% του ΑΕΠ στην ευρωζώνη και 1,7% του ΑΕΠ στην ΕΕ των «27»). Το 2012 η Επιτροπή εκτιμά ότι θα επανέλθει στην Ελλάδα θα επανέλθει η ανάπτυξη της τάξεως του 1,1% του ΑΕΠ (έναντι 1,8% του ΑΕΠ στην ευρωζώνη και 2% του ΑΕΠ στην ΕΕ των «27»).Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, το 2010 το δημοσιονομικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 9,6% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος στο 140,2%.Ακόμη, η Επιτροπή προβλέπει ότι η ανεργία στην Ελλάδα το 2010 θα κλείσει στο 12,5% και ο πληθωρισμός στο 4,6%.Σημειώνεται, ότι για το 2012 οι εκτιμήσεις της Επιτροπής βασίζονται στην υπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή της οικονομικής πολιτικής.

Κάτω από το όριο της φτώχειας ένας στους πέντε Ελληνες


Ενας στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, ανέφερε η υπουργός κ. Λούκα Κατσέλη ανοίγοντας το πρωί τις εργασίες της ημερίδας «Μαζί ενάντια στη φτώχεια», που διοργάνωσε στο αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, το υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο του «ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμηση της φτώχιας».Όπως επισήμανε η υπουργός, το όριο της φτώχειας υπολογίζεται στα 6.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα ανά άτομο και στα 13.608 ευρώ ετήσιο εισόδημα όταν πρόκειται για τετραμελή οικογένεια. Το 22% των πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ανήκουν στην τρίτη ηλικία, το 23% είναι κάτω από 17 ετών και το 42% είναι άνεργοι.Η κ. Κατσέλη αναφέρθηκε και στους τρεις παράλληλους άξονες του υπουργείου Εργασίας την στήριξη της απασχόλησης, την ανάσχεση της ανεργίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. «Για να πετύχουμε τους στόχους μας υλοποιούμε προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ που αφορούν 668.000 πολίτες», τόνισε, ενώ εκτίμησε ότι με τις δράσεις αυτές θα μειωθούν οι φτωχοί στην Ελλάδα κατά 450.000 άτομα ως το 2020.«Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη σε μια χώρα που δεν έχει κοινωνική συνοχή ούτε να λειτουργήσει αποτελεσματικά η δημοκρατία και η οικονομία σε μια κοινωνία κομμένη στα δυο», υπογράμμισε η κ. Κατσέλη.Χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών της ημερίδας που εξετάζει πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών απηύθυνε και η υφυπουργός Εργασίας κ. ’ννα Νταλάρα. Η υφυπουργός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα των ομάδων που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και πριν από την οικονομική ύφεση, όπως οι οροθετικοί οι τοξικομανείς οι άνεργοι και οι μετανάστες.Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, Σχεδόν 80 εκατομμύρια άτομα στην Ε.Ε ή το 16% του πληθυσμού ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας ενώ τα 19 εκατομμύρια είναι παιδιά.Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (56%), πιστεύουν ότι οι άνεργοι κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχια. Το 41% πιστεύει ότι οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι και το 31% όσοι έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης.Παράλληλα το 89% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση για καταπολέμηση της φτώχειας. Στο Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας, συμμετέχουν οι 27 χώρες της Ε.Ε μαζί με την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Στις περιοχές που επλήγησαν από τα καιρικά φιανόμενα ο Φίλιππας Φίλιος


Τις περιοχές που επλήγησαν από τις κατολισθήσεις στους Μουζακαίους και την Δαφνούλα επισκέφθηκε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος. Παράλληλα ενημερώθηκε για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πλημμύρες στην περιοχή της Πεδινής.Ο κ. Φίλιος συζήτησε την λήψη μέτρων για την προστασία των περιοχών αυτών με το Νομάρχη Ιωαννίνων Αλέκο Καχριμάνη, ενώ επικοινώνησε και με την Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα Γεωργακοπούλου- Μπάστα.«Αυτό που προέχει είναι να μην τεθεί σε κίνδυνο καμία ανθρώπινη ζωή. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την διαμονή των κατοίκων που τα σπίτια τους κινδυνεύουν, ωσότου δοθούν οι διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς ότι τα προβλήματα ξεπεράστηκαν» τόνισε ο κ. Φίλιος, ο οποίος για το ίδιο θέμα επικοινώνησε και με τον Δήμαρχο Παμβώτιδας Βαγγέλη Πήχα.Ο κ. Φίλιος επεσήμανε την ανάγκη διαρκούς παρουσίας κλιμακίων του ΙΓΜΕ στις περιοχές όπου έχουν υποστεί ζημιές, όπως και του απαραίτητου επιστημονικού δυναμικού, το οποίο θα προτείνει την λήψη κατάλληλων μέτρων.Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος ενημερώθηκε και για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πλημμύρες στην περιοχή της Πεδινής. Τόσο τα προβλήματα αυτά, όσο και εκείνα που είχαν προηγηθεί στο Νεοχωρόπουλο και τα Σεισμόπληκτα, αποδεικνύουν την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία του λεκανοπεδίου και την δρομολόγηση αντιπλημμυρικών έργων.

Τιτλοι τέλους για το αεροδρόμιο Ιωαννίνων

Αποχώρησαν και οι τελευταίοι απολυμένοι εργάτες από το εργοτάξιο

Σήμερα αποχώρησαν και οι τελευταίοι απολυμένοι εργάτες από το εργοτάξιο του αεροδρομίου που κλείνει οριστικά. Παγωμένα βλέμματα,δάκρυα και αβεβαιότητα από τους εργαζόμενους που μένουν στο δρόμο λίγες μέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων με τα δάνεια να τρέχουν και τις οικογένειες τους σε απόγνωση. Εντύπωση προκαλούν οι πρόσφατες δηλώσεις του αερολιμενάρχη σε τοπικά κανάλια,στις οποίες ανέφερε ότι το έργο συνεχίζεται κανονικά και θα τελειώσει σύντομα!!!!Το τοπίο στο εργοτάξιο μοιάζει σαν βομβαρδισμένο τοπίο με λάσπες,τρύπες να χάσκουν παντού,μπάζα και σκουπίδια πεταμένα μαζί με καλώδια και άχρηστα υλικά του έργου, και μια τεράστια πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων στη θέση των θεμελίων του πενταώροφου Πύργου έλεγχου που μάλλον στα σχέδια θα μεινει. Δίπλα στο κουφαρι-σκελετο του μοναδικού κτιρίου που ξεκίνησε, η βροχή έχει προκαλέσει κατολισθήσεις που παρασερνουν τον δρόμο και δημιουργούν τεράστιους κινδύνους για τους εργαζόμενους. Αναρωτιέται κανείς ποια η σκοπιμότητα κατασκευής ενός τετοιου έργου που δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα στην πόλη μας,ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει τεράστια ζήτηση από ελαφρά αεροπλάνα που επιθυμούν να επισκεφτούν τα Γιάννενα αλλά δεν υπάρχει κατάλληλο μέρος για να σταθμεύσουν αφού στο αεροδρόμιο το ωράριο και οι συνθήκες,απαγορεύουν κάτι τέτοιο.Το παλιο αεροδρόμιο στον Κατσικα ειναι η μοναδική λύση για να έχουμε αεροπορικό τουρισμό υψηλού επίπεδου,διαφήμιση της Ηπείρου διεθνως και κόστος κατασκευής μηδαμινό,αλλά κανένας μέχρι τώρα δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για να αξιοποιηθεί αυτό το αεροδρόμιο. Τα παλια αεραθλητικά σωματεία που είναι εδω και 30 χρονια στα Γιάννενα, το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να παίρνουν τεράστιες επιδοτήσεις και πανάκριβο εξοπλισμό χωρίς να έχουν να δείξουν κάτι σήμερα. Η Ήπειρος ειναι ακόμη απομονωμένη και δυσπρόσιτη και θα είναι για πολύ καιρό ακόμη...

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Την κήρυξη του Ν. Ιωαννίνων σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ζητά ο Νομάρχης


Με σημερινό του έγγραφο προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ο Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ζητά την κήρυξη του Νομού σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και παράλληλα την άμεση παρέμβασή της, για τη χορήγηση των απαιτούμενων πιστώσεων για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής και για την αποκατάσταση των ζημιών των πλημμυροπαθών.Στο έγγραφο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:
1. Λόγω των συνεχιζόμενων έντονων βροχοπτώσεων από 26 μέχρι και σήμερα 29 Νοεμβρίου 2010 σε όλο το Νομό Ιωαννίνων και της επικίνδυνης αύξησης της στάθμης της Λίμνης Παμβώτιδας, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει όλο το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.
2. Σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων του Νομού καθώς και στις Κοινότητες υπάρχουν μεγάλης έκτασης κατολισθήσεις, καθιζήσεις και καταπτώσεις.
3. Έχει υποστεί καταστροφή περισσότερο από το 60% του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού, στο οποίο γίνονται αυτοψίες από κλιμάκια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.Ι.
4. Γίνεται καταγραφή από επιτροπές σε πλημμυρισμένα σπίτια, καταστήματα, εμπορικές επιχειρήσεις και καλλιέργειες.
Με άλλο έγγραφό του ο Νομάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης ζήτησε από τον ΕΛ.Γ.Α., παράταση τουλάχιστον δύο μηνών της προθεσμίας που προβλέπεται για την αποζημίωση των καλλιεργητών αραβοσίτου για ζημιές από βροχοπτώσεις, επισημαίνοντας ότι από τις αρχές του Οκτωβρίου, εξαιτίας των συνεχόμενων βροχοπτώσεων, είναι αδύνατη η προσπέλαση προς τις καλλιεργημένες εκτάσεις για την συγκομιδή.

Σοβαρές ζημίες από την κακοκαιρία στο Νομό Πρέβεζας

Βασίλης Ιωάννου: «Πολλές οι ζημιές αλλά θα παραδώσουμε το οδικό δίκτυο του νομού μας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση»

Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Νομού. Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας δόθηκαν σχετικές οδηγίες και άμεσα κλιμάκια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προχώρησαν σε αυτοψίες και στην καταγραφή των ζημιών αλλά και στην εκπόνηση μελετών ώστε άμεσα να προχωρήσουν τα έργα αποκατάστασης.Σήμερα το πρωί ο Νομάρχης, κος Βασίλης Ιωάννου, επικεφαλής του κλιμακίου, επισκέφτηκε περιοχές με έντονα προβλήματα, στους Δήμους Λούρου και Θεσπρωτικού και διαπίστωσε από κοντά το μέγεθος των ζημιών.Συγκεκριμένα ο Νομάρχης επισκέφτηκε την 8η επαρχιακή οδό στην περιοχή της Άνω και Κάτω Ρευματιάς, όπου καταγράφονται έντονα φαινόμενα καθιζήσεων και καταπτώσεων του επαρχιακού οδικού δικτύου με κίνδυνο, όπως τονίστηκε από τους αρμόδιους μηχανικούς, να κλείσει ο δρόμος. Προβλήματα διαπιστώθηκαν επίσης στην 10η επαρχιακή οδό και σε κλάδους αυτής (περιοχές Παπαδάτων, Μελιανών, κλπ) και δόθηκαν σχετικές οδηγίες για την σήμανση των οδών προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και μέχρι της αποκατάστασής τους.Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, ο Νομάρχης απέστειλε επιστολή στη Γενική Γραμματέα Ηπείρου κα Δ. Γεωργακοπούλου Μπάστα, αναφέροντας τις ζημιές και καταθέτοντας παράλληλα αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση. Την ίδια ημέρα ενημέρωσε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Πρέβεζας, στο οποίο συμμετείχε και ο νεοεκλεγείς Αντιπεριφερειάρχης κος Στράτος Ιωάννου, για τις ζημιές που υπήρξαν και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους.Ο κος Βασίλης Ιωάννου δήλωσε, μετά το πέρας της επιθεώρησης του οδικού δικτύου: «Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν, όπως διαπιστώσαμε, σοβαρά προβλήματα στο επαρχιακό, εθνικό αλλά και βασικό δίκτυο του νομού. Μεγάλες ζημιές είχαμε στην 5η επαρχιακή οδό, στην 8η και στην 10η και σε κλάδους αυτών των επαρχιακών οδών. Σήμερα, μετά από οδηγίες μας, κλιμάκια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχουν επισκεφτεί όλα τα σημεία όπου υπάρχουν προβλήματα, καταγράφονται οι ζημιές, και εκπονούνται μελέτες προκειμένου άμεσα να δοθούν όλοι οι δρόμοι προς χρήση. Θα επιχειρήσουμε, παρά το ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο μήνα της θητείας μας να κάνουμε ότι το καλύτερο ώστε το οδικό δίκτυο του νομού να παραδοθεί σε καλή κατάσταση. Ενημέρωσα τη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου για τα προβλήματα που υπάρχουν, ενώ σύντομα θα της αποστείλω και αναλυτικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση των ζημιών. Ευελπιστώ ότι θα τύχουμε έκτακτης χρηματοδότησης για να ξεκινήσουμε τις εργασίες. Όλοι διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για πρωτόγνωρες ζημιές, αφού είναι γνωστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έπληξαν το νομό και την περιφέρειά μας, και τα οποία έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τις πολλές βροχές. Απ’ ότι διαπιστώθηκε, οι υποδομές μας στο σύνολό τους άντεξαν, χωρίς να παραβλέπουμε ότι υπάρχουν και τα προβλήματα τα οποία καταγράφουμε. Όπως έχουμε δεσμευτεί, μέχρι τα τέλη του χρόνου να παραδώσουμε το νομό μας σε ετοιμότητα και όλες τις υποδομές μας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.»

Επιστολή καταγγελίας από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα σε σχέση με το νεποτισμό στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Επειδή τελευταία γίνεται πολύς λόγος για την οικογενειοκρατία στα πανεπιστήμια και την εξουσία που ασκούν θα σας διαφωτίσουμε με φωτεινά παραδείγματα και την πίεση που ασκούν ακόμα και όταν είναι λίγοι.Καθηγητές που αποκτούν ισχύ με διάφορους τρόπους, συνήθως όχι ακαδημαΐκούς, μπορούν να επιλέγουν φωτογραφικά, ακόμη και εφευρίσκοντας, το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων και να το επιβάλλουν νομιμότατα, στο Τμήμα, στη Σχολή καισ το Ίδρυμα χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.Στη συνέχεια οι ίδιοι άνθρωποι μπορούν πάλι νομότυπα, να συγκροτήσουν τα εκλεκτορικά σώματα και τις εισηγητικές επιτροπές της αρεσκείας τους, να αποθυαρρύνουν ανεπιθύμητους υποψηφίους, νε εκβιάσουν ρητά ή σιωπηρά την ψήφο χαμηλόβαθμων καθηγητών, να υποσχεθούν λογω θέσης ανταποδοτικά οφέλη σε αντίπαλα κέντρα εξουσίας, ώστε οι θέσεις να καταληφθούντελικά από τους συγγενείς, τις φιλενάδες (εξιατίας των οποίων οι πρώην συζυγοι δεινοπαθούν με ξυλοδαρμό) που γίνονται σύζυγοι αφού εκλεγούν, τους προστατευόμενους ή τους υποτελείς.Δείγμα των παραπάνω αποτελέι η περίπτωση Καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που προωθεί τη δεύτερη σύζυγό του (οικογενειοκρατία στο φουλ) Επίκουρη καθηγήτρια στο ίδιο τμήμα, προκειμένου να ελέγξει τα κουκιά σε ενδεχόμενη υποψηφιότητά του γαι πρόεδρος.Καθηγήτρια επίσης στο ίδιο Τμήμα από βιβλιοθηκονόμος λόγω συζύγου (πάλι οικογενειοκρατία) έγινε Καθηγήτρια Νεοελληνικής Γλώσσας.Μάλιστα φρόντισε ο γιος της να πληρώνεται από πρόγραμμα του Πανεπιστημίου (τσιγγανόπαιδες) ενώ σπούδαζε στο εξωτερικό (τα στοιχεία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και παλαίοτερα δες http://www.gurforum.org/2008/05/2). Στην ίδια ομάδα με τον παραπάνω καθηγητή έχουν εκβιάσει πρώην πρόεδρο του Τμήματος για να παραιτηθεί,επιδή η ίδια δεν ψηφίστηκε πρόεδρος "κυνηγάει" ακόμα τους φοιτηές και εφευρίσκει με εκβιασμό και απειλές ρητά ή σιωπηρά τρόπους γαι να εξασφαλίσει την ψήφο χαμηλόβαθμων καθηγητών.Ακόμα και όταν είναι λίγοι (οικογενειοκρατία) ακόμα και τότε απειλούν και εκβιάζουν. Ας μπει επιτέλους μια τελεία σε τέτοια περιστατικά.

Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Απέχουν από το συσσίτιο οι κρατούμενοι στις φυλακές Σταυρακίου


Απέχουν από το συσσίτιο εδώ και πέντε ημέρες περίπου οι τρόφιμοι των φυλακών Σταυρακίου Ιωαννίνων, σε μια πρώτη κίνηση αντίδρασης για τις άθλιες συνθήκες, στις οποίες είναι αναγκασμένοι να ζουν. Οι κρατούμενοι, ως γνωστόν, στο σωφρονιστικό κατάστημα της Ηπείρου είναι υπεράριθμοι και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να ξεκινήσουν απεργία πείνας.Οι αντιδράσεις αυτές έχουν γενικευτεί και στις υπόλοιπες φυλακές της χώρας, με τους κρατούμενους να ετοιμάζουν κινητοποιήσεις διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες κράτησης.Μάλιστα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης ζήτησε από τους υπεύθυνους Εισαγγελείς των φυλακών να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ...
Από την πλευρά τους, οι κρατούμενοι στα Γιάννινα, έχουν μπει σε καλά οργανωμένο τηλεφωνικό δίκτυο με άλλους στην υπόλοιπη Ελλάδα και έχουν δημιουργηθεί συντονιστικές ομάδες σε κάθε φυλακή.Όπως σημείωσε δεσμοφύλακας των φυλακών Σταυρακίου, «το κλίμα ανάμεσα στους κρατούμενους είναι βαρύ. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ο υπερπληθυσμός τους. Κοιμούνται ακόμη και εκεί που κάνουμε τις σκοπιές μας»!

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Οι κρατούμενοι, εκτός από το πολύ σημαντικό πρόβλημα του συνωστισμού, ζητούν λύσεις και στην περίθαλψη, στο καθεστώς χορήγησης των πενθήμερων αδειών, στη μείωση των ποινών και στην εφαρμογή του εναλλακτικού θεσμού έκτισης των ποινών.Πάντως, σοκ προκαλούν τα στοιχεία για τον αριθμό των κρατούμενων σε όλες τις φυλακές της χώρας. Οι κρατούμενοι λένε, πως οι φυλακές συνολικά έχουν δυναμικότητα 9.700 θέσεων, ωστόσο αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 12.600, από τους οποίους 7.300 είναι αλλοδαποί, 5.100 Έλληνες και 180 αλλοδαποί που είναι προς απέλαση.Επίσης, να σημειωθεί, πως κάθε μήνα μπαίνουν στις φυλακές 200 νέοι κρατούμενοι, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των τροφίμων να αυξάνεται επικίνδυνα. Όπως τονίζουν πηγές, βασική αιτία της αύξησης του αριθμού των φυλακισμένων είναι οι συλλήψεις μικροεγκληματιών που έχουν κάνει άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε όλη τη χώρα.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ένντονα κατολισθητικά φαινόμενα στην Δαφνούλα και το Μέτσοβο


Πολλά προβλήματα σε δεκάδες σημεία του οδικού δικτύου του νομού Ιωαννίνων αλλά και σε οικισμούς, προκάλεσε η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Τα έντονα κατολισθητικά φαινόμενα,στην Δαφνούλα και το Μέτσοβο ήρθαν να προστεθούν σε αυτά που ανέκυψαν στους Μουζακαίους, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού και παραμένουν σε επιφυλακή. Τις κατολισθήσεις στην περιοχή της Δαφνούλας, επισκέφθηκαν χθες ο Νομάρχης Αλέκος Καχριμάνης, ο νέος δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος, ο δήμαρχος Παμβώτιδας Βαγγέλης Πήχας και μηχανικοί της Νομαρχίας και του Δήμου. Από τις βροχοπτώσεις έχουν προκληθεί προβλήματα στην εθνική οδό Ιωαννίνων-Μετσόβου-Τρικάλων,στο ύψος του παλαιού χιονοδρομικού κέντρου Μετσόβου αλλά και στο δρόμο Μηλιάς-Γρεβενών,ενώ πάνω από 90 κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική Ιωαννίνων για αντλήσεις νερών σε υπόγεια και ισόγεια διαμερίσματα στα Ιωάννινα. Σοβαρό πρόβλημα παρουσιάστηκε στη γέφυρα Γκόγκου, μεταξύ Μιχαλιτσίου και Πραμάντων, λόγω του μεγάλου όγκου νερού του Αράχθου. Προβλήματα προέκυψαν από πλημμύρα και στο οδόστρωμα της Εγνατίας στο ύψος του κόμβου της Πεδινής. Την ίδια στιγμή στην γύρω περιοχή εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και χωράφια έχουν πλημμυρίσει με πάνω από ένα μέτρο νερό.

ΑΡΤΑ:Ζημιές στην παραγωγή από χαλάζι και πλημμύρες


Μετά την πρόσφατη χαλαζόπτωση, οι πλημμύρες που σημειώθηκαν στο τέλος της εβδομάδας σε όλο σχεδόν τον κάμπο της Άρτας προκάλεσαν και νέα προβλήματα στις καλλιέργειες του νομού και ιδιαίτερα στην ηρτημένη παραγωγή. Σε συνδυασμό δε και με τη φετινή ακαρπία που υπάρχει στα κύρια προϊόντα του νομού – πορτοκάλια και ελιές – η κατάσταση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο για τους παραγωγούς της περιοχής οι οποίοι ελπίζουν σε κάποια αποζημίωση. «Τόσο νερό δεν είχε πέσει ποτέ στην Άρτα» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΑΣΑ-Φ Ευάγγελος Βαγγέλης τονίζοντας ότι από πλευράς της Ένωσης έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες στην κατεύθυνση διεκδίκησης αποζημιώσεων για τους πληγέντες. Ειδιότερα, ν' αρχίσει η καταγραφή των ζημιών από την χαλαζόπτωση και τις πλημμύρες και ν’ αποζημιωθούν οι παραγωγοί που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών ζητά με επιστολή της προς τον ΕΛΓΑ η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμό Άρτας – Φιλιππιάδας.Την Παρασκευή το πρωί, 26 Νοεμβρίου 2010, η ΕΑΣΑ-Φ με επιστολή της στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Θεόδωρο Σαρρή γνωστοποιούσε ότι «τις τρεις τελευταίες μέρες έπληξαν ακραία καιρικά φαινόμενα (ισχυρές χαλαζοπτώσεις) διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα του νομού μας. Αποτέλεσμα ήταν να πληγεί η ηρτημένη παραγωγή στις ελιές, στα πορτοκάλια και στα μανταρίνια» όπως σημείωνε και ζητούσε την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών. Πριν προλάβει να στεγνώσει καλά-καλά το μελάνι απ’ αυτή την επιστολή, η Ένωση ετοιμάζεται να στείλει τώρα συμπληρωματική επιστολή στον ΕΛΓΑ και στο υπουργείο μετά τις νέες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν από το μεσημέρι της Παρασκευής και ύστερα σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα και οι οποίες θα πρέπει να αποζημιωθούν επίσης. Η ισχυρή νεροποντή που σημειώθηκε στην Άρτα εκείνη την ημέρα δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα σε καλλιέργειες καθώς και στην κυκλοφορία, τόσο στον πεδινό όσο και στον ορεινό όγκο της ευρύτερης περιοχής. Δρόμοι, αυλές, αποθήκες και σταύλοι πλημμύρισαν, ενώ χαλαζόπτωση και πλημμύρα καταστρέφουν την όποια (μειωμένη) παραγωγή υπάρχει φέτος στα δέντρα και μαζί και τις προσδοκίες των παραγωγών για ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Αναγνώστης για τις τελευταίες πλημύρες στην περιοχή μας


Με αφορμή τις τελευταίες πλημύρες στην περιοχή μας και τις εκτεταμμένες ζημιές που προκάλεσαν,θα θέλαμε να ρωτήσουμε τους υπεύθυνους της Πολιτικής προστασίας της Νομαρχίας Ιωαννίνων, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν τα πτητικά μέσα των σωματείων που ανήκουν στη δύναμη των εθελοντικών οργανώσεων της ΠΠ ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της καταστροφής αλλά και εναέριο έλεγχο και συντονισμό των ενεργειών των επίγειων δυνάμεων. Ως γνωστό τα τελευταία 15 χρόνια σωματεία όπως η Αερολέσχη Ιωαννίνων και το ΑΕΡΑΚΗ,έχουν χρηματοδοτηθεί με αρκετά εκατομύρια δραχμές και χιλιάδες ευρώ,και τους έχει παραχωρηθεί πανάκριβος εξοπλισμός από την Πολιτική Προστασία με ευθύνη της Νομαρχίας για να παρέχουν βοήθεια με εναέρια παρατήρηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα τελεταία χρόνια δεν έχουμε δει κανένα πτητικό μέσο των σωματείων αυτών να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης παρ`όλο που έχουν όλα τα μέσα από την πολιτεία.Τελικά τι γίνεται με αυτές τις εθελοντικές δήθεν ομάδες και τις χρηματοδοτήσεις τους με δημόσιο χρήμα;

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

"Βουλιάζουν" οι Μουζακαίοι!

Η γη άνοιξε και "καταπίνει" σπίτια

Κατολισθήσεις, καθιζήσεις και πλημμύρες συνθέτουν το σκηνικό στο χωριό Μουζακαίοι Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο κομμάτι γης στο χωριό υποχώρησε και προκάλεσε βαθιά ρήγματα. Το πνευματικό κέντρο που βρισκόταν στο σημείο ισοπεδώθηκε, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστησαν και 3 αποθήκες. Οι κάτοικοι 15 σπιτιών αναγκάστηκαν να τα εγκαταλέιψουν, ενώ δύο κολώνες της ΔΕΗ έπεσαν με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Τις τελευταίες 5 μέρες έβρεχε ασταμάτητα στην περιοχή, με αποτέλεσμα το έδαφος να υποχωρεί και ένα παλαιότερο ρήγμα να ανοίγει όλο και πιο πολύ. Η πυροσβεστική δέχτηκε πάνω από 90 κλήσεις για αντλήσεις νερών σε υπόγεια και ισόγεια διαμερίσματα. Καθίζηση υπέστη το πρωί του Σαββάτου και η επαρχιακή οδός Μουζακαίοι-Κυπαρίσσια Ιωαννίνων λόγω της σφοδρής καταιγίδας που έπληξε την περιοχή, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι συγκοινωνίες."Οι Μουζακαίοι μοιάζουν σαν να χτυπήθηκαν από μεγάλο σεισμό", είπε ο δήμαρχος Παμβώτιδας, Βαγγέλης Πήχας, ο οποίος υποδέχτηκε στην περιοχή κλιμάκιο του ΙΓΜΕ που έφτασε για να εκτιμήσει την κατάσταση. "Εβρεχε ασταμάτητα εδώ και πέντε μέρες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα σαθρά εδάφη, δημιούργησαν την καθίζηση", πρόσθεσε.Οι υπεύθυνοι του ΙΓΜΕ έφεραν μαζί τους από το αρχείο μια έκθεση του 1967, για ανάλογη καθίζηση που είχε σημειωθεί τότε στην ίδια περιοχή, σε υψηλότερο σημείο, και υποστήριξαν πως το Πνευματικό Κέντρο κακώς χτίστηκε εκ των υστέρων σε αυτό το σημείο."Εκκενώσαμε προληπτικά δέκα σπίτια που βρίσκονται κατά μήκος του ρήγματος, γιατί διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο. Διαθέσαμε ξενοδοχείο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, αλλά δεν χρειάστηκε, καθώς όλοι φιλοξενήθηκαν σε σπίτια συγγενών", είπε ο δήμαρχος, ο οποίος είδε με ικανοποίηση τις βροχές να σταματούν και ελπίζει πως τα χειρότερα πέρασαν.

Από Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου η ολοήμερη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου


Ξεκινάει από την ερχόμενη Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου η ολοήμερη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων.Όπως προβλέπει η κοινή απόφαση των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, στο πρόγραμμα της ολοήμερης λειτουργίας θα μπουν από αρχές Δεκεμβρίου, αλλά και από τις αρχές του επόμενου έτους τα εξής νοσοκομεία: «Αγία Σοφία», «Αγλαΐα Κυριακού», «Ευαγγελισμός», ΚΑΤ, «Αγιος Σάββας», «Γεννηματάς» Αθήνας, «Ερυθρός», Κρατικό Νίκαιας, «Τζάνειο», «Αττικόν», «Μεταξά», «Θριάσιο», «Παπανικολάου», «Παπαγεωργίου», ΑΧΕΠΑ, Αλεξανδρούπολης, «Θεαγένειο», Καβάλας, Λάρισας, Βόλου, τα Πανεπιστημιακά Ρίου, Ιωαννίνων και Ηρακλείου, Γενικό Ηρακλείου και Χανίων.Ως ολοήμερη λειτουργία, η απόφαση ορίζει την άμεση ένταξη στο πρόγραμμα των κλινικών ιατρείων που τώρα λειτουργούν τα απογευματινά ιατρεία. Σταδιακά, θα ενταχθούν οι διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις και αργότερα οι χειρουργικές πράξεις. Η δαπάνη για την ιατρική επίσκεψη, τις εξετάσεις και τις πράξεις, θα βαρύνει το ταμείο των ασθενών, αλλά οι ανασφάλιστοι θα πληρώνουν από την τσέπη τους. Για διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που διενεργούνται συμπληρωματικά (γυναικολογικοί ή καρδιολογικοί υπέρηχοι, ενδοσκοπήσεις, παρακεντήσεις, ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες) θα καταβάλλεται από το ταμείο επιπλέον αμοιβή.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων τα παιδιά του Σώματος Οδηγισμού


Τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων είχαν την ευκαιρία να δουν χθες, 30 περίπου παιδιά του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Ιωαννίνων. Σε συνεργασία με την ΙΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων επισκέφθηκαν χθες το πρωί το Αρχαιολογικό Μουσείο, στα πλαίσια της ημέρας Ελληνικού Οδηγισμού και γνωριμίας τους με τον πολιτισμό.

Περιοδεία Λαουδία στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας


Επίσκεψη στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας θα πραγματοποιήσει σήμερα Δευτέρα και την Τρίτη ο υποδιοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ιωάννης Λαουδιάς.Σήμερα θα επισκεφθεί στη 1 το μεσημέρι το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας και στις 4 το απόγευμα το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πωγωνιανής.Την Τρίτη θα επισκεφθεί διαδοχικά στις 10.30 το νοσοκομείο Φιλιατών, στις 12.30 το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φιλιατών, στις 1.30 το Ίδρυμα Κοινωνικής Φροντίδας Φιλιατών, στις 3.15 το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και το Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας, και, τέλος, το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων στην Ηγουμενίτσα.

Νέα Σχέδια στο Κομματικό-Πολιτικό Σύστημα

Του Νίκου Κοτζιά

Στα παρασκήνια εξυφαίνονται μια σειρά από νέα σχέδια για το πώς θα μπορούσε να διαταχθεί το πολιτικό σύστημα ώστε να ελέγχεται από τους τραπεζίτες, το μαύρο χρήμα και τη διαπλοκή. Είναι γνωστό, βέβαια, ότι όποτε όλοι αυτοί έκαναν σχέδια για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, αυτά απέτυχαν, ενώ κατά κανόνα οδήγησαν την Ελλάδα σε περιπέτειες. Αυτό συνέβη με τις αποστασίες που οργάνωσαν το 1965-1967, το «μαύρο 1989», τον τρόπο που προσπάθησαν να οργανώσουν την ανατροπή του Γ.Παπανδρέου, τη στήριξη που έδωσαν στον Κ.Καραμανλή το 2007-2008. Οι δυνάμεις αυτές, ενώ μοιράζουν δεξιά και αριστερά ευθύνες για τα προβλήματα της χώρας, είναι εκείνες που φέρουν στην πραγματικότητα την κύρια ευθύνη της σημερινής κατάστασης. Τόσο διότι συχνά δράσαν ως δυνάμεις ανωμαλίας, όσο και επειδή, προκειμένου να ενισχύσουν τις θέσεις και τα κέρδη τους, ήταν έτοιμες να πιούν το αίμα της χώρας. Στα σημερινά τους σχέδια, συμπεριλαμβάνονται τόσο προτάσεις συνολικής ανατροπής του πολιτικού σκηνικού, με τη δημιουργία εξωκοινοβουλευτικών κυβερνήσεων «εκτάκτου ανάγκης» και «εθνικής σωτηρίας», όσο και προτάσεις αξιοποίησης δυνάμεων του δικομματισμού προκειμένου να συγκροτηθούν «κυβερνήσεις συνασπισμού».

Οι κυβερνήσεις «εκτάκτου ανάγκης ή σωτηρίας» και οι όροι αποτυχίας τους

Οι κυβερνήσεις «εκτάκτου ανάγκης ή σωτηρίας» σχεδιάζονται να εμφανιστούν όταν ο κόσμος θα έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη στους πολιτικούς και θα είναι έτοιμος να αποδεχτεί οποιαδήποτε «σωτηρία» από δυνάμεις που θα εμφανιστούν ως ο από μηχανής θεός. Τεχνοκράτες και επιχειρηματίες, υπάλληλοι μεγάλων συμφερόντων και εκπρόσωποί τους θα εμφανιστούν ως η δήθεν λύση, αφού πρώτα θα έχουν υποσκαφτεί οι δημοκρατικοί θεσμοί και η λειτουργία των κομμάτων. Αφού και εφόσον οι επιθέσεις στο δήθεν υψηλό κόστος της δημοκρατίας και στο πόσο άχρηστοι και ανεύθυνοι είναι πολιτικοί «θα έχουν πιάσει τόπο». Αφού και εφόσον θα έχει πετύχει η προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών εκείνων όσων έβγαλαν χρήματα πριν την κρίση και από την κρίση. Όταν θα αποκρύβεται επαρκώς το γεγονός ότι η κύρια αποτυχία των πολιτικών συνίσταται στην υποταγής τους σε αυτά ακριβώς τα συμφέροντα. Στην υπόσκαψη της αυτονομίας της πολιτικής.Όλα τα «έκτακτα» σχέδια, παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες υλοποίησης ως ασκήσεις επί χάρτου, παρά ως πραγματικές πρακτικές. Πρώτα από όλα διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν «οι απαιτούμενες» συνθήκες και διαδικασίες υλοποίησής τους. Δυσκολίες υπάρχουν και ως προς το να συμφωνήσουν και άλλοι παράγοντες σε τέτοιου είδους σχεδιασμούς, όπως είναι οι ίδιοι οι αρχηγοί των κομμάτων του δικομματισμού. Δυσκολίες υπάρχουν και διότι ακόμα και ένας «μεγάλος συνασπισμός» των κομμάτων του δικομματισμού προϋποθέτει κουλτούρα συναίνεσης ανάμεσά τους, σε μια εποχή που η τάση προς σύγκρουση θα ενισχύεται.Όρος και προϋπόθεση επιτυχίας μιας τέτοιας επιλογής είναι να παραμείνει η αριστερά πολυδιασπασμένη και να μην υπάρχουν συγκλίσεις ανάμεσα στην σοσιαλιστική και ριζοσπαστική αριστερά. Αν, όμως, την ώρα που οι δυνάμεις των σχεδίων αρχίσουν να τα προωθούν σπάσει ο διάβολος το ποδάρι και υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα στις αντιμνημονιακές δυνάμεις, τότε οι λύσεις «ανάγκης και σωτηρίας» θα βρουν πιθανότατα απέναντί τους την συντριπτική πλειοψηφία των δυνάμεων της κοινωνίας. Ανάλογα η προοπτική ενός «μεγάλου συνασπισμού» κινδυνεύει να μην είναι καν μικρή. Αυτό εξάλλου το δείχνουν και τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών στην Αττική, όπου ο δικομματισμός ως σύνολο, ήταν στον πρώτο γύρο μειοψηφικός (44,5%, όσο παλιά είχαν το καθένα από τα δύο αυτά κόμματα) και μικρότερος από το άθροισμα των δυνάμεων που βρίσκονται στα αριστερά του (44,8%). Ας μη ξεχνάμε δε, ότι στην Αττική αρχίζουν πάντα οι μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, ή γεννιούνται καινούργιες δυνατότητες. Δυνατότητες, βέβαια, που το πιθανότερο είναι να μην αξιοποιηθούν όσο οι πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται αριστερότερα του δικομματισμού, σκέφτονται και πράττουν με τον σημερινό τρόπο.

«Ο μικρός συνασπισμός»
Το πλέον άμεσο και ρεαλιστικό σχέδιο που θα βόλευε τις δυνάμεις της τοκογλυφίας, της λαμογιάς και της διαπλοκής θα ήταν αυτός του «μικρού συνασπισμού». Δηλαδή, ενός συνασπισμού κυβερνητικής συνεργασίας που θα είχε ως κορμό το πλειοψηφών κόμμα του δικομματισμού. Αυτό θα προωθεί μικρά ανοίγματα προς τα αριστερά και τα δεξιά του, όπως έγινε σε ένα βαθμό το 1989. Ένας τέτοιος «μικρός συνασπισμός» έχει για τις δυνάμεις προώθησης ενός τέτοιου σχεδίου μια σειρά από θετικές πλευρές. Μια πρώτη, θα ήταν το γεγονός ότι αρκεί κανείς να επηρεάζει ένα από τα μικρά κόμματα, με μια μεταφορική έννοια σχετικά εύκολο και φτηνό, και θα έχει ήδη βάλει το πόδι του στον κυβερνητικό συνασπισμό. Μια δεύτερη θετική πλευρά για τους σχεδιαστές του μικρού συνασπισμού, συνιστάται στο γεγονός ότι θα είναι πιο αργόσυρτη η φθορά των δυνάμεων εντός του μεγάλου κόμματος που συνδέονται με τα κέντρα που εκπόνησης των πιο πάνω σχεδίων. Και αυτό, διότι θα μπορούν να αποποιούνται τις ευθύνες τους ως προς κάθε αντιλαϊκό μέτρο, και να τις μετακυλούν στις «σύμμαχες δυνάμεις». Το ίδιο θα μπορούν να κάνουν επικαλούμενες την προτεραιότητα της ανάγκης σταθερής διακυβέρνησης έναντι κάθε επιβολής απόψεων επί των μικρότερων εταίρων. Επιπλέον, στις σημερινές συνθήκες, μια τέτοια επιλογή θα διευκόλυνε την όποια κυβέρνηση του μνημονίου να εμφανίζεται ως εθνικά υπεύθυνη. Να προπαγανδίζει τη θέση ότι οι διαχειριστικές απαιτήσεις προηγούνται του περιεχομένου της πολιτικής.

Δυσκολίες υλοποίησης του «Μικρού Συνασπισμού»
Μια ευέλικτη κυβέρνηση του μνημονίου θα καλούσε τις άλλες δυνάμεις να προσέλθουν σε μια κυβέρνηση μικρού συνασπισμού και θα μπορούσε να χαρακτηρίσει όσες δεν προσέρχονταν ως εθνικά ανεύθυνες. Έτσι, επί παραδείγματι, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να κάνει αυτό το κάλεσμα, προκειμένου στη συνέχεια να ανταποκριθούν το νέο κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη και εκείνο της Δημοκρατικής Αριστεράς κάνοντας με αυτό τον τρόπο σάντουιτς την ΝΔ του Σαμαρά. Όμως, και αυτή η επιλογή είναι πιο εύκολη ως ευσεβής πόθος εκείνων που την σχεδιάζουν παρά να υλοποιηθεί. Και να γιατί:
Α. Αν το σενάριο έχει οποιοδήποτε προοπτική επιτυχίας αυτή θα ήταν μετά από εκλογές. Σήμερα, όποιος θα συμμετείχε σε έναν «μικρό συνασπισμό» θα μπορούσε να κατηγορηθεί ως αποστάτης και να μην εκλεγεί εξ’ αυτού στην επόμενη βουλή. Ιδιαίτερα αν πρόκειται για κόμματα που έχουν προκύψει ως απόσχιση από ήδη υπάρχοντα.
Β. Οι δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσε να δημιουργηθεί σήμερα ένας τέτοιος συνασπισμός μόνο νέες δεν είναι. Τόσο η Δημοκρατική Συνεργασία, όσο και η Δημοκρατική Αριστερά δεν φέρνουν την ανανέωση προσωπικού στην πολιτική σκηνή. Ως προς τις ιδέες που διατυπώνουν μάλλον αναμασούν την κυβερνητική λογική. Το ίδιο θα ισχύει για ένα κόμμα στο οποίο δίπλα στον Γ.Δημαρά θα συμπαραταχθούν πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ που στη συνέχεια είχαν συνεργαστεί πολλάκις με τη ΝΔ του Κ.Καραμανλή.Η Ν.Μπακογιάννη, ουσιαστικά επαναλαμβάνει σήμερα το σενάριο του κόμματος των φιλελευθέρων που είχε ιδρύσει ο πατέρας της πριν 33 χρόνια. Κόμμα το οποίο είχε εκλέξει στην Κρήτη δύο βουλευτές, οι οποίοι στη συνέχεια προσχώρησαν στην ΝΔ. Η δε Δημοκρατική Αριστερά περισσότερο θυμίζει την ΕΑΡ στην οποία ήταν επικεφαλής ο Κουβέλης πριν μερικές δεκαετίες παρά έναν φορέα ανανέωσης της αριστεράς.
Γ. Τέτοια κόμματα, όπως τα προαναφερόμενα, εκφράζουν προσωπικές στρατηγικές των επικεφαλής τους και ανάγκες των δυνάμεων που παίζουν με τα προαναφερθέντα σχέδια, παρά τις νέες αντιμνημονιακές δυνάμεις στην κοινωνία.
Δ. Το ΠΑΣΟΚ του Γ.Παπανδρέου έχει ήδη άσκημες εμπειρίες και αρνητικές παραστάσεις με ανοίγματα προς τα δεξιά. Ας θυμηθεί κανείς πόσο του κόστισε η συνεργασία με τους κ.κ.Άνδριανόπουλο και Μάνο.Κατά συνέπεια, τυχόν συμπόρευσή του με την κ.Μπακογιάννη, όπως έκανε σε ορισμένες περιπτώσεις στις πρόσφατες εκλογές με το ΛΑΟΣ, θα έχει ως αποτέλεσμα, αντί της συγκέντρωσης δυνάμεων σειρά από εσωτερικούς κλυδωνισμούς.Συνολικά αυξάνει ο αριθμός των σχεδίων στο παρασκήνιο. Πληθαίνουν οι επιλογές και οι ασκήσεις επί χάρτου. Λείπουν, όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, οι πραγματικές συνθήκες υλοποίησής τους, ή, έστω, αυτές είναι ακόμα εξαιρετικά δύσκολες. Όμως, εάν οι δυνάμεις που αντιτάσσονται στο μνημόνιο εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν τις προοπτικές τους μέσα από στενούς ορίζοντες, τότε το πιθανότερο είναι να «βρεθεί» ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας υλοποίησης κάποιων εκ των σχεδίων που ανέλυσα. Βέβαια, η ζωή διαθέτει περισσότερη φαντασία και από τους φορείς αυτών των σχεδίων και από αρθογράφους όπως ο υπογράφων, και δίνει τις δικές της λύσεις. Το σίγουρα είναι ότι αν δεν τις επηρεάσουμε «στο τέλος της πολιτικής ημέρας» δεν θα μας αρέσουν.

Παραμένει θολό το τοπίο για τη ΔΩΔΩΝΗ

Έντονη η ανησυχία των παραγωγών που παρακολουθούν τις εξελίξεις

Παρουσία των κτηνοτρόφων και των εργαζομένων της «ΖΩ.ΔΩ» έξω από τον χώρο της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ πραγματοποιήθηκε την Παρασκεύη ένα ακόμη διοικητικό συμβούλιο της γαλακτοβιομηχανίας με καίρια ζητήματα στην ημερήσια διάταξη.Το μέλλον της γαλακτοβιομηχανίας, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς να είναι υπό αμφισβήτηση, η εκκαθάριση, ο ορισμός τιμών γάλακτος για τη νέα γαλακτοκομική περίοδο, αλλά και το μέλλον της επιχείρησης «Ζωοτροφές Δωδώνη» δεν αφήνουν ανεπηρέαστους τους παραγωγούς που και μέσα από την χθεσινή συγκέντρωση εξέφρασαν την ανησυχία τους για όσα θα επακολουθήσουν.Ο Πανηπειρωτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός κατέθεσε πρόταση στο διοικητικό συμβούλιο της γαλακτοβιομηχανίας να δοθούν τα κέρδη ως εκκαθάριση στους παραγωγούς και μέσω αυτού να οριστεί η τιμή εκκίνησης για τη νέα γαλακτοκομική σεζόν. Κυρίως όμως ζήτησαν την διασφάλιση της ίδιας της εταιρείας και κατ’ επέκταση της κτηνοτροφίας.Μετά από πολύωρη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της γαλακτοβιομηχανίας αποφάσισε να προχωρήσει στην εκκαθάριση, με μειωμένα όμως ποσοστά για τους παραγωγούς, όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν. Όμως, ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα που αφορούν στον ορισμό των τιμών για τη νέα γαλακτοκομική σεζόν και τη «ΖΩ.ΔΩ», γεγονός που ανησυχεί τους κτηνοτρόφους για το μέλλον τόσο της «ΖΩ.ΔΩ», κυρίως όμως για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ίδιας της γαλακτοβιομηχανίας.Σε δηλώσεις του κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων Μιχάλης Τζίμας τόνισε πως αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την στήριξη της κτηνοτροφίας, σε μια περίοδο που οι ζωοτροφές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ούτε καν μέχρι τα Χριστούγεννα, ο κίνδυνος διάλυσης της κτηνοτροφίας είναι κάτι παραπάνω από ορατός.Σε μια περίοδο όπου παρατηρείται έλλειψη γάλακτος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί μια βιομηχανία με τον χαρακτήρα που έχει η ΔΩΔΩΝΗ να μην στηρίξει την κτηνοτροφία, σημείωσε χαρακτηριστικά.Ζητούμενο για τους παραγωγούς είναι ακόμη η διαμόρφωση ενός μετώπου στήριξης της κτηνοτροφίας μέσα από την ενίσχυση της γαλακτοβιομηχανίας. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τοπικούς φορείς. Η πρώτη συνάντηση έγινε με την νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και τον γραμματέα Δ. Παπαγεωργίου.«Θέλουμε να πιστεύουμε πως θα διαμορφωθεί αυτό το μέτωπο και πως θα προλάβουμε τις όποιες εξελίξεις πριν μας προλάβουν κάποια γεγονότα, καθώς όλοι βλέπουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γαλακτοβιομηχανίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.Ως προς τις εξελίξεις με τη «ΖΩ.ΔΩ» ο κ. Τζίμας επανέλαβε για μια ακόμη φορά τις αντιρρήσεις των παραγωγών για τον τρόπο μεταβίβασης της ΕΛΒΙΖ στη γαλακτοβιομηχανία, κυρίως όμως για την πολιτική απαξίωσης που ακολουθήθηκε με αποτέλεσμα σήμερα να τίθεται θέμα πώλησης της εταιρείας.Η «ΖΩ.ΔΩ» θα μπορούσε να αποδώσει πολλά τόσο στους παραγωγούς όσο και στην ίδια την γαλακτοβιομηχανία αν είχε αξιοποιηθεί σωστά και σήμερα η προσπάθεια πώλησής της, όπως αυτό συζητείται και από το διοικητικό συμβούλιο είναι λάθος, υπογράμμισε.

Δήλωση Σκανδαλίδη

Εν τω μεταξύ στο πλαίσιο συζήτησης επερώτησης βουλευτών της ΝΔ για την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης τόνισε πως πρόθεση του υπουργείου είναι να παραμείνει η γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη» συνεταιριστική.Ο κ. Σκανδαλίδης ανέφερε ότι η ηγεσία του υπουργείου δεν έχει αποφασίσει ακόμη για την πορεία της επιχείρησης καθώς υφίσταται ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, τονίζοντας πάντως ότι στόχος είναι να παραμείνει η γαλακτοβιομηχανία «ναυαρχίδα της αγροτικής ανάπτυξης».Όσον αφορά στο θέμα της επερώτησης, τόσο ο υπουργός όσο και η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μ. Αποστολάκη δήλωσαν ότι η εθνική στρατηγική για τη φέτα είναι μια υπόθεση που αυτονόητα απολαμβάνει απόλυτης ομοφωνίας και υποστηρίζεται με όλες τις δυνάμεις, καθώς συμβάλλει στην ανόρθωση της ελληνικής κτηνοτροφίας. Ικανοποιημένος για την αποδοχή της πρότασης του κόμματός του δήλωσε ο επερωτών της ΝΔ, Γ. Κασαπίδης, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις εκ μέρους αξιωματικής αντιπολίτευσης, ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του στόχου αυτού, ενώ σημείωσε ότι, όπου απαιτείται, η κυβέρνηση θα δέχεται γόνιμη κριτική.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Η Φ. Γεννηματά στα Γιάννενα για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης


Παρουσία της αναπληρώτριας υπουργού Παιδείας Φώφης Γεννηματά άνοιξε τις εργασίες του το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.).Το Συνέδριο διεξήχθη από την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 28 στα Γιάννενα με θέμα: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη».Η κ. Γεννηματά στις δηλώσεις της λίγο πριν την έναρξη του Συνεδρίου τόνισε τη σημασία που έχει η εισαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στα σχολεία αλλά και στους ενηλίκους μέσων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σημειώνοντας παράλληλα πως η κυβέρνηση ενισχύει αυτήν την προσπάθεια η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε νέες θέσεις εργασίας .

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας στον Αμβρακικό Κόλπο


Tη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων για την προστασία του Αμβρακικού Κόλπου ζήτησε ο Φορέας Διαχείρισης του υγροτόπου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της λαθροθηρίας και να μπει «φρένο» στον αφανισμό της πανίδας που διαβιεί στο Εθνικό Πάρκο, δηλαδή των σπάνιων υδρόβιων ειδών και πτηνών.Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης και πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για το θέμα στην Αρτα, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. «Θέλουμε να διαθέσουν και οι άλλες υπηρεσίες τα μέσα που διαθέτουμε εμείς (φύλακες, δύο οχήματα και ένα πλωτό σκάφος), ώστε να συμβάλουμε όλοι μαζί αποτελεσματικά στο να περιοριστεί η λαθροθηρία», τόνισε. Συγκεκριμένα πρότεινε να επιτραπεί η νόμιμη θήρα σε συγκεκριμένες περιοχές του κόλπου, υπό την προϋπόθεση ότι η Κυνηγετική Ομοσπονδία και οι διάφοροι σύλλογοι θα συμβάλουν στην πάταξη της λαθροθηρίας. Παράλληλα ζήτησε από την κτηνιατρική υπηρεσία αλλά και από τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες να γίνεται έλεγχος και στην εμπορία και στην κατανάλωση παράνομων αλιευμάτων ή παράνομων θηραμάτων στα εστιατόρια της περιοχής, ενώ πρότεινε όλα τα σκάφη τα οποία μπαίνουν στην προστατευόμενη ζώνη του Αμβρακικού να έχουν υποχρεωτικά ειδική άδεια από το Λιμεναρχείο ή να υιοθετηθεί μια άδεια για να γνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές τους ιδιοκτήτες τους.Ο κ. Αλμπάνης εξέφρασε τέλος την εκτίμηση ότι από την ερχόμενη άνοιξη, όπου λήγει η περίοδος καθολικής απαγόρευσης του κυνηγιού στη ζώνη απόλυτης προστασίας του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού, τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα, όπως διαφαίνεται από το γεγονός ότι η λαθροθηρία έχει ήδη ενταθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Προτάσεις και Αιτήματα από τον Αλ. Καχριμάνη για το ΕΣΠΑ


Προτάσεις και αιτήματα εν όψει της ανάληψης των νέων αρμοδιοτήτων τους από την 1η Ιανουαρίου 2011 κατέθεσε στον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, ο νέος Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης.Ο κ. Καχριμάνης, υπογράμμισε πως στόχος είναι να λυθούν τα προβλήματα της Ηπείρου και παράλληλα να προωθηθούν άμεσα οι επενδύσεις ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικονομία. Παράλληλα έθεσε μία σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορούν στην οδική σύνδεση με την Αλβανία, τονίζοντας την αναγκαιότητα συνέχισης της Ιόνιας Οδού έως την Κακαβιά, αλλά και στον Αναπτυξιακό νόμο προτείνοντας άμεση χρηματοδότηση των επενδύσεων μέσω ενός ειδικού ταμείου.Ο κ. Καχριμάνης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η επίσπευση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ είναι εφικτή, όπως συνέστησε ο κ. Χρυσοχοϊδης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τουρισμό υπογραμμίζοντας την ανάγκη «αλλαγής πλεύσης» της τουριστικής προβολής και διαφήμισης της περιοχής.Μάλιστα ζήτησε να μην προχωρήσει ο προγραμματισμός της ΓΓΠΗ για την τουριστική προβολή, όπως και αυτός του Γ’ ΚΠΣ, προκειμένου να γίνει νέος σχεδιασμός από την αιρετή Περιφέρεια.

Αρχίζουν οι μετατάξεις υπαλλήλων από τις Νομαρχίες στους Δήμους


Αρχίζουν οι διαδικασίες μετάταξης προς τους Δήμους, για περίπου 2.000 υπαλλήλους που εργάζονται στις Νομαρχίες, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών, Γιώργου Ντόλιου, μετά τη μικρή συμμετοχή στις εθελοντικές μετατάξεις.Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές μονάδες μετατάσσεται σε Δήμους στους οποίους περνούν και οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (π.χ. προσωπικό Πολεοδομιών). Οι υπάλληλοι μετατάσσονται υποχρεωτικά στο Δήμο της έδρας του νομού ή εντός των ορίων του νομού, ενώ οι μόνιμοι υπάλληλοι μετατάσσονται σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες.Επίσης, οι υπάλληλοι που εργάζονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας στο δήμο όπου λειτουργούσαν τα ΚΕΠ, ενώ στην ίδια διαδικασία μετάταξης περιλαμβάνονται και οι δόκιμοι υπάλληλοι, καθώς ο κλάδος Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών έχει προβλεφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη στελέχωση των ΚΕΠ και το προσωπικό αυτό δεν θα μπορεί να απασχοληθεί σε αλλότρια καθήκοντα, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο.

ΟΑΕΔ: Υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη 25.000 ανέργων


Από σήμερα αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή στο "Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης, με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων" και για άτομα που θα προσλάβουν με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr .

Αρχισε η διαδικασία πρόσληψης 1.000 και πλέον γιατρών στο ΙΚΑ


Ξεκινά σήμερα, η διαδικασία για την πρόσληψη περισσότερων από 1.000 γιατρών όλων των ειδικοτήτων στο ΙΚΑ Οι γιατροί θα προσληφθούν με 12μηνες συμβάσεις έργου και συνολική αμοιβή 21.600 ευρώ.Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, εξάλλου, ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη με σύμβαση έργου, για ένα έτος, 192 ελεγκτών γιατρών σε όλη τη χώρα.Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων ξεκινά από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο δηλαδή στις 24/11/2010 και λήγει για την περιοχή της Αθήνας στις 3/12/2010. Στην επαρχία από την τελευταία δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης στον χώρο ανακοινώσεων των τοπικών καταστημάτων της Υπηρεσίας.

Απεργία αύριο στα μέσα ενημέρωσης


Σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, όπως αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια και οι ομοσπονδίες του κλάδου. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί έξω από το κτήριο της ΕΣΗΕΑ και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Εργασίας.Η απεργία θα αρχίσει αύριο το πρωί στις 6:00 και θα λήξει την επόμενη ημέρα την ίδια ώρα.Η ΠΟΕΣΥ σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι "δεν θα ανεχθούμε μειώσεις στους μισθούς, υποβάθμιση των ΣΣΕ, απολύσεις και δυσμενείς τροποποιήσεις στις εργασιακές σχέσεις" και καλεί τις εργοδοτικές οργανώσεις "να σταματήσουν αμέσως τις πρωτοβουλίες απορρύθμισης και να προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις για τις ΣΣΕ όπου μπορούν να συζητηθούν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα προβλήματα που η κρίση δημιουργεί στον Τύπο".

Επί τάπητος τέθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εκδήλωση στα Γιάννενα


Οι προοπτικές ανάπτυξης των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκαν επί τάπητος στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου στην Ελλάδα και η Περιφέρεια Ηπείρου, στα Γιάννενα.Η εκδήλωση, που είχε την μορφή τηλεοπτικής εκπομπής και μεταδόθηκε δορυφορικά από τηλεοπτικά κανάλια και ραδιόφωνα, είχε ως στόχο να ενημερώσει κυρίως τους πολίτες της Περιφέρειας για τα τεκταινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν άμεση σχέση με την οικονομία αλλά και την καθημερινότητα.Στην εκδήλωση, που συντόνιζε ο δημοσιογράφος Κώστας Αργυρός, συμμετείχαν ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτης Ρήγας, η Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα, και οι ευρωβουλευτές, Σπύρος Δανέλλης (ΠΑΣΟΚ), Χαράλαμπος Αγγουράκης (ΚΚΕ) και Μιχάλης Τρεμόπουλος (Οικολόγοι - Πράσινοι), ενώ παρευρέθηκαν δεκάδες εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών εκπαιδευτικών και πολιτικών φορέων, αλλά και αρκετοί πολίτες που έθεσαν τα δικά τους ερωτήματα.Ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτης Ρήγας αναφέρθηκε στην προσπάθεια του υπουργείου για την αξιοποίηση όλων των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη. Ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής που πρόκειται να ισχύσει από το 2013 και σε ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Δανέλης.Σε αντίθετη τροχιά κινήθηκαν οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Χαράλαμπου Αγγουράκη ο οποίος κάλεσε τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης ανατρέποντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Με την σειρά του στην ανάγκη αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας στάθηκε ιδιαίτερα ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Μιχάλης Τρεμόπουλος.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Μετέφερε σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη 37 λαθρομετανάστες!!!


Συνελήφθη, σήμερα στις 06.15 το πρωί, στο λιμάνι εξωτερικού της Ηγουμενίτσας, από προσωπικό της Λιμενικής Αρχής, 49χρονος οδηγός φορτηγού οχήματος με επικαθήμενο, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι μετέφερε, επιμελώς κρυμμένους, σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, τριάντα επτά (37) αλλοδαπούς, στερούμενους ταξιδιωτικών εγγράφων, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν.Από τη Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας, η οποία διενεργεί την προανάκριση κατά την αυτόφωρη διαδικασία, κατασχέθηκε το ανωτέρω φορτηγό όχημα.

ΑΡΤΑ:Έρευνα για καρτέλ στα ακτινίδια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

400% η ψαλίδα τιµών από το χωράφι, στο ράφι!!!

Καρτέλ σε µια από τις δυναµικότερες και πιο εξαγώγιµες καλλιέργειες της χώρας, αυτή των ακτινιδίων, διερευνά για τη περίπτωση της Αρτας η Επιτροπή Ανταγωνισµού, έπειτα από παρέµβαση του υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης Ντίνου Ρόβλια.Την παρέµβαση προκάλεσε καταγγελία του τοπικού συνεταιρισµού στο υπουργείο, σύµφωνα µε την οποία, ενώ οι τιµές των ακτινιδίων στις ευρωπαϊκές αγορές κυµαίνονται µεταξύ 0,40 και 0,50 ευρώτο ένα, δηλαδή 4-5 ευρώ το κιλό(όπως στη Γερµανία), δέκα - δεκαπέντε έµποροι της Μακεδονίας, µε υπόγειες συνεννοήσεις, έχουν συµφωνήσει φέτος ναµην πληρώσουν πάνω από 0,40 ευρώ το κιλό. «Εµποροι ντόπιοι κι από άλλες περιοχές της χώρας δηµιουργούν καρτέλ, µε αυστηρές µάλιστα συµφωνίες και κυρώσεις µεταξύ τους, καθηλώνουν τις τιµές σε απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα και θησαυρίζουν µε τον κόπο και τον ιδρώτα των παραγωγών»,αναφέρει χαρακτηριστικά το ψήφισµα της γενικής συνέλευσης του αγροτικού συνεταιρισµού καλλιέργειας παραγωγής και εµπορίας ακτινιδίων Αρτας που έφτασε προ ηµερών στο γραφείο του υφυπουργού κ. Ρόβλια.Σηµειωτέον ότι πέρυσι η τιµή που είχαν δώσει οι έµποροι ήταν ακόµη χαµηλότερη, και όχι πάνω από 0,25-0,30 ευρώ το κιλό.Η καταγγελία έρχεται να αναδείξει για µια ακόµη φορά το θέµα της τεράστιας ψαλίδας των τιµών σε δεκάδες προϊόντα από το χωράφι ώς το ράφι. ∆ιότι σήµερα η µέση τιµή για ακτινίδια στη χονδρική αγορά της Θεσσαλονίκης κινείται µεταξύ 1,00-1,30ευρώ το κιλό, ενώ στα σούπερ µάρκετ πουλούνται µεταξύ 1,50-2,00 ευρώ. ∆ηλαδή, αν ο παραγωγός της Αρτας πάρει φέτος στο χέρι 0,40 ευρώ το κιλό, όπως καταγγέλλει ο τοπικός συνεταιρισµός, υπάρχει ψαλίδα 400% από το χωράφι ώς το ράφι!!!

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του αδικοχαμένου λιμενικού Σωτήρη Τατσάκη


Το ετήσιο μνημόσυνο του αδικοχαμένου λιμενικού Σωτήρη Τατσάκη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος την 06/12/2009, τελέστηκε χθες Κυριακή το πρωί στο χωριό του εκλιπόντος Φασκομηλιά,όπου παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Χριστόπουλος Αθανάσιος, εκπροσωπώντας την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και ο Β΄ Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Σούλης Κωνσταντίνος εκπροσωπώντας την Στρατιωτική Ηγεσία του Λ.Σ. καθώς και εκπρόσωποι της αρχών του τόπου.Στη συνέχεια ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του αδικοχαμένου λιμενικού στον χώρο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, παρουσία όλων των αρχών και των φορέων, φίλων και συναδέλφων όπως και της οικογένειας του. Ακολούθως, ο κ. Γ.Γ. ΑΝ. παρευρέθη σε σύσκεψη με θεσμικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες της περιοχής, στο χώρο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Κατά των διοδίων η παράταξη «3 κλικ αριστερά»


Σε ενεργή αντίσταση στα «χαράτσια» όπως χαρακτηρίζει τα διόδια, καλεί η Δημοτική Κίνηση Ιωαννίνων «3 κλικ αριστερά- Αντίσταση-Αλληλεγγύη-Αλλαγή» με επικεφαλής τον Χρήστο Μαντά.Η δημοτική κίνηση καταδικάζει «την επιδρομή της κυβέρνησης κατά των ασθενέστερων κυρίως στρωμάτων και ειδικότερα της περιοχής μας με την αναγγελία λειτουργίας του σταθμού διοδίων στο Δροσοχώρι», όπως σημειώνει Παράλληλα επισημαίνει πως οι πολίτες που πλαισιώνουν στη δημοτική κίνηση θεωρούν ότι «η κοινωνικά ολέθρια νοοτροπία του ‘ο χρήστης πληρώνει’, που καλλιεργείται με πρωτοφανή επιμονή και ζέση από τους κρατούντες, πρέπει να ανατραπεί το ταχύτερο και να αποκατασταθεί πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης και συνεργασίας» και συνεχίζει λέγοντας πως «Το Σύνταγμά μας επιτάσσει ‘οι πολίτες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους’, όχι ανάλογα με τις ανάγκες», και δηλώνει πως θα αναληφθούν πρωτοβουλίες «για να ακυρωθεί η πρακτική των ‘κεφαλικών φόρων’, των χαρατσιών», ενώ θα συντονιστούν οι παρεμβάσεις του «με την πανελλαδική οργή που αναπτύσσεται με αξιόλογες πρωτοβουλίες σε διάφορα μέρη της χώρας, καθώς σταθμοί διοδίων ‘φυτρώνουν’ σαν μανιτάρια παντού».

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Συνεχίζεται η απεργία των ναυτικών


Συνέχιση της απεργίας για 48 ακόμα ώρες, μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης, αποφάσισε την Κυριακή η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.Στην απεργία συμμετέχουν οι κατηγορίες πλοίων για τις οποίες εκκρεμεί η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και συγκεκριμένα τα ακτοπλοϊκά Επιβατηγά - Οχηματαγωγά, τα Μεσογειακά Φορτηγά και τα Ακτοπλοϊκά Φορτηγά κάτω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας.

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ γιατροί στα Νοσοκομεία Ιωαννίνων και Άρτας

Η έρευνα αναμένεται να βγάλει ενδιαφέροντα «λαβράκια»

Καταγγελίες για καταθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε λογαριασμούς γιατρών του Δημοσίου ελέγχονται και από την Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, ενώ εξετάζεται να ανοίξουν φάκελοι υποθέσεων που είχαν διερευνηθεί παλαιότερα από τις αρχές αλλά δεν είχε εντοπιστεί καμία αξιόποινη πράξη.Στην όλη ιστορία, που εξελίσσεται σε ένα πραγματικό θρίλερ, ως πρωταγωνιστές φέρονται γιατροί, κυρίως από τους τομείς της αιματολογίας, της ογκολογίας αλλά και ορθοπεδικοί.Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων βρίσκονται σε εξέλιξη ιδιαιτέρως σοβαρές έρευνες από το ΣΔΟΕ, με στόχο τον εντοπισμό «κυκλώματος» γιατρών σε συνεργασία με πολυθενική εταιρεία που προμήθευε ορθοπεδικά υλικά. Σε επίσκεψή του στα Ιωάννινα την περασμένη εβδομάδα ο ειδικός γραμματέας της ΥΠΕΕ Γιάννης Καπελέρης απέφυγε να κάνει δηλώσεις και παρέπεμψε στο τελικό πόρισμα που αναμένεται να παραδοθεί στην εισαγγελέα τον ερχόμενο Δεκέμβριο.Ερευνες όμως γίνονται και στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο της Αρτας για ανάλογη υπόθεση που φέρεται να ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο 4 εκατ. ευρώ!

Θυσιάζουν το Τεχνολογικό Πάρκο για χάρη του Πανεπιστημίου;


Πολύ αναίμακτα υπέβαλε το μισό Διοικητικό συμβούλιο του Τεχνολογικού Πάρκου την παραίτηση του στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Τριαντάφυλλο Αλμπάνη. Ο Πρύτανης είχε ζητήσει τις παραιτήσεις των Πανεπιστημιακών του Δ.Σ. υπό το βάρος των τελευταίων δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Ε.ΤΕ.Π.Η) και ο πρόεδρος του εμπλέκονται σε σκάνδαλο με παράνομες επιδοτήσεις. Οι παραιτήσεις υπεβλήθησαν χωρίς κανένα δισταγμό, παρά μόνο με μια ανακοίνωση που υπογράφει το Δ.Σ. του τεχνολογικού. Αναρωτιόμαστε μήπως αυτή ήταν η βολική λύση για πολλούς διότι:
1. Το βάρος του σκανδάλου έχει πέσει στο τεχνολογικό πάρκο, που ανάθεμα και αν έχει συμμετάσχει ποτέ σε κανένα πρόγραμμα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια μάλιστα όλοι το κατηγορούσαν για αδράνεια σε αυτόν τον τομέα. Με αυτό τον τρόπο το Πανεπιστήμιο που διαχειρίζεται τόσα Ευρωπαϊκά προγράμματα μένει στο απυρόβλητο. Ποιος από τους δύο φορείς είναι πιθανότερο να εμπλέκεται στο σκάνδαλο με τα Ευρωπαϊκά κονδύλια;
2. Το Ε.ΤΕ.Π.Η επιβεβαιώνοντας την αδράνεια του ως φορέα με την ανακοίνωση του, ουσιαστικά μεταβιβάζει την ευθύνη σε εταιρίες που στεγάζονται στις θερμοκοιτίδες του, και που έχει γραφτεί ότι ίσως να εμπλέκονται στις επιδοτήσεις «μαϊμού». Από το Πανεπιστήμιο δηλαδή φτάσαμε σε λίγες νέες εταιρίες τις πόλης. Σε λίγο θα εκδώσουν ανακοίνωση ότι τα εκατοντάδες εκατομμύρια του σκανδάλου τα πήραν οι αθίγγανοι στο Παραλίμνιο.
3. Οι προθέσεις της Πρυτανικής Αρχής ήταν γνωστές από τις προεκλογικές της δηλώσεις, ότι θέλει να αλλάξει τα πάντα στο Ε.ΤΕ.ΠΗ, και βρήκε την ευκαιρία της. Η ενδεχόμενη αλλαγή μελών στο ΔΣ του ΕΤΕΠΗ δεν είναι απαραίτητα αρνητική καθώς θα υπάρχει η ευκαιρία το πάρκο να ενεργοποιηθεί ξανά και να προσφέρει, αλλά τι εξυπηρετεί η απαξίωσή του για κάτι στο οποίο δεν έχει καμία εμπλοκή;
4. Τυχούσα εμπλοκή του Προέδρου του Ε.ΤΕ.Π.Η, σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα του τελευταίου μήνα στους ελέγχους του OLAF στην πόλη μας, θα εξιλεωθεί μόνο με μια παραίτηση του από το Τεχνολογικό Πάρκο;
Φαίνεται ότι η Πρυτανική Αρχή που πιέζεται από παντού (δημοσιότητα, Υφυπουργό παιδείας, κτλ) μαζί με τους εμπλεκόμενους στους ελέγχους, αποφάσισαν από κοινού να θυσιάσουν το Ε.ΤΕ.Π.Η, για να μην αγγίξει το σκάνδαλο τα Ευρωπαϊκά προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου.

oipsithiroi